Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#28 fixed Aktualizovat články na nlp.fi.muni.cz Vít Baisa
#29 fixed Aktualizovat cisla miestnosti na webe xkocinc xkocinc
#30 done Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí xbusta1 Vít Baisa
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.