en/NlpInPracticeCourse/2021/RelationExtraction: gold.txt

File gold.txt, 512 bytes (added by Ales Horak, 22 months ago)
Line 
1židle|nábytek
2stůl|nábytek
3růže|keř
4bylina|rostlina
5geografická informační věda|vědní obor
6globografie|kartografie
7kartograf|pracovník
8pes|šelma
9tygr|šelma
10hroch|savec
11slunečnice|bylina
12kůň|jednokopytník
13člověk|bytost
14tesař|řemeslník
15nosič|zaměstnanec
16loď|plavidlo
17parník|loď
18buk|strom
19lípa|strom
20violka|bylina
21žirafa|kopytnatec
22klokan|savec
23hlava|část těla
24krk|část těla
25včela|hmyz
26chléb|pečivo
27dort|pečivo
28kráva|tur
29los|savec
30nos|část obličeje
31kočka|šelma