en/NlpInPracticeCourse/2021/OpinionSentiment: negative-words-cs.txt

File negative-words-cs.txt, 47.2 KB (added by Ales Horak, 22 months ago)
Line 
12-čelí
22 obličeje
3abnormální
4zrušit
5odporný
6odporně
7hnusit si
8ohavnost
9přerušit
10přerušeno
11potraty
12obrousit
13drsný
14náhle
15náhle
16uprchnout
17absence
18roztržitý
19nepřítomný
20absurdní
21nesmyslnost
22absurdně
23absurdita
24zneužívání
25týrané
26týrání
27urážlivý
28propastný
29propastně
30propast
31náhodné
32obtěžovat
33prokletý
34obvinění
35obvinění
36obvinit
37obviňuje
38obviňující
39obviňující
40trpknout
41jízlivý
42akrobaticky
43bolest
44bolí
45bolesti
46achey
47bolení
48štiplavý
49ostře
50ostrost
51prudký
52v pořádku
53obvinění
54neústupný
55neústupně
56narkoman
57závislý
58návykový
59závislí
60napomínat
61napomenutí
62napomenutím
63napomenutí
64napomenutí
65falšovat
66zfalšovaný
67falšování
68cizoložník
69protivník
70protivník
71nepříznivý
72nepřízeň osudu
73postihnout
74utrpení
75protivný
76urážka
77strach
78zhoršit
79přitěžující
80zhoršení
81agrese
82agresivní
83agresivita
84agresor
85ukřivdit
86zarmoucený
87zhoršení
88strach
89agonie
90agonizovat
91agonizující
92bolestivě
93muka
94na mělčině
95ail
96churavějící
97indispozice
98bezcílný
99poplach
100vyplašený
101alarmující
102znepokojivě
103odcizit
104odcizený
105odcizení
106tvrzení
107obvinění
108tvrdit
109alergický
110alergie
111alergie
112rezervovaný
113hádka
114dvojznačnost
115dvojznačný
116ambivalence
117ambivalentní
118přepadení
119špatně
120amputovat
121anarchismus
122anarchista
123anarchistický
124anarchie
125chudokrevný
126hněv
127rozzlobeně
128zlost
129rozzlobený
130úzkost
131nepřátelství
132zničit
133zničení
134otravovat
135nepříjemnost
136nepříjemnosti
137naštvaný
138nepříjemný
139nepříjemně
140obtěžuje
141anomální
142anomálie
143antagonismus
144antagonista
145antagonistický
146antagonizovat
147proti-
148anti-američan
149anti-izraelský
150proti okupaci
151anti-proliferace
152antisemity
153protispolečenský
154anti-nás
155anti-bílý
156antipatie
157zastaralý
158protikladný
159úzkosti
160úzkost
161úzkost
162úzkostlivě
163úzkost
164apatický
165apaticky
166apatie
167apokalypsa
168apokalyptický
169omluvitel
170apologové
171konsternovat
172poděsit
173zděšen
174otřesné
175děsivě
176obava
177obavy
178obavy
179znepokojeně
180libovolný
181tajemný
182archaický
183náročný
184namáhavě
185argumentační
186arogance
187arogantní
188arogantně
189zahanbený
190asinine
191asininely
192asinininity
193úkosem
194ostouzet
195hanobení
196aspirace
197napadnout
198vrah
199zavraždit
200útok
201napadnout
202zbloudilý
203podle
204krutý
205zvěrstva
206krutost
207atrofie
208Záchvat
209útoky
210odvážný
211odvážně
212odvážnost
213drzost
214poslušně
215strohý
216autoritářský
217samovládce
218autokratický
219lavina
220lakota
221hrabivý
222avariciously
223pomstít
224odmítavý
225averze
226úžasné
227hrozné
228strašně
229hrozné
230trapné
231trapnost
232sekera
233blábolit
234zpět přihlášeni
235dřevo
236zadní lesy
237bolesti zad
238bolesti zad
239backaching
240pomlouvat
241backbiting
242zpět
243zaostalost
244backwood
245backwoods
246špatný
247špatně
248zmatek
249zmatený
250zmatek
251zmatek
252návnada
253bal
254banální
255banalizovat
256prokletí
257vyhnat
258vyhoštění
259bankrot
260barbar
261barbarský
262barbarsky
263barbarství
264barbarský
265barbarsky
266neúrodný
267neopodstatněný
268bash
269blázen
270stydlivý
271házet
272bastard
273parchanti
274otlučený
275trápení
276praštěný
277medvědí
278brutální
279blázinec
280bedlamit
281poskvrnit
282žebrat
283Žebrák
284žebrácky
285žebrání
286beguile
287belabor
288opožděný
289obléhat
290neodpovídat
291snižovat
292zmatený
293belittling
294bojovný
295agresivita
296agresivní
297agresivně
298oplakávat
299děsivý
300zmatený
301ohnutý
302nadávat
303bereave
304úmrtí
305zbavený
306šílený
307prosit
308beset
309obléhat
310pošpinit
311bestiální
312zradit
313zrada
314zrady
315zrádce
316zradit
317zrady
318oplakávat
319pozor
320zmást
321zmatený
322zarážející
323ohromeně
324zmatek
325očarovat
326zaujatost
327zaujatý
328zkreslení
329hašteření
330hašteření
331bid rigging
332bigotries
333bigotnost
334fena
335svárlivý
336kousání
337kousavě
338hořké
339hořce
340hořkost
341bizarní
342žvanit
343žvanil
344vydírání
345bla
346obviňovat
347vinný
348nevýrazný
349lichotit
350rouhání
351rouhavý
352rouhání
353vystřelil
354do očí bijící
355do očí bijící
356blather
357bezútěšný
358bezútěšně
359pochmurnost
360krvácet
361krvácející
362krvácí
363vada
364slepý
365oslepující
366oslepující
367slepá strana
368puchýř
369puchýře
370nafouklý
371ucpání
372hlupák
373krveprolití
374krvežíznivý
375krvavý
376skvrnitý
377foukat
378chyba
379omyl
380chyby
381otupit
382rozmazat
383bluring
384rozmazané
385rozmazání
386rozmazané
387rozostření
388blur
389honosný
390boggle
391falešný
392vařit
393vařící
394bouřlivý
395bombardovat
396bombardovat
397bombardování
398bombastický
399otroctví
400bonkery
401vývrt
402znuděný
403nuda
404vrtů
405nudný
406botch
407obtěžovat
408obtěžoval
409obtěžování
410vadí
411obtěžující
412bowdlerize
413bojkot
414chvastoun
415vychloubač
416hloupý
417vymýt mozek
418drzý
419drsně
420drzost
421spratek
422bravado
423drzý
424bezostyšně
425drzost
426porušení
427přestávka
428rozchod
429rozchody
430zhroutit se
431lámání
432přestávky
433rozchod
434rozchody
435podplácení
436síra
437štětina
438křehký
439rozbil
440zlomený
441se zlomeným srdcem
442dumat
443zastrašit
444modřina
445pohmožděný
446modřiny
447modřiny
448příkrý
449brutální
450brutalizace
451brutality
452brutalita
453brutalizovat
454brutalizace
455brutálně
456hovado
457brutální
458bs
459přezka
460Chyba
461bugging
462buggy
463hmyz
464objemnější
465objemnost
466objemný
467objemnost
468býk****
469býk----
470tyrani
471hovadina
472bullshyt
473tyran
474šikanování
475šikaně
476zadek
477narazit
478narazil
479narážející
480rána
481rány
482hrbolatý
483zpackat
484packal
485břídilství
486lůžko
487břemeno
488zatěžující
489zátěžně
490hořet
491spáleno
492hořící
493popáleniny
494poprsí
495busty
496všetečka
497řezník
498řeznictví
499bzučení
500byzantský
501kejhat
502pohromy
503kalamitní
504pohromadě
505kalamita
506bezcitný
507ostouzet
508hanobení
509sloupce
510pomluvený
511bezohledně
512pomluva
513rakovina
514rakovinný
515kanibal
516vybrakovat
517kapitulovat
518náladový
519příšerně
520náladovost
521převrhnout
522neopatrný
523neopatrnost
524karikatura
525krveprolití
526kapr
527cartoonish
528vázané na peníze
529kárat
530kastrované
531oběť
532kataklyzma
533kataklyzmat
534kataklyzmatický
535kataklyzmaticky
536katastrofa
537katastrofy
538katastrofální
539katastroficky
540katastrofy
541žíravý
542kousavě
543varovný
544jeskyně
545cenzura
546chafe
547plevy
548zármutek
549náročný
550chaos
551chaotický
552chasten
553trestat
554trestat
555trestání
556klábosení
557mluvka
558levný
559zlevnit
560levně
561ošidit
562podváděl
563podvodník
564podvádění
565podvádí
566kostkovaný
567skleslý
568sýrový
569peskovat
570dětinský
571chlad
572chladně
573chintzy
574dávit se
575cholerická
576trhaný
577fuška
578chronický
579robustní
580křik
581křivý
582střet
583klišé
584klišé
585klika
586dřevák
587ucpaný
588dřeváky
589mrak
590zakalený
591zataženo
592bezradný
593nemotorný
594neohrabaný
595Hrubý
596nafoukaný
597donutit
598donucování
599donucovací
600Studený
601chladně
602kolaps
603kolumbovat
604koluze
605bojovný
606spalovat
607komický
608politovat
609všední
610rozruch
611zmatky
612samolibý
613stěžovat si
614stěžoval si
615stěžuje si
616stěžuje si
617stížnost
618stížnosti
619komplex
620složitý
621komplikace
622spoluúčast
623nutkání
624nutkavý
625připustit
626připustil
627domýšlivost
628domýšlivý
629konc
630conens
631znepokojení
632znepokojený
633obavy
634koncese
635ústupky
636odsoudit
637odsouditelný
638odsouzení
639odsouzený
640odsuzuje
641blahosklonně
642blahosklonný
643blahosklonně
644blahosklonnost
645Přiznej se
646zpověď
647přiznání
648stísněný
649konflikt
650v konfliktu
651konfliktní
652konflikty
653zmást
654zmatený
655matoucí
656konfrontovat
657konfrontace
658konfrontační
659zmást
660zmatený
661plete
662matoucí
663zmatek
664zmatky
665přetížený
666přetížení
667nevýhody
668conscons
669konzervativní
670nápadný
671nápadně
672spiknutí
673spiknutí
674spiklenec
675konspirační
676spiknutí
677zděšení
678nakažlivý
679kontaminovat
680kontaminovaný
681kontaminuje
682kontaminující
683kontaminace
684pohrdání
685opovrženíhodný
686pohrdavý
687pohrdavě
688tvrdit
689tvrzení
690diskutabilní
691zkroutit
692zkroucení
693odporovat
694rozpor
695protichůdný
696tvrdohlavost
697rozporovat
698vynalézt
699nepřirozený
700kontroverzní
701kontroverze
702spletitý
703korodovat
704koroze
705žíravin
706korozívní
707zkorumpovaný
708poškozený
709kazit
710korupce
711kazí
712zkorumpovaný
713nákladnější
714nákladné
715kontraproduktivní
716kontraproduktivní
717kupistů
718chamtivý
719zbabělec
720zbabělý
721crabby
722crack
723popraskané
724praskliny
725lstivě
726řemeslně
727lstivý
728křeč
729stísněné
730křeče
731výstřední
732blbost
733mizerný
734kostky
735pád
736havaroval
737havaruje
738shazovat
739crass
740zbabělý
741cravenly
742posedlost
743šíleně
744šílenství
745šílený
746vrzání
747vrzání
748vrzání
749důvěřivý
750plížit se
751plíživý
752plíží se
753strašidelný
754plazit se
755zločin
756zločinec
757krčit se
758přikrčený
759cringes
760mrzák
761zmrzačený
762mrzáky
763zmrzačení
764krize
765kritik
766kritický
767kritika
768kritiky
769kritizovat
770kritizován
771kritizovat
772kritici
773cronyismus
774podvodník
775křivý
776podvodníci
777přeplněný
778přeplněné
779surový
780krutý
781krutý
782nejkrutější
783krutě
784krutost
785krutosti
786krutost
787rozpadat se
788rozpadající se
789mizerný
790zmuchlat
791zmačkaný
792crumples
793rozdrtit
794rozdrcený
795zdrcující
796plakat
797zavinitelný
798viník
799těžkopádný
800kunda
801cunts
802cuplrit
803kletba
804prokletý
805kletby
806strohý
807cuss
808cussed
809bezohledný
810cynický
811cynismus
812d * mn
813poškození
814poškozené
815škody
816škodlivý
817sakra
818zatraceně
819proklatě
820zatracení
821zatracený
822zatraceně
823tlumič
824nebezpečí
825nebezpečný
826nebezpečnost
827temný
828ztmavnout
829potemnělé
830tmavší
831tma
832hlupák
833hnusně
834zastrašit
835skličující
836sklesle
837loudat se
838omámení
839omámený
840mrtvý
841mrtvý rytmus
842patová situace
843smrtící
844mrtvá váha
845Hluchý
846nedostatek
847smrt
848debakl
849znehodnotit
850znehodnocení
851debaser
852diskutabilní
853debauch
854debaucher
855zhýralost
856oslabit
857vysilující
858slabost
859dluh
860dluhy
861dekadence
862dekadentní
863rozpad
864rozpadl se
865podvod
866lstivý
867podvodně
868podvod
869oklamat
870podvodník
871podvodníky
872klamat
873podvod
874klamný
875klamavě
876deklamovat
877pokles
878klesá
879klesající
880úbytek
881vetchý
882pokles
883Decry
884hanobení
885pomluvy
886hanlivý
887pomluvit
888přeběhnout
889vadný
890vady
891obranný
892vzdor
893vzdorný
894vyzývavě
895nedostatky
896nedostatek
897nedostatečný
898poskvrnit
899defiler
900deformovat
901zdeformovaný
902podvádění
903zaniklý
904vzdorovat
905degenerovat
906degenerovaně
907degenerace
908degradace
909degradovat
910ponižující
911ponižující
912dehumanizace
913dehumanizovat
914deign
915sklíčit
916sklíčený
917sklesle
918sklíčenost
919zpoždění
920zpožděné
921zpoždění
922zpoždění
923delikvence
924delikvent
925delirantní
926delirium
927klamat
928klamal
929potopa
930klam
931klamný
932bludy
933demean
934ponižující
935zaniknout
936strhnout
937bourač
938démon
939démonický
940démonizovat
941démonizovaný
942démonizuje
943démonizující
944demoralizovat
945demoralizující
946demoralizovaně
947odmítnutí
948odepřeno
949popírá
950očernit
951vypovědět
952hustý
953důlek
954promáčknutý
955důlky
956odsuzovat
957výpověď
958výpovědi
959odmítnout
960popírat
961vyčerpat
962žalostný
963žalostně
964litovat
965odpuzující
966žalostně
967pokazit mravně
968zkažený
969zoufale
970zneplatnit
971stlačit
972deprimovaný
973depresivní
974depresivně
975Deprese
976deprese
977zbavit
978zbaven
979posmívat se
980výsměch
981výsměšný
982posměšně
983posměšnost
984hanlivý
985znesvětit
986poušť
987dezerce
988vysušit
989vysušený
990desititute
991pustý
992beznadějně
993pustina
994zoufalství
995zoufalý
996zoufale
997zoufalý
998zoufale
999zoufalství
1000opovrženíhodný
1001zoufale
1002opovrhovat
1003opovrhoval
1004oloupit
1005despoiler
1006skleslost
1007malomyslnost
1008sklíčený
1009zoufale
1010despota
1011despotický
1012despotismus
1013destabilizace
1014ničí
1015opuštěný
1016bída
1017zničit
1018ničitel
1019zničení
1020destruktivní
1021povrchní
1022odradit
1023zhoršovat
1024zhoršující se
1025zhoršení
1026zastrašující
1027nenávidět
1028odporný
1029odporně
1030nenáviděný
1031hnus
1032odpory
1033odvrátit
1034zmatený
1035ničivé
1036zlehčování
1037zmírňuje
1038újma
1039škodlivý
1040zpustošit
1041zničený
1042ničí
1043zničující
1044zničující
1045devastace
1046odchýlit se
1047odchylka
1048ďábel
1049ďábelský
1050ďábelsky
1051ďábel
1052ďábelský
1053křivolaký
1054podivně
1055prohnanost
1056postrádá
1057ďábelský
1058ďábelský
1059ďábelsky
1060diametrálně
1061diappointed
1062invektiva
1063atributy
1064péro
1065diktátor
1066diktátorský
1067zemřít
1068těžce zemřít
1069zemřel
1070zemře
1071obtížný
1072potíže
1073obtížnost
1074nesmělost
1075zchátralý
1076dilema
1077pilně
1078ztlumit
1079stmívač
1080rámus
1081ding
1082dings
1083hezoučký
1084katastrofální
1085vesele
1086přímočarost
1087špína
1088dirtbag
1089dirtbags
1090špíny
1091špinavý
1092zakázat
1093zakázáno
1094nesouhlasit
1095nevýhoda
1096znevýhodněné
1097nevýhodné
1098nevýhody
1099nedůvěřivý
1100nespokojený
1101popřít
1102nesouhlasit
1103nepříjemný
1104nesouhlasně
1105nesouhlasil
1106nesouhlasím
1107nesouhlas
1108nesouhlasí
1109zakázat
1110zklamaný
1111zklamáním
1112zklamání
1113zklamat
1114zklamaný
1115zklamáním
1116zklamáním
1117zklamání
1118zklamání
1119zklamáním
1120nesouhlas
1121nesouhlas
1122neschválit
1123nesouhlasím
1124odzbrojit
1125zmatek
1126katastrofa
1127katastrofální
1128katastrofální
1129katastrofálně
1130distancovat se
1131popření
1132nevíra
1133nevěřit
1134nevěřící
1135odmítnutí odpovědnosti
1136discombobulate
1137vyhnat
1138nepohodlí
1139nepohodlí
1140znepokojit
1141nespokojenost
1142znepokojen
1143znepokojující
1144znepokojeně
1145zneuctit
1146neochotně
1147rozčarování
1148nespokojenost
1149nespokojený
1150nespokojeně
1151přerušeno
1152diskontinuita
1153nespojitý
1154svár
1155nesouhlas
1156nesouhlasný
1157nesouhlasit
1158odradit
1159odrazování
1160odrazující
1161neochotně
1162nezdvořilý
1163nezdvořile
1164discoutinózní
1165diskreditovat
1166diskrétní
1167diskriminovat
1168diskriminace
1169diskriminační
1170pohrdání
1171pohrdal
1172pohrdavý
1173pohrdavě
1174nemilost
1175ostuda
1176znechucený
1177hanebný
1178ostuda
1179trápit
1180nespokojený
1181hnus
1182znechucený
1183znechuceně
1184odporný
1185nechutně
1186nechutný
1187odporně
1188deprimovat
1189deprimující
1190sklíčeně
1191nečestný
1192nečestně
1193nepoctivost
1194hanba
1195nečestný
1196nečestně
1197zbavit iluzí
1198rozčarovaný
1199rozčarování
1200rozčarování
1201nechuť
1202disinclined
1203neobvyklý
1204neúprosně
1205rozpadat se
1206rozpadl se
1207se rozpadá
1208rozpad
1209nezájem
1210nezaujatý
1211nemít rád
1212nelíbilo se
1213nemá rád
1214nelíbí se
1215dislokovaný
1216neloajální
1217neloajálnost
1218tristní
1219sklíčeně
1220zoufalství
1221zděšení
1222zděšen
1223zděšení
1224zděšeně
1225odmítavý
1226přezíravě
1227neposlušnost
1228neposlušný
1229neuposlechnout
1230neposlušný
1231porucha
1232neuspořádaný
1233znepokojeně
1234neuspokojený
1235dezorientovaný
1236dezorientovaný
1237popřít
1238znevažovat
1239pohrdavý
1240neuspokojivě
1241postradatelný
1242deprimovat
1243deprimovaný
1244nespokojeně
1245disiritující
1246přemístit
1247přemístěn
1248nelíbí se
1249nespokojen
1250nelítostný
1251nelibost
1252nepřiměřený
1253vyvrátit
1254sporný
1255spor
1256sporné
1257neklid
1258zneklidňující
1259znepokojeně
1260nespokojenost
1261ignorovat
1262nepozorný
1263pochybný
1264špatná pověst
1265neúcta
1266neuctivý
1267neúcta
1268neuctivý
1269neúctě
1270neúcta
1271neúcta
1272narušit
1273narušení
1274rušivý
1275diss
1276zklamaný
1277zklamaný
1278zklamáním
1279nespokojenost
1280neuspokojivý
1281nespokojený
1282nespokojenosti
1283neuspokojit
1284nespokojený
1285dissed
1286přetvařovat se
1287dissembler
1288neshoda
1289nesouhlasit
1290disident
1291nesouhlas
1292disservice
1293disses
1294disidentka
1295disident
1296disidenti
1297dissing
1298nespolečenský
1299zpustlý
1300rozpuštění
1301disonance
1302disharmonický
1303nesouhlasně
1304odradit
1305odrazující
1306distains
1307nechuť
1308odporný
1309odporně
1310zkreslit
1311zkreslený
1312zkreslení
1313zkresluje
1314rozptýlit
1315rušivé
1316rozptýlení
1317rozrušený
1318rozrušeně
1319neklid
1320úzkost
1321zoufalý
1322zneklidňující
1323nešťastně
1324nedůvěra
1325nedůvěřivý
1326nedůvěra
1327rušit
1328rušení
1329narušený
1330rušivý
1331znepokojivě
1332nejednotnost
1333disvalue
1334divergentní
1335dělící
1336dělitelně
1337dělitelnost
1338závratě
1339závratně
1340závratě
1341doddering
1342dodgey
1343psí
1344zarputile
1345dogmatický
1346doldrums
1347panovat
1348dominanci
1349donside
1350osud
1351zkázy
1352soudný den
1353dope
1354pochybovat
1355pochybný
1356pochybovačně
1357pochybnosti
1358batoh
1359douchebag
1360douchebags
1361potlačit
1362downcast
1363sedativum
1364pád
1365spadl
1366downgrade
1367sklíčený
1368sklesle
1369sjezd
1370spodní strana
1371nevýhody
1372pokles
1373poklesy
1374fádní
1375drakonický
1376drakonický
1377táhnout
1378táhl
1379tažením
1380dragoun
1381táhne
1382kanalizace
1383vyčerpaný
1384odvodnění
1385kanalizace
1386drastický
1387drasticky
1388nevýhoda
1389nevýhody
1390strach
1391strašlivý
1392hrozně
1393hrůza
1394unavený
1395kapala
1396kapající
1397kapající
1398kape
1399drony
1400vadnout
1401visí
1402opuštění
1403předčasné ukončení studia
1404výpadek
1405předčasné ukončení studia
1406sucho
1407utonutí
1408opilý
1409opilec
1410opilý
1411pochybný
1412pochybně
1413dubabilní
1414kámo
1415nuda
1416tupec
1417němý
1418ohromit
1419skládka
1420dumpingový
1421dumping
1422skládky
1423hlupák
1424žalář
1425sklepení
1426napálit
1427prach
1428zaprášený
1429ubývající
1430umírající
1431ucho
1432výstřední
1433excentricita
1434podobizna
1435drzost
1436egocentrický
1437egománie
1438sobectví
1439egotistický
1440egotisticky
1441příšerný
1442vážně
1443volební rigger
1444odstranění
1445vyzáblý
1446oslabit
1447rozpaky
1448trapný
1449trapně
1450rozpaky
1451rozpačitý
1452zaplést
1453zapletený
1454zmatek
1455nouzový
1456důrazný
1457důrazně
1458prázdnota
1459zasahovat
1460zásahy
1461ohrozit
1462nepřátelé
1463nepřítel
1464vyčerpat
1465oslabit
1466zapálit
1467pohltit
1468přikázat
1469nepřátelství
1470rozzuřit
1471rozzuřený
1472rozzuření
1473zotročit
1474zamotat
1475zapletení
1476chytit
1477zachycení
1478závistivý
1479závistivě
1480závist
1481epidemie
1482nejasný
1483vymazat
1484erodovat
1485eroduje
1486eroze
1487chybovat
1488rozladěný
1489nevyzpytatelný
1490chybně
1491chybný
1492chybně
1493chyba
1494chyby
1495erupce
1496husarský kousek
1497eschew
1498odcizený
1499vyhnout se
1500únik
1501vyhýbavý
1502zlo
1503zloděj
1504zlo
1505vykuchat
1506zhoršovat
1507přehánět
1508přehnané
1509přehání
1510přehánět
1511přehánění
1512rozčilovat
1513podrážděně
1514rozčilující
1515podrážděně
1516podráždění
1517nadměrný
1518nadměrně
1519vyloučení
1520ozdobit
1521nesnesitelné
1522nesnesitelně
1523výmluva
1524výmluvy
1525proklínat
1526vyčerpat
1527vyčerpaný
1528vyčerpání
1529výfuky
1530vzrušující
1531nabádat
1532vyhnanství
1533horentní
1534přehnanost
1535přemrštěně
1536vyloučit
1537drahý
1538vyprší
1539vypršela platnost
1540explodovat
1541využívat
1542vykořisťování
1543explozivní
1544vyvlastnit
1545vyvlastnění
1546vyloučit
1547vyloučit
1548vyhladit
1549vyhlazování
1550uhasit
1551vydírat
1552vydírání
1553cizí
1554extravagance
1555extravagantní
1556extravagantně
1557extremismus
1558extremista
1559extremisté
1560oči
1561f**k
1562vyrobit
1563výroba
1564vtipný
1565smyšleně
1566selhat
1567selhal
1568selhání
1569selže
1570selhání
1571selhání
1572chabý
1573bázlivý
1574nevěřící
1575falešný
1576podzim
1577ledovce
1578klamné
1579omylem
1580klam
1581klam
1582padlý
1583padající
1584vypadnout
1585padá
1586Nepravdivé
1587lež
1588falešně
1589falšovat
1590váhat
1591zavrčel
1592hladomor
1593hladový
1594fanatik
1595fanatický
1596fanaticky
1597fanatismus
1598fanatici
1599fantazie
1600přitažlivý
1601fraška
1602fraškovitý
1603frašku, ale provokativní
1604fraškovitě
1605nafouknutý
1606fašismus
1607fašistický
1608náročné
1609usilovně
1610půvabný
1611Tlustý
1612tlustá kočka
1613tučné kočky
1614fatální
1615fatalistický
1616fatalisticky
1617smrtelně
1618tlustá kočka
1619fatcats
1620osudný
1621osudově
1622bezradný
1623únava
1624unavený
1625fatique
1626mastný
1627hloupost
1628tučný
1629hloupě
1630chyba
1631chyby
1632vadný
1633blaženě
1634oheň
1635strach
1636strašný
1637strašně
1638obavy
1639hrůzostrašný
1640bezvadný
1641slabý
1642slabé
1643slabozraký
1644předstírat
1645předstírat
1646klesl
1647zločinec
1648zločinný
1649zuřivě
1650divokost
1651páchnoucí
1652horečka
1653horečnatá
1654horečky
1655fiasko
1656vláknina
1657lhář
1658nestálý
1659beletrie
1660smyšlený
1661fiktivní
1662fidget
1663neposedný
1664zloduch
1665otřesný
1666divoký
1667loutka
1668špína
1669špinavý
1670podvádět
1671mlsný
1672trhliny
1673pěst
1674ohromit
1675ohromený
1676označování
1677flagrantní
1678zjevně
1679vkus
1680záblesky
1681flak
1682vločka
1683vločka
1684ochablost
1685odlupování
1686vločkovitý
1687světlice
1688světlice
1689vzplanutí
1690vzplanutí
1691byt
1692chlubit se
1693vada
1694vadný
1695nedostatky
1696uprchnout
1697prchl
1698prchnout
1699vysmívat se
1700uprchne
1701prchavý
1702blikání
1703blikat
1704blikající
1705bliká
1706otřesný
1707zradit
1708křehký
1709flirtovat
1710koketní
1711podlaha
1712platýs
1713klokani
1714flout
1715fluster
1716nepřítel
1717blázen
1718oklamal
1719blázen
1720bláhový
1721pošetile
1722pošetilost
1723zakázat
1724zakázáno
1725zakazující
1726energický
1727předtucha
1728forebodingly
1729propadne
1730kovaný
1731zapomnětlivý
1732zapomněli
1733zapomnětlivost
1734opuštěný
1735opuštěně
1736opustit
1737opuštěný
1738zapřísahat
1739faul
1740odporně
1741hnus
1742fraktální
1743zlomyslně
1744zlomenina
1745křehký
1746roztříštěný
1747křehký
1748zběsilý
1749zoufale
1750zběsilě
1751podvod
1752podvodný
1753plný
1754třepit se
1755frazzled
1756blázen
1757šílený
1758náladový
1759šíleně
1760šílenci
1761zmrazit
1762zamrzne
1763zmrazení
1764frenetický
1765freneticky
1766zběsile
1767šílenství
1768starosti
1769fretful
1770pražce
1771tření
1772tření
1773smažený
1774friggin
1775pitomý
1776zděšení
1777vystrašit
1778děsivý
1779děsivě
1780strašný
1781děsivě
1782frigidní
1783mráz
1784mračit
1785zmrzl
1786zamrzlý
1787neplodný
1788neplodně
1789zmařit
1790frustrovaný
1791frustruje
1792frustrující
1793frustrovaně
1794frustrace
1795frustrace
1796souložit
1797zasraný
1798fondán
1799uprchlík
1800plnohodnotný
1801hřímat
1802mumlat
1803dým
1804výpary
1805fundamentalismus
1806zděšený
1807legračně
1808legrační
1809zuřivý
1810zuřivě
1811zuřivost
1812zuřivost
1813povyk
1814úzkostlivý
1815bít klackem
1816plesnivý
1817marný
1818marně
1819marnost
1820fuzzy
1821žvanit
1822tančírna
1823faux pas
1824odporovat
1825výherce
1826žluč
1827zírající
1828nadšeně
1829koule
1830gangster
1831okounět
1832odpadky
1833výstřední
1834lapat po dechu
1835gauche
1836křiklavý
1837gawk
1838nemotorný
1839geezer
1840genocida
1841zbohatnout
1842příšerný
1843ghetto
1844strašidelný
1845drmolit
1846hatmatilka
1847posmívat se
1848závratný
1849trik
1850blýskal
1851trik
1852triky
1853neobvyklý
1854oslnění
1855oslnivě
1856posmívat se
1857viditelně
1858závada
1859závady
1860zlomyslně
1861chmurnost
1862ponurý
1863zářit
1864hloupost
1865nadbytek
1866hlodání
1867goad
1868děsivý
1869strašný Bůh
1870bota
1871praštěný
1872pokračuj
1873drby
1874bezrámový
1875bezdůvodně
1876štěp
1877zrnitý
1878zápasit
1879rošt
1880mřížka
1881vážně
1882mastný
1883chamtivost
1884chamtivý
1885smutek
1886stížnost
1887stížnosti
1888truchlit
1889truchlící
1890těžký
1891těžce
1892ponurý
1893grimasa
1894broušení
1895remcání
1896kolika
1897příšerný
1898kostrbatý
1899Hrubý
1900hrubě
1901groteskní
1902bručoun
1903mrzutý
1904bezdůvodný
1905tetřev
1906zavrčení
1907zášť
1908zášť
1909zdráhavý
1910zdráhavě
1911příšerný
1912příšerně
1913drsný
1914reptat
1915mrzutější
1916nejšpinavější
1917nevrle
1918mrzutý
1919nevrlý
1920lstivost
1921vina
1922provinile
1923provinile
1924naivní
1925Zbabělý
1926okap
1927zaseknout
1928hacky
1929haggard
1930smlouvat
1931ztráta vlasů
1932vlažný
1933napůl srdce
1934halucinovat
1935halucinace
1936brzdit
1937bránil
1938postižené
1939pověsit
1940visí
1941náhodný
1942nešťastný
1943kázání
1944obtěžovat
1945obtěžoval
1946obtěžuje
1947obtěžování
1948útočiště
1949přístavy
1950tvrdý
1951těžký zásah
1952tvrdá linie
1953tvrdá podšívka
1954hardball
1955ztvrdnout
1956ztvrdlý
1957tvrdohlavý
1958neupřímný
1959tvrdá linie
1960strádání
1961těžkosti
1962poškodit
1963poškozeno
1964škodlivý
1965škodí
1966lupič
1967harridan
1968zarytý
1969brány
1970drsný
1971tvrdě
1972hasseling
1973hádka
1974hassled
1975potíží
1976spěch
1977spěšně
1978unáhlený
1979nenávist
1980nesnášel
1981nenávistný
1982nenávistně
1983nenávist
1984nenávidět
1985nenávisti
1986nenávisti
1987nenávidět
1988nenávist
1989povýšeně
1990povýšený
1991strašit
1992straší
1993spoušť
1994hawkish
1995rozbitý
1996nebezpečí
1997nebezpečný
1998opar
1999mlhavý
2000bolesti hlavy
2001bolest hlavy
2002bolesti hlavy
2003Lamač srdcí
2004srdcervoucí
2005srdečně
2006bezcitný
2007pohan
2008těžkopádný
2009těžkopádný
2010sakra
2011provokovat
2012heckled
2013heckles
2014hektický
2015živý plot
2016hedonistický
2017nedbalý
2018statný
2019hegemonismus
2020hegemonistický
2021hegemonie
2022ohavný
2023peklo
2024pekelně ohnutý
2025peklo
2026pekla
2027bezmocný
2028bezmocně
2029bezmocnost
2030kacířství
2031kacíř
2032kacířský
2033váhavý
2034hestitant
2035odporný
2036příšerně
2037ohavnost
2038cenově dostupný
2039hiliarious
2040překážet
2041překážka
2042syčení
2043zasyčel
2044syčící
2045ho-hum
2046poklad
2047podvod
2048kulhat
2049prase
2050dutý
2051hoodium
2052oblafnout
2053chuligán
2054beznadějný
2055beznadějně
2056beznadějnost
2057horda
2058hrozný
2059hrozně
2060hrozný
2061hrozné
2062hrůzný
2063zděšený
2064děsí
2065děsit
2066hrůzný
2067horrifys
2068rukojmí
2069nepřátelský
2070nepřátelské akce
2071nepřátelství
2072pařeniště
2073horká hlava
2074hotheaded
2075skleník
2076hubris
2077podomní obchodník
2078hučení
2079vlhký
2080ponížit
2081ponižující
2082ponížení
2083bzučení
2084visel
2085zranit
2086zraněný
2087škodlivé
2088bolí
2089bolí
2090podvodník
2091humbuk
2092pokrytecký
2093pokrytectví
2094pokrytec
2095pokrytci
2096pokrytecký
2097pokrytecky
2098hysterie
2099hysterický
2100hysterický
2101hystericky
2102hysterie
2103idiocies
2104idiotství
2105idiot
2106idiotský
2107idiotsky
2108idioti
2109líný
2110ignorovat
2111potupný
2112odporně
2113ostuda
2114neznalost
2115ignorant
2116ignorovat
2117špatně radil
2118špatně koncipovaný
2119špatně definované
2120špatně navržený
2121nešťastný
2122špatně zvýhodněný
2123špatně tvarovaný
2124špatně vychovaný
2125nemilovaný
2126špatně seřazené
2127neklidný
2128špatně zacházeno
2129špatné zacházení
2130špatné použití
2131špatně použitý
2132ilegální
2133nelegálně
2134nelegitimní
2135nedovolený
2136negramotný
2137nemoc
2138nelogický
2139nelogický
2140nelogicky
2141iluze
2142iluze
2143iluzorní
2144imaginární
2145nerovnováha
2146imbecilní
2147dějová zápletka
2148nehmotný
2149nezralý
2150bezprostřednost
2151bezprostředně
2152imobilizovaný
2153nemoderní
2154nemoderně
2155neskromný
2156nemorální
2157nemorálnost
2158nemorálně
2159nehybný
2160narušit
2161postižené
2162bezvýchodná situace
2163netrpělivost
2164netrpělivý
2165netrpělivě
2166obvinit
2167impedance
2168překážet
2169překážka
2170hrozící
2171zatvrzelý
2172nedokonalý
2173nedokonalost
2174nedokonalosti
2175nedokonale
2176imperialistický
2177ohrozit
2178panovačný
2179nesmírně
2180nepřípustné
2181neosobní
2182impertinentní
2183pohotový
2184impulzivně
2185bezbožnost
2186narážet
2187bezbožný
2188nesmiřitelný
2189nepravděpodobný
2190nepravděpodobně
2191zaplést
2192implikace
2193implodovat
2194nezdvořilý
2195nešťastně
2196impolitický
2197důležité
2198naléhavě žádat
2199vnucovat
2200uložení
2201impozantní
2202uvalení
2203nemožné
2204nemožnost
2205nemožně
2206impotentní
2207ochablý
2208ochuzený
2209nepraktický
2210proklínat
2211nepřesné
2212nepřesně
2213nepřesnost
2214uvěznit
2215odnětí svobody
2216nepravděpodobnost
2217nepravděpodobný
2218nepravděpodobně
2219nevhodný
2220nesprávně
2221nevhodnost
2222nerozvážnost
2223neobezřetný
2224drzost
2225drzý
2226ostře
2227napadnout
2228impulsivní
2229impulsivně
2230beztrestnost
2231nečistý
2232nečistota
2233neschopnost
2234nepřesnosti
2235nepřesnost
2236nepřesné
2237nepřesně
2238nečinnost
2239neaktivní
2240nedostatečnost
2241nedostačující
2242nedostatečně
2243neúmyslný
2244neúmyslně
2245nepředvídatelný
2246nepředvídatelně
2247šílený
2248neúprosně
2249nevhodný
2250nevhodně
2251nevhodný
2252nevhodnost
2253neartikulovaný
2254nepozorný
2255neslyšitelný
2256neschopný
2257neschopně
2258neopatrný
2259zápalný
2260kadidlo
2261neustálý
2262neustále
2263podněcovat
2264podněcování
2265nezdvořilost
2266sklon
2267nerozeznatelný
2268nesoudržnost
2269nesouvislý
2270nesouvisle
2271nepřekonatelný
2272nesrovnatelný
2273nesrovnatelně
2274nekompatibilita
2275nekompatibilita
2276nekompatibilní
2277neschopnost
2278neschopný
2279nekompetentně
2280neúplný
2281neúplné
2282nepochopitelný
2283nepochopení
2284nepředstavitelné
2285nepředstavitelně
2286nevhodné
2287nepochopitelně
2288bezvýznamný
2289bezvýznamný
2290bezvýznamně
2291následně
2292bezohledný
2293nepozorně
2294nekonzistence
2295nekonzistence
2296nekonzistence
2297nekonzistentní
2298neutěšitelný
2299nepochopitelně
2300nestálý
2301nepohodlí
2302nevhodně
2303nesprávný
2304nesprávně
2305nenapravitelný
2306nenapravitelně
2307nevěřící
2308neuvěřitelně
2309vštípit
2310neslušnost
2311sprostý
2312neslušně
2313nerozhodnost
2314nerozhodný
2315nerozhodně
2316neslušnost
2317neobhájitelný
2318netaktní
2319nedefinovatelné
2320neurčitě
2321neurčitý
2322lhostejnost
2323lhostejný
2324nuzný
2325rozhořčený
2326rozhořčeně
2327rozhořčení
2328ponížení
2329nerozeznatelný
2330netaktní
2331nerozhodně
2332netaktnost
2333nerozlišující
2334bez rozdílu
2335nerozlišující
2336nerozeznatelný
2337indoktrinovat
2338indoktrinace
2339lhostejný
2340dopřát
2341neefektivní
2342neefektivně
2343neúčinnost
2344neefektivní
2345neefektivně
2346neúčinnost
2347nepůsobivý
2348neúčinnost
2349neefektivnost
2350neefektivní
2351neefektivně
2352neuhlazenost
2353neelegantní
2354nezpůsobilý
2355ineloquent
2356ineloquently
2357nešikovný
2358neschopnost
2359nešťastně
2360nerovnosti
2361nerovnost
2362nespravedlivý
2363nerovně
2364nerovnosti
2365nevyhnutelný
2366nevyhnutelně
2367nepodstatné
2368nevyhnutelný
2369nevyhnutelně
2370neomluvitelný
2371neomluvitelně
2372neúprosný
2373neúprosně
2374nezkušenost
2375nezkušený
2376nezkušený
2377neodborně
2378neoddělitelný
2379nevysvětlitelné
2380neoddělitelný
2381neoddělitelně
2382neslavný
2383nechvalně
2384nechvalně
2385nakažený
2386infekce
2387infekce
2388nižší
2389méněcennost
2390pekelný
2391zamořit
2392zamořený
2393nevěřící
2394nevěřící
2395infiltrátor
2396infiltrátory
2397nemohoucí
2398rozvášnit
2399zánět
2400zánětlivý
2401zánět
2402nafouknutý
2403inflační
2404nepružný
2405způsobit
2406porušení
2407porušit
2408porušení
2409porušení
2410rozzuřit
2411rozzlobený
2412rozzlobený
2413vztekle
2414neslavný
2415nevděčník
2416nevděk
2417potlačit
2418inhibice
2419nehostinný
2420nehostinnost
2421nelidský
2422nehumánní
2423nelidskost
2424nepřátelský
2425nepřátelsky
2426nespravedlivý
2427neprávost
2428neuvážený
2429zranit
2430poškozující
2431zranění
2432bezpráví
2433nespravedlnosti
2434narážka
2435nefunkční
2436nevhodný
2437nepřiměřený
2438nepřiměřeně
2439šílený
2440šíleně
2441šílenství
2442nenasytný
2443nejistá
2444nejistota
2445necitlivý
2446necitlivý
2447necitlivě
2448necitlivost
2449zákeřný
2450zákeřně
2451bezvýznamnost
2452nevýznamný
2453bezvýznamně
2454neupřímný
2455upřímně
2456neupřímnost
2457naznačit
2458naznačující
2459narážka
2460neoddělitelný
2461drzost
2462drzý
2463drze
2464insolventní
2465insouciance
2466nestabilita
2467nestabilní
2468podněcovat
2469podněcovatel
2470podněcové
2471neposlušný
2472nepodstatný
2473nepodstatně
2474nesnesitelný
2475nesnesitelně
2476nedostatečnost
2477nedostatečné
2478nedostatečně
2479ostrovní
2480urazit
2481uražený
2482urážející
2483urážlivě
2484urážky
2485nepřekonatelný
2486neúprosně
2487nepřekonatelný
2488nepřekonatelně
2489povstání
2490intefere
2491inteferes
2492intenzivní
2493zasahovat
2494rušení
2495zasahuje
2496přerušovaný
2497přerušit
2498přerušení
2499přerušení
2500zastrašit
2501zastrašující
2502zastrašující
2503zastrašování
2504nesnesitelný
2505netolerovatelně
2506intolerance
2507omámit
2508nepoddajný
2509neústupnost
2510nekompromisní
2511zasahovat
2512vniknutí
2513rušivé
2514zaplavit
2515zaplavený
2516vetřelec
2517neplatný
2518zneplatnit
2519invalidita
2520invazivní
2521invektivní
2522obalamutit
2523nedotknutelný
2524nedbale
2525nedbalost
2526neviditelný
2527nedobrovolně
2528nedobrovolné
2529prchlivý
2530rozzlobený
2531rozzuřeně
2532hněv
2533dráždit
2534rozzlobený
2535hlazení
2536irks
2537protivný
2538nepříjemně
2539bezstarostnost
2540irksomenesses
2541ironický
2542ironický
2543ironicky
2544ironie
2545ironie
2546nepravidelnost
2547iracionální
2548iracionalita
2549nerozumnost
2550iracionálně
2551iracionální
2552neslučitelný
2553nenávratný
2554nenávratnost
2555nenávratnost
2556nenávratně
2557nenávratný
2558nenávratně
2559nezvratný
2560nepravidelný
2561nepravidelnost
2562bezvýznamnost
2563irelevantní
2564nenapravitelný
2565nenahraditelný
2566nepotlačitelný
2567nerozhodný
2568nevyřešitelný
2569nezodpovědný
2570nezodpovědně
2571irretující
2572nenávratný
2573nevratné
2574dráždivý
2575podrážděně
2576dráždivý
2577dráždit
2578podrážděné
2579dráždí
2580podráždění
2581podráždění
2582izolovat
2583izolovaný
2584izolace
2585problém
2586problémy
2587svědění
2588svědění
2589svědivý
2590brebentit
2591unavený
2592zubatý
2593džem
2594otřesný
2595žloutlý
2596žárlivý
2597žárlivě
2598žárlivost
2599žárlivost
2600posměch
2601chvění
2602chraptivě
2603jeers
2604ohrozit
2605ohrožení
2606blbec
2607sušené maso
2608chvění
2609nervozita
2610nervózní
2611zabíjení práce
2612bez práce
2613žert
2614žolík
2615trhnout
2616soudce
2617soudení
2618soudci
2619nervózní
2620haraburdí
2621veselý
2622skládka
2623jutter
2624jutters
2625kaput
2626zabít
2627zabil
2628zabiják
2629zabíjení
2630zabít
2631zabíjí
2632lump
2633nůž
2634klepání
2635vázané
2636kook
2637kooky
2638nedostatek
2639lhostejný
2640postrádal
2641lokaj
2642chybí
2643chybí
2644nevýrazný
2645chybí
2646lakonický
2647zpoždění
2648zaostal
2649zaostávající
2650laggy
2651zpoždění
2652propuštěni
2653jehněčí
2654jehněčí
2655chromý
2656chromá kachna
2657nářek
2658politováníhodný
2659žalostně
2660malátný
2661chmurný
2662otupělost
2663malátný
2664mrzutě
2665vytáhlý
2666chyba
2667propadl
2668zaniká
2669lascivní
2670poslední pokus
2671latence
2672směšný
2673smíchy
2674terč posměchu
2675porušovatel práv
2676porušování zákona
2677nezákonný
2678bezpráví
2679propuštění
2680propuštěn-šťastný
2681líný
2682únik
2683únik
2684úniky
2685unikající
2686netěsnosti
2687děravý
2688lech
2689chlípník
2690chlípný
2691chlípnost
2692pijavice
2693posměch
2694leery
2695naklonění doleva
2696citrón
2697zdlouhavý
2698méně rozvinuté
2699méně známý
2700letch
2701smrtící
2702letargický
2703letargie
2704oplzlý
2705oplzle
2706oplzlost
2707odpovědnost
2708zodpovědný
2709lhář
2710lháři
2711prostopášný
2712legálně
2713nezákonnost
2714lhát
2715lhal
2716lhář
2717lži
2718život ohrožující
2719neživý
2720omezit
2721omezení
2722omezení
2723omezený
2724limity
2725kulhat
2726apatický
2727sporný
2728málo věděl
2729živý
2730živě
2731nenávidět
2732nenávidět
2733nenávidět
2734odporně
2735odporný
2736neochotně
2737osamělý
2738osamělost
2739osamělý
2740samotář
2741osamělý
2742dlouho
2743dlouho větrný
2744touha
2745toužebně
2746mezera
2747mezery
2748volný
2749kořist
2750ztracený
2751prohrát
2752ztroskotanec
2753poražení
2754prohraje
2755ztrácí
2756ztráta
2757ztráty
2758ztracený
2759hlasitý
2760hlasitější
2761mizerný
2762bez lásky
2763zhrzený
2764s nízkým hodnocením
2765pokorný
2766směšný
2767směšně
2768pohřebný
2769vlažný
2770přestávka
2771hrudkovitý
2772blázen
2773šílenství
2774škubnutí
2775lákat
2776děsný
2777číhat
2778číhá
2779ležící
2780strašidelný
2781šílený
2782šílený
2783šílený
2784šíleně
2785šílený
2786šíleně
2787šílenec
2788šílenství
2789špatně nastavený
2790nesprávné nastavení
2791nemoc
2792nevolnost
2793nespokojenec
2794neúspěšný
2795zločin
2796zlomyslnost
2797zlovolný
2798zlomyslně
2799zlomyslnost
2800škodlivé
2801zlomyslně
2802škodlivost
2803pomlouvat
2804zhoubný
2805páchnoucí
2806týrání
2807mandl
2808zamrzlý
2809mangles
2810škubání
2811mánie
2812maniak
2813maniakální
2814maniakální
2815manipulovat
2816manipulace
2817manipulativní
2818manipulátory
2819mar
2820okrajový
2821okrajově
2822mučednictví
2823hledající mučednictví
2824rozdrcený
2825masakr
2826masakry
2827matný
2828nechutný
2829zamyšleně
2830mrzačství
2831skrovný
2832bezvýznamný
2833podlost
2834žalostný
2835plést
2836všetečný
2837průměrný
2838prostřednost
2839melancholie
2840melodramatický
2841melodramaticky
2842roztavení
2843hrozba
2844hrozivý
2845výhružně
2846lživý
2847lživost
2848sluha
2849nemilosrdný
2850nemilosrdně
2851nepořádek
2852zmatený
2853zmatky
2854zmatek
2855chaotický
2856trpasličí
2857miff
2858bojovnost
2859bezduché
2860tupě
2861zázrak
2862zablátit
2863špatně zarovnat
2864špatně zarovnáno
2865špatně se vyrovná
2866nechápat
2867neslušet
2868nevhodný
2869misbegotten
2870špatně se chovat
2871špatné chování
2872přepočítat
2873nesprávný výpočet
2874smíšený
2875neplechu
2876rozpustilý
2877zlomyslně
2878mylná představa
2879mylné představy
2880špatně
2881miscreants
2882nesprávná orientace
2883lakomec
2884ubohý
2885mizernost
2886bídně
2887utrpení
2888lakomý
2889bída
2890chybí
2891neštěstí
2892obava
2893pochybnosti
2894nesprávné vedení
2895svést
2896zavádějící
2897špatně zacházet
2898nehoda
2899dezinformovat
2900dezinformované
2901špatně vykládat
2902špatně posoudit
2903špatné posouzení
2904uvést v omyl
2905zavádějící
2906zavádějící
2907špatně
2908špatně řídit
2909mispronounce
2910špatně vyjádřeno
2911nesprávně se hlásí
2912špatně
2913špatně
2914zkreslit
2915zkreslení
2916slečna, minout
2917zmeškal
2918chybí
2919nesprávnost
2920mlha
2921chyba
2922splést se
2923mylně
2924chyby
2925chybně
2926paní
2927nedůvěra
2928nedůvěřivý
2929nedůvěřivě
2930mlhy
2931nepochopení
2932nedorozumění
2933nedorozumění
2934nepochopení
2935zneužít
2936sténání
2937mobster
2938falešný
2939vysmíval se
2940výsměchy
2941výsměch
2942uštěpačný
2943posměšně
2944vysmívat se
2945obtěžovat
2946obtěžování
2947monotónní
2948monotonie
2949netvor
2950nestvůry
2951nestvůra
2952monstrózní
2953strašlivě
2954náladový
2955příkop
2956být sklíčený
2957morbidní
2958morbidně
2959mordantní
2960mordantně
2961umírající
2962kretén
2963morální
2964morony
2965umrtvování
2966ponížený
2967umrtvit
2968ponížení
2969bez hnutí
2970strakatý
2971truchlit
2972truchlící
2973truchlivý
2974smutně
2975zmatek
2976zablácený
2977mudslinger
2978zamlžování
2979paličatý
2980multi-polarizace
2981světský
2982vražda
2983vrah
2984vražedný
2985vražedně
2986kalné
2987ohýbání svalů
2988sentimentální
2989zatuchlý
2990tajemný
2991záhadně
2992tajemství
2993mystifikovat
2994mýtus
2995kobylka
2996otravování
2997naivní
2998naivně
2999užší
3000nepříjemně
3001ošklivost
3002ošklivý
3003zlobivý
3004zvedat žaludek
3005nevolnosti
3006nevolnost
3007nevolně
3008na�ve
3009mlhavý
3010mlhavě
3011zbytečné
3012zbytečně
3013nuzný
3014zločinný
3015nešťastně
3016negovat
3017negace
3018negativní
3019negativy
3020negativita
3021zanedbání
3022zanedbaný
3023nedbalost
3024nedbalost
3025Nemesis
3026nepotismus
3027nervový
3028nervózně
3029nervozita
3030kopřiva
3031chmurný
3032neurotický
3033neuroticky
3034chichotat se
3035vrtí
3036noční můra
3037noční můra
3038neskutečně
3039nitpick
3040nitpicking
3041hluk
3042zvuky
3043hlučnější
3044hlučný
3045nedůvěra
3046neexistující
3047nereaguje
3048nesmysl
3049zvědavý
3050proslulost
3051notoricky známý
3052notoricky známý
3053škodlivý
3054obtíž
3055otupělý
3056obézní
3057objekt
3058námitka
3059nežádoucí
3060námitky
3061šikmý
3062zničit
3063vyhladil
3064nevšímavý
3065Protivný
3066nepříjemně
3067obscénní
3068poslušně
3069oplzlost
3070temný
3071zakryté
3072zakrývá
3073nejasnost
3074posedlý
3075posedlý
3076posedlá
3077posedlost
3078zastaralý
3079překážka
3080tvrdohlavý
3081tvrdohlavě
3082bránit
3083zablokováno
3084překážet
3085obstrukce
3086brání
3087dotěrný
3088tupý
3089uzavřít
3090uzavřený
3091uzavírá
3092okluzující
3093zvláštní
3094odder
3095nejpodivnější
3096zvláštnosti
3097zvláštnost
3098podivně
3099zápach
3100útok
3101urazit
3102pachatel
3103urážlivé
3104trestné činy
3105urážlivý
3106urážlivě
3107odpornost
3108všetečný
3109zlověstný
3110zlověstně
3111vynechání
3112vynechat
3113jednostranný
3114obtížný
3115obtížně
3116útok
3117umíněný
3118soupeř
3119oportunistický
3120oponovat
3121opozice
3122opozice
3123utlačovat
3124útlak
3125represivní
3126represivně
3127tyranství
3128utlačovatelé
3129utrpení
3130sirotek
3131vyobcovat
3132vypuknutí
3133výbuch
3134výbuchy
3135vyvrženec
3136křik
3137psanec
3138zastaralý
3139rozhořčení
3140pobouřený
3141pobuřující
3142odporně
3143ohavnost
3144pobouření
3145outsider
3146přehnané
3147zastrašit
3148příliš vyvážený
3149přehnaný
3150předražené
3151nadhodnocení
3152přehánět
3153přehnaně
3154zastrašit
3155převaha
3156vyvážený
3157arogantní
3158neúnosně
3159přehnané
3160přehánět
3161přehnaný
3162zpožděný
3163přehnaně zdůraznit
3164přehřát
3165přezbrojení
3166přetížený
3167přehlédnout
3168přeplatek
3169přeplatil
3170přehrát
3171přemoci
3172předražené
3173nadhodnocený
3174přesah
3175překročení
3176zastínit
3177přehlédnutí
3178přehlédnutí
3179příliš zjednodušený
3180zjednodušeno
3181příliš zjednodušovat
3182nadměrná velikost
3183nadhodnocený
3184nadhodnocený
3185přehánění
3186nadhodnocení
3187nadhodnocuje
3188přehnané
3189svržení
3190svrhne se
3191převrácení
3192nadváha
3193přemoci
3194zahlceni
3195ohromující
3196drtivě
3197přemůže
3198příliš horlivý
3199přehnaně
3200nepříjemný
3201bolest
3202bolestivý
3203bolestivé
3204bolestivě
3205bolesti
3206bledý
3207pales
3208ubohý
3209pánev
3210peklo
3211pander
3212bičování
3213panders
3214panika
3215panika
3216zpanikařil
3217panikařit
3218panický
3219paradoxní
3220paradoxně
3221paralizovat
3222ochrnutý
3223paranoia
3224paranoidní
3225parazit
3226vyvrhel
3227parodie
3228zaujatost
3229partyzán
3230partyzáni
3231passe
3232pasivní
3233pasivita
3234ubohý
3235žalostně
3236sponzorovat
3237nedostatek
3238chuďas
3239blázni
3240návratnost
3241podivný
3242podivně
3243pedantský
3244oloupané
3245peeve
3246nakouknutý
3247peevish
3248mrzutě
3249penalizovat
3250trest
3251zrádný
3252dokonalost
3253povrchní
3254nebezpečí
3255nebezpečný
3256nebezpečně
3257zahynout
3258zhoubný
3259poplést
3260zmatený
3261matoucí
3262zmatek
3263pronásledovat
3264pronásledování
3265tvrdošíjný
3266trvale
3267vhodnost
3268rozrušit
3269rozrušený
3270všudypřítomný
3271perverzní
3272zvráceně
3273zvrácenost
3274zvrácenost
3275zvrhlík
3276zvrácený
3277zvrácení
3278pesimismus
3279pesimistický
3280pesimisticky
3281škůdce
3282morový
3283zkamenělý
3284zkamenět
3285žvanit
3286drobný
3287fobie
3288fobický
3289falešný
3290hůlka
3291pochoutka
3292pochoutka
3293hlídky
3294vybíravý
3295prase
3296prasata
3297drancování
3298pranýř
3299pupínek
3300špetka
3301pique
3302politováníhodný
3303žalostný
3304žalostně
3305nelítostná
3306žalostně
3307almužna
3308Škoda
3309plagovat
3310mor
3311plastický
3312hračička
3313prosba
3314prosby
3315plebejský
3316vážná situace
3317spiknutí
3318plotry
3319ploy
3320kořist
3321lupič
3322zbytečné
3323zbytečně
3324jed
3325jedovatý
3326jedovatě
3327malý
3328těsný
3329polarizace
3330polemizovat
3331znečistit
3332znečišťovatel
3333znečišťovatelé
3334znečištění
3335pompézní
3336chudý
3337chudší
3338nejchudší
3339špatně
3340držení těla
3341pout
3342chudoba
3343bezmocný
3344prate
3345pratfall
3346žvanit
3347nejistý
3348nejistě
3349sraženina
3350prudký
3351dravý
3352potíže
3353předpovídat
3354předsudek
3355předsudky
3356předsudek
3357premyslený
3358zaujmout
3359absurdní
3360nesmyslně
3361drzý
3362domýšlivě
3363předstírat
3364předstírat
3365předstírat
3366domýšlivý
3367honosně
3368prevarikovat
3369drahý
3370dražší
3371bodnutí
3372trn
3373píchne
3374hrdý
3375prik
3376primitivní
3377vězení
3378vězeň
3379problém
3380problematický
3381problémy
3382odkládat
3383odkládá
3384otálení
3385rouhavý
3386vulgárnost
3387zakázat
3388prohibitivní
3389neústupně
3390propaganda
3391propagovat
3392proprietární
3393stíhat
3394protest
3395protestoval
3396protestuje
3397protesty
3398zdlouhavý
3399provokace
3400provokativní
3401provokovat
3402páč
3403pugnacious
3404chytře
3405bojovnost
3406rána pěstí
3407potrestat
3408trestný
3409represivní
3410punk
3411maličký
3412loutka
3413loutky
3414zmatený
3415zmatek
3416záhadný
3417šarlatán
3418nevolnost
3419kvalifikace
3420dilema
3421hádka
3422hádavý
3423hádavě
3424hádky
3425svárlivý
3426zrušit
3427queer
3428sporný
3429slovíčkaření
3430dohady
3431chvění
3432vzteklý
3433rasismus
3434rasista
3435rasisté
3436pikantní
3437radikální
3438radikalizace
3439radikálně
3440radikály
3441vztek
3442otrhaný
3443zuří
3444železnice
3445raked
3446běsnění
3447nekontrolovatelně
3448zchátralý
3449nevraživost
3450náhodně
3451hodnost
3452křičet
3453vykřikl
3454chvástání
3455vytrvale
3456křičí
3457znásilnění
3458znásilnil
3459znásilnění
3460rošťák
3461darebáci
3462vyrážka
3463chrastítko
3464zavrčel
3465chrastítka
3466zpustošení
3467nepříčetný
3468reakční
3469vzpurný
3470odmítnout
3471pokárání
3472nepřekonatelný
3473odvolat
3474recese
3475recesivní
3476bezohledný
3477bezohledně
3478bezohlednost
3479zpětný ráz
3480zdroje
3481nadbytek
3482redundantní
3483zamítnutí
3484odmítnout
3485odmítl
3486odmítá
3487odmítnutí
3488vyvrácení
3489vyvrátit
3490vyvrátil
3491vyvrací
3492vyvrací
3493ustoupit
3494regrese
3495regresivní
3496litovat
3497litoval
3498lítostivý
3499lítostně
3500lituje
3501politováníhodný
3502bohužel
3503litoval
3504odmítnout
3505odmítnuto
3506odmítá
3507zamítnutí
3508odmítá
3509relaps
3510vytrvalý
3511vytrvale
3512vytrvalost
3513neochota
3514neochotný
3515neochotně
3516lítost
3517kajícný
3518lítostivě
3519nemilosrdný
3520nemilosrdně
3521bezcitnost
3522vzdát se
3523odřeknutí
3524odrazit
3525opakující se
3526trestuhodný
3527trestuhodně
3528odpor
3529žalostný
3530potlačit
3531represe
3532represivní
3533důtka
3534vyčítat
3535vyčítavý
3536znovu
3537pokorně
3538odmítnout
3539odmítnutí
3540odporovat
3541odpor
3542odporný
3543odporně
3544odrazit
3545odrazil
3546odpuzování
3547odporný
3548odporně
3549odpudivost
3550nesnášet
3551rozzlobený
3552nelibost
3553rezignace
3554rezignoval
3555odpor
3556neklidný
3557neklid
3558omezit
3559omezený
3560omezení
3561restriktivní
3562oživující
3563pomstít
3564odvetný
3565zpomalit
3566retardovaný
3567retardedness
3568retarduje
3569zdrženlivý
3570zatáhnout
3571ustoupit
3572ustoupil
3573pomsta
3574pomstychtivý
3575pomstychtivě
3576vrátit se
3577nadávat
3578odporný
3579zrušit
3580vzpoura
3581nechutný
3582vzpurně
3583odpor
3584odporný
3585možná
3586rétorika
3587rétorický
3588ricer
3589výsměch
3590zesměšňování
3591směšný
3592směšně
3593šíření
3594trhlina
3595trhliny
3596rigidní
3597tuhost
3598rigidita
3599rile
3600rozčilený
3601trhat
3602odtrhnout
3603odtrhnout
3604roztrhl
3605riziko
3606rizika
3607riskantní
3608soupeřit
3609soupeření
3610zátarasy
3611skalnatý
3612darebák
3613horská dráha
3614trouchnivění
3615shnilý
3616hrubý
3617opravitelný
3618odpadky
3619hrubý
3620litovat
3621surovec
3622prohrábnout
3623zřícenina
3624zničil
3625ničí
3626zničující
3627ruiny
3628dunění
3629pověst
3630zvěsti
3631zvěsti
3632zmačkat
3633vyčerpání
3634utéct
3635prasknutí
3636rez
3637rzi
3638rezavý
3639říje
3640nemilosrdný
3641nemilosrdně
3642bezohlednost
3643koleje
3644sabotovat
3645pytel
3646obětován
3647smutný
3648zarmoutit
3649bohužel
3650smutek
3651poklesnout
3652klesl
3653ochablý
3654ochablý
3655klesá
3656chlípný
3657pokrytecký
3658míza
3659sarkasmus
3660sarkastický
3661sarkasticky
3662sardonický
3663sardonicky
3664sass
3665satirický
3666satirizovat
3667divoký
3668divoký
3669divoce
3670divoši
3671šupinatý
3672podvod
3673podvody
3674skandál
3675skandalizovat
3676skandalizovaný
3677skandální
3678skandálně
3679skandály
3680skandovat
3681skandály
3682skromný
3683obětní beránek
3684jizva
3685vzácný
3686sotva
3687nedostatek
3688vyděsit
3689vyděšený
3690děsivější
3691nejděsivější
3692sotva
3693zjizvené
3694jizvy
3695děsivý
3696kousavý
3697děsivě
3698skeptický
3699posměch
3700posměšně
3701propadnout
3702klesající
3703klesající
3704slur
3705coura
3706děvky
3707mazaný
3708plácnutí
3709drobný
3710rozbít
3711rozmazat
3712vůně
3713voněl
3714vonící
3715voní
3716páchnoucí
3717koruška
3718kouř
3719kouřová clona
3720doutnat
3721doutnající
3722udusit
3723doutnat
3724doutnající
3725zamazat
3726rozmazaný
3727šmouhy
3728rozmazání
3729samolibý
3730samolibě
3731kurva
3732hezčí
3733nejsmutnější
3734špinavý
3735zádrhel
3736zavrtěl
3737zaseknutí
3738zádrhel
3739chňapnout
3740Snappishly
3741hlídat
3742zavrčený
3743vrčet
3744žalobníček
3745tajně
3746záludný
3747úšklebek
3748úšklebek
3749úšklebně
3750snob
3751snobský
3752snobby
3753snobský
3754snobi
3755potlačit
3756socal
3757mýdlo
3758vzlyk
3759střízlivý
3760vytrvalý
3761slavnostní
3762starostlivost
3763pochmurný
3764bolest
3765bolestně
3766bolestivost
3767zármutek
3768smutný
3769smutně
3770Promiňte
3771kyselý
3772kysele
3773rýč
3774naplácat na zadek
3775utrácet
3776spew
3777chrlila
3778chrlí
3779chrliče
3780rozlití
3781stará panna
3782bezduchý
3783zášť
3784zlomyslný
3785zlomyslně
3786zlomyslnost
3787drmolit
3788rozdělit
3789rozdělení
3790zkazit
3791kazit
3792kazí
3793rozmazlený
3794rozmazlený
3795kazí
3796strašidlo
3797strašidelnější
3798strašidelnější
3799strašidelně
3800strašidelný
3801lžičkou
3802krmení lžičkou
3803spoonfed
3804sporadický
3805uhrovitý
3806falešný
3807spurn
3808prskat
3809hádka
3810házet
3811rozházet
3812tykev
3813kvičet
3814vrčí
3815pískající
3816kňučet
3817pískání
3818zařve
3819kroutit se
3820bodnout
3821stagnující
3822stagnovat
3823stagnace
3824usedlý
3825skvrna
3826skvrny
3827zatuchlý
3828patová situace
3829stánek
3830stánky
3831koktat
3832panika
3833klid
3834ostře
3835ostře
3836polekat
3837překvapující
3838překvapivě
3839hladovění
3840vyhladovět
3841statický
3842ukrást
3843kradení
3844krade
3845strmý
3846strmě
3847puch
3848stereotyp
3849stereotypní
3850stereotypně
3851záď
3852dusit
3853lepkavý
3854tuhý
3855ztuhlost
3856potlačit
3857dusit
3858dusně
3859stigma
3860stigmatizovat
3861bodnutí
3862bodavý
3863laskavě
3864lakomý
3865smrad
3866smrdí
3867těžký
3868ukradl
3869ukradený
3870panák
3871stooges
3872bouřlivý
3873bojovat
3874straggler
3875kmen
3876napjatý
3877namáhání
3878zvláštní
3879podivně
3880cizinec
3881nejpodivnější
3882uškrtit
3883pruhovaný
3884namáhavé
3885stres
3886zdůrazňuje
3887stresující
3888stresující
3889zasažený
3890přísný
3891přísně
3892pronikavý
3893prudce
3894svár
3895stávka
3896přísné
3897přísně
3898udeřil
3899boj
3900bojoval
3901bojuje
3902bojuje
3903vzpěra
3904tvrdohlavý
3905tvrdohlavě
3906tvrdohlavost
3907uvízl
3908ucpaný
3909klopýtnutí
3910narazil
3911zakopne
3912pařez
3913pařezovaný
3914pařezy
3915omráčit
3916zakrnět
3917zakrnělý
3918hloupý
3919nejhloupější
3920hloupost
3921hloupě
3922vyděšený
3923stupify
3924strnulost
3925koktat
3926koktal
3927koktání
3928koktání
3929sty
3930stymied
3931pododstavec
3932tlumený
3933podroben
3934podrobení
3935podmanit
3936podrobení
3937poslušný
3938podřízený
3939předvolání
3940předvolání
3941podřízenost
3942podřízený
3943nevyhovující
3944odčítat
3945podvracení
3946podvratný
3947podvratně
3948subvert
3949podlehnout
3950sát
3951cucal
3952zelenáč
3953saje
3954sucky
3955Žalovat
3956žalován
3957žalovat
3958žaluje
3959trpět
3960trpěl
3961trpící
3962trpící
3963utrpení
3964trpí
3965udusit se
3966cukrový kabát
3967pocukrovaný
3968pocukrovaný
3969sebevražedný
3970sebevražda
3971trucovat
3972mrzutý
3973sully
3974sunder
3975potopený
3976potopený
3977povrchní
3978povrchnost
3979povrchně
3980nadbytečný
3981pověra
3982pověrčivý
3983potlačit
3984potlačení
3985kapitulace
3986citlivý
3987tušit
3988podezření
3989podezření
3990podezřelý
3991podezřele
3992naparování
3993zaplavený
3994zpocený
3995nabobtnal
3996otok
3997podvod
3998výpad
3999oteklý
4000příznak
4001příznaky
4002syndrom
4003tabu
4004lepkavý
4005poskvrnit
4006poskvrněné
4007manipulovat
4008spleť
4009Spletený
4010zamotá se
4011nádrž
4012tanked
4013tanky
4014rapl
4015pozdní
4016zakalit
4017poskvrněné
4018poskvrny
4019pošpinění
4020rozedraný
4021posměch
4022posmívat se
4023jízlivě
4024posměšky
4025napjatý
4026naparáděný
4027zdanění
4028vtipálek
4029škádlivě
4030únavné
4031nudně
4032troufalost
4033temperament
4034bouře
4035pokušení
4036něha
4037čas
4038napětí
4039orientační
4040pokusně
4041tenký
4042jemně
4043vlažný
4044hrozný
4045strašidelnost
4046strašně
4047teror
4048terorismus
4049terorismus
4050terorizovat
4051pečlivě
4052testy
4053nápadně
4054tetchy
4055nevděčný
4056tlustší
4057žízeň
4058trnitý
4059bezohledný
4060bezmyšlenkovitě
4061bezmyšlenkovitost
4062mlátit
4063ohrožení
4064hrozit
4065hrozivý
4066hrozby
4067trojice
4068pulzování
4069pulzoval
4070pulzující
4071pulzuje
4072škrticí klapka
4073lupič
4074palec dolů
4075palec dolů
4076zmařit
4077časově náročné
4078plachý
4079plachost
4080nesměle
4081plachost
4082drobný
4083brnění
4084mravenčení
4085unavený
4086únavné
4087unavující
4088unaveně
4089dřina
4090mýtné
4091nejtěžší
4092svrhnout
4093trápení
4094mučil
4095torrent
4096klikatý
4097mučení
4098mučen
4099mučení
4100mučení
4101mučivý
4102mučivě
4103totalitní
4104nedůtklivý
4105houževnatost
4106tout
4107nabízený
4108touts
4109toxický
4110pomluvit
4111tragédie
4112tragický
4113tragicky
4114zrádce
4115zrádný
4116zrádně
4117tramp
4118dupat
4119přestupek
4120přestupek
4121past
4122traped
4123v pasti
4124odpadky
4125zmatený
4126kýčovitý
4127trauma
4128traumatický
4129traumaticky
4130traumatizovat
4131traumatizované
4132travesties
4133travestie
4134zrádný
4135zrádně
4136zrada
4137zrada
4138zrádný
4139trik
4140podváděl
4141podvod
4142choulostivé
4143triviální
4144trivializovat
4145problémy
4146ustaraný
4147výtržník
4148problémy
4149namáhavý
4150nepříjemně
4151znepokojující
4152znepokojeně
4153záškolácký
4154pád
4155padal
4156shluky
4157bouřlivý
4158turbulentní
4159zmatek
4160kroucení
4161zkroucený
4162zvraty
4163oboustranný
4164dvě tváře
4165tyranský
4166tyranicky
4167tyranie
4168tyran
4169ugh
4170ošklivější
4171nejošklivější
4172ošklivost
4173škaredý
4174postranní
4175ultimatum
4176ultimátum
4177ultra tvrdá linie
4178nedostupný
4179neschopný
4180nepřijatelný
4181nepřijatelně
4182nepřijatelně
4183nedostupný
4184nezvyklý
4185nedosažitelný
4186nedostupný
4187lákavé
4188neatraktivní
4189neautentický
4190nedostupný
4191nevyhnutelně
4192nesnesitelný
4193nesnesitelně
4194neuvěřitelný
4195neuvěřitelně
4196neochotný
4197nejistý
4198nezdvořilý
4199necivilizovaný
4200nečistý
4201nejasný
4202nedobytný
4203nepříjemný
4204nepohodlně
4205nepříjemný
4206nekonkurenční
4207nekompromisní
4208nekompromisně
4209nepotvrzený
4210neústavní
4211nekontrolované
4212nepřesvědčivý
4213nepřesvědčivě
4214nekooperativní
4215hrubý
4216bez kreativity
4217nerozhodnutý
4218nedefinováno
4219nespolehlivost
4220nespolehlivý
4221podříznutí
4222podříznutí
4223podbízení
4224underdog
4225podcenění
4226underlings
4227podkopat
4228podkopáno
4229podkopává
4230podkopávání
4231neplacené
4232poddimenzovaný
4233poddimenzovaný
4234nežádoucí
4235neurčeno
4236undid
4237nedůstojný
4238nerozpuštěný
4239nezdokumentované
4240nehotový
4241nepřiměřený
4242neklid
4243nelehce
4244neklid
4245nepříjemný
4246neekonomické
4247bez práce
4248nerovný
4249neetický
4250nerovný
4251jednotvárný
4252neočekávané
4253nečekaně
4254nevysvětlitelné
4255nespravedlivě
4256nevěrný
4257nevěrně
4258neznámý
4259nepříznivý
4260bezcitný
4261nedokončený
4262nezpůsobilý
4263nepředvídané
4264nemilosrdný
4265nešťastný
4266bohužel
4267neopodstatněný
4268nepřátelský
4269nenaplněné
4270nefunkční
4271neovladatelný
4272nevděčný
4273nešťastně
4274neštěstí
4275nešťastný
4276nezdravý
4277neužitečný
4278jednostrannost
4279nepředstavitelné
4280nepředstavitelně
4281nedůležité
4282neinformovaný
4283nepojištěný
4284nesrozumitelný
4285nesrozumitelný
4286jednopolární
4287nespravedlivý
4288neospravedlnitelné
4289bezdůvodně
4290neopodstatněné
4291nespravedlivě
4292nevlídný
4293laskavě
4294neznámý
4295neschopný
4296bezpochyby
4297protiprávní
4298nezákonně
4299protiprávnost
4300rozpoutat
4301nelicencované
4302nepravděpodobné
4303nešťastný
4304nehybný
4305nepřirozený
4306nepřirozeně
4307zbytečné
4308nepotřebný
4309nervózní
4310nezraněný
4311nervózní
4312nervózně
4313bez povšimnutí
4314nepozorovaný
4315neortodoxní
4316neortodoxní
4317nepříjemný
4318diseasantries
4319nepopulární
4320nepředvídatelné
4321nepřipravený
4322neproduktivní
4323nerentabilní
4324neschválit
4325neověřeno
4326nedokázaný
4327nevyhovuje
4328neprovokující
4329bez výhrad
4330rozpadnout se
4331rozpadl se
4332nedosažitelný
4333nečitelný
4334nerealistické
4335nepřiměřený
4336nepřiměřeně
4337nepolevující
4338neúnavně
4339nespolehlivost
4340nespolehlivý
4341nevyřešeno
4342nereaguje
4343neklid
4344nešťastný
4345nebezpečný
4346neuspokojivý
4347nechutný
4348bezohledný
4349bezohledně
4350nezabezpečené
4351nevhodný
4352neklid
4353neuspokojený
4354znepokojující
4355znepokojivě
4356nekvalifikovaný
4357bez sofistikovanosti
4358nezdravý
4359nevyslovitelný
4360nevýslovně
4361nespecifikováno
4362nestabilní
4363nejistě
4364nestálost
4365nestabilní
4366neúspěšný
4367neúspěšně
4368nepodporováno
4369nepodporující
4370nejistý
4371netušící
4372neudržitelný
4373neudržitelný
4374netestováno
4375nemyslitelný
4376nemyslitelně
4377předčasně
4378nedotčený
4379nepravdivý
4380nedůvěryhodný
4381nepravdivý
4382nepoužitelný
4383neobvykle
4384nepoužitelný
4385neomylně
4386neobvyklý
4387neobvykle
4388nedostupný
4389nežádoucí
4390neodůvodněné
4391nedotknutelný
4392nevítaný
4393indisponovaný
4394nepraktický
4395neochotný
4396nedobrovolně
4397neochota
4398nemoudře
4399nemoudře
4400neproveditelný
4401nehodný
4402neústupný
4403upbraid
4404otřes
4405povstání
4406vřava
4407nepříjemný
4408nepříjemně
4409odporný
4410nepříjemně
4411vykořenit
4412naštvaný
4413rozčilující
4414rozrušení
4415rozčilující
4416znepokojivě
4417naléhavé
4418Zbytečný
4419uzurpovat
4420uchvatitel
4421naprosto
4422tulák
4423vágní
4424vágnost
4425marný
4426marně
4427marnost
4428vehement
4429vehementně
4430pomsta
4431pomstychtivý
4432pomstychtivě
4433pomstychtivost
4434jed
4435jedovatý
4436jedovatě
4437ventilace
4438stopy
4439vex
4440trápení
4441otravný
4442otravně
4443vibrovat
4444vibroval
4445vibruje
4446vibrující
4447vibrace
4448svěrák
4449zlý
4450brutálně
4451krutost
4452pronásledovat
4453hnusný
4454odpornost
4455hanobit
4456darebný
4457darebně
4458darebáci
4459villian
4460villianous
4461villianously
4462zkazit
4463mstivý
4464pomstychtivě
4465pomstychtivost
4466porušit
4467porušení
4468rušitel
4469porušovatelé
4470násilný
4471násilně
4472zmije
4473virulence
4474virulentní
4475virulentně
4476virus
4477hlučný
4478hlasitě
4479nestálý
4480volatilita
4481zvracení
4482zvracené
4483zvracení
4484zvratky
4485vulgární
4486zranitelný
4487blázen
4488naříkat
4489vlnit se
4490ubývat
4491ubývá
4492nechtěný
4493bojovný
4494opatrně
4495ostražitost
4496bojovný
4497varoval
4498Varování
4499warp
4500pokřivený
4501opatrný
4502vymyté
4503odpad
4504zbytečné
4505zbytečné
4506plýtvání
4507plýtvání
4508rozředit
4509zředěný
4510nevyzpytatelný
4511slabý
4512oslabit
4513oslabení
4514slabší
4515slabost
4516slabé stránky
4517únava
4518unavený
4519unavený
4520klín
4521plevel
4522plakat
4523zvláštní
4524podivně
4525vrzat
4526fňukat
4527kňučet
4528kňučení
4529whiny
4530biče
4531děvka
4532děvky
4533zlý
4534bezbožně
4535bezbožnost
4536divoký
4537divoce
4538nástrahy
4539vadnout
4540lstivý
4541wimpy
4542wince
4543viklat
4544zakolísal
4545kolísání
4546běda
4547woebegone
4548žalostný
4549žalostně
4550sukničkář
4551zženštilý
4552opotřebované
4553ustaraný
4554ustaraně
4555znepokojující
4556starosti
4557znepokojující
4558trápit se
4559znepokojující
4560znepokojivě
4561horší
4562zhoršit
4563zhoršení
4564nejhorší
4565bezcenný
4566bezcenné
4567bezcenné
4568rána
4569rány
4570hádat se
4571hněv
4572způsobit
4573způsobil
4574wreaks
4575vrak
4576zápasit
4577zápasit
4578ubožák
4579ubohý
4580žalostně
4581bída
4582vráska
4583vrásčitý
4584vrásky
4585zmáčknout
4586zmačkaný
4587zvlnění
4588kroutit se
4589špatně
4590špatně
4591nesprávně
4592kované
4593zívnutí
4594zap
4595zapped
4596zap
4597fanatik
4598horlivý
4599horlivě
4600zombie