Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (22 - 24 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#31 done Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM xbusta1 Vít Baisa
#33 done Zpracování překladové paměti DGT xmedved1 Vít Baisa
#34 done Zarovnání dokumentu a referenčního překladu xmedved1 xbusta1
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.