en/NlpInPracticeCourse/2021/InformationExtraction: wiki.output

File wiki.output, 883 bytes (added by Ales Horak, 22 months ago)
Line 
1Bohemund z Tarentu :: was :: italo-normanský válečník
2Bohemund z Tarentu :: was :: dobrodruh
3Bohemund z Tarentu :: was :: kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy
4Bohemund :: was :: nejstarším synem Roberta Guiscarda , normanského dobyvatele posledních byzantských provincií v Itálii
5Jindřich V. :: was :: synem Jindřicha IV
6Boleslav :: was :: posledním piastovským panovníkem
7Vratislav II :: was :: poté první český král z rodu Přemyslovců
8Jitka ze Schweinfurtu :: was :: manželka Břetislava I.
9Jitka ze Schweinfurtu :: was :: česká kněžna
10mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatého Václava :: was :: Jejím pradědem
11Svatý Václav :: was :: český kníže
12Svatý Václav :: was :: světec symbol české státnosti
13Svatá Ludmila :: was :: manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce