Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#33 done Zpracování překladové paměti DGT xmedved1 Vít Baisa
#34 done Zarovnání dokumentu a referenčního překladu xmedved1 xbusta1
#6 fixed PDT2vert@aurora Vašek Vašek
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.