Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#5 fixed Článek na TSD, dvoufázové strojové učení Jan Rygl Jan Rygl
#1 fixed Vzorový projekt Zuzana Nevěřilová Zuzana Nevěřilová
#6 fixed PDT2vert@aurora Vašek Vašek
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.