en/AdvancedNlpCourse2020/LanguageResourcesFromWeb: training_data.vert

File training_data.vert, 491.9 KB (added by Ales Horak, 3 years ago)
Line 
1<doc author="Josef Plch" id="101" class="original" source="101">
2<s>
3Reveň   reveň   k1gFnSc1
4kadeřavá        kadeřavý        k2eAgFnSc1d1
5Reveň   reveň   k1gFnSc1
6kadeřavá        kadeřavý        k2eAgFnSc1d1
7(       (       kIx(
8<g/>
9Rheum   Rheum   k1gInSc1
10rhabarbarum     rhabarbarum     k1gInSc1
11<g/>
12)       )       kIx)
13je      být     k5eAaImIp3nS
14rostlina        rostlina        k1gFnSc1
15náležící        náležící        k2eAgFnSc1d1
16do      do      k7c2
17rodu    rod     k1gInSc2
18reveň   reveň   k1gFnSc1
19<g/>
20,       ,       kIx,
21čeledi  čeleď   k1gFnSc3
22rdesnovité      rdesnovitý      k2eAgFnSc2d1
23<g/>
24.       .       kIx.
25</s>
26<s desamb="1">
27Řapíky  řapík   k1gInPc1
28listů   list    k1gInPc2
29se      sebe    k3xPyFc4
30užívají užívat  k5eAaImIp3nP
31jako    jako    k8xC,k8xS
32zelenina        zelenina        k1gFnSc1
33<g/>
34,       ,       kIx,
35známá   známý   k2eAgFnSc1d1
36pod     pod     k7c7
37jménem  jméno   k1gNnSc7
38rebarbora       rebarbora       k1gFnSc1
39(       (       kIx(
40<g/>
41z       z       k7c2
42latinského      latinský        k2eAgInSc2d1
43názvu   název   k1gInSc2
44<g/>
45)       )       kIx)
46<g/>
47.       .       kIx.
48</s>
49<s desamb="1">
50Synonyma        synonymum       k1gNnPc1
51Reveň   reveň   k1gFnSc1
52kadeřavá        kadeřavý        k2eAgFnSc1d1
53se      sebe    k3xPyFc4
54nazývá  nazývat k5eAaImIp3nS
55také    také    k9
56reveň   reveň   k1gFnSc1
57vlnovitá        vlnovitý        k2eAgFnSc1d1
58nebo    nebo    k8xC
59reveň   reveň   k1gFnSc1
60rebarbora       rebarbora       k1gFnSc1
61<g/>
62.       .       kIx.
63</s>
64<s desamb="1">
65Popis   popis   k1gInSc1
66Statná  statný  k2eAgNnPc1d1
67<g/>
68,       ,       kIx,
69až      až      k8xS
702       #num#   k4
71m       m       kA
72vysoká  vysoký  k2eAgFnSc1d1
73vytrvalá        vytrvalý        k2eAgFnSc1d1
74rostlina        rostlina        k1gFnSc1
75s       s       k7c7
76přízemními      přízemní        k2eAgInPc7d1
77<g/>
78,       ,       kIx,
7950      #num#   k4
80<g/>
81-       -       kIx~
82<g/>
8360      #num#   k4
84cm      cm      kA
85dlouhými        dlouhý  k2eAgInPc7d1
86listy   list    k1gInPc7
87<g/>
88.       .       kIx.
89</s>
90<s desamb="1">
91Čepele  čepel   k1gFnPc1
92listů   list    k1gInPc2
93jsou    být     k5eAaImIp3nP
94podlouhlé       podlouhlý       k2eAgFnPc1d1
95<g/>
96,       ,       kIx,
97vejčité vejčitý k2eAgFnPc1d1
98a       a       k8xC
99výrazně výrazně k6eAd1
100zkrabacené      zkrabacený      k2eAgNnSc1d1
101<g/>
102.       .       kIx.
103</s>
104<s desamb="1">
105Dlouhý  dlouhý  k2eAgInSc1d1
106řapík   řapík   k1gInSc1
107je      být     k5eAaImIp3nS
108na      na      k7c6
109líci    líc     k1gFnSc6
110vrubovitý       vrubovitý       k2eAgInSc4d1
111<g/>
112,       ,       kIx,
113na      na      k7c6
114rubu    rub     k1gInSc6
115hladký  hladký  k2eAgMnSc1d1
116a       a       k8xC
117vydutý  vydutý  k2eAgMnSc1d1
118<g/>
119,       ,       kIx,
120nahoře  nahoře  k6eAd1
121někdy   někdy   k6eAd1
122bělavý  bělavý  k2eAgInSc1d1
123<g/>
124,       ,       kIx,
125jinak   jinak   k6eAd1
126karmínově       karmínově       k6eAd1
127červený červený k2eAgInSc1d1
128<g/>
129.       .       kIx.
130</s>
131<s desamb="1">
132Lodyha  lodyha  k1gFnSc1
133má      mít     k5eAaImIp3nS
134až      až      k9
1355       #num#   k4
136cm      cm      kA
137v       v       k7c6
138průměru průměr  k1gInSc6
139a       a       k8xC
140nese    nést    k5eAaImIp3nS
141bohaté  bohatý  k2eAgNnSc1d1
142květenství      květenství      k1gNnSc1
143<g/>
144.       .       kIx.
145</s>
146<s desamb="1">
147Okvětí  okvětí  k1gNnSc1
148o       o       k7c6
149průměru průměr  k1gInSc6
150až      až      k9
1512       #num#   k4
152mm      mm      kA
153je      být     k5eAaImIp3nS
154žluté   žlutý   k2eAgFnPc4d1
155<g/>
156,       ,       kIx,
157šestičetné      šestičetný      k2eAgFnSc2d1
158a       a       k8xC
159opadávající     opadávající     k2eAgFnSc2d1
160<g/>
161,       ,       kIx,
162tyčinek tyčinka k1gFnPc2
163je      být     k5eAaImIp3nS
1649       #num#   k4
165ve      v       k7c6
166dvou    dva     k4xCgInPc6
167kruzích kruh    k1gInPc6
168<g/>
169,       ,       kIx,
170čnělky  čnělka  k1gFnSc2
171zpravidla       zpravidla       k6eAd1
1723       #num#   k4
173<g/>
174.       .       kIx.
175</s>
176<s desamb="1">
177Kvete   kvíst   k5eAaImIp3nS
178v       v       k7c6
179červnu  červen  k1gInSc6
180a       a       k8xC
181červenci        červenec        k1gInSc6
182<g/>
183,       ,       kIx,
184plod    plod    k1gInSc1
185je      být     k5eAaImIp3nS
186vejčitý vejčitý k2eAgInSc1d1
187<g/>
188,       ,       kIx,
189se      sebe    k3xPyFc4
1902       #num#   k4
191<g/>
192-       -       kIx~
193<g/>
1944       #num#   k4
195křídly  křídlo  k1gNnPc7
196<g/>
197.       .       kIx.
198</s>
199<s desamb="1">
200Pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
201ze      z       k7c2
202Střední střední k2eAgFnSc2d1
203Asie    Asie    k1gFnSc2
204(       (       kIx(
205<g/>
206Mongolsko       Mongolsko       k1gNnSc1
207<g/>
208,       ,       kIx,
209Sibiř   Sibiř   k1gFnSc1
210<g/>
211)       )       kIx)
212<g/>
213,       ,       kIx,
214v       v       k7c6
215Evropě  Evropa  k1gFnSc6
216dávno   dávno   k1gNnSc4
217pěstována       pěstovat        k5eAaImNgFnS
218i       i       k9
219na      na      k7c6
220polích  pole    k1gNnPc6
221<g/>
222,       ,       kIx,
223v       v       k7c6
224Česku   Česko   k1gNnSc6
225většinou        většinou        k6eAd1
226na      na      k7c6
227zahrádkách      zahrádka        k1gFnPc6
228<g/>
229.       .       kIx.
230</s>
231<s desamb="1">
232Použití použití k1gNnPc1
233U       u       k7c2
234rebarbory       rebarbora       k1gFnSc2
235se      sebe    k3xPyFc4
236konzumují       konzumovat      k5eAaBmIp3nP
237pouze   pouze   k6eAd1
238řapíky  řapík   k1gInPc4
239listů   list    k1gInPc2
240<g/>
241,       ,       kIx,
242a       a       k8xC
243to      ten     k3xDgNnSc1
244tepelně tepelně k6eAd1
245zpracované      zpracovaný      k2eAgInPc1d1
246<g/>
247,       ,       kIx,
248nikdy   nikdy   k6eAd1
249syrové  syrový  k2eAgNnSc4d1
250<g/>
251.       .       kIx.
252</s>
253<s desamb="1">
254Připravují      připravovat     k5eAaImIp3nP
255se      sebe    k3xPyFc4
256z       z       k7c2
257nich    on      k3xPp3gMnPc2
258mimo    mimo    k7c4
259jiné    jiný    k2eAgInPc4d1
260moučníky        moučník k1gInPc4
261s       s       k7c7
262tvarohem        tvaroh  k1gInSc7
263<g/>
264,       ,       kIx,
265náplně  náplň   k1gFnPc1
266do      do      k7c2
267knedlíků        knedlík k1gInPc2
268<g/>
269,       ,       kIx,
270ovocné  ovocný  k2eAgFnPc4d1
271polévky polévka k1gFnPc4
272<g/>
273,       ,       kIx,
274kompoty kompot  k1gInPc1
275<g/>
276,       ,       kIx,
277zavařeniny      zavařenina      k1gFnPc1
278a       a       k8xC
279koláče  koláč   k1gInPc1
280<g/>
281.       .       kIx.
282</s>
283<s desamb="1">
284Při     při     k7c6
285vaření  vaření  k1gNnSc6
286se      sebe    k3xPyFc4
287nedoporučuje    doporučovat     k5eNaImIp3nS
288používat        používat        k5eAaImF
289hliníkové       hliníkový       k2eAgNnSc4d1
290nádobí  nádobí  k1gNnSc4
291<g/>
292,       ,       kIx,
293jelikož jelikož k8xS
294hliník  hliník  k1gInSc1
295reaguje reagovat        k5eAaBmIp3nS
296s       s       k7c7
297obsaženou       obsažený        k2eAgFnSc7d1
298kyselinou       kyselina        k1gFnSc7
299šťavelovou      šťavelový       k2eAgFnSc7d1
300a       a       k8xC
301přechází        přecházet       k5eAaImIp3nS
302do      do      k7c2
303zeleniny        zelenina        k1gFnSc2
304<g/>
305,       ,       kIx,
306což     což     k3yRnSc1
307neprospívá      prospívat       k5eNaImIp3nS
308zdraví  zdraví  k1gNnSc1
309<g/>
310.       .       kIx.
311</s>
312<s desamb="1">
313Toxicita        toxicita        k1gFnSc1
314Zelené  Zelené  k2eAgFnSc2d1
315listové listový k2eAgFnSc2d1
316čepele  čepel   k1gFnSc2
317rebarbory       rebarbora       k1gFnSc2
318obsahují        obsahovat       k5eAaImIp3nP
319jedovaté        jedovatý        k2eAgFnPc1d1
320látky   látka   k1gFnPc1
321včetně  včetně  k7c2
322kyseliny        kyselina        k1gFnSc2
323šťavelové       šťavelový       k2eAgFnSc2d1
324<g/>
325,       ,       kIx,
326která   který   k3yRgFnSc1
327je      být     k5eAaImIp3nS
328nefrotoxická    nefrotoxická    k1gFnSc1
329a       a       k8xC
330korozivní       korozivní       k2eAgFnSc1d1
331<g/>
332.       .       kIx.
333</s>
334<s desamb="1">
335Jsou    být     k5eAaImIp3nP
336popsány popsat  k5eAaPmNgFnP
337otravy  otrava  k1gFnPc1
338lidí    člověk  k1gMnPc2
339po      po      k7c6
340požití  požití  k1gNnSc6
341listů   list    k1gInPc2
342<g/>
343.       .       kIx.
344</s>
345<s desamb="1">
346Smrtelné        smrtelný        k2eAgInPc1d1
347následky        následek        k1gInPc1
348konzumace       konzumace       k1gFnSc2
349byly    být     k5eAaImAgInP
350problémem       problém k1gInSc7
351zejména zejména k9
352v       v       k7c6
353první   první   k4xOgFnSc6
354světové světový k2eAgFnSc6d1
355válce   válka   k1gFnSc6
356<g/>
357,       ,       kIx,
358kdy     kdy     k8xSwZ
359byly    být     k5eAaImAgFnP
360listy   lista   k1gFnPc1
361doporučovány    doporučovat     k5eAaImNgFnP
362ke      k       k7c3
363konzumaci       konzumace       k1gFnSc3
364<g/>
365.       .       kIx.
366</s>
367</doc>
368<doc author="Josef Plch" id="102" class="original" source="102">
369<s>
370Zničení zničení k1gNnSc1
371Železného       železný k2eAgInSc2d1
372pasu    pasus   k1gInSc2
373Předehra        předehra        k1gFnSc1
374Čaroděj čaroděj k1gMnSc1
375Saruman Saruman k1gMnSc1
376sídlil  sídlit  k5eAaImAgMnS
377v       v       k7c6
378Železném        železný k2eAgInSc6d1
379pasu    pasus   k1gInSc6
380od      od      k7c2
381roku    rok     k1gInSc2
3822759    #num#   k4
383T.      T.      kA
384v.      v.      k?
385<g/>
386,       ,       kIx,
387kdy     kdy     k8xSwZ
388k       k       k7c3
389tomu    ten     k3xDgMnSc3
390dostal  dostat  k5eAaPmAgInS
391povolení        povolení        k1gNnSc4
392od      od      k7c2
393gondorského     gondorský       k2eAgMnSc2d1
394správce správce k1gMnSc2
395Berena  Beren   k1gMnSc2
396<g/>
397.       .       kIx.
398</s>
399<s desamb="1">
400Z       z       k7c2
401počátku počátek k1gInSc2
402pomáhal pomáhat k5eAaImAgMnS
403svým    svůj    k3xOyFgMnPc3
404sousedům        soused  k1gMnPc3
405Rohanským       Rohanský        k2eAgInSc7d1
406a       a       k8xC
407rovněž  rovněž  k9
408přátelsky       přátelsky       k6eAd1
409navštěvoval     navštěvovat     k5eAaImAgMnS
410Stromovouse     Stromovouse     k1gFnPc4
411v       v       k7c6
412jeho    jeho    k3xOp3gInSc6
413lese    les     k1gInSc6
414<g/>
415.       .       kIx.
416</s>
417<s desamb="1">
418Později pozdě   k6eAd2
419však    však    k9
420podlehl podlehnout      k5eAaPmAgMnS
421moci    moc     k1gFnSc3
422orthanského     orthanský       k2eAgInSc2d1
423palantíru       palantír        k1gInSc2
424<g/>
425,       ,       kIx,
426jehož   jehož   k3xOyRp3gNnSc7
427prostřednictvím prostřednictví  k1gNnSc7
428se      sebe    k3xPyFc4
429spojil  spojit  k5eAaPmAgMnS
430s       s       k7c7
431znovu   znovu   k6eAd1
432povstávajícím   povstávající    k2eAgInSc7d1
433Sauronem        Sauron  k1gInSc7
434<g/>
435,       ,       kIx,
436který   který   k3yRgMnSc1
437jej     on      k3xPp3gNnSc4
438brzy    brzy    k6eAd1
439začal   začít   k5eAaPmAgInS
440ovládat ovládat k5eAaImF
441<g/>
442.       .       kIx.
443</s>
444<s desamb="1">
445Saruman Saruman k1gMnSc1
446se      sebe    k3xPyFc4
447pro     pro     k7c4
448spolupráci      spolupráce      k1gFnSc4
449s       s       k7c7
450Temným  temný   k2eAgMnSc7d1
451pánem   pán     k1gMnSc7
452pokusil pokusit k5eAaPmAgMnS
453získat  získat  k5eAaPmF
454i       i       k8xC
455čaroděje        čaroděj k1gMnSc2
456Gandalfa        Gandalf k1gMnSc2
457<g/>
458,       ,       kIx,
459který   který   k3yRgMnSc1
460však    však    k9
461odmítnul        odmítnout       k5eAaPmAgMnS
462a       a       k8xC
463tak     tak     k8xC,k8xS
464byl     být     k5eAaImAgMnS
465v       v       k7c4
466Orthanku        Orthanka        k1gFnSc4
467uvězněn uvěznit k5eAaPmNgMnS
468<g/>
469.       .       kIx.
470</s>
471<s desamb="1">
472Dík     dík     k7c3
473orlu    orel    k1gMnSc3
474Gwaihirovi      Gwaihir k1gMnSc3
475se      sebe    k3xPyFc4
476Gandalfovi      Gandalf k1gMnSc3
477podařilo        podařit k5eAaPmAgNnS
478z       z       k7c2
479Orthanku        Orthanka        k1gFnSc4
480uprchnout       uprchnout       k5eAaPmF
481<g/>
482.       .       kIx.
483</s>
484<s desamb="1">
485Od      od      k7c2
486této    tento   k3xDgFnSc2
487chvíle  chvíle  k1gFnSc2
488Saruman Saruman k1gMnSc1
489otevřeně        otevřeně        k6eAd1
490přešel  přejít  k5eAaPmAgMnS
491na      na      k7c4
492Sauronovu       Sauronův        k2eAgFnSc4d1
493stranu  strana  k1gFnSc4
494<g/>
495,       ,       kIx,
496zbrojil zbrojit k5eAaImAgInS
497<g/>
498,       ,       kIx,
499špehoval        špehovat        k5eAaImAgInS
500nositele        nositel k1gMnSc4
501prstenu prsten  k1gInSc2
502a       a       k8xC
503připravoval     připravovat     k5eAaImAgMnS
504se      sebe    k3xPyFc4
505na      na      k7c4
506přepadení       přepadení       k1gNnSc4
507Rohanu  Rohan   k1gMnSc3
508<g/>
509.       .       kIx.
510</s>
511<s desamb="1">
512Jeho    jeho    k3xOp3gMnPc1
513služebníci      služebník       k1gMnPc1
514tehdy   tehdy   k6eAd1
515znetvořili      znetvořit       k5eAaPmAgMnP
516okolí   okolí   k1gNnSc4
517Železného       železný k2eAgInSc2d1
518pasu    pasus   k1gInSc2
519a       a       k8xC
520pokáceli        pokácet k5eAaPmAgMnP
521mnoho   mnoho   k6eAd1
522z       z       k7c2
523fangornských    fangornských    k2eAgInPc2d1
524stromů  strom   k1gInPc2
525<g/>
526,       ,       kIx,
527čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
528si      se      k3xPyFc3
529znepřátelili    znepřátelit     k5eAaPmAgMnP
530pastýře pastýř  k1gMnPc4
531stromů  strom   k1gInPc2
532-       -       kIx~
533enty    ent     k1gInPc7
534<g/>
535.       .       kIx.
536</s>
537<s desamb="1">
538Když    když    k8xS
539se      sebe    k3xPyFc4
540na      na      k7c6
541počátku počátek k1gInSc6
542roku    rok     k1gInSc2
5433019    #num#   k4
544T.      T.      kA
545v.      v.      k?
546Společenstvo    společenstvo    k1gNnSc1
547prstenu prsten  k1gInSc2
548přiblížilo      přiblížit       k5eAaPmAgNnS
549k       k       k7c3
550hranicím        hranice k1gFnPc3
551Gondoru Gondor  k1gInSc2
552vyslal  vyslat  k5eAaPmAgMnS
553proti   proti   k7c3
554nim     on      k3xPp3gInPc3
555Saruman Saruman k1gMnSc1
556nově    nově    k6eAd1
557vyšlechtěné     vyšlechtěný     k2eAgNnSc4d1
558plemeno plemeno k1gNnSc4
559poloskřetů      poloskřet       k1gInPc2
560-       -       kIx~
561Uruk-hai        Uruk-hae        k1gFnSc4
562<g/>
563.       .       kIx.
564</s>
565<s desamb="1">
566Těm     ten     k3xDgMnPc3
567se      sebe    k3xPyFc4
568podařilo        podařit k5eAaPmAgNnS
569družinu družina k1gFnSc4
570dostihnout      dostihnout      k5eAaPmF
571<g/>
572,       ,       kIx,
573usmrtit usmrtit k5eAaPmF
574Boromira        Boromir k1gMnSc4
575a       a       k8xC
576unést   unést   k5eAaPmF
577půlčíky půlčík  k1gInPc4
578Smíška  Smíšek  k1gMnSc2
579s       s       k7c7
580Pipinem Pipin   k1gMnSc7
581<g/>
582,       ,       kIx,
583o       o       k7c6
584kterých který   k3yRgInPc6,k3yQgInPc6,k3yIgInPc6
585se      sebe    k3xPyFc4
586domnívali       domnívat        k5eAaImAgMnP
587<g/>
588,       ,       kIx,
589že      že      k8xS
590se      sebe    k3xPyFc4
591jedná   jednat  k5eAaImIp3nS
592o       o       k7c4
593Nosiče  nosič   k1gInPc4
594prstenu prsten  k1gInSc2
595<g/>
596.       .       kIx.
597</s>
598<s desamb="1">
599Skřeti  skřet   k1gMnPc1
600však    však    k9
601své     svůj    k3xOyFgMnPc4
602zajatce zajatec k1gMnPc4
603doručit doručit k5eAaPmF
604nedokázali      dokázat k5eNaPmAgMnP
605<g/>
606,       ,       kIx,
607neboť   neboť   k8xC
608byli    být     k5eAaImAgMnP
609poblíž  poblíž  k6eAd1
610lesu    les     k1gInSc3
611Fangornu        Fangorn k1gInSc2
612pobiti  pobít   k5eAaPmNgMnP
613rohanskými      rohanský        k2eAgInPc7d1
614jezdci  jezdec  k1gInPc7
615<g/>
616.       .       kIx.
617</s>
618<s desamb="1">
619Oběma   dva     k4xCgMnPc3
620hobitům hobit   k1gMnPc3
621se      sebe    k3xPyFc4
622podařilo        podařit k5eAaPmAgNnS
623v       v       k7c6
624nastalém        nastalý k2eAgInSc6d1
625zmatku  zmatek  k1gInSc6
626uniknout        uniknout        k5eAaPmF
627a       a       k8xC
628skrýt   skrýt   k5eAaPmF
629se      sebe    k3xPyFc4
630v       v       k7c6
631lese    les     k1gInSc6
632<g/>
633.       .       kIx.
634</s>
635<s desamb="1">
636Tam     tam     k6eAd1
637se      sebe    k3xPyFc4
638seznámili       seznámit        k5eAaPmAgMnP
639s       s       k7c7
640vůdcem  vůdce   k1gMnSc7
641entů    ento    k1gMnPc2
642Stromovousem    Stromovous      k1gMnSc7
643<g/>
644.       .       kIx.
645</s>
646<s desamb="1">
647Ten     ten     k3xDgInSc4
648po      po      k7c6
649jejich  jejich  k3xOp3gNnSc6
650vyslechnutí     vyslechnutí     k1gNnSc6
651svolal  svolat  k5eAaPmAgInS
652Entí    Entí    k2eAgInSc1d1
653sraz    sraz    k1gInSc1
654<g/>
655,       ,       kIx,
656na      na      k7c6
657němž    jenž    k3xRgMnSc6
658se      sebe    k3xPyFc4
659shromáždění     shromážděný     k2eAgMnPc1d1
660pastýři pastýř  k1gMnPc1
661stromů  strom   k1gInPc2
662dohodli dohodnout       k5eAaPmAgMnP
663na      na      k7c6
664okamžitém       okamžitý        k2eAgInSc6d1
665útoku   útok    k1gInSc6
666proti   proti   k7c3
667Sarumanově      Sarumanův       k2eAgFnSc3d1
668tvrzi   tvrz    k1gFnSc3
669<g/>
670.       .       kIx.
671</s>
672<s desamb="1">
673Spolu   spolu   k6eAd1
674s       s       k7c7
675pastýři pastýř  k1gMnPc7
676stromů  strom   k1gInPc2
677<g/>
678,       ,       kIx,
679kteří   který   k3yRgMnPc1
680vedli   vést    k5eAaImAgMnP
681obrovský        obrovský        k2eAgInSc4d1
682počet   počet   k1gInSc4
683polodivokých    polodivoký      k2eAgInPc2d1
684huornů  huorn   k1gInPc2
685<g/>
686,       ,       kIx,
687se      sebe    k3xPyFc4
688k       k       k7c3
689Železnému       železný k2eAgInSc3d1
690pasu    pasus   k1gInSc3
691vydali  vydat   k5eAaPmAgMnP
692také    také    k9
693Pipin   pipina  k1gFnPc2
694se      s       k7c7
695Smíškem smíšek  k1gInSc7
696<g/>
697.       .       kIx.
698</s>
699<s desamb="1">
700Útok    útok    k1gInSc4
701na      na      k7c4
702Železný železný k2eAgInSc4d1
703pas     pas     k1gInSc4
704Stromovous      stromový        k2eAgFnSc7d1zS
705a       a       k8xC
706jeho    jeho    k3xOp3gInSc4
707lid     lid     k1gInSc4
708využili využít  k5eAaPmAgMnP
709noční   noční   k2eAgFnPc4d1
710tmy     tma     k1gFnPc4
711<g/>
712,       ,       kIx,
713pod     pod     k7c7
714jejíž   jejíž   k3yRp3gFnSc7xO
715rouškou rouška  k1gFnSc7
716bez     bez     k7c2
717zpozorování     zpozorování     k1gNnSc2
718sestoupili      sestoupit       k5eAaPmAgMnP
719z       z       k7c2
720okolních        okolní  k2eAgInPc2d1
721hřebenů hřeben  k1gInPc2
722do      do      k7c2
723Čarodějova      čarodějův       k2eAgNnSc2d1
724opevněného      opevněný        k2eAgNnSc2d1
725údolí   údolí   k1gNnSc2
726<g/>
727.       .       kIx.
728</s>
729<s desamb="1">
730Měli    mít     k5eAaImAgMnP
731velké   velký   k2eAgNnSc4d1
732štěstí  štěstí  k1gNnSc4
733<g/>
734,       ,       kIx,
735neboť   neboť   k8xC
736právě   právě   k9
737tehdy   tehdy   k6eAd1
738udělil  udělit  k5eAaPmAgMnS
739Saruman Saruman k1gMnSc1
740svým    svůj    k3xOyFgNnPc3
741vojskům vojsko  k1gNnPc3
742povel   povel   k1gInSc1
743k       k       k7c3
744útoku   útok    k1gInSc3
745na      na      k7c6
746Rohan   Rohan   k1gMnSc1
747a       a       k8xC
748celé    celý    k2eAgNnSc1d1
749vojsko  vojsko  k1gNnSc1
750Železného       železný k2eAgInSc2d1
751pasu    pasus   k1gInSc2
752čítající        čítající        k2eAgFnSc1d1
753kolem   kolem   k7c2
754deseti  deset   k4xCc2
755tisíc   tisíc   k4xCgInSc4
756mužů    muž     k1gMnPc2
757odpochodovalo   odpochodovat    k5eAaPmAgNnS
758k       k       k7c3
759jihu    jih     k1gInSc3
760<g/>
761.       .       kIx.
762</s>
763<s desamb="1">
764Po      po      k7c6
765odchodu odchod  k1gInSc6
766vojsk   vojsko  k1gNnPc2
767šel     jít     k5eAaImAgMnS
768Stromovous      stromový        k2eAgFnSc7d1zS
769k       k       k7c3
770bráně   brána   k1gFnSc3
771pevnosti        pevnost k1gFnSc2
772<g/>
773,       ,       kIx,
774kde     kde     k6eAd1
775byl     být     k5eAaImAgInS
776napaden napadnout       k5eAaPmNgInS
777šípy    šíp     k1gInPc7
778a       a       k8xC
779kameny  kámen   k1gInPc7
780<g/>
781.       .       kIx.
782</s>
783<s desamb="1">
784To      ten     k3xDgNnSc4
785však    však    k9
786enta    entes   k1gMnSc4
787pouze   pouze   k6eAd1
788více    mnoho   k6eAd2
789rozzuřilo       rozzuřit        k5eAaPmAgNnS
790<g/>
791,       ,       kIx,
792načež   načež   k6eAd1
793on      on      k3xPp3gMnSc1
794a       a       k8xC
795zhruba  zhruba  k6eAd1
796dalších další   k2eAgInPc2d1
797deset   deset   k4xCc4
798entů    ent     k1gInPc2
799vyvrátilo       vyvrátit        k5eAaPmAgNnS
800bránu   brána   k1gFnSc4
801a       a       k8xC
802vtrhlo  vtrhnout        k5eAaPmAgNnS
803do      do      k7c2
804Železného       železný k2eAgInSc2d1
805pasu    pasus   k1gInSc2
806<g/>
807.       .       kIx.
808</s>
809<s desamb="1">
810Téměř   téměř   k6eAd1
811všichni všechen k3xTgMnPc1
812obránci obránce k1gMnPc1
813se      sebe    k3xPyFc4
814pokusili        pokusit k5eAaPmAgMnP
815zachránit       zachránit       k5eAaPmF
816si      se      k3xPyFc3
817svůj    svůj    k3xOyFgInSc4
818život   život   k1gInSc4
819útěkem  útěk    k1gInSc7
820<g/>
821.       .       kIx.
822</s>
823<s desamb="1">
824Enti    Enti    k1gNnSc1
825a       a       k8xC
826huorni  huornit k5eAaPmRp2nS
827<g/>
828,       ,       kIx,
829kteří   který   k3yRgMnPc1
830mezitím mezitím k6eAd1
831obestoupili     obestoupit      k5eAaImAgMnP,k5eAaPmAgMnP
832celý    celý    k2eAgInSc4d1
833Angrenost       Angrenost       k1gFnSc4
834<g/>
835,       ,       kIx,
836nechali nechat  k5eAaPmAgMnP
837z       z       k7c2
838pevnosti        pevnost k1gFnSc2
839po      po      k7c6
840výslechu        výslech k1gInSc6
841odejít  odejít  k5eAaPmF
842pouze   pouze   k6eAd1
843několik několik k4yIc4
844desítek desítka k1gFnPc2
845lidí    člověk  k1gMnPc2
846<g/>
847.       .       kIx.
848</s>
849<s desamb="1">
850Žádnému žádný   k3yNgInSc3
851ze      z       k7c2
852zbývajících     zbývající       k2eAgMnPc2d1
853skřetů  skřet   k1gMnPc2
854se      sebe    k3xPyFc4
855pravděpodobně   pravděpodobně   k6eAd1
856utéci   utéct   k5eAaPmF
857nepodařilo      podařit k5eNaPmAgNnS
858a       a       k8xC
859většinu většina k1gFnSc4
860z       z       k7c2
861nich    on      k3xPp3gMnPc2
862zahubili        zahubit k5eAaPmAgMnP
863při     při     k7c6
864útěku   útěk    k1gInSc6
865huorni  huornit k5eAaPmRp2nS
866<g/>
867.       .       kIx.
868</s>
869<s desamb="1">
870Samotnému       samotný k2eAgMnSc3d1
871Sarumanovi      Saruman k1gMnSc3
872se      sebe    k3xPyFc4
873podařilo        podařit k5eAaPmAgNnS
874uprchnout       uprchnout       k5eAaPmF
875do      do      k7c2
876nedobytného     dobytný k2eNgInSc2d1
877Orthanku        Orthanka        k1gFnSc4
878<g/>
879,       ,       kIx,
880kde     kde     k6eAd1
881se      sebe    k3xPyFc4
882před    před    k7c7
883enty    ento    k1gMnPc7
884zabarikádoval   zabarikádovat   k5eAaPmAgMnS
885<g/>
886.       .       kIx.
887</s>
888<s desamb="1">
889Enti    Enti    k1gNnPc1
890ani     ani     k8xC
891huorni  huornit k5eAaPmRp2nS
892proti   proti   k7c3
893kamenné kamenný k2eAgFnSc3d1
894věži    věž     k1gFnSc3
895nic     nic     k6eAd1
896nezmohli        zmoct   k5eNaPmAgMnP
897a       a       k8xC
898tak     tak     k6eAd1
899se      sebe    k3xPyFc4
900velká   velký   k2eAgFnSc1d1
901část    část    k1gFnSc1
902z       z       k7c2
903nich    on      k3xPp3gFnPc2
904za      za      k7c4
905svítání svítání k1gNnSc4
906vypravila       vypravit        k5eAaPmAgFnS
907na      na      k7c4
908sever   sever   k1gInSc4
909směrem  směr    k1gInSc7
910k       k       k7c3
911pramenům        pramen  k1gInPc3
912řeky    řeka    k1gFnSc2
913Želíz   Želízy  k1gInPc2
914<g/>
915.       .       kIx.
916</s>
917<s desamb="1">
918Tam     tam     k6eAd1
919během   během   k7c2
920jediného        jediný  k2eAgInSc2d1
921dne     den     k1gInSc2
922pod     pod     k7c7
923Stromovousovým  Stromovousův    k2eAgNnSc7d1
924vedením vedení  k1gNnSc7
925vyhloubili      vyhloubit       k5eAaPmAgMnP
926hluboké hluboký k2eAgInPc4d1
927rybníky rybník  k1gInPc4
928a       a       k8xC
929vystavěli       vystavět        k5eAaPmAgMnP
930vysoké  vysoký  k2eAgFnPc4d1
931hráze   hráz    k1gFnPc4
932do      do      k7c2
933nichž   jenž    k3xRgFnPc2
934vykopáním       vykopání        k1gNnSc7
935potřebných      potřebný        k2eAgInPc2d1
936kanálů  kanál   k1gInPc2
937svedli  svést   k5eAaPmAgMnP
938vodu    voda    k1gFnSc4
939z       z       k7c2
940Želíze  Želíze  k1gFnSc2
941a       a       k8xC
942dalších další   k2eAgInPc2d1
943okolních        okolní  k2eAgInPc2d1
944potoků  potok   k1gInPc2
945<g/>
946.       .       kIx.
947</s>
948<s desamb="1">
949Po      po      k7c6
950napuštění       napuštění       k1gNnSc6
951nádrží  nádrž   k1gFnPc2
952enti    ente    k1gFnSc4
953hráze   hráz    k1gFnSc2
954protrhli        protrhnout      k5eAaPmAgMnP
955a       a       k8xC
956zaplavili       zaplavit        k5eAaPmAgMnP
957tak     tak     k6eAd1
958všechny všechen k3xTgFnPc4
959štoly   štola   k1gFnPc4
960a       a       k8xC
961díry    díra    k1gFnPc4
962vyhloubené      vyhloubený      k2eAgFnPc4d1
963v       v       k7c6
964Železném        železný k2eAgInSc6d1
965pasu    pasus   k1gInSc6
966Sarumanovými    Sarumanův       k2eAgMnPc7d1
967služebníky      služebník       k1gMnPc7
968<g/>
969.       .       kIx.
970</s>
971</doc>
972<doc author="Josef Plch" id="103" class="original" source="103">
973<s>
974BP      BP      kA
975<g/>
976:       :       kIx,
977Zásoby  zásoba  k1gFnPc4
978ropy    ropa    k1gFnSc2
979a       a       k8xC
980plynu   plynout k5eAaImIp1nS
981se      sebe    k3xPyFc4
982do      do      k7c2
983půlky   půlka   k1gFnSc2
984století století k1gNnSc2
985zdvojnásobí     zdvojnásobit    k5eAaPmIp3nS
986Ropa    ropa    k1gFnSc1
987a       a       k8xC
988zemní   zemní   k2eAgInSc1d1
989plyn    plyn    k1gInSc1
990světu   svět    k1gInSc3
991v       v       k7c6
992příštích        příští  k2eAgNnPc6d1
993desetiletích    desetiletí      k1gNnPc6
994docházet        docházet        k5eAaImF
995nezačnou        začít   k5eNaPmIp3nP
996<g/>
997,       ,       kIx,
998světové světový k2eAgFnPc4d1
999rezervy rezerva k1gFnPc4
1000těchto  tento   k3xDgFnPc2
1001surovin surovina        k1gFnPc2
1002se      sebe    k3xPyFc4
1003naopak  naopak  k6eAd1
1004do      do      k7c2
1005poloviny        polovina        k1gFnSc2
1006století století k1gNnSc2
1007navzdory        navzdory        k7c3
1008růstu   růst    k1gInSc3
1009spotřeby        spotřeba        k1gFnSc2
1010takřka  takřka  k6eAd1
1011zdvojnásobí     zdvojnásobit    k5eAaPmIp3nS
1012<g/>
1013.       .       kIx.
1014</s>
1015<s desamb="1">
1016Budou   být     k5eAaImBp3nP
1017na      na      k7c4
1018to      ten     k3xDgNnSc4
1019přitom  přitom  k6eAd1
1020stačit  stačit  k5eAaBmF
1021dosavadní       dosavadní       k2eAgFnPc4d1
1022technologie     technologie     k1gFnPc4
1023<g/>
1024,       ,       kIx,
1025předpověděla    předpovědět     k5eAaPmAgFnS
1026britská britský k2eAgFnSc1d1
1027ropná   ropný   k2eAgFnSc1d1
1028společnost      společnost      k1gFnSc1
1029BP      BP      kA
1030ve      v       k7c6
1031svém    svůj    k3xOyFgInSc6
1032výhledu výhled  k1gInSc6
1033<g/>
1034.       .       kIx.
1035\x{201e}        \x{201e}        k?
1036<g/>
1037Energetických   energetický     k2eAgInPc2d1
1038zdrojů  zdroj   k1gInPc2
1039je      být     k5eAaImIp3nS
1040dostatek        dostatek        k1gInSc1
1041<g/>
1042.       .       kIx.
1043</s>
1044<s desamb="1">
1045Obavy   obava   k1gFnPc1
1046z       z       k7c2
1047docházení       docházení       k1gNnSc2
1048ropy    ropa    k1gFnSc2
1049a       a       k8xC
1050plynu   plyn    k1gInSc2
1051vymizely        vymizet k5eAaPmAgFnP
1052<g/>
1053,       ,       kIx,
1054<g/>
1055\x{201c}        \x{201c}        k?
1056konstatoval     konstatovat     k5eAaBmAgMnS
1057šéf     šéf     k1gMnSc1
1058technologické   technologický   k2eAgFnSc2d1
1059divize  divize  k1gFnSc2
1060BP      BP      kA
1061David   David   k1gMnSc1
1062Eyton   Eyton   k1gMnSc1
1063při     při     k7c6
1064pondělní        pondělní        k2eAgFnSc6d1
1065prezentaci      prezentace      k1gFnSc6
1066firemního       firemní k2eAgInSc2d1
1067výhledu výhled  k1gInSc2
1068<g/>
1069.       .       kIx.
1070</s>
1071<s desamb="1">
1072Těžařské        těžařský        k2eAgFnPc4d1
1073společnosti     společnost      k1gFnPc4
1074začaly  začít   k5eAaPmAgFnP
1075v       v       k7c6
1076posledních      poslední        k2eAgInPc6d1
1077letech  let     k1gInPc6
1078využívat        využívat        k5eAaPmF,k5eAaImF
1079nových  nový    k2eAgFnPc2d1
1080technologií     technologie     k1gFnPc2
1081<g/>
1082,       ,       kIx,
1083zejména zejména k9
1084frakování       frakování       k1gNnSc2
1085<g/>
1086,       ,       kIx,
1087které   který   k3yRgFnPc4
1088umožňuje        umožňovat       k5eAaImIp3nS
1089dobývat dobývat k5eAaImF
1090surovinu        surovina        k1gFnSc4
1091z       z       k7c2
1092hlubokých       hluboký k2eAgFnPc2d1
1093hornin  hornina k1gFnPc2
1094<g/>
1095.       .       kIx.
1096</s>
1097<s desamb="1">
1098S       s       k7c7
1099pomocí  pomoc   k1gFnSc7
1100výkonných       výkonný k2eAgMnPc2d1
1101počítačů        počítač k1gMnPc2
1102<g/>
1103,       ,       kIx,
1104robotů  robot   k1gInPc2
1105a       a       k8xC
1106dalších další   k2eAgFnPc2d1
1107technologií     technologie     k1gFnPc2
1108také    také    k9
1109výrazně výrazně k6eAd1
1110zvyšují zvyšovat        k5eAaImIp3nP
1111výtěžnost       výtěžnost       k1gFnSc4
1112dosavadních     dosavadní       k2eAgInPc2d1
1113zdrojů  zdroj   k1gInPc2
1114<g/>
1115.       .       kIx.
1116</s>
1117<s desamb="1">
1118Mohutné mohutný k2eAgFnPc4d1
1119investice       investice       k1gFnPc4
1120do      do      k7c2
1121těžby   těžba   k1gFnSc2
1122spolu   spolu   k6eAd1
1123s       s       k7c7
1124vývojem vývoj   k1gInSc7
1125technologií     technologie     k1gFnPc2
1126vedly   vést    k5eAaImAgFnP
1127k       k       k7c3
1128silnému silný   k2eAgInSc3d1
1129růstu   růst    k1gInSc3
1130produkce        produkce        k1gFnSc2
1131<g/>
1132,       ,       kIx,
1133což     což     k3yRnSc1
1134vyvolalo        vyvolat k5eAaPmAgNnS
1135propad  propad  k1gInSc4
1136světových       světový k2eAgFnPc2d1
1137cen     cena    k1gFnPc2
1138ropy    ropa    k1gFnSc2
1139na      na      k7c4
1140necelou celý    k2eNgFnSc4d1
1141polovinu        polovina        k1gFnSc4
1142úrovně  úroveň  k1gFnSc2
1143poloviny        polovina        k1gFnSc2
1144loňského        loňský  k2eAgInSc2d1
1145roku    rok     k1gInSc2
1146<g/>
1147.       .       kIx.
1148</s>
1149<s desamb="1">
1150Všeobecným      všeobecný       k2eAgNnSc7d1
1151využitím        využití k1gNnSc7
1152známých známý   k2eAgFnPc2d1
1153technologií     technologie     k1gFnPc2
1154by      by      kYmCp3nP
1155se      sebe    k3xPyFc4
1156prokázané       prokázaný       k2eAgFnPc1d1
1157rezervy rezerva k1gFnPc1
1158fosilních       fosilní k2eAgNnPc2d1
1159paliv   palivo  k1gNnPc2
1160mohly   moct    k5eAaImAgFnP
1161z       z       k7c2
1162nynější nynější k2eAgFnSc2d1
1163úrovně  úroveň  k1gFnSc2
11642,9     2,9     k?
1165bilionu bilion  k4xCgInSc2
1166barelů  barel   k1gInPc2
1167v       v       k7c6
1168přepočtu        přepočet        k1gInSc6
1169na      na      k7c4
1170energetický     energetický     k2eAgInSc4d1
1171ekvivalent      ekvivalent      k1gInSc4
1172ropy    ropa    k1gFnSc2
1173zvýšit  zvýšit  k5eAaPmF
1174do      do      k7c2
1175roku    rok     k1gInSc2
11762050    #num#   k4
1177na      na      k7c6
11784,9     4,9     k?
1179bilionu bilion  k4xCgInSc2
1180barelů  barel   k1gInPc2
1181<g/>
1182,       ,       kIx,
1183odhaduje        odhadovat       k5eAaImIp3nS
1184BP      BP      kA
1185<g/>
1186.       .       kIx.
1187</s>
1188<s desamb="1">
1189Svět    svět    k1gInSc1
1190by      by      kYmCp3nS
1191přitom  přitom  k6eAd1
1192do      do      k7c2
1193roku    rok     k1gInSc2
11942050    #num#   k4
1195měl     mít     k5eAaImAgInS
1196spotřebovat     spotřebovat     k5eAaPmF
11972,5     2,5     k?
1198bilionu bilion  k4xCgInSc2
1199barelů  barel   k1gInPc2
1200<g/>
1201.       .       kIx.
1202</s>
1203<s desamb="1">
1204Při     při     k7c6
1205dalších další   k2eAgFnPc6d1
1206investicích     investice       k1gFnPc6
1207a       a       k8xC
1208dalším  další   k1gNnSc6
1209pokroku pokrok  k1gInSc2
1210technologií     technologie     k1gFnPc2
1211by      by      kYmCp3nP
1212se      sebe    k3xPyFc4
1213zásoby  zásoba  k1gFnPc1
1214mohly   moct    k5eAaImAgFnP
1215vyhoupnout      vyhoupnout      k5eAaPmF
1216až      až      k9
1217na      na      k7c4
12187,5     7,5     k?
1219bilionu bilion  k4xCgInSc2
1220barelů  barel   k1gInPc2
1221<g/>
1222,       ,       kIx,
1223uvedl   uvést   k5eAaPmAgMnS
1224Eyton   Eyton   k1gMnSc1
1225<g/>
1226.       .       kIx.
1227</s>
1228<s desamb="1">
1229Dvacetinásobný  dvacetinásobný  k2eAgInSc1d1
1230přebytek        přebytek        k1gInSc1
1231Pokud   pokud   k8xS
1232se      sebe    k3xPyFc4
1233započítají      započítat       k5eAaPmIp3nP
1234všechny všechen k3xTgFnPc1
1235dostupné        dostupný        k2eAgFnPc1d1
1236formy   forma   k1gFnPc1
1237energie energie k1gFnSc2
1238<g/>
1239,       ,       kIx,
1240tedy    tedy    k8xC
1241zejména zejména k9
1242jádro   jádro   k1gNnSc1
1243<g/>
1244,       ,       kIx,
1245vítr    vítr    k1gInSc1
1246a       a       k8xC
1247slunce  slunce  k1gNnSc1
1248<g/>
1249,       ,       kIx,
1250bude    být     k5eAaImBp3nS
1251mít     mít     k5eAaImF
1252svět    svět    k1gInSc4
1253do      do      k7c2
1254poloviny        polovina        k1gFnSc2
1255století století k1gNnSc2
1256ve      v       k7c6
1257zdrojích        zdroj   k1gInPc6
1258energie energie k1gFnSc1
1259dvacetinásobek  dvacetinásobek  k1gInSc1
1260toho    ten     k3xDgNnSc2
1261<g/>
1262,       ,       kIx,
1263co      co      k3yQnSc4,k3yRnSc4,k3yInSc4
1264bude    být     k5eAaImBp3nS
1265potřebovat      potřebovat      k5eAaImF
1266<g/>
1267,       ,       kIx,
1268uvedl   uvést   k5eAaPmAgMnS
1269Eyton   Eyton   k1gMnSc1
1270<g/>
1271.       .       kIx.
1272</s>
1273<s desamb="1">
1274Pokud   pokud   k8xS
1275chtějí  chtít   k5eAaImIp3nP
1276vlády   vláda   k1gFnPc1
1277omezit  omezit  k5eAaPmF
1278spotřebu        spotřeba        k1gFnSc4
1279fosilních       fosilní k2eAgNnPc2d1
1280paliv   palivo  k1gNnPc2
1281ve      v       k7c4
1282prospěch        prospěch        k1gInSc4
1283čistších        čistý   k2eAgInPc2d2
1284zdrojů  zdroj   k1gInPc2
1285<g/>
1286,       ,       kIx,
1287budou   být     k5eAaImBp3nP
1288muset   muset   k5eAaImF
1289podle   podle   k7c2
1290BP      BP      kA
1291nějakým nějaký  k3yIgInSc7
1292způsobem        způsob  k1gInSc7
1293stanovit        stanovit        k5eAaPmF
1294cenu    cena    k1gFnSc4
1295emisí   emise   k1gFnPc2
1296oxidu   oxid    k1gInSc2
1297uhličitého      uhličitý        k2eAgInSc2d1
1298<g/>
1299.       .       kIx.
1300\x{201e}        \x{201e}        k?
1301<g/>
1302Bez     bez     k7c2
1303ceny    cena    k1gFnSc2
1304za      za      k7c4
1305uhlík   uhlík   k1gInSc4
1306jsou    být     k5eAaImIp3nP
1307fosilní fosilní k2eAgNnPc1d1
1308paliva  palivo  k1gNnPc1
1309vysoce  vysoce  k6eAd1
1310konkurenceschopná       konkurenceschopný       k2eAgNnPc1d1
1311<g/>
1312,       ,       kIx,
1313<g/>
1314\x{201c}        \x{201c}        k?
1315řekl    říct    k5eAaPmAgMnS
1316Eyton   Eyton   k1gMnSc1
1317<g/>
1318.       .       kIx.
1319</s>
1320<s desamb="1">
1321Jaké    jaký    k3yRgInPc1,k3yQgInPc1,k3yIgInPc1
1322zdroje  zdroj   k1gInPc1
1323a       a       k8xC
1324v       v       k7c6
1325jakém   jaký    k3yIgInSc6,k3yRgInSc6,k3yQgInSc6
1326rozsahu rozsah  k1gInSc2
1327se      sebe    k3xPyFc4
1328budou   být     k5eAaImBp3nP
1329používat        používat        k5eAaImF
1330<g/>
1331,       ,       kIx,
1332o       o       k7c6
1333tom     ten     k3xDgNnSc6
1334tak     tak     k8xC,k8xS
1335v       v       k7c6
1336konečném        konečný k2eAgInSc6d1
1337důsledku        důsledek        k1gInSc6
1338rozhodne        rozhodnout      k5eAaPmIp3nS
1339politika        politika        k1gFnSc1
1340na      na      k7c6
1341národní národní k2eAgFnSc6d1
1342a       a       k8xC
1343mezinárodní     mezinárodní     k2eAgFnSc6d1
1344úrovni  úroveň  k1gFnSc6
1345<g/>
1346,       ,       kIx,
1347dodal   dodat   k5eAaPmAgMnS
1348<g/>
1349.       .       kIx.
1350</s>
1351</doc>
1352<doc author="Josef Plch" id="104" class="original" source="104">
1353<s>
1354Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
1355<g/>
1356,       ,       kIx,
1357William William k1gInSc4
1358:       :       kIx,
1359Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1360<g/>
1361,       ,       kIx,
1362králevic        králevic        k1gMnSc1
1363dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
1364Dílo    dílo    k1gNnSc1
1365napsáno napsat  k5eAaPmNgNnS,k5eAaBmNgNnS
1366roku    rok     k1gInSc2
13671601    #num#   k4
1368<g/>
1369.       .       kIx.
1370</s>
1371<s desamb="1">
1372Přeložil        přeložit        k5eAaPmAgMnS
1373František       František       k1gMnSc1
1374Nevrla  nevrla  k1gMnSc1
1375<g/>
1376.       .       kIx.
1377</s>
1378<s desamb="1">
1379Je      být     k5eAaImIp3nS
1380to      ten     k3xDgNnSc1
1381anglická        anglický        k2eAgFnSc1d1
1382alžbětínská     alžbětínský     k2eAgFnSc1d1
1383tragédie        tragédie        k1gFnSc1
1384o       o       k7c6
13855       #num#   k4
1386dějstvích       dějství k1gNnPc6
1387<g/>
1388.       .       kIx.
1389</s>
1390<s desamb="1">
1391Místem  místo   k1gNnSc7
1392děje    děj     k1gInSc2
1393je      být     k5eAaImIp3nS
1394dánský  dánský  k2eAgInSc4d1
1395hrad    hrad    k1gInSc4
1396Elsinor Elsinora        k1gFnPc2
1397a       a       k8xC
1398je      být     k5eAaImIp3nS
1399to      ten     k3xDgNnSc1
1400za      za      k7c2
1401doby    doba    k1gFnSc2
1402autorovy        autorův k2eAgFnSc2d1
1403současnosti     současnost      k1gFnSc2
1404<g/>
1405,       ,       kIx,
1406tudíž   tudíž   k8xC
1407počátek počátek k1gInSc4
140817      #num#   k4
1409<g/>
1410.       .       kIx.
1411století století k1gNnSc2
1412<g/>
1413.       .       kIx.
1414</s>
1415<s desamb="1">
1416Hlavní  hlavní  k2eAgFnPc4d1
1417postavy postava k1gFnPc4
1418<g/>
1419:       :       kIx,
1420Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1421\x{2013}        \x{2013}        k?
1422je      být     k5eAaImIp3nS
1423to      ten     k3xDgNnSc1
1424typ     typ     k1gInSc1
1425rozpolceného    rozpolcený      k2eAgMnSc2d1
1426člověka člověk  k1gMnSc2
1427<g/>
1428,       ,       kIx,
1429touha   touha   k1gFnSc1
1430po      po      k7c6
1431poznání poznání k1gNnSc6
1432x       x       k?
1433pocit   pocit   k1gInSc4
1434povinnosti      povinnost       k1gFnSc2
1435trestat trestat k5eAaImF
1436zlo     zlo     k1gNnSc4
1437<g/>
1438,       ,       kIx,
1439pochybnost      pochybnost      k1gFnSc1
1440a       a       k8xC
1441nedůvěra        nedůvěra        k1gFnSc1
1442ve      v       k7c4
1443vlastní vlastní k2eAgFnPc4d1
1444síly    síla    k1gFnPc4
1445<g/>
1446,       ,       kIx,
1447ale     ale     k8xC
1448má      mít     k5eAaImIp3nS
1449touhu   touha   k1gFnSc4
1450po      po      k7c6
1451činu    čin     k1gInSc6
1452Claudius        Claudius        k1gMnSc1
1453<g/>
1454,       ,       kIx,
1455Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
1456strýc   strýc   k1gMnSc1
1457a       a       k8xC
1458nevlastní       vlastní k2eNgMnSc1d1
1459otec    otec    k1gMnSc1
1460(       (       kIx(
1461<g/>
1462manžel  manžel  k1gMnSc1
1463matky   matka   k1gFnPc4
1464\x{2013}        \x{2013}        k?
1465vdovy   vdova   k1gFnPc4
1466<g/>
1467)       )       kIx)
1468\x{2013}        \x{2013}        k?
1469je      být     k5eAaImIp3nS
1470to      ten     k3xDgNnSc1
1471zrádný  zrádný  k2eAgInSc1d1
1472<g/>
1473,       ,       kIx,
1474zákeřný zákeřný k2eAgMnSc1d1
1475a       a       k8xC
1476podlý   podlý   k2eAgMnSc1d1
1477člověk  člověk  k1gMnSc1
1478<g/>
1479,       ,       kIx,
1480který   který   k3yRgMnSc1
1481je      být     k5eAaImIp3nS
1482neschopný       schopný k2eNgMnSc1d1
1483vlády   vláda   k1gFnPc4
1484<g/>
1485,       ,       kIx,
1486ale     ale     k8xC
1487velice  velice  k6eAd1
1488ctižádostivý    ctižádostivý    k2eAgMnSc1d1
1489Gertruda        Gertruda        k1gMnSc1
1490<g/>
1491,       ,       kIx,
1492Hamletova       Hamletův        k2eAgFnSc1d1
1493matka   matka   k1gFnSc1
1494<g/>
1495,       ,       kIx,
1496královna        královna        k1gFnSc1
1497\x{2013}        \x{2013}        k?
1498je      být     k5eAaImIp3nS
1499velmi   velmi   k6eAd1
1500vnitřně vnitřně k6eAd1
1501rozpolcená      rozpolcený      k2eAgFnSc1d1
1502(       (       kIx(
1503<g/>
1504dobro   dobro   k1gNnSc4
1505a       a       k8xC
1506zlo     zlo     k1gNnSc4
1507<g/>
1508)       )       kIx)
1509Horatio Horatio k1gMnSc1
1510<g/>
1511,       ,       kIx,
1512Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
1513nejlepší        dobrý   k2eAgMnSc1d3
1514přítel  přítel  k1gMnSc1
1515\x{2013}        \x{2013}        k?
1516čestný  čestný  k2eAgMnSc1d1
1517<g/>
1518,       ,       kIx,
1519spravedlivý     spravedlivý     k2eAgInSc1d1
1520<g/>
1521,       ,       kIx,
1522je      být     k5eAaImIp3nS
1523to      ten     k3xDgNnSc1
1524harmonická      harmonický      k2eAgFnSc1d1
1525osobnost        osobnost        k1gFnSc1
1526<g/>
1527,       ,       kIx,
1528schopná schopný k2eAgFnSc1d1
1529soudit  soudit  k5eAaImF
1530Hamletovo       Hamletův        k2eAgNnSc4d1
1531jednání jednání k1gNnSc4
1532a       a       k8xC
1533Claudiovu       Claudiův        k2eAgFnSc4d1
1534vinu    vina    k1gFnSc4
1535Polonius        polonium        k1gNnSc3zS
1536<g/>
1537,       ,       kIx,
1538nejvyšší        vysoký  k2eAgMnSc1d3
1539královský       královský       k2eAgMnSc1d1
1540komoří  komoří  k1gMnSc1
1541<g/>
1542,       ,       kIx,
1543je      být     k5eAaImIp3nS
1544to      ten     k3xDgNnSc4
1545otec    otec    k1gMnSc1
1546Ofélie  Ofélie  k1gFnSc2
1547a       a       k8xC
1548Laerta  Laerta  k1gFnSc1
1549\x{2013}        \x{2013}        k?
1550svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
1551oddaností       oddanost        k1gFnSc7
1552králi   král    k1gMnSc3
1553je      být     k5eAaImIp3nS
1554až      až      k6eAd1
1555směšný  směšný  k2eAgInSc1d1
1556<g/>
1557,       ,       kIx,
1558doplatí doplatit        k5eAaPmIp3nP
1559životem život   k1gInSc7
1560na      na      k7c4
1561svou    svůj    k3xOyFgFnSc4
1562chorobnou       chorobný        k2eAgFnSc4d1
1563snahu   snaha   k1gFnSc4
1564zalíbit zalíbit k5eAaPmF
1565se      sebe    k3xPyFc4
1566Děj     děj     k1gInSc1
1567<g/>
1568:       :       kIx,
1569Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
1570otec    otec    k1gMnSc1
1571zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
1572za      za      k7c2
1573podivných       podivný k2eAgFnPc2d1
1574událostí        událost k1gFnPc2
1575<g/>
1576.       .       kIx.
1577</s>
1578<s desamb="1">
1579Syn     syn     k1gMnSc1
1580Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1581má      můj     k3xOp1gNnPc4
1582podezření       podezření       k1gNnPc1
1583<g/>
1584,       ,       kIx,
1585že      že      k8xS
1586byl     být     k5eAaImAgMnS
1587jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
1588otec    otec    k1gMnSc1
1589zavražděn       zavraždit       k5eAaPmNgMnS
1590svým    svůj    k3xOyFgMnSc7
1591bratrem bratr   k1gMnSc7
1592<g/>
1593,       ,       kIx,
1594který   který   k3yRgMnSc1
1595se      sebe    k3xPyFc4
1596hned    hned    k6eAd1
1597oženil  oženit  k5eAaPmAgMnS
1598s       s       k7c7
1599ovdovělou       ovdovělý        k2eAgFnSc7d1
1600královnou       královna        k1gFnSc7
1601<g/>
1602.       .       kIx.
1603</s>
1604<s desamb="1">
1605Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
1606se      sebe    k3xPyFc4
1607zjevil  zjevit  k5eAaPmAgMnS
1608otcův   otcův   k2eAgMnSc1d1
1609duch    duch    k1gMnSc1
1610na      na      k7c6
1611hradbách        hradba  k1gFnPc6
1612Elsinoru        Elsinor k1gInSc2
1613<g/>
1614,       ,       kIx,
1615dohady  dohad   k1gInPc4
1616potvrdil        potvrdit        k5eAaPmAgMnS
1617\x{2013}        \x{2013}        k?
1618<g/>
1619)       )       kIx)
1620nutnost nutnost k1gFnSc4
1621pomsty  pomsta  k1gFnSc2
1622<g/>
1623.       .       kIx.
1624</s>
1625<s desamb="1">
1626Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1627předstírá       předstírat      k5eAaImIp3nS
1628šílenství       šílenství       k1gNnSc4
1629<g/>
1630,       ,       kIx,
1631aby     aby     kYmCp3nS
1632nebyl   být     k5eNaImAgInS
1633podezřelý       podezřelý       k2eAgMnSc1d1
1634<g/>
1635.       .       kIx.
1636</s>
1637<s desamb="1">
1638Prožívá prožívat        k5eAaImIp3nS
1639těžké   těžký   k2eAgInPc4d1
1640duševní duševní k2eAgInPc4d1
1641stavy   stav    k1gInPc4
1642(       (       kIx(
1643<g/>
1644smysl   smysl   k1gInSc4
1645existence       existence       k1gFnSc2
1646<g/>
1647,       ,       kIx,
1648ideály  ideál   k1gInPc4
1649<g/>
1650,       ,       kIx,
1651pesimismus      pesimismus      k1gInSc4
1652<g/>
1653,       ,       kIx,
1654definují        definovat       k5eAaBmIp3nP
1655podlost podlost k1gFnSc4
1656světa   svět    k1gInSc2
1657-       -       kIx~
1658<g/>
1659)       )       kIx)
1660úvaha   úvaha   k1gFnSc1
1661o       o       k7c6
1662sebevraždě      sebevražda      k1gFnSc6
1663<g/>
1664)       )       kIx)
1665<g/>
1666.       .       kIx.
1667</s>
1668<s desamb="1">
1669S       s       k7c7
1670potulnou        potulný k2eAgFnSc7d1
1671hereckou        herecký k2eAgFnSc7d1
1672společností     společnost      k1gFnSc7
1673inscenuje       inscenovat      k5eAaBmIp3nS
1674představení     představení     k1gNnSc1
1675<g/>
1676,       ,       kIx,
1677zobrazující     zobrazující     k2eAgFnSc4d1
1678otcovu  otcův   k2eAgFnSc4d1
1679smrt    smrt    k1gFnSc4
1680<g/>
1681.       .       kIx.
1682</s>
1683<s desamb="1">
1684Král    Král    k1gMnSc1
1685tuší    tušit   k5eAaImIp3nS
1686nebezpečí       nebezpečí       k1gNnSc4
1687<g/>
1688,       ,       kIx,
1689prozradil       prozradit       k5eAaPmAgMnS
1690se      sebe    k3xPyFc4
1691jako    jako    k9
1692vrah    vrah    k1gMnSc1
1693<g/>
1694,       ,       kIx,
1695ale     ale     k8xC
1696Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1697se      sebe    k3xPyFc4
1698nemůže  moct    k5eNaImIp3nS
1699vzchopit        vzchopit        k5eAaPmF
1700k       k       k7c3
1701činu    čin     k1gInSc3
1702<g/>
1703.       .       kIx.
1704</s>
1705<s desamb="1">
1706V       v       k7c6
1707rozmluvě        rozmluva        k1gFnSc6
1708s       s       k7c7
1709matkou  matka   k1gFnSc7
1710volá    volat   k5eAaImIp3nS
1711odhaluje        odhalovat       k5eAaImIp3nS
1712její    její    k3xOp3gNnSc4
1713nitro   nitro   k1gNnSc4
1714<g/>
1715,       ,       kIx,
1716ona     onen    k3xDgNnPc4
1717volá    volat   k5eAaImIp3nS
1718o       o       k7c4
1719pomoc   pomoc   k1gFnSc4
1720<g/>
1721.       .       kIx.
1722</s>
1723<s desamb="1">
1724Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1725<g/>
1726,       ,       kIx,
1727domnívající     domnívající     k2eAgNnSc4d1
1728se      sebe    k3xPyFc4
1729<g/>
1730,       ,       kIx,
1731že      že      k8xS
1732za      za      k7c7
1733závěsem závěs   k1gInSc7
1734se      sebe    k3xPyFc4
1735skrývá  skrývat k5eAaImIp3nS
1736král    král    k1gMnSc1
1737<g/>
1738,       ,       kIx,
1739probodne        probodnout      k5eAaPmIp3nS
1740Polonia polonium        k1gNnPc4
1741<g/>
1742,       ,       kIx,
1743otce    otec    k1gMnPc4
1744své     svůj    k3xOyFgFnSc2
1745milé    milý    k2eAgFnSc2d1
1746Ofélie  Ofélie  k1gFnSc2
1747<g/>
1748,       ,       kIx,
1749která   který   k3yRgFnSc1
1750z       z       k7c2
1751toho    ten     k3xDgNnSc2
1752zešílí  zešílet k5eAaPmIp3nP
1753a       a       k8xC
1754utopí   utopit  k5eAaPmIp3nP
1755se      sebe    k3xPyFc4
1756<g/>
1757.       .       kIx.
1758</s>
1759<s desamb="1">
1760Oféliin Oféliin k2eAgMnSc1d1
1761bratr   bratr   k1gMnSc1
1762Laertes Laertes k1gMnSc1
1763se      sebe    k3xPyFc4
1764chce    chtít   k5eAaImIp3nS
1765pomstít pomstít k5eAaPmF
1766za      za      k7c4
1767to      ten     k3xDgNnSc4
1768co      co      k8xS
1769se      sebe    k3xPyFc4
1770stalo   stát    k5eAaPmAgNnS
1771otci    otec    k1gMnSc3
1772a       a       k8xC
1773sestře  sestra  k1gFnSc3
1774<g/>
1775,       ,       kIx,
1776obrátí  obrátit k5eAaPmIp3nP
1777se      sebe    k3xPyFc4
1778proti   proti   k7c3
1779Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
1780<g/>
1781.       .       kIx.
1782</s>
1783<s desamb="1">
1784Ten     ten     k3xDgInSc4
1785po      po      k7c6
1786návratu návrat  k1gInSc6
1787z       z       k7c2
1788Anglie  Anglie  k1gFnSc2
1789<g/>
1790,       ,       kIx,
1791kde     kde     k6eAd1
1792měl     mít     k5eAaImAgInS
1793být     být     k5eAaImF
1794úkladně úkladně k6eAd1
1795zavražděn       zavraždit       k5eAaPmNgMnS
1796<g/>
1797,       ,       kIx,
1798zastihne        zastihnout      k5eAaPmIp3nS
1799na      na      k7c6
1800hrobě   hrob    k1gInSc6
1801Ofélie  Ofélie  k1gFnSc1
1802Laerta  Laerta  k1gFnSc1
1803a       a       k8xC
1804je      být     k5eAaImIp3nS
1805jím     on      k3xPp3gInSc7
1806vyzván  vyzvat  k5eAaPmNgMnS
1807na      na      k7c4
1808souboj  souboj  k1gInSc4
1809\x{2013}        \x{2013}        k?
1810zraní   zraný   k2eAgMnPc1d1
1811Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
1812obráceným       obrácený        k2eAgInSc7d1
1813hrotem  hrot    k1gInSc7
1814svého   svůj    k3xOyFgInSc2
1815kordu   kord    k1gInSc2
1816<g/>
1817,       ,       kIx,
1818ten     ten     k3xDgInSc4
1819mu      on      k3xPp3gMnSc3
1820jej     on      k3xPp3gNnSc4
1821vytrhne vytrhnout       k5eAaPmIp3nS
1822<g/>
1823,       ,       kIx,
1824zabije  zabít   k5eAaPmIp3nS
1825krále   král    k1gMnSc4
1826i       i       k8xC
1827Laerta  Laert   k1gMnSc4
1828a       a       k8xC
1829umírá   umírat  k5eAaImIp3nS
1830<g/>
1831.       .       kIx.
1832</s>
1833<s desamb="1">
1834Hrot    hrot    k1gInSc1
1835kordu   kord    k1gInSc2
1836byl     být     k5eAaImAgInS
1837otrávený        otrávený        k2eAgInSc1d1
1838<g/>
1839.       .       kIx.
1840</s>
1841<s desamb="1">
1842Umírá   umírat  k5eAaImIp3nS
1843i       i       k9
1844královna        královna        k1gFnSc1
1845<g/>
1846,       ,       kIx,
1847která   který   k3yRgFnSc1
1848se      sebe    k3xPyFc4
1849omylem  omyl    k1gInSc7
1850napila  napít   k5eAaBmAgNnP,k5eAaPmAgNnP
1851otráveného      otrávený        k2eAgNnSc2d1
1852vína    víno    k1gNnSc2
1853<g/>
1854,       ,       kIx,
1855připraveného    připravený      k2eAgMnSc2d1
1856pro     pro     k7c4
1857Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
1858<g/>
1859.       .       kIx.
1860</s>
1861<s desamb="1">
1862Umírající       umírající       k2eAgMnSc1d1
1863Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
1864dal     dát     k5eAaPmAgMnS
1865ještě   ještě   k9
1866souhlas souhlas k1gInSc4
1867norskému        norský  k2eAgMnSc3d1
1868vojevůdci       vojevůdce       k1gMnSc3
1869Fortinbrasovi   Fortinbras      k1gMnSc3
1870<g/>
1871,       ,       kIx,
1872aby     aby     kYmCp3nS
1873se      sebe    k3xPyFc4
1874stal    stát    k5eAaPmAgMnS
1875dánským dánský  k2eAgMnSc7d1
1876králem  král    k1gMnSc7
1877<g/>
1878.       .       kIx.
1879</s>
1880<s desamb="1">
1881Jazykově        jazykově        k6eAd1
1882\x{2013}        \x{2013}        k?
1883prolínají       prolínat        k5eAaImIp3nP
1884se      sebe    k3xPyFc4
1885filozofické     filozofický     k2eAgFnPc1d1
1886úvahy   úvaha   k1gFnPc1
1887o       o       k7c6
1888minulosti       minulost        k1gFnSc6
1889se      s       k7c7
1890soudy   soud    k1gInPc7
1891o       o       k7c6
1892každodenním     každodenní      k2eAgInSc6d1
1893životě  život   k1gInSc6
1894<g/>
1895,       ,       kIx,
1896s       s       k7c7
1897dobovými        dobový  k2eAgFnPc7d1
1898narážkami       narážka k1gFnPc7
1899<g/>
1900,       ,       kIx,
1901jde     jít     k5eAaImIp3nS
1902tam     tam     k6eAd1
1903i       i       k9
1904o       o       k7c4
1905určitý  určitý  k2eAgInSc4d1
1906patos   patos   k1gInSc4
1907a       a       k8xC
1908slovní  slovní  k2eAgFnPc4d1
1909hříčky  hříčka  k1gFnPc4
1910<g/>
1911,       ,       kIx,
1912vznešená        vznešený        k2eAgFnSc1d1
1913obraznost       obraznost       k1gFnSc1
1914i       i       k8xC
1915hovorovost      hovorovost      k1gFnSc1
1916<g/>
1917.       .       kIx.
1918</s>
1919<s desamb="1">
1920Stavbou stavba  k1gFnSc7
1921jde     jít     k5eAaImIp3nS
1922o       o       k7c4
1923dramatické      dramatický      k2eAgInPc4d1
1924dialogy dialog  k1gInPc4
1925<g/>
1926,       ,       kIx,
1927hluboce hluboko k6eAd1
1928úvahový úvahový k2eAgInSc1d1
1929monolog monolog k1gInSc1
1930<g/>
1931.       .       kIx.
1932</s>
1933<s desamb="1">
1934Využívá využívat        k5eAaImIp3nS,k5eAaPmIp3nS
1935se      sebe    k3xPyFc4
1936pojetí  pojetí  k1gNnSc1
1937divadla divadlo k1gNnSc2
1938jako    jako    k8xC,k8xS
1939zrcadla zrcadlo k1gNnSc2
1940člověka člověk  k1gMnSc2
1941a       a       k8xC
1942doby    doba    k1gFnSc2
1943<g/>
1944.       .       kIx.
1945</s>
1946<s desamb="1">
1947Vedle   vedle   k7c2
1948prvků   prvek   k1gInPc2
1949tragických      tragický        k2eAgInPc2d1
1950<g/>
1951,       ,       kIx,
1952vyskytují       vyskytovat      k5eAaImIp3nP
1953se      sebe    k3xPyFc4
1954tu      tu      k6eAd1
1955komické komický k2eAgInPc1d1
1956a       a       k8xC
1957satirické       satirický       k2eAgInPc1d1
1958prvky   prvek   k1gInPc1
1959(       (       kIx(
1960<g/>
1961scéna   scéna   k1gFnSc1
1962u       u       k7c2
1963hrobu   hrob    k1gInSc2
1964<g/>
1965,       ,       kIx,
1966ironie  ironie  k1gFnPc1
1967<g/>
1968)       )       kIx)
1969<g/>
1970.       .       kIx.
1971</s>
1972<s desamb="1">
1973Myšlenka        myšlenka        k1gFnSc1
1974\x{2013}        \x{2013}        k?
1975původně původně k6eAd1
1976jde     jít     k5eAaImIp3nS
1977o       o       k7c4
1978rodinný rodinný k2eAgInSc4d1
1979konflikt        konflikt        k1gInSc4
1980<g/>
1981,       ,       kIx,
1982který   který   k3yRgInSc1
1983přerůstá        přerůstat       k5eAaImIp3nS
1984v       v       k7c4
1985obecně  obecně  k6eAd1
1986společenský     společenský     k2eAgInSc4d1
1987<g/>
1988.       .       kIx.
1989</s>
1990<s desamb="1">
1991Bezohledná      bezohledný      k2eAgFnSc1d1
1992touha   touha   k1gFnSc1
1993po      po      k7c6
1994moci    moc     k1gFnSc6
1995se      sebe    k3xPyFc4
1996nezastaví       zastavět        k5eNaPmIp3nS
1997ani     ani     k8xC
1998před    před    k7c7
1999násilím násilí  k1gNnSc7
2000a       a       k8xC
2001intrikami       intrika k1gFnPc7
2002<g/>
2003,       ,       kIx,
2004úvahy   úvaha   k1gFnPc4
2005o       o       k7c6
2006smyslu  smysl   k1gInSc6
2007života  život   k1gInSc2
2008(       (       kIx(
2009<g/>
2010Hamletův        Hamletův        k2eAgInSc4d1
2011monolog monolog k1gInSc4
2012<g/>
2013)       )       kIx)
2014a       a       k8xC
2015lidské  lidský  k2eAgFnPc4d1
2016existence       existence       k1gFnPc4
2017<g/>
2018.       .       kIx.
2019</s>
2020<s desamb="1">
2021Hamletův        Hamletův        k2eAgInSc1d1
2022čin     čin     k1gInSc1
2023(       (       kIx(
2024<g/>
2025jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
2026pomsta  pomsta  k1gFnSc1
2027<g/>
2028)       )       kIx)
2029se      sebe    k3xPyFc4
2030v       v       k7c6
2031chaosu  chaos   k1gInSc6
2032doby    doba    k1gFnSc2
2033jeví    jevit   k5eAaImIp3nS
2034jak     jak     k6eAd1
2035marné   marný   k2eAgNnSc1d1
2036<g/>
2037,       ,       kIx,
2038sebevražedné    sebevražedný    k2eAgNnSc1d1
2039gesto   gesto   k1gNnSc1
2040<g/>
2041.       .       kIx.
2042</s>
2043</doc>
2044<doc author="Josef Plch" id="105" class="original" source="105">
2045<s>
2046Název   název   k1gInSc1
2047<g/>
2048:       :       kIx,
2049Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2050Autor   autor   k1gMnSc1
2051<g/>
2052:       :       kIx,
2053William William k1gInSc1
2054Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
2055Rok     rok     k1gInSc1
20561       #num#   k4
2057<g/>
2058.       .       kIx.
2059vydání  vydání  k1gNnSc6
2060<g/>
2061:       :       kIx,
20621604    #num#   k4
2063Literární       literární       k2eAgInSc4d1
2064druh    druh    k1gInSc4
2065<g/>
2066:       :       kIx,
2067drama   drama   k1gNnSc4
2068Literární       literární       k2eAgInSc1d1
2069žánr    žánr    k1gInSc1
2070<g/>
2071:       :       kIx,
2072tragédie        tragédie        k1gFnSc2
2073Lirerární       Lirerární       k2eAgNnSc4d1
2074období  období  k1gNnSc4
2075<g/>
2076:       :       kIx,
2077renesance       renesance       k1gFnSc1
2078Překladatel     překladatel     k1gMnSc1
2079<g/>
2080:       :       kIx,
2081Jiří    Jiří    k1gMnSc1
2082Josek   Josek   k1gMnSc1
2083Život   život   k1gInSc1
2084a       a       k8xC
2085dílo    dílo    k1gNnSc1
2086autora  autor   k1gMnSc2
2087<g/>
2088:       :       kIx,
2089Významný        významný        k2eAgMnSc1d1
2090anglický        anglický        k2eAgMnSc1d1
2091básník  básník  k1gMnSc1
2092a       a       k8xC
2093dramatik        dramatik        k1gMnSc1
2094<g/>
2095,       ,       kIx,
2096klíčová klíčový k2eAgFnSc1d1
2097postava postava k1gFnSc1
2098moderního       moderní k2eAgNnSc2d1
2099evropského      evropský        k2eAgNnSc2d1
2100dramatu drama   k1gNnSc2
2101<g/>
2102.       .       kIx.
2103<g/>
2104Obvykle obvykle k6eAd1
2105je      být     k5eAaImIp3nS
2106považován       považován       k2eAgMnSc1d1
2107za      za      k7c4
2108anglického      anglický        k2eAgMnSc4d1
2109národního       národní k2eAgMnSc4d1
2110básníka básník  k1gMnSc4
2111<g/>
2112.       .       kIx.
2113</s>
2114<s desamb="1">
2115Jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
2116tvorba  tvorba  k1gFnSc1
2117se      sebe    k3xPyFc4
2118dá      dát     k5eAaPmIp3nS
2119rozdělit        rozdělit        k5eAaPmF
2120do      do      k7c2
21213       #num#   k4
2122<g/>
2123období  období  k1gNnSc1
2124<g/>
2125.       .       kIx.
2126</s>
2127<s desamb="1">
2128Shakespearova   Shakespearův    k2eAgNnPc1d1
2129dramata drama   k1gNnPc1
2130se      sebe    k3xPyFc4
2131u       u       k7c2
2132nás     my      k3xPp1nPc2
2133hrají   hrát    k5eAaImIp3nP
2134díky    dík     k1gInPc1
2135J.      J.      kA
2136Nerudy  neruda  k1gFnPc1
2137a       a       k8xC
2138V.      V.      kA
2139Hálka   hálka   k1gFnSc1
2140(       (       kIx(
2141<g/>
2142první   první   k4xOgFnSc1
2143hra     hra     k1gFnSc1
2144hraná   hraný   k2eAgFnSc1d1
2145u       u       k7c2
2146nás     my      k3xPp1nPc2
2147byla    být     k5eAaImAgFnS
2148Macbeth Macbetha        k1gFnPc2
2149<g/>
2150)       )       kIx)
2151<g/>
2152.       .       kIx.
2153</s>
2154<s desamb="1">
2155Významnými      významný        k2eAgInPc7d1
2156díly    díl     k1gInPc7
2157jsou    být     k5eAaImIp3nP
2158například       například       k6eAd1
2159Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2160<g/>
2161,       ,       kIx,
2162Romeo   Romeo   k1gMnSc1
2163a       a       k8xC
2164Julie   Julie   k1gFnSc1
2165nebo    nebo    k8xC
2166Othello Othello k1gMnSc1
2167<g/>
2168,       ,       kIx,
2169další   další   k2eAgNnPc1d1
2170díla    dílo    k1gNnPc1
2171pak     pak     k8xC
2172Sen     sen     k1gInSc1
2173noci    noc     k1gFnSc2
2174svatojánské     svatojánský     k2eAgFnSc2d1
2175<g/>
2176,       ,       kIx,
2177Král    Král    k1gMnSc1
2178Lear    Lear    k1gMnSc1
2179<g/>
2180,       ,       kIx,
2181Mnoho   mnoho   k4c1
2182povyku  povyk   k1gInSc6
2183pro     pro     k7c4
2184nic     nic     k3yNnSc4
2185Inspirace       inspirace       k1gFnSc1
2186<g/>
2187:       :       kIx,
2188starodávný      starodávný      k2eAgInSc1d1
2189skandinávský    skandinávský    k2eAgInSc1d1
2190příběh  příběh  k1gInSc1
2191jutského        jutský  k2eAgMnSc2d1
2192prince  princ   k1gMnSc2
2193Amleta  Amlet   k5eAaPmNgFnS
2194<g/>
2195,       ,       kIx,
2196napsal  napsat  k5eAaPmAgMnS,k5eAaBmAgMnS
2197ho      on      k3xPp3gNnSc4
2198dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
2199kronikář        kronikář        k1gMnSc1
2200Saxo    Saxo    k1gMnSc1
2201Grammaticus     Grammaticus     k1gMnSc1
2202Místo   místo   k1gNnSc4
2203a       a       k8xC
2204doba    doba    k1gFnSc1
2205děje    dít     k5eAaImIp3nS
2206<g/>
2207:       :       kIx,
2208hrad    hrad    k1gInSc1
2209Elsinor Elsinor k1gInSc1
2210<g/>
2211,       ,       kIx,
2212Dánsko  Dánsko  k1gNnSc1
2213<g/>
2214,       ,       kIx,
2215počátek počátek k1gInSc1
221617      #num#   k4
2217<g/>
2218.       .       kIx.
2219<g/>
2220století století k1gNnSc2
2221Námět   námět   k1gInSc1
2222<g/>
2223,       ,       kIx,
2224dějová  dějový  k2eAgFnSc1d1
2225osnova  osnova  k1gFnSc1
2226<g/>
2227:       :       kIx,
2228Dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
2229král    král    k1gMnSc1
2230Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2231zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
2232a       a       k8xC
2233je      být     k5eAaImIp3nS
2234pochován        pochovat        k5eAaPmNgInS
2235v       v       k7c6
2236rodinné rodinný k2eAgFnSc6d1
2237hrobce  hrobka  k1gFnSc6
2238<g/>
2239.       .       kIx.
2240</s>
2241<s desamb="1">
2242Jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
2243syn     syn     k1gMnSc1
2244Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2245truchlí truchlit        k5eAaImIp3nS
2246nad     nad     k7c7
2247jeho    jeho    k3xOp3gFnSc7
2248smrtí   smrt    k1gFnSc7
2249<g/>
2250,       ,       kIx,
2251zatímco zatímco k8xS
2252bývalá  bývalý  k2eAgFnSc1d1
2253manželka        manželka        k1gFnSc1
2254Gertruda        Gertrudo        k1gNnSc2
2255se      sebe    k3xPyFc4
2256vdá     vdát    k5eAaPmIp3nS
2257za      za      k7c4
2258Hamletova       Hamletův        k2eAgMnSc4d1
2259bratra  bratr   k1gMnSc4
2260Klaudia Klaudium        k1gNnSc2
2261<g/>
2262.       .       kIx.
2263</s>
2264<s desamb="1">
2265Zanedlouho      zanedlouho      k6eAd1
2266se      sebe    k3xPyFc4
2267strážím stráž   k1gFnPc3
2268objeví  objevit k5eAaPmIp3nS
2269duch    duch    k1gMnSc1
2270zesnulého       zesnulý k2eAgMnSc2d1
2271Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
2272a       a       k8xC
2273ti      ten     k3xDgMnPc1
2274ihned   ihned   k6eAd1
2275informují       informovat      k5eAaBmIp3nP
2276Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
2277o       o       k7c6
2278otcově  otcův   k2eAgNnSc6d1
2279zjevení zjevení k1gNnSc6
2280<g/>
2281.       .       kIx.
2282</s>
2283<s desamb="1">
2284Ten     ten     k3xDgMnSc1
2285s       s       k7c7
2286ním     on      k3xPp3gNnSc7
2287promluví        promluvit       k5eAaPmIp3nS
2288a       a       k8xC
2289zjistí  zjistit k5eAaPmIp3nS
2290<g/>
2291,       ,       kIx,
2292že      že      k8xS
2293jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
2294otec    otec    k1gMnSc1
2295nezemřel        zemřít  k5eNaPmAgMnS
2296<g/>
2297,       ,       kIx,
2298ale     ale     k8xC
2299byl     být     k5eAaImAgMnS
2300zabit   zabít   k5eAaPmNgMnS
2301svým    svůj    k3xOyFgMnSc7
2302bratrem bratr   k1gMnSc7
2303<g/>
2304.       .       kIx.
2305</s>
2306<s desamb="1">
2307Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2308pak     pak     k9
2309hraje   hrát    k5eAaImIp3nS
2310<g/>
2311,       ,       kIx,
2312že      že      k8xS
2313se      sebe    k3xPyFc4
2314zbláznil        zbláznit        k5eAaPmAgMnS
2315a       a       k8xC
2316omylem  omyl    k1gInSc7
2317zabije  zabít   k5eAaPmIp3nS
2318nejvyššího      vysoký  k2eAgMnSc4d3
2319komořího        komoří  k1gMnSc4
2320Polonia polonium        k1gNnSc2
2321<g/>
2322.       .       kIx.
2323</s>
2324<s desamb="1">
2325Nato    nato    k6eAd1
2326je      být     k5eAaImIp3nS
2327vyhnán  vyhnat  k5eAaPmNgMnS
2328ze      z       k7c2
2329země    zem     k1gFnSc2
2330do      do      k7c2
2331Anglie  Anglie  k1gFnSc2
2332<g/>
2333,       ,       kIx,
2334kde     kde     k6eAd1
2335má      mít     k5eAaImIp3nS
2336být     být     k5eAaImF
2337zabit   zabít   k5eAaPmNgMnS
2338<g/>
2339.       .       kIx.
2340</s>
2341<s desamb="1">
2342Tak     tak     k6eAd1
2343se      sebe    k3xPyFc4
2344však    však    k9
2345nestane stanout k5eNaPmIp3nS
2346<g/>
2347,       ,       kIx,
2348jelikož jelikož k8xS
2349Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2350vymění  vyměnit k5eAaPmIp3nS
2351dopisy  dopis   k1gInPc4
2352a       a       k8xC
2353místo   místo   k7c2
2354něj     on      k3xPp3gNnSc2
2355anglický        anglický        k2eAgMnSc1d1
2356král    král    k1gMnSc1
2357dá      dát     k5eAaPmIp3nS
2358zabít   zabít   k5eAaPmF
2359dva     dva     k4xCgMnPc4
2360vyslance        vyslanec        k1gMnPc4
2361<g/>
2362,       ,       kIx,
2363kteří   který   k3yRgMnPc1
2364byli    být     k5eAaImAgMnP
2365s       s       k7c7
2366Hamletem        Hamlet  k1gMnSc7
2367<g/>
2368.       .       kIx.
2369</s>
2370<s desamb="1">
2371Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2372se      sebe    k3xPyFc4
2373vrací   vracet  k5eAaImIp3nS
2374do      do      k7c2
2375Dánska  Dánsko  k1gNnSc2
2376a       a       k8xC
2377zjišťuje        zjišťovat       k5eAaImIp3nS
2378<g/>
2379,       ,       kIx,
2380že      že      k8xS
2381jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
2382milá    milá    k1gFnSc1
2383<g/>
2384,       ,       kIx,
2385Poloniova       Poloniův        k2eAgFnSc1d1
2386dcera   dcera   k1gFnSc1
2387Gertrůda        Gertrůda        k1gFnSc1
2388se      sebe    k3xPyFc4
2389zbláznila       zbláznit        k5eAaPmAgFnS
2390a       a       k8xC
2391utopila utopit  k5eAaPmAgFnS
2392<g/>
2393.       .       kIx.
2394</s>
2395<s desamb="1">
2396Laertes Laertes k1gInSc1
2397<g/>
2398,       ,       kIx,
2399Poloniův        Poloniův        k2eAgMnSc1d1
2400syn     syn     k1gMnSc1
2401se      sebe    k3xPyFc4
2402vrátil  vrátit  k5eAaPmAgMnS
2403z       z       k7c2
2404Francie Francie k1gFnSc2
2405a       a       k8xC
2406vyzve   vyzvat  k5eAaPmIp3nS
2407Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
2408na      na      k7c4
2409souboj  souboj  k1gInSc4
2410<g/>
2411.       .       kIx.
2412</s>
2413<s desamb="1">
2414Společně        společně        k6eAd1
2415s       s       k7c7
2416Klaudiem        Klaudium        k1gNnSc7
2417se      sebe    k3xPyFc4
2418spiknou spiknout        k5eAaPmIp3nP
2419proti   proti   k7c3
2420Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
2421a       a       k8xC
2422otráví  otrávit k5eAaPmIp3nS
2423meč     meč     k1gInSc1
2424a       a       k8xC
2425víno    víno    k1gNnSc1
2426<g/>
2427.       .       kIx.
2428</s>
2429<s desamb="1">
2430Při     při     k7c6
2431souboji souboj  k1gInSc6
2432se      sebe    k3xPyFc4
2433z       z       k7c2
2434otráveného      otrávený        k2eAgNnSc2d1
2435vína    víno    k1gNnSc2
2436napije  napít   k5eAaBmIp3nS,k5eAaPmIp3nS
2437Gertruda        Gertruda        k1gFnSc1
2438<g/>
2439,       ,       kIx,
2440Laertes Laertes k1gMnSc1
2441a       a       k8xC
2442Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2443jsou    být     k5eAaImIp3nP
2444zraněni zranit  k5eAaPmNgMnP
2445otráveným       otrávený        k2eAgInSc7d1
2446mečem   meč     k1gInSc7
2447a       a       k8xC
2448krále   král    k1gMnSc4
2449zavraždí        zavraždit       k5eAaPmIp3nS
2450Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2451jak     jak     k8xC,k8xS
2452škrábnutím      škrábnutí       k1gNnSc7
2453otráveným       otrávený        k2eAgInSc7d1
2454mečem   meč     k1gInSc7
2455<g/>
2456,       ,       kIx,
2457tak     tak     k8xC,k8xS
2458přinuceným      přinucený       k2eAgNnSc7d1
2459vypitím vypití  k1gNnSc7
2460vína    víno    k1gNnSc2
2461<g/>
2462.       .       kIx.
2463</s>
2464<s desamb="1">
2465Následným       následný        k2eAgMnSc7d1
2466dánským dánský  k2eAgMnSc7d1
2467králem  král    k1gMnSc7
2468se      sebe    k3xPyFc4
2469stává   stávat  k5eAaImIp3nS
2470norský  norský  k2eAgMnSc1d1
2471kralevic        kralevic        k1gMnSc1
2472Fortinbras      Fortinbras      k1gMnSc1
2473<g/>
2474.       .       kIx.
2475</s>
2476<s desamb="1">
2477Hlavní  hlavní  k2eAgFnPc4d1
2478postavy postava k1gFnPc4
2479<g/>
2480,       ,       kIx,
2481charakteristika charakteristika k1gFnSc1
2482<g/>
2483:       :       kIx,
2484Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
2485\x{2013}        \x{2013}        k?
2486syn     syn     k1gMnSc1
2487Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
2488<g/>
2489,       ,       kIx,
2490zesnulého       zesnulý k2eAgMnSc2d1
2491dánského        dánský  k2eAgMnSc2d1
2492krále   král    k1gMnSc2
2493<g/>
2494,       ,       kIx,
2495dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
2496princ   princ   k1gMnSc1
2497<g/>
2498,       ,       kIx,
2499předstírá       předstírat      k5eAaImIp3nS
2500šílenství       šílenství       k1gNnPc4
2501poté    poté    k6eAd1
2502<g/>
2503,       ,       kIx,
2504co      co      k3yRnSc1,k3yQnSc1,k3yInSc1
2505se      sebe    k3xPyFc4
2506mu      on      k3xPp3gMnSc3
2507zjevil  zjevit  k5eAaPmAgMnS
2508duch    duch    k1gMnSc1
2509otce    otec    k1gMnSc2
2510<g/>
2511,       ,       kIx,
2512v       v       k7c6
2513knize   kniha   k1gFnSc6
2514se      sebe    k3xPyFc4
2515vyskytuje       vyskytovat      k5eAaImIp3nS
2516ve      v       k7c6
2517dvojí   dvojí   k4xRgFnSc6
2518osobnosti       osobnost        k1gFnSc6
2519<g/>
2520:       :       kIx,
2521šílený  šílený  k2eAgMnSc1d1
2522<g/>
2523(       (       kIx(
2524<g/>
2525libuje  libovat k5eAaImIp3nS
2526si      se      k3xPyFc3
2527ve      v       k7c6
2528slovních        slovní  k2eAgFnPc6d1
2529hříčkách        hříčka  k1gFnPc6
2530<g/>
2531)       )       kIx)
2532a       a       k8xC
2533racionální      racionální      k2eAgNnPc1d1
2534(       (       kIx(
2535<g/>
2536baží    bažit   k5eAaImIp3nP
2537po      po      k7c6
2538pomstě  pomsta  k1gFnSc6
2539<g/>
2540)       )       kIx)
2541Gertruda        Gertrudo        k1gNnPc1
2542\x{2013}        \x{2013}        k?
2543Hamletova       Hamletův        k2eAgFnSc1d1
2544matka   matka   k1gFnSc1
2545<g/>
2546,       ,       kIx,
2547Klaudiova       Klaudiův        k2eAgFnSc1d1
2548manželka        manželka        k1gFnSc1
2549<g/>
2550,       ,       kIx,
2551dánská  dánský  k2eAgFnSc1d1
2552královna        královna        k1gFnSc1
2553Klaudius        Klaudius        k1gInSc1
2554\x{2013}        \x{2013}        k?
2555dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
2556král    král    k1gMnSc1
2557<g/>
2558,       ,       kIx,
2559strýc   strýc   k1gMnSc1
2560Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
2561<g/>
2562,       ,       kIx,
2563zavraždil       zavraždit       k5eAaPmAgMnS
2564svého   svůj    k3xOyFgMnSc4
2565bratra  bratr   k1gMnSc4
2566\x{2013}        \x{2013}        k?
2567bývalého        bývalý  k2eAgMnSc4d1
2568dánského        dánský  k2eAgMnSc4d1
2569krále   král    k1gMnSc4
2570<g/>
2571,       ,       kIx,
2572prosí   prosit  k5eAaImIp3nS
2573Boha    bůh     k1gMnSc4
2574o       o       k7c4
2575odpuštění       odpuštění       k1gNnSc4
2576<g/>
2577,       ,       kIx,
2578ale     ale     k8xC
2579v       v       k7c6
2580nitru   nitro   k1gNnSc6
2581výčitky výčitka k1gFnSc2
2582necítí  cítit   k5eNaImIp3nS
2583Horacio Horacio k1gNnSc1
2584\x{2013}        \x{2013}        k?
2585Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
2586přítel  přítel  k1gMnSc1
2587Polonius        polonium        k1gNnSc3zS
2588\x{2013}        \x{2013}        k?
2589nejvyšší        vysoký  k2eAgMnPc4d3
2590komoří  komoří  k1gMnPc4
2591<g/>
2592,       ,       kIx,
2593otec    otec    k1gMnSc1
2594Ofelie  Ofelie  k1gFnSc1
2595a       a       k8xC
2596Leartese        Leartese        k1gFnSc1
2597Leartes Leartesa        k1gFnPc2
2598\x{2013}        \x{2013}        k?
2599Poloniův        Poloniův        k2eAgMnSc1d1
2600syn     syn     k1gMnSc1
2601Ofelie  Ofelie  k1gFnSc2
2602\x{2013}        \x{2013}        k?
2603Poloniova       Poloniův        k2eAgFnSc1d1
2604dcera   dcera   k1gFnSc1
2605<g/>
2606,       ,       kIx,
2607milovala        milovat k5eAaImAgFnS
2608Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
2609<g/>
2610,       ,       kIx,
2611zbláznila       zbláznit        k5eAaPmAgNnP
2612se      sebe    k3xPyFc4
2613kvůli   kvůli   k7c3
2614smrti   smrt    k1gFnSc3
2615otce    otka    k1gFnSc3
2616a       a       k8xC
2617odmítnutí       odmítnutí       k1gNnSc3
2618Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
2619a       a       k8xC
2620utonula utonout k5eAaPmAgFnS
2621Autorův autorův k2eAgInSc4d1
2622záměr   záměr   k1gInSc4
2623(       (       kIx(
2624<g/>
2625hlavní  hlavní  k2eAgFnSc1d1
2626myšlenka        myšlenka        k1gFnSc1
2627díla    dílo    k1gNnSc2
2628<g/>
2629)       )       kIx)
2630<g/>
2631:       :       kIx,
2632není    být     k5eNaImIp3nS
2633dobré   dobrý   k2eAgNnSc1d1
2634konat   konat   k5eAaImF
2635špatné  špatný  k2eAgFnPc4d1
2636věci    věc     k1gFnPc4
2637a       a       k8xC
2638pak     pak     k6eAd1
2639to      ten     k3xDgNnSc4
2640tajit   tajit   k5eAaImF
2641<g/>
2642,       ,       kIx,
2643jelikož jelikož k8xS
2644pravda  pravda  k1gFnSc1
2645vždy    vždy    k6eAd1
2646vyjde   vyjít   k5eAaPmIp3nS
2647najevo  najevo  k6eAd1
2648Umělecké        umělecký        k2eAgInPc4d1
2649a       a       k8xC
2650kompoziční      kompoziční      k2eAgInPc4d1
2651prostředky      prostředek      k1gInPc4
2652<g/>
2653:       :       kIx,
2654vznešený        vznešený        k2eAgInSc4d1
2655styl    styl    k1gInSc4
2656<g/>
2657,       ,       kIx,
2658próza   próza   k1gFnSc1
2659<g/>
2660,       ,       kIx,
2661místy   místo   k1gNnPc7
2662poezie  poezie  k1gFnSc2
2663<g/>
2664,       ,       kIx,
2665ich-forma       ich-formum      k1gNnPc4
2666<g/>
2667,       ,       kIx,
2668filosofické     filosofický     k2eAgInPc4d1
2669monology        monolog k1gInPc4
2670<g/>
2671,       ,       kIx,
2672sarkasmus       sarkasmus       k1gInSc4
2673<g/>
2674,       ,       kIx,
2675dialogy dialog  k1gInPc4
2676<g/>
2677,       ,       kIx,
2678cynické cynický k2eAgFnPc4d1
2679poznámky        poznámka        k1gFnPc4
2680<hack>
2681.       .       kIx.
2682</hack>
2683</s>
2684</doc>
2685<doc author="Josef Plch" id="106" class="plagiarism" source="101">
2686<s>
2687Rebarbora       rebarbora       k1gFnSc1
2688Synonyma        synonymum       k1gNnSc2
2689<g/>
2690:       :       kIx,
2691reveň   reveň   k1gFnSc4
2692kadeřavá        kadeřavý        k2eAgNnPc1d1
2693<g/>
2694,       ,       kIx,
2695reveň   reveň   k1gFnSc4
2696vlnovitá        vlnovitý        k2eAgNnPc1d1
2697<g/>
2698,       ,       kIx,
2699reveň   reveň   k1gFnSc1
2700rebarbora       rebarbora       k1gFnSc1
2701Popis   popis   k1gInSc4
2702Statná  statný  k2eAgNnPc1d1
2703<g/>
2704,       ,       kIx,
2705až      až      k8xS
2706dva     dva     k4xCgInPc4
2707metry   metr    k1gInPc4
2708vysoká  vysoký  k2eAgFnSc1d1
2709vytrvalá        vytrvalý        k2eAgFnSc1d1
2710rostlina        rostlina        k1gFnSc1
2711s       s       k7c7
2712dlouhými        dlouhý  k2eAgInPc7d1
2713přízemními      přízemní        k2eAgInPc7d1
2714listy   list    k1gInPc7
2715<g/>
2716.       .       kIx.
2717</s>
2718<s desamb="1">
2719Čepele  čepel   k1gFnPc1
2720listů   list    k1gInPc2
2721jsou    být     k5eAaImIp3nP
2722podlouhlé       podlouhlý       k2eAgFnPc1d1
2723<g/>
2724,       ,       kIx,
2725vejčité vejčitý k2eAgFnPc1d1
2726a       a       k8xC
2727výrazně výrazně k6eAd1
2728zkrabacené      zkrabacený      k2eAgNnSc1d1
2729<g/>
2730.       .       kIx.
2731</s>
2732<s desamb="1">
2733Dlouhý  dlouhý  k2eAgInSc1d1
2734řapík   řapík   k1gInSc1
2735je      být     k5eAaImIp3nS
2736na      na      k7c6
2737líci    líc     k1gFnSc6
2738vrubovitý       vrubovitý       k2eAgInSc4d1
2739<g/>
2740,       ,       kIx,
2741na      na      k7c6
2742rubu    rub     k1gInSc6
2743hladký  hladký  k2eAgMnSc1d1
2744a       a       k8xC
2745vydutý  vydutý  k2eAgMnSc1d1
2746<g/>
2747,       ,       kIx,
2748nahoře  nahoře  k6eAd1
2749někdy   někdy   k6eAd1
2750bělavý  bělavý  k2eAgInSc1d1
2751<g/>
2752,       ,       kIx,
2753jinak   jinak   k6eAd1
2754červený červený k2eAgInSc1d1
2755<g/>
2756.       .       kIx.
2757</s>
2758<s desamb="1">
2759Lodyha  lodyha  k1gFnSc1
2760má      mít     k5eAaImIp3nS
2761až      až      k9
2762pět     pět     k4xCc4
2763centimetrů      centimetr       k1gInPc2
2764v       v       k7c6
2765průměru průměr  k1gInSc6
2766a       a       k8xC
2767nese    nést    k5eAaImIp3nS
2768bohaté  bohatý  k2eAgNnSc1d1
2769květenství      květenství      k1gNnSc1
2770<g/>
2771.       .       kIx.
2772</s>
2773<s desamb="1">
2774Okvětí  okvětí  k1gNnSc1
2775o       o       k7c6
2776průměru průměr  k1gInSc6
2777až      až      k8xS
2778dva     dva     k4xCgInPc4
2779milimetry       milimetr        k1gInPc4
2780je      být     k5eAaImIp3nS
2781žluté   žlutý   k2eAgNnSc1d1
2782<g/>
2783,       ,       kIx,
2784šestičetné      šestičetný      k2eAgFnSc2d1
2785a       a       k8xC
2786opadávající     opadávající     k2eAgFnSc2d1
2787<g/>
2788,       ,       kIx,
2789tyčinek tyčinka k1gFnPc2
2790je      být     k5eAaImIp3nS
2791devět   devět   k4xCc1
2792ve      v       k7c6
2793dvou    dva     k4xCgInPc6
2794kruzích kruh    k1gInPc6
2795<g/>
2796,       ,       kIx,
2797čnělky  čnělka  k1gFnPc4
2798zpravidla       zpravidla       k6eAd1
2799tři     tři     k4xCgFnPc4
2800<g/>
2801.       .       kIx.
2802</s>
2803<s desamb="1">
2804Kvete   kvíst   k5eAaImIp3nS
2805v       v       k7c6
2806červnu  červen  k1gInSc6
2807a       a       k8xC
2808červenci        červenec        k1gInSc6
2809<g/>
2810,       ,       kIx,
2811plod    plod    k1gInSc1
2812je      být     k5eAaImIp3nS
2813vejčitý vejčitý k2eAgInSc1d1
2814<g/>
2815,       ,       kIx,
2816se      s       k7c7
2817dvěma   dva     k4xCgInPc7
2818až      až      k9
2819čtyřmi  čtyři   k4xCgNnPc7
2820křídly  křídlo  k1gNnPc7
2821<g/>
2822.       .       kIx.
2823</s>
2824<s desamb="1">
2825Pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
2826ze      z       k7c2
2827střední střední k2eAgFnSc2d1
2828Asie    Asie    k1gFnSc2
2829<g/>
2830,       ,       kIx,
2831v       v       k7c6
2832Evropě  Evropa  k1gFnSc6
2833dávno   dávno   k1gNnSc4
2834pěstována       pěstovat        k5eAaImNgFnS
2835i       i       k9
2836na      na      k7c6
2837polích  pole    k1gNnPc6
2838<g/>
2839,       ,       kIx,
2840u       u       k7c2
2841nás     my      k3xPp1nPc2
2842většinou        většinou        k6eAd1
2843na      na      k7c6
2844zahrádkách      zahrádka        k1gFnPc6
2845<g/>
2846.       .       kIx.
2847</s>
2848<s desamb="1">
2849Použití použití k1gNnPc1
2850Z       z       k7c2
2851tepelně tepelně k6eAd1
2852zpracovaných    zpracovaný      k2eAgInPc2d1
2853řapíků  řapík   k1gInPc2
2854listů   list    k1gInPc2
2855se      sebe    k3xPyFc4
2856řipravují       řipravovat      k5eAaPmIp3nP,k5eAaImIp3nP,k5eAaBmIp3nP
2857mimo    mimo    k7c4
2858jiné    jiný    k2eAgFnPc4d1
2859náplně  náplň   k1gFnPc4
2860do      do      k7c2
2861knedlíků        knedlík k1gInPc2
2862<g/>
2863,       ,       kIx,
2864moučníky        moučník k1gInPc1
2865<g/>
2866,       ,       kIx,
2867kompoty kompot  k1gInPc1
2868<g/>
2869,       ,       kIx,
2870marmelády       marmeláda       k1gFnPc1
2871a       a       k8xC
2872koláče  koláč   k1gInPc1
2873<g/>
2874.       .       kIx.
2875</s>
2876</doc>
2877<doc author="Josef Plch" id="107" class="plagiarism" source="103">
2878<s>
2879BP      BP      kA
2880<g/>
2881:       :       kIx,
2882Zásoby  zásoba  k1gFnPc4
2883ropy    ropa    k1gFnSc2
2884a       a       k8xC
2885plynu   plynout k5eAaImIp1nS
2886se      sebe    k3xPyFc4
2887do      do      k7c2
2888poloviny        polovina        k1gFnSc2
2889století století k1gNnSc2
2890zdvojnásobí     zdvojnásobit    k5eAaPmIp3nS
2891Ropa    ropa    k1gFnSc1
2892a       a       k8xC
2893plyn    plyn    k1gInSc1
2894na      na      k7c6
2895celém   celý    k2eAgInSc6d1
2896světě   svět    k1gInSc6
2897v       v       k7c6
2898nadcházejících  nadcházející    k2eAgNnPc6d1
2899desetiletích    desetiletí      k1gNnPc6
2900nezačnou        začít   k5eNaPmIp3nP
2901docházet        docházet        k5eAaImF
2902a       a       k8xC
2903světové světový k2eAgFnPc4d1
2904zásoby  zásoba  k1gFnPc4
2905těchto  tento   k3xDgFnPc2
2906surovin surovina        k1gFnPc2
2907se      sebe    k3xPyFc4
2908i       i       k9
2909přes    přes    k7c4
2910nárůst  nárůst  k1gInSc4
2911ve      v       k7c6
2912spotřebě        spotřeba        k1gFnSc6
2913do      do      k7c2
2914poloviny        polovina        k1gFnSc2
2915století století k1gNnSc2
2916téměř   téměř   k6eAd1
2917zdvojnásobí     zdvojnásobit    k5eAaPmIp3nS
2918<g/>
2919.       .       kIx.
2920</s>
2921<s desamb="1">
2922Budou   být     k5eAaImBp3nP
2923přitom  přitom  k6eAd1
2924stačit  stačit  k5eAaBmF
2925již     již     k6eAd1
2926existující      existující      k2eAgFnPc4d1
2927technologie     technologie     k1gFnPc4
2928<g/>
2929,       ,       kIx,
2930předpověděla    předpovědět     k5eAaPmAgFnS
2931britská britský k2eAgFnSc1d1
2932ropná   ropný   k2eAgFnSc1d1
2933společnost      společnost      k1gFnSc1
2934BP      BP      kA
2935ve      v       k7c6
2936svém    svůj    k3xOyFgInSc6
2937výhledu výhled  k1gInSc6
2938<g/>
2939.       .       kIx.
2940"       "       kIx"
2941<g/>
2942Energetické     energetický     k2eAgInPc1d1
2943zdroje  zdroj   k1gInPc1
2944jsou    být     k5eAaImIp3nP
2945dostačující     dostačující     k2eAgInPc1d1
2946<g/>
2947.       .       kIx.
2948</s>
2949<s desamb="1">
2950Obavy   obava   k1gFnPc1
2951spojené spojený k2eAgFnPc1d1
2952s       s       k7c7
2953nedostatkem     nedostatek      k1gInSc7
2954ropy    ropa    k1gFnSc2
2955a       a       k8xC
2956zemního zemní   k2eAgInSc2d1
2957plynu   plyn    k1gInSc2
2958zmizely zmizet  k5eAaPmAgFnP
2959<g/>
2960,       ,       kIx,
2961<g/>
2962"       "       kIx"
2963řekl    říct    k5eAaPmAgMnS
2964šéf     šéf     k1gMnSc1
2965technologické   technologický   k2eAgFnSc2d1
2966divize  divize  k1gFnSc2
2967BP      BP      kA
2968David   David   k1gMnSc1
2969Eyton   Eyton   k1gMnSc1
2970na      na      k7c6
2971pondělním       pondělní        k2eAgNnSc6d1
2972představení     představení     k1gNnSc6
2973výhledu výhled  k1gInSc2
2974společnosti     společnost      k1gFnSc2
2975<g/>
2976.       .       kIx.
2977</s>
2978<s desamb="1">
2979Těžební těžební k2eAgFnPc1d1
2980společnosti     společnost      k1gFnPc1
2981začaly  začít   k5eAaPmAgFnP
2982v       v       k7c6
2983posledních      poslední        k2eAgNnPc6d1
2984letech  léto    k1gNnPc6
2985používat        používat        k5eAaImF
2986nové    nový    k2eAgFnSc2d1
2987technologie     technologie     k1gFnSc2
2988<g/>
2989,       ,       kIx,
2990zejména zejména k9
2991frakování       frakování       k1gNnSc2
2992<g/>
2993,       ,       kIx,
2994které   který   k3yRgInPc1
2995umožní  umožnit k5eAaPmIp3nP
2996dobýt   dobýt   k5eAaPmF
2997suroviny        surovina        k1gFnPc4
2998i       i       k8xC
2999hluboko hluboko k1gNnSc4
3000ve      v       k7c6
3001skalách skála   k1gFnPc6
3002<g/>
3003.       .       kIx.
3004</s>
3005<s desamb="1">
3006S       s       k7c7
3007pomocí  pomoc   k1gFnSc7
3008výkonných       výkonný k2eAgMnPc2d1
3009počítačů        počítač k1gMnPc2
3010<g/>
3011,       ,       kIx,
3012robotů  robot   k1gInPc2
3013a       a       k8xC
3014jiných  jiný    k2eAgFnPc2d1
3015technologií     technologie     k1gFnPc2
3016se      sebe    k3xPyFc4
3017také    také    k9
3018výrazně výrazně k6eAd1
3019zvýšuje zvýšovat        k5eAaImIp3nS,k5eAaPmIp3nS
3020výnos   výnos   k1gInSc1
3021stávajících     stávající       k2eAgInPc2d1
3022zdrojů  zdroj   k1gInPc2
3023<g/>
3024.       .       kIx.
3025</s>
3026<s desamb="1">
3027Masivní masivní k2eAgFnPc4d1
3028investice       investice       k1gFnPc4
3029do      do      k7c2
3030těžby   těžba   k1gFnSc2
3031spolu   spolu   k6eAd1
3032s       s       k7c7
3033rozvojem        rozvoj  k1gInSc7
3034technologií     technologie     k1gFnPc2
3035vedly   vést    k5eAaImAgFnP
3036k       k       k7c3
3037silnému silný   k2eAgInSc3d1
3038růstu   růst    k1gInSc3
3039produkce        produkce        k1gFnSc2
3040<g/>
3041,       ,       kIx,
3042což     což     k3yRnSc1
3043vyvolalo        vyvolat k5eAaPmAgNnS
3044propad  propad  k1gInSc4
3045světových       světový k2eAgFnPc2d1
3046cen     cena    k1gFnPc2
3047ropy    ropa    k1gFnSc2
3048na      na      k7c4
3049méně    málo    k6eAd2
3050než     než     k8xS,k8xCwZ
3051polovinu        polovina        k1gFnSc4
3052úrovně  úroveň  k1gFnSc2
3053z       z       k7c2
3054poloviny        polovina        k1gFnSc2
3055loňského        loňský  k2eAgInSc2d1
3056roku    rok     k1gInSc2
3057<g/>
3058.       .       kIx.
3059</s>
3060<s desamb="1">
3061Všeobecné       všeobecný       k2eAgNnSc1d1
3062použití použití k1gNnSc1
3063známých známý   k2eAgFnPc2d1
3064technologií     technologie     k1gFnPc2
3065by      by      kYmCp3nS
3066umožnilo        umožnit k5eAaPmAgNnS
3067<g/>
3068,       ,       kIx,
3069že      že      k8xS
3070by      by      kYmCp3nP
3071se      sebe    k3xPyFc4
3072nynější nynější k2eAgFnPc1d1
3073prokázané       prokázaný       k2eAgFnPc1d1
3074zásoby  zásoba  k1gFnPc1
3075fosilních       fosilní k2eAgNnPc2d1
3076paliv   palivo  k1gNnPc2
3077na      na      k7c6
3078úrovni  úroveň  k1gFnSc6
30792,9     2,9     k?
3080bilionu bilion  k4xCgInSc2
3081barelů  barel   k1gInPc2
3082(       (       kIx(
3083<g/>
3084v       v       k7c6
3085přepočtu        přepočet        k1gInSc6
3086na      na      k7c4
3087energetický     energetický     k2eAgInSc4d1
3088ekvivalent      ekvivalent      k1gInSc4
3089ropy    ropa    k1gFnSc2
3090<g/>
3091)       )       kIx)
3092do      do      k7c2
3093roku    rok     k1gInSc2
30942050    #num#   k4
3095zvýšily zvýšit  k5eAaPmAgFnP
3096na      na      k7c4
30974,9     4,9     k?
3098bilionu bilion  k4xCgInSc2
3099barelů  barel   k1gInPc2
3100<g/>
3101,       ,       kIx,
3102odhaduje        odhadovat       k5eAaImIp3nS
3103BP      BP      kA
3104<g/>
3105.       .       kIx.
3106</s>
3107<s desamb="1">
3108Svět    svět    k1gInSc1
3109by      by      kYmCp3nS
3110do      do      k7c2
3111roku    rok     k1gInSc2
31122050    #num#   k4
3113měl     mít     k5eAaImAgInS
3114spotřebovat     spotřebovat     k5eAaPmF
31152,5     2,5     k?
3116bilionu bilion  k4xCgInSc2
3117barelů  barel   k1gInPc2
3118<g/>
3119.       .       kIx.
3120</s>
3121<s desamb="1">
3122Při     při     k7c6
3123dalších další   k2eAgFnPc6d1
3124investicích     investice       k1gFnPc6
3125a       a       k8xC
3126dalšímu další   k2eAgInSc3d1
3127pokroku pokrok  k1gInSc3
3128v       v       k7c6
3129oblasti oblast  k1gFnSc6
3130technologií     technologie     k1gFnPc2
3131by      by      kYmCp3nS
3132se      sebe    k3xPyFc4
3133bylo    být     k5eAaImAgNnS
3134možné   možný   k2eAgNnSc1d1
3135dostat  dostat  k5eAaPmF
3136až      až      k9
31377,5     7,5     k?
3138bilionu bilion  k4xCgInSc2
3139barelů  barel   k1gInPc2
3140<g/>
3141,       ,       kIx,
3142řekl    říct    k5eAaPmAgMnS
3143Eyton   Eyton   k1gMnSc1
3144<g/>
3145.       .       kIx.
3146</s>
3147<s desamb="1">
3148Dvacetinásobný  dvacetinásobný  k2eAgInSc4d1
3149přebytek        přebytek        k1gInSc4
3150Pokud   pokud   k8xS
3151započítáme      započítat       k5eAaPmIp1nP
3152všechny všechen k3xTgFnPc1
3153formy   forma   k1gFnPc1
3154energie energie k1gFnSc2
3155<g/>
3156,       ,       kIx,
3157tedy    tedy    k8xC
3158jádro   jádro   k1gNnSc1
3159<g/>
3160,       ,       kIx,
3161vítr    vítr    k1gInSc1
3162a       a       k8xC
3163slunce  slunce  k1gNnSc1
3164<g/>
3165,       ,       kIx,
3166bude    být     k5eAaImBp3nS
3167mít     mít     k5eAaImF
3168svět    svět    k1gInSc4
3169do      do      k7c2
3170poloviny        polovina        k1gFnSc2
3171století století k1gNnSc2
3172dvacetkrát      dvacetkrát      k6eAd1
3173víc     mnoho   k6eAd2
3174zdrojů  zdroj   k1gInPc2
3175energie energie k1gFnSc2
3176<g/>
3177,       ,       kIx,
3178než     než     k8xS,k8xCwZ
3179je      být     k5eAaImIp3nS
3180potřeba potřeba k1gFnSc1
3181<g/>
3182,       ,       kIx,
3183řekl    říct    k5eAaPmAgMnS
3184Eyton   Eyton   k1gMnSc1
3185<g/>
3186.       .       kIx.
3187</s>
3188<s desamb="1">
3189Pokud   pokud   k8xS
3190vláda   vláda   k1gFnSc1
3191chce    chtít   k5eAaImIp3nS
3192snížit  snížit  k5eAaPmF
3193spotřebu        spotřeba        k1gFnSc4
3194fosilních       fosilní k2eAgNnPc2d1
3195paliv   palivo  k1gNnPc2
3196ve      v       k7c4
3197prospěch        prospěch        k1gInSc4
3198čistších        čistý   k2eAgInPc2d2
3199zdrojů  zdroj   k1gInPc2
3200<g/>
3201,       ,       kIx,
3202podle   podle   k7c2
3203BP      BP      kA
3204bude    být     k5eAaImBp3nS
3205muset   muset   k5eAaImF
3206nějakým nějaký  k3yIgInSc7
3207způsobem        způsob  k1gInSc7
3208stanovit        stanovit        k5eAaPmF
3209cenu    cena    k1gFnSc4
3210emisí   emise   k1gFnPc2
3211oxidu   oxid    k1gInSc2
3212uhličitého      uhličitý        k2eAgInSc2d1
3213<g/>
3214.       .       kIx.
3215"       "       kIx"
3216<g/>
3217Bez     bez     k7c2
3218ceny    cena    k1gFnSc2
3219za      za      k7c4
3220uhlík   uhlík   k1gInSc4
3221jsou    být     k5eAaImIp3nP
3222fosilních       fosilní k2eAgNnPc2d1
3223paliva  palivo  k1gNnPc1
3224vysoce  vysoce  k6eAd1
3225konkurenceschopná       konkurenceschopný       k2eAgNnPc1d1
3226<g/>
3227,       ,       kIx,
3228<g/>
3229"       "       kIx"
3230řekl    říct    k5eAaPmAgMnS
3231Eyton   Eyton   k1gMnSc1
3232<g/>
3233.       .       kIx.
3234</s>
3235<s desamb="1">
3236Jaké    jaký    k3yRgInPc1,k3yQgInPc1,k3yIgInPc1
3237zdroje  zdroj   k1gInPc1
3238a       a       k8xC
3239do      do      k7c2
3240jaké    jaký    k3yIgFnSc2,k3yRgFnSc2,k3yQgFnSc2
3241míry    míra    k1gFnSc2
3242se      sebe    k3xPyFc4
3243budou   být     k5eAaImBp3nP
3244používat        používat        k5eAaImF
3245<g/>
3246,       ,       kIx,
3247o       o       k7c6
3248tom     ten     k3xDgInSc6
3249nakonec nakonec k6eAd1
3250se      sebe    k3xPyFc4
3251rozhodnou       rozhodnout      k5eAaPmIp3nP
3252politikové      politik k1gMnPc1
3253na      na      k7c6
3254národní národní k2eAgFnSc6d1
3255i       i       k8xC
3256mezinárodní     mezinárodní     k2eAgFnSc6d1
3257úrovni  úroveň  k1gFnSc6
3258<g/>
3259,       ,       kIx,
3260dodal   dodat   k5eAaPmAgMnS
3261<g/>
3262.       .       kIx.
3263</s>
3264</doc>
3265<doc author="Josef Plch" id="108" class="plagiarism" source="104">
3266<s>
3267William William k6eAd1
3268Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
3269Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3270Rok     rok     k1gInSc4
3271původního       původní k2eAgNnSc2d1
3272vydání  vydání  k1gNnSc2
3273<g/>
3274:       :       kIx,
32751601    #num#   k4
3276Přeložil        přeložit        k5eAaPmAgMnS
3277<g/>
3278:       :       kIx,
3279František       František       k1gMnSc1
3280Nevrla  nevrla  k1gMnSc1
3281Obsah   obsah   k1gInSc4
3282<g/>
3283:       :       kIx,
3284Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
3285otec    otec    k1gMnSc1
3286zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
3287za      za      k7c2
3288podivných       podivný k2eAgFnPc2d1
3289událostí        událost k1gFnPc2
3290<g/>
3291.       .       kIx.
3292</s>
3293<s desamb="1">
3294Syn     syn     k1gMnSc1
3295Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3296má      můj     k3xOp1gNnPc4
3297podezření       podezření       k1gNnPc1
3298<g/>
3299,       ,       kIx,
3300že      že      k8xS
3301byl     být     k5eAaImAgMnS
3302zavražděn       zavraždit       k5eAaPmNgMnS
3303svým    svůj    k3xOyFgMnSc7
3304bratrem bratr   k1gMnSc7
3305<g/>
3306,       ,       kIx,
3307který   který   k3yRgMnSc1
3308se      sebe    k3xPyFc4
3309hned    hned    k6eAd1
3310oženil  oženit  k5eAaPmAgMnS
3311s       s       k7c7
3312ovdovělou       ovdovělý        k2eAgFnSc7d1
3313královnou       královna        k1gFnSc7
3314<g/>
3315.       .       kIx.
3316</s>
3317<s desamb="1">
3318Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
3319se      sebe    k3xPyFc4
3320zjevil  zjevit  k5eAaPmAgMnS
3321otcův   otcův   k2eAgMnSc1d1
3322duch    duch    k1gMnSc1
3323na      na      k7c6
3324hradbách        hradba  k1gFnPc6
3325Elsinoru        Elsinor k1gInSc2
3326a       a       k8xC
3327dohady  dohad   k1gInPc4
3328potvrdil        potvrdit        k5eAaPmAgInS
3329\x{2013}        \x{2013}        k?
3330nutnost nutnost k1gFnSc4
3331pomsty  pomsta  k1gFnSc2
3332<g/>
3333.       .       kIx.
3334</s>
3335<s desamb="1">
3336Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3337předstírá       předstírat      k5eAaImIp3nS
3338šílenství       šílenství       k1gNnSc4
3339<g/>
3340,       ,       kIx,
3341aby     aby     kYmCp3nS
3342nebyl   být     k5eNaImAgInS
3343podezřelý       podezřelý       k2eAgMnSc1d1
3344<g/>
3345.       .       kIx.
3346</s>
3347<s desamb="1">
3348Prožívá prožívat        k5eAaImIp3nS
3349těžké   těžký   k2eAgInPc4d1
3350duševní duševní k2eAgInPc4d1
3351stavy   stav    k1gInPc4
3352(       (       kIx(
3353<g/>
3354smysl   smysl   k1gInSc4
3355existence       existence       k1gFnSc2
3356<g/>
3357,       ,       kIx,
3358ideály  ideál   k1gInPc4
3359<g/>
3360,       ,       kIx,
3361pesimismus      pesimismus      k1gInSc4
3362<g/>
3363,       ,       kIx,
3364úvaha   úvaha   k1gFnSc1
3365o       o       k7c6
3366sebevraždě      sebevražda      k1gFnSc6
3367<g/>
3368)       )       kIx)
3369<g/>
3370.       .       kIx.
3371</s>
3372<s desamb="1">
3373S       s       k7c7
3374potulnou        potulný k2eAgFnSc7d1
3375hereckou        herecký k2eAgFnSc7d1
3376společností     společnost      k1gFnSc7
3377inscenuje       inscenovat      k5eAaBmIp3nS
3378představení     představení     k1gNnSc1
3379<g/>
3380,       ,       kIx,
3381zobrazující     zobrazující     k2eAgFnSc4d1
3382otcovu  otcův   k2eAgFnSc4d1
3383smrt    smrt    k1gFnSc4
3384<g/>
3385.       .       kIx.
3386</s>
3387<s desamb="1">
3388Král    Král    k1gMnSc1
3389tuší    tušit   k5eAaImIp3nS
3390nebezpečí       nebezpečí       k1gNnSc4
3391<g/>
3392,       ,       kIx,
3393prozradil       prozradit       k5eAaPmAgMnS
3394se      sebe    k3xPyFc4
3395jako    jako    k9
3396vrah    vrah    k1gMnSc1
3397<g/>
3398,       ,       kIx,
3399ale     ale     k8xC
3400Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3401se      sebe    k3xPyFc4
3402nemůže  moct    k5eNaImIp3nS
3403vzchopit        vzchopit        k5eAaPmF
3404k       k       k7c3
3405činu    čin     k1gInSc3
3406<g/>
3407.       .       kIx.
3408</s>
3409<s desamb="1">
3410V       v       k7c6
3411rozmluvě        rozmluva        k1gFnSc6
3412s       s       k7c7
3413matkou  matka   k1gFnSc7
3414odhaluje        odhalovat       k5eAaImIp3nS
3415její    její    k3xOp3gNnSc1
3416nitro   nitro   k1gNnSc1
3417<g/>
3418,       ,       kIx,
3419ona     onen    k3xDgNnPc4
3420volá    volat   k5eAaImIp3nS
3421o       o       k7c4
3422pomoc   pomoc   k1gFnSc4
3423<g/>
3424.       .       kIx.
3425</s>
3426<s desamb="1">
3427Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3428<g/>
3429,       ,       kIx,
3430domnívající     domnívající     k2eAgNnSc4d1
3431se      sebe    k3xPyFc4
3432<g/>
3433,       ,       kIx,
3434že      že      k8xS
3435se      sebe    k3xPyFc4
3436za      za      k7c7
3437závěsem závěs   k1gInSc7
3438skrývá  skrývat k5eAaImIp3nS
3439král    král    k1gMnSc1
3440<g/>
3441,       ,       kIx,
3442probodne        probodnout      k5eAaPmIp3nS
3443Polonia polonium        k1gNnPc4
3444<g/>
3445,       ,       kIx,
3446otce    otec    k1gMnPc4
3447své     svůj    k3xOyFgFnSc2
3448milé    milý    k2eAgFnSc2d1
3449Ofélie  Ofélie  k1gFnSc2
3450<g/>
3451,       ,       kIx,
3452která   který   k3yRgFnSc1
3453z       z       k7c2
3454toho    ten     k3xDgNnSc2
3455zešílí  zešílet k5eAaPmIp3nP
3456a       a       k8xC
3457utopí   utopit  k5eAaPmIp3nP
3458se      sebe    k3xPyFc4
3459<g/>
3460.       .       kIx.
3461</s>
3462<s desamb="1">
3463Oféliin Oféliin k2eAgMnSc1d1
3464bratr   bratr   k1gMnSc1
3465Laertes Laertes k1gMnSc1
3466se      sebe    k3xPyFc4
3467chce    chtít   k5eAaImIp3nS
3468pomstít pomstít k5eAaPmF
3469za      za      k7c4
3470to      ten     k3xDgNnSc4
3471<g/>
3472,       ,       kIx,
3473co      co      k3yRnSc1,k3yQnSc1,k3yInSc1
3474se      sebe    k3xPyFc4
3475stalo   stát    k5eAaPmAgNnS
3476otci    otec    k1gMnSc3
3477a       a       k8xC
3478sestře  sestra  k1gFnSc3
3479<g/>
3480,       ,       kIx,
3481a       a       k8xC
3482obrátí  obrátit k5eAaPmIp3nP
3483se      sebe    k3xPyFc4
3484proti   proti   k7c3
3485Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
3486<g/>
3487.       .       kIx.
3488</s>
3489<s desamb="1">
3490Ten     ten     k3xDgInSc4
3491po      po      k7c6
3492návratu návrat  k1gInSc6
3493z       z       k7c2
3494Anglie  Anglie  k1gFnSc2
3495<g/>
3496,       ,       kIx,
3497kde     kde     k6eAd1
3498měl     mít     k5eAaImAgInS
3499být     být     k5eAaImF
3500úkladně úkladně k6eAd1
3501zavražděn       zavraždit       k5eAaPmNgMnS
3502<g/>
3503,       ,       kIx,
3504zastihne        zastihnout      k5eAaPmIp3nS
3505na      na      k7c6
3506hrobě   hrob    k1gInSc6
3507Ofélie  Ofélie  k1gFnSc1
3508Laerta  Laerta  k1gFnSc1
3509a       a       k8xC
3510je      být     k5eAaImIp3nS
3511jím     on      k3xPp3gInSc7
3512vyzván  vyzvat  k5eAaPmNgMnS
3513na      na      k7c4
3514souboj  souboj  k1gInSc4
3515\x{2013}        \x{2013}        k?
3516zraní   zraný   k2eAgMnPc1d1
3517Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
3518obráceným       obrácený        k2eAgInSc7d1
3519hrotem  hrot    k1gInSc7
3520svého   svůj    k3xOyFgInSc2
3521kordu   kord    k1gInSc2
3522<g/>
3523,       ,       kIx,
3524ten     ten     k3xDgInSc4
3525mu      on      k3xPp3gMnSc3
3526jej     on      k3xPp3gNnSc4
3527vytrhne vytrhnout       k5eAaPmIp3nS
3528<g/>
3529,       ,       kIx,
3530zabije  zabít   k5eAaPmIp3nS
3531krále   král    k1gMnSc4
3532i       i       k8xC
3533Laerta  Laert   k1gMnSc4
3534a       a       k8xC
3535umírá   umírat  k5eAaImIp3nS
3536<g/>
3537.       .       kIx.
3538</s>
3539<s desamb="1">
3540Hrot    hrot    k1gInSc1
3541kordu   kord    k1gInSc2
3542byl     být     k5eAaImAgInS
3543otrávený        otrávený        k2eAgInSc1d1
3544<g/>
3545.       .       kIx.
3546</s>
3547<s desamb="1">
3548Umírá   umírat  k5eAaImIp3nS
3549i       i       k9
3550královna        královna        k1gFnSc1
3551<g/>
3552,       ,       kIx,
3553která   který   k3yRgFnSc1
3554se      sebe    k3xPyFc4
3555omylem  omyl    k1gInSc7
3556napila  napít   k5eAaBmAgNnP,k5eAaPmAgNnP
3557otráveného      otrávený        k2eAgNnSc2d1
3558vína    víno    k1gNnSc2
3559<g/>
3560,       ,       kIx,
3561připraveného    připravený      k2eAgMnSc2d1
3562pro     pro     k7c4
3563Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
3564<g/>
3565.       .       kIx.
3566</s>
3567<s desamb="1">
3568Umírající       umírající       k2eAgMnSc1d1
3569Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3570dal     dát     k5eAaPmAgMnS
3571ještě   ještě   k9
3572souhlas souhlas k1gInSc4
3573norskému        norský  k2eAgMnSc3d1
3574vojevůdci       vojevůdce       k1gMnSc3
3575Fortinbrasovi   Fortinbras      k1gMnSc3
3576<g/>
3577,       ,       kIx,
3578aby     aby     kYmCp3nS
3579se      sebe    k3xPyFc4
3580stal    stát    k5eAaPmAgMnS
3581novým   nový    k2eAgMnSc7d1
3582dánským dánský  k2eAgMnSc7d1
3583králem  král    k1gMnSc7
3584<g/>
3585.       .       kIx.
3586</s>
3587<s desamb="1">
3588Hodnocení       hodnocení       k1gNnPc1
3589<g/>
3590:       :       kIx,
3591Knížka  knížka  k1gFnSc1
3592se      sebe    k3xPyFc4
3593mi      já      k3xPp1nSc3
3594líbila  líbit   k5eAaImAgFnS
3595<g/>
3596,       ,       kIx,
3597ale     ale     k8xC
3598bylo    být     k5eAaImAgNnS
3599mi      já      k3xPp1nSc3
3600líto    líto    k1gNnSc1
3601chudáka chudák  k1gMnSc2
3602Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
3603<g/>
3604.       .       kIx.
3605</s>
3606</doc>
3607<doc author="Josef Plch" id="109" class="plagiarism" source="104">
3608<s>
3609William William k1gInSc1
3610Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
3611Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3612<g/>
3613,       ,       kIx,
3614králevic        králevic        k1gMnSc1
3615dánský  dánský  k2eAgInSc1d1
3616Děj     děj     k1gInSc1
3617Dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
3618král    král    k1gMnSc1
3619zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
3620za      za      k7c2
3621podezřelých     podezřelý       k2eAgFnPc2d1
3622okolností       okolnost        k1gFnPc2
3623<g/>
3624.       .       kIx.
3625</s>
3626<s desamb="1">
3627Jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
3628syn     syn     k1gMnSc1
3629Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3630si      se      k3xPyFc3
3631myslí   myslet  k5eAaImIp3nS
3632<g/>
3633,       ,       kIx,
3634že      že      k8xS
3635ho      on      k3xPp3gInSc4
3636zavraždil       zavraždit       k5eAaPmAgMnS
3637jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
3638bratr   bratr   k1gMnSc1
3639Claudius        Claudius        k1gMnSc1
3640<g/>
3641,       ,       kIx,
3642který   který   k3yRgMnSc1
3643se      sebe    k3xPyFc4
3644okamžitě        okamžitě        k6eAd1
3645po      po      k7c6
3646králově králův  k2eAgFnSc6d1
3647smrti   smrt    k1gFnSc6
3648oženil  oženit  k5eAaPmAgMnS
3649s       s       k7c7
3650ovdovělou       ovdovělý        k2eAgFnSc7d1
3651královnou       královna        k1gFnSc7
3652<g/>
3653.       .       kIx.
3654</s>
3655<s desamb="1">
3656Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
3657se      sebe    k3xPyFc4
3658zjeví   zjevit  k5eAaPmIp3nS
3659otcův   otcův   k2eAgMnSc1d1
3660duch    duch    k1gMnSc1
3661a       a       k8xC
3662synovo  synův   k2eAgNnSc4d1
3663podezření       podezření       k1gNnSc4
3664potvrdí potvrdit        k5eAaPmIp3nS
3665<g/>
3666.       .       kIx.
3667</s>
3668<s desamb="1">
3669Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3670se      sebe    k3xPyFc4
3671chce    chtít   k5eAaImIp3nS
3672pomstít pomstít k5eAaPmF
3673a       a       k8xC
3674aby     aby     kYmCp3nS
3675nebyl   být     k5eNaImAgMnS
3676podezřelý       podezřelý       k2eAgMnSc1d1
3677<g/>
3678,       ,       kIx,
3679předstírá       předstírat      k5eAaImIp3nS
3680<g/>
3681,       ,       kIx,
3682že      že      k8xS
3683je      být     k5eAaImIp3nS
3684šílený  šílený  k2eAgMnSc1d1
3685<g/>
3686.       .       kIx.
3687</s>
3688<s desamb="1">
3689Hledá   hledat  k5eAaImIp3nS
3690smysl   smysl   k1gInSc1
3691své     svůj    k3xOyFgFnSc2
3692existence       existence       k1gFnSc2
3693<g/>
3694,       ,       kIx,
3695upadá   upadat  k5eAaPmIp3nS,k5eAaImIp3nS
3696do      do      k7c2
3697pesimismu       pesimismus      k1gInSc2
3698a       a       k8xC
3699dokonce dokonce k9
3700uvažuje uvažovat        k5eAaImIp3nS
3701o       o       k7c6
3702sebevraždě      sebevražda      k1gFnSc6
3703<g/>
3704.       .       kIx.
3705</s>
3706<s desamb="1">
3707Nakonec nakonec k6eAd1
3708s       s       k7c7
3709potulnými       potulný k2eAgMnPc7d1
3710herci   herec   k1gMnPc7
3711sehraje sehrát  k5eAaPmIp3nS
3712představení     představení     k1gNnSc4
3713o       o       k7c6
3714otcově  otcův   k2eAgFnSc6d1
3715smrti   smrt    k1gFnSc6
3716<g/>
3717.       .       kIx.
3718</s>
3719<s desamb="1">
3720Cludius Cludius k1gMnSc1
3721je      být     k5eAaImIp3nS
3722prozrazen       prozradit       k5eAaPmNgMnS
3723jako    jako    k9
3724vrah    vrah    k1gMnSc1
3725a       a       k8xC
3726dostává dostávat        k5eAaImIp3nS
3727strach  strach  k1gInSc4
3728<g/>
3729,       ,       kIx,
3730ale     ale     k8xC
3731Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3732se      sebe    k3xPyFc4
3733nemůže  moct    k5eNaImIp3nS
3734odhodlat        odhodlat        k5eAaPmF
3735k       k       k7c3
3736činu    čin     k1gInSc3
3737<g/>
3738.       .       kIx.
3739</s>
3740<s desamb="1">
3741Nešťastnou      šťastný k2eNgFnSc7d1
3742náhodou náhoda  k1gFnSc7
3743probodne        probodnout      k5eAaPmIp3nS
3744Polonia polonium        k1gNnPc4
3745<g/>
3746,       ,       kIx,
3747otce    otec    k1gMnPc4
3748své     svůj    k3xOyFgFnSc2
3749milé    milý    k2eAgFnSc2d1
3750Ofélie  Ofélie  k1gFnSc2
3751<g/>
3752,       ,       kIx,
3753stojícího       stojící k2eAgMnSc4d1
3754za      za      k7c7
3755závěsem závěs   k1gInSc7
3756<g/>
3757,       ,       kIx,
3758neboť   neboť   k8xC
3759se      sebe    k3xPyFc4
3760domnívá domnívat        k5eAaImIp3nS
3761<g/>
3762,       ,       kIx,
3763že      že      k8xS
3764se      sebe    k3xPyFc4
3765tam     tam     k6eAd1
3766skrývá  skrývat k5eAaImIp3nS
3767král    král    k1gMnSc1
3768<g/>
3769.       .       kIx.
3770</s>
3771<s desamb="1">
3772Ofélie  Ofélie  k1gFnSc1
3773z       z       k7c2
3774toho    ten     k3xDgNnSc2
3775zešílí  zešílet k5eAaPmIp3nP
3776a       a       k8xC
3777utopí   utopit  k5eAaPmIp3nP
3778se      sebe    k3xPyFc4
3779<g/>
3780.       .       kIx.
3781</s>
3782<s desamb="1">
3783Její    její    k3xOp3gMnSc1
3784bratr   bratr   k1gMnSc1
3785Laertes Laertes k1gMnSc1
3786chce    chtít   k5eAaImIp3nS
3787smrt    smrt    k1gFnSc4
3788svých   svůj    k3xOyFgMnPc2
3789blízkých        blízký  k2eAgMnPc2d1
3790pomstít pomstít k5eAaPmF
3791a       a       k8xC
3792obrátí  obrátit k5eAaPmIp3nS
3793proto   proto   k8xC
3794se      sebe    k3xPyFc4
3795proti   proti   k7c3
3796Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
3797<g/>
3798.       .       kIx.
3799</s>
3800<s desamb="1">
3801Oba     dva     k4xCgMnPc1
3802se      sebe    k3xPyFc4
3803setkají setkat  k5eAaPmIp3nP
3804u       u       k7c2
3805Oféliina        Oféliin k2eAgInSc2d1
3806hrobu   hrob    k1gInSc2
3807<g/>
3808,       ,       kIx,
3809kam     kam     k6eAd1
3810se      sebe    k3xPyFc4
3811Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3812vypraví vypravit        k5eAaPmIp3nS
3813po      po      k7c6
3814návratu návrat  k1gInSc6
3815z       z       k7c2
3816Anglie  Anglie  k1gFnSc2
3817<g/>
3818.       .       kIx.
3819</s>
3820<s desamb="1">
3821Laertes Laertes k1gInSc1
3822Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
3823vyzve   vyzvat  k5eAaPmIp3nS
3824na      na      k7c4
3825souboj  souboj  k1gInSc4
3826a       a       k8xC
3827zraní   zranit  k5eAaPmIp3nP
3828jej     on      k3xPp3gMnSc4
3829otráveným       otrávený        k2eAgInSc7d1
3830hrotem  hrot    k1gInSc7
3831svého   svůj    k3xOyFgInSc2
3832kordu   kord    k1gInSc2
3833<g/>
3834.       .       kIx.
3835</s>
3836<s desamb="1">
3837Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3838mu      on      k3xPp3gMnSc3
3839však    však    k9
3840kord    kord    k1gInSc1
3841vytrhne vytrhnout       k5eAaPmIp3nS
3842a       a       k8xC
3843než     než     k8xS,k8xCwZ
3844sám     sám     k3xTgMnSc1
3845zemře   zemřít  k5eAaPmIp3nS
3846<g/>
3847,       ,       kIx,
3848zabije  zabít   k5eAaPmIp3nS
3849Laerta  Laert   k1gMnSc4
3850i       i       k8xC
3851krále   král    k1gMnSc4
3852<g/>
3853.       .       kIx.
3854</s>
3855<s desamb="1">
3856Umírá   umírat  k5eAaImIp3nS
3857také    také    k9
3858královna        královna        k1gFnSc1
3859<g/>
3860,       ,       kIx,
3861která   který   k3yRgFnSc1
3862vypila  vypít   k5eAaPmAgFnS
3863otrávené        otrávený        k2eAgNnSc4d1
3864víno    víno    k1gNnSc4
3865určeného        určený  k2eAgMnSc2d1
3866pro     pro     k7c4
3867Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
3868<g/>
3869.       .       kIx.
3870</s>
3871<s desamb="1">
3872Novým   nový    k2eAgMnSc7d1
3873dánským dánský  k2eAgMnSc7d1
3874králem  král    k1gMnSc7
3875se      sebe    k3xPyFc4
3876stává   stávat  k5eAaImIp3nS
3877norský  norský  k2eAgMnSc1d1
3878vojevůdce       vojevůdce       k1gMnSc1
3879Fortinbras      Fortinbras      k1gMnSc1
3880<g/>
3881,       ,       kIx,
3882kterého který   k3yRgNnSc2,k3yIgNnSc2,k3yQgNnSc2
3883Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3884stihl   stihnout        k5eAaPmAgMnS
3885před    před    k7c7
3886smrtí   smrt    k1gFnSc7
3887určit   určit   k5eAaPmF
3888jako    jako    k8xC,k8xS
3889nástupce        nástupce        k1gMnSc4
3890<g/>
3891.       .       kIx.
3892</s>
3893<s desamb="1">
3894O       o       k7c6
3895autorovi        autor   k1gMnSc6
3896William William k1gInSc1
3897Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
3898byl     být     k5eAaImAgMnS
3899největší        veliký  k2eAgMnSc1d3
3900světový světový k2eAgMnSc1d1
3901dramatik        dramatik        k1gMnSc1
3902<g/>
3903.       .       kIx.
3904</s>
3905<s desamb="1">
3906Představuje     představovat    k5eAaImIp3nS
3907vrchol  vrchol  k1gInSc4
3908evropské        evropský        k2eAgFnSc2d1
3909renesance       renesance       k1gFnSc2
3910<g/>
3911.       .       kIx.
3912</s>
3913<s desamb="1">
3914Začínal začínat k5eAaImAgMnS
3915jako    jako    k9
3916herec   herec   k1gMnSc1
3917a       a       k8xC
3918spisovatel      spisovatel      k1gMnSc1
3919v       v       k7c6
3920Londýně Londýn  k1gInSc6
3921<g/>
3922.       .       kIx.
3923</s>
3924<s desamb="1">
3925Měl     mít     k5eAaImAgInS
3926přístup přístup k1gInSc1
3927ke      k       k7c3
3928dvoru   dvůr    k1gInSc3
3929Alžběty Alžběta k1gFnSc2
3930I.      I.      kA
3931<g/>
3932,       ,       kIx,
3933kde     kde     k6eAd1
3934se      sebe    k3xPyFc4
3935jeho    jeho    k3xOp3gFnPc1
3936hry     hra     k1gFnPc1
3937hrály   hrát    k5eAaImAgFnP
3938<g/>
3939.       .       kIx.
3940</s>
3941<s desamb="1">
3942Později pozdě   k6eAd2
3943působil působit k5eAaImAgMnS
3944v       v       k7c6
3945divadle divadlo k1gNnSc6
3946The     The     k1gFnSc2
3947Globe   globat  k5eAaImIp3nSwZ
3948<g/>
3949.       .       kIx.
3950</s>
3951<s desamb="1">
3952Celkem  celkem  k6eAd1
3953napsal  napsat  k5eAaBmAgInS,k5eAaPmAgInS
3954přibližně       přibližně       k6eAd1
3955třicet  třicet  k4xCc4
3956devět   devět   k4xCc4
3957divadelních     divadelní       k2eAgFnPc2d1
3958her     hra     k1gFnPc2
3959<g/>
3960.       .       kIx.
3961</s>
3962<s desamb="1">
3963Shakespearovi   Shakespeare     k1gMnSc3
3964často   často   k6eAd1
3965rozporuplní     rozporuplný     k2eAgMnPc1d1
3966hrdinové        hrdina  k1gMnPc1
3967nejsou  být     k5eNaImIp3nP
3968podřízeni       podřídit        k5eAaPmNgMnP
3969osudu   osud    k1gInSc3
3970<g/>
3971,       ,       kIx,
3972ale     ale     k8xC
3973utváří  utvářit k5eAaPmIp3nP,k5eAaImIp3nP
3974jej     on      k3xPp3gInSc4
3975sami    sám     k3xTgMnPc1
3976<g/>
3977.       .       kIx.
3978</s>
3979<s desamb="1">
3980Spisovatel      spisovatel      k1gMnSc1
3981se      sebe    k3xPyFc4
3982narodil narodit k5eAaPmAgMnS
3983i       i       k8xC
3984zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
3985ve      v       k7c6
3986Stratfordu      Stratford       k1gInSc6
3987nad     nad     k7c7
3988Avonou  Avona   k1gFnSc7
3989<g/>
3990.       .       kIx.
3991</s>
3992</doc>
3993<doc author="Josef Plch" id="110" class="plagiarism" source="105">
3994<s>
3995Název   název   k1gInSc1
3996<g/>
3997:       :       kIx,
3998Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
3999Autor   autor   k1gMnSc1
4000<g/>
4001:       :       kIx,
4002William William k1gInSc1
4003Shakespeare     Shakespeare     k1gMnSc1
4004Život   život   k1gInSc1
4005a       a       k8xC
4006dílo    dílo    k1gNnSc1
4007autora  autor   k1gMnSc2
4008<g/>
4009:       :       kIx,
4010Významný        významný        k2eAgMnSc1d1
4011anglický        anglický        k2eAgMnSc1d1
4012básník  básník  k1gMnSc1
4013a       a       k8xC
4014dramatik        dramatik        k1gMnSc1
4015<g/>
4016,       ,       kIx,
4017klíčová klíčový k2eAgFnSc1d1
4018postava postava k1gFnSc1
4019moderního       moderní k2eAgNnSc2d1
4020evropského      evropský        k2eAgNnSc2d1
4021dramatu drama   k1gNnSc2
4022<g/>
4023.       .       kIx.
4024</s>
4025<s desamb="1">
4026Obvykle obvykle k6eAd1
4027je      být     k5eAaImIp3nS
4028považován       považován       k2eAgMnSc1d1
4029za      za      k7c4
4030anglického      anglický        k2eAgMnSc4d1
4031národního       národní k2eAgMnSc4d1
4032básníka básník  k1gMnSc4
4033<g/>
4034.       .       kIx.
4035</s>
4036<s desamb="1">
4037Významnými      významný        k2eAgInPc7d1
4038díly    díl     k1gInPc7
4039jsou    být     k5eAaImIp3nP
4040například       například       k6eAd1
4041Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4042<g/>
4043,       ,       kIx,
4044Romeo   Romeo   k1gMnSc1
4045a       a       k8xC
4046Julie   Julie   k1gFnSc1
4047nebo    nebo    k8xC
4048Othello Othello k1gMnSc1
4049<g/>
4050,       ,       kIx,
4051další   další   k2eAgNnPc1d1
4052díla    dílo    k1gNnPc1
4053pak     pak     k8xC
4054Sen     sen     k1gInSc1
4055noci    noc     k1gFnSc2
4056svatojánské     svatojánský     k2eAgFnSc2d1
4057<g/>
4058,       ,       kIx,
4059Král    Král    k1gMnSc1
4060Lear    Lear    k1gMnSc1
4061nebo    nebo    k8xC
4062Mnoho   mnoho   k6eAd1
4063povyku  povyk   k1gInSc2
4064pro     pro     k7c4
4065nic     nic     k3yNnSc4
4066<g/>
4067.       .       kIx.
4068</s>
4069<s desamb="1">
4070Hlavní  hlavní  k2eAgFnPc4d1
4071postavy postava k1gFnPc4
4072<g/>
4073:       :       kIx,
4074Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4075\x{2013}        \x{2013}        k?
4076syn     syn     k1gMnSc1
4077Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
4078<g/>
4079,       ,       kIx,
4080zesnulého       zesnulý k2eAgMnSc2d1
4081dánského        dánský  k2eAgMnSc2d1
4082krále   král    k1gMnSc2
4083<g/>
4084,       ,       kIx,
4085dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
4086princ   princ   k1gMnSc1
4087Gertruda        Gertruda        k1gMnSc1
4088\x{2013}        \x{2013}        k?
4089Hamletova       Hamletův        k2eAgFnSc1d1
4090matka   matka   k1gFnSc1
4091<g/>
4092,       ,       kIx,
4093Klaudiova       Klaudiův        k2eAgFnSc1d1
4094manželka        manželka        k1gFnSc1
4095<g/>
4096,       ,       kIx,
4097dánská  dánský  k2eAgFnSc1d1
4098královna        královna        k1gFnSc1
4099Klaudius        Klaudius        k1gInSc1
4100\x{2013}        \x{2013}        k?
4101dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
4102král    král    k1gMnSc1
4103<g/>
4104,       ,       kIx,
4105strýc   strýc   k1gMnSc1
4106Hamleta Hamlet  k1gMnSc2
4107Horacio Horacio k1gMnSc1
4108\x{2013}        \x{2013}        k?
4109Hamletův        Hamletův        k2eAgMnSc1d1
4110přítel  přítel  k1gMnSc1
4111Polonius        polonium        k1gNnSc3zS
4112\x{2013}        \x{2013}        k?
4113nejvyšší        vysoký  k2eAgMnSc1d3
4114komoří  komoří  k1gMnSc1
4115<g/>
4116,       ,       kIx,
4117otec    otec    k1gMnSc1
4118Ofélie  Ofélie  k1gFnSc1
4119a       a       k8xC
4120Learta  Learta  k1gFnSc1
4121Leartes Leartesa        k1gFnPc2
4122\x{2013}        \x{2013}        k?
4123Poloniův        Poloniův        k2eAgMnSc1d1
4124syn     syn     k1gMnSc1
4125Ofélie  Ofélie  k1gFnSc2
4126\x{2013}        \x{2013}        k?
4127Poloniova       Poloniův        k2eAgFnSc1d1
4128dcera   dcera   k1gFnSc1
4129Dějová  dějový  k2eAgFnSc1d1
4130osnova  osnova  k1gFnSc1
4131<g/>
4132:       :       kIx,
4133Dánský  dánský  k2eAgMnSc1d1
4134král    král    k1gMnSc1
4135Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4136zemřel  zemřít  k5eAaPmAgMnS
4137a       a       k8xC
4138je      být     k5eAaImIp3nS
4139pochován        pochovat        k5eAaPmNgInS
4140v       v       k7c6
4141rodinné rodinný k2eAgFnSc6d1
4142hrobce  hrobka  k1gFnSc6
4143<g/>
4144.       .       kIx.
4145</s>
4146<s desamb="1">
4147Jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
4148syn     syn     k1gMnSc1
4149Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4150truchlí truchlit        k5eAaImIp3nS
4151nad     nad     k7c7
4152jeho    jeho    k3xOp3gFnSc7
4153smrtí   smrt    k1gFnSc7
4154<g/>
4155,       ,       kIx,
4156zatímco zatímco k8xS
4157bývalá  bývalý  k2eAgFnSc1d1
4158manželka        manželka        k1gFnSc1
4159Gertruda        Gertrudo        k1gNnSc2
4160se      sebe    k3xPyFc4
4161vdá     vdát    k5eAaPmIp3nS
4162za      za      k7c4
4163Hamletova       Hamletův        k2eAgMnSc4d1
4164bratra  bratr   k1gMnSc4
4165Klaudia Klaudium        k1gNnSc2
4166<g/>
4167.       .       kIx.
4168</s>
4169<s desamb="1">
4170Zanedlouho      zanedlouho      k6eAd1
4171se      sebe    k3xPyFc4
4172strážím stráž   k1gFnPc3
4173objeví  objevit k5eAaPmIp3nS
4174duch    duch    k1gMnSc1
4175zesnulého       zesnulý k2eAgMnSc2d1
4176krále   král    k1gMnSc2
4177a       a       k8xC
4178ti      ten     k3xDgMnPc1
4179ihned   ihned   k6eAd1
4180informují       informovat      k5eAaBmIp3nP
4181Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
4182o       o       k7c6
4183otcově  otcův   k2eAgNnSc6d1
4184zjevení zjevení k1gNnSc6
4185<g/>
4186.       .       kIx.
4187</s>
4188<s desamb="1">
4189Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4190s       s       k7c7
4191ním     on      k3xPp3gNnSc7
4192promluví        promluvit       k5eAaPmIp3nS
4193a       a       k8xC
4194zjistí  zjistit k5eAaPmIp3nS
4195<g/>
4196,       ,       kIx,
4197že      že      k8xS
4198jeho    jeho    k3xOp3gMnSc1
4199otec    otec    k1gMnSc1
4200nezemřel        zemřít  k5eNaPmAgMnS
4201<g/>
4202,       ,       kIx,
4203ale     ale     k8xC
4204byl     být     k5eAaImAgMnS
4205zabit   zabít   k5eAaPmNgMnS
4206svým    svůj    k3xOyFgMnSc7
4207bratrem bratr   k1gMnSc7
4208<g/>
4209.       .       kIx.
4210</s>
4211<s desamb="1">
4212Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4213pak     pak     k9
4214hraje   hrát    k5eAaImIp3nS
4215<g/>
4216,       ,       kIx,
4217že      že      k8xS
4218se      sebe    k3xPyFc4
4219zbláznil        zbláznit        k5eAaPmAgMnS
4220<g/>
4221,       ,       kIx,
4222a       a       k8xC
4223omylem  omyl    k1gInSc7
4224zabije  zabít   k5eAaPmIp3nS
4225nejvyššího      vysoký  k2eAgMnSc4d3
4226komořího        komoří  k1gMnSc4
4227Polonia polonium        k1gNnSc2
4228<g/>
4229.       .       kIx.
4230</s>
4231<s desamb="1">
4232Nato    nato    k6eAd1
4233je      být     k5eAaImIp3nS
4234vyhnán  vyhnat  k5eAaPmNgMnS
4235ze      z       k7c2
4236země    zem     k1gFnSc2
4237do      do      k7c2
4238Anglie  Anglie  k1gFnSc2
4239<g/>
4240,       ,       kIx,
4241kde     kde     k6eAd1
4242má      mít     k5eAaImIp3nS
4243být     být     k5eAaImF
4244zabit   zabít   k5eAaPmNgMnS
4245<g/>
4246.       .       kIx.
4247</s>
4248<s desamb="1">
4249To      ten     k3xDgNnSc1
4250se      sebe    k3xPyFc4
4251však    však    k9
4252nestane stanout k5eNaPmIp3nS
4253<g/>
4254,       ,       kIx,
4255jelikož jelikož k8xS
4256Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4257vymění  vyměnit k5eAaPmIp3nS
4258dopisy  dopis   k1gInPc4
4259a       a       k8xC
4260místo   místo   k7c2
4261něj     on      k3xPp3gInSc2
4262dá      dát     k5eAaPmIp3nS
4263anglický        anglický        k2eAgMnSc1d1
4264král    král    k1gMnSc1
4265zabít   zabít   k5eAaPmF
4266dva     dva     k4xCgMnPc4
4267vyslance        vyslanec        k1gMnPc4
4268<g/>
4269,       ,       kIx,
4270kteří   který   k3yRgMnPc1
4271byli    být     k5eAaImAgMnP
4272s       s       k7c7
4273Hamletem        Hamlet  k1gMnSc7
4274<g/>
4275.       .       kIx.
4276</s>
4277<s desamb="1">
4278Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4279se      sebe    k3xPyFc4
4280vrací   vracet  k5eAaImIp3nS
4281do      do      k7c2
4282Dánska  Dánsko  k1gNnSc2
4283a       a       k8xC
4284zjišťuje        zjišťovat       k5eAaImIp3nS
4285<g/>
4286,       ,       kIx,
4287že      že      k8xS
4288jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
4289milá    milá    k1gFnSc1
4290<g/>
4291,       ,       kIx,
4292Poloniova       Poloniův        k2eAgFnSc1d1
4293dcera   dcera   k1gFnSc1
4294Gertruda        Gertruda        k1gFnSc1
4295se      sebe    k3xPyFc4
4296zbláznila       zbláznit        k5eAaPmAgFnS
4297a       a       k8xC
4298utopila utopit  k5eAaPmAgFnS
4299<g/>
4300.       .       kIx.
4301</s>
4302<s desamb="1">
4303Laertes Laertes k1gInSc1
4304<g/>
4305,       ,       kIx,
4306Poloniův        Poloniův        k2eAgMnSc1d1
4307syn     syn     k1gMnSc1
4308<g/>
4309,       ,       kIx,
4310se      sebe    k3xPyFc4
4311vrátil  vrátit  k5eAaPmAgMnS
4312z       z       k7c2
4313Francie Francie k1gFnSc2
4314a       a       k8xC
4315vyzve   vyzvat  k5eAaPmIp3nS
4316Hamleta Hamlet  k1gMnSc4
4317na      na      k7c4
4318souboj  souboj  k1gInSc4
4319<g/>
4320.       .       kIx.
4321</s>
4322<s desamb="1">
4323Společně        společně        k6eAd1
4324s       s       k7c7
4325Klaudiem        Klaudium        k1gNnSc7
4326se      sebe    k3xPyFc4
4327spiknou spiknout        k5eAaPmIp3nP
4328proti   proti   k7c3
4329Hamletovi       Hamlet  k1gMnSc3
4330a       a       k8xC
4331otráví  otrávit k5eAaPmIp3nS
4332meč     meč     k1gInSc1
4333a       a       k8xC
4334víno    víno    k1gNnSc1
4335<g/>
4336.       .       kIx.
4337</s>
4338<s desamb="1">
4339Při     při     k7c6
4340souboji souboj  k1gInSc6
4341se      sebe    k3xPyFc4
4342z       z       k7c2
4343otráveného      otrávený        k2eAgNnSc2d1
4344vína    víno    k1gNnSc2
4345napije  napít   k5eAaBmIp3nS,k5eAaPmIp3nS
4346Gertruda        Gertruda        k1gFnSc1
4347<g/>
4348,       ,       kIx,
4349Laertes Laertes k1gMnSc1
4350a       a       k8xC
4351Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4352jsou    být     k5eAaImIp3nP
4353zraněni zranit  k5eAaPmNgMnP
4354otráveným       otrávený        k2eAgInSc7d1
4355mečem   meč     k1gInSc7
4356a       a       k8xC
4357krále   král    k1gMnSc4
4358zavraždí        zavraždit       k5eAaPmIp3nS
4359Hamlet  Hamlet  k1gMnSc1
4360jak     jak     k8xC,k8xS
4361škrábnutím      škrábnutí       k1gNnSc7
4362otráveným       otrávený        k2eAgInSc7d1
4363mečem   meč     k1gInSc7
4364<g/>
4365,       ,       kIx,
4366tak     tak     k8xC,k8xS
4367přinuceným      přinucený       k2eAgNnSc7d1
4368vypitím vypití  k1gNnSc7
4369vína    víno    k1gNnSc2
4370<g/>
4371.       .       kIx.
4372</s>
4373<s desamb="1">
4374Následným       následný        k2eAgMnSc7d1
4375dánským dánský  k2eAgMnSc7d1
4376králem  král    k1gMnSc7
4377se      sebe    k3xPyFc4
4378stává   stávat  k5eAaImIp3nS
4379norský  norský  k2eAgMnSc1d1
4380kralevic        kralevic        k1gMnSc1
4381Fortinbras      Fortinbras      k1gMnSc1
4382<g/>
4383.       .       kIx.
4384</s>
4385</doc>
4386<doc author="Vojtěch Škvařil" id="201" class="original" source="201">
4387<s>
4388Po      po      k7c6
4389šedesát šedesát k4xCc4
4390metrů   metr    k1gInPc2
4391dlouhé  dlouhý  k2eAgFnSc3d1
4392výrobní výrobní k2eAgFnSc3d1
4393lince   linka   k1gFnSc3
4394pomalu  pomalu  k6eAd1
4395projíždějí      projíždět       k5eAaImIp3nP
4396kovové  kovový  k2eAgFnPc4d1
4397desky   deska   k1gFnPc4
4398<g/>
4399.       .       kIx.
4400</s>
4401<s desamb="1">
4402Stroje  stroj   k1gInPc4
4403na      na      k7c4
4404ně      on      k3xPp3gFnPc4
4405postupně        postupně        k6eAd1
4406nasazují        nasazovat       k5eAaImIp3nP
4407další   další   k2eAgInPc4d1
4408díly    díl     k1gInPc4
4409<g/>
4410,       ,       kIx,
4411například       například       k6eAd1
4412mikročipy       mikročip        k1gInPc4
4413<g/>
4414,       ,       kIx,
4415a       a       k8xC
4416postupně        postupně        k6eAd1
4417se      sebe    k3xPyFc4
4418ze      z       k7c2
4419všech   všechen k3xTgFnPc2,k3xTgFnPc2wZ
4420těchto  tento   k3xDgFnPc2
4421součástek       součástka       k1gFnPc2
4422stávají stávat  k5eAaImIp3nP
4423zařízení        zařízení        k1gNnPc1
4424PLC     PLC     kA
4425Simatic Simatice        k1gFnPc2
4426<g/>
4427.       .       kIx.
4428</s>
4429<s desamb="1">
4430Tedy    tedy    k8xC
4431malé    malý    k2eAgInPc1d1
4432počítače        počítač k1gInPc1
4433<g/>
4434,       ,       kIx,
4435které   který   k3yRgInPc1
4436se      sebe    k3xPyFc4
4437využívají       využívat        k5eAaPmIp3nP,k5eAaImIp3nP
4438v       v       k7c6
4439automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
4440či      či      k8xC
4441farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgInSc6d1
4442průmyslu        průmysl k1gInSc6
4443<g/>
4444,       ,       kIx,
4445ale     ale     k8xC
4446i       i       k9
4447třeba   třeba   k6eAd1
4448k       k       k7c3
4449ovládání        ovládání        k1gNnSc3
4450lyžařských      lyžařský        k2eAgInPc2d1
4451vleků   vlek    k1gInPc2
4452<g/>
4453.       .       kIx.
4454</s>
4455<s desamb="1">
4456Na      na      k7c6
4457monitoru        monitor k1gInSc6
4458před    před    k7c7
4459výrobní výrobní k2eAgFnSc7d1
4460halou   hala    k1gFnSc7
4461lze     lze     k6eAd1
4462v       v       k7c4
4463tu      ten     k3xDgFnSc4
4464samou   samý    k3xTgFnSc4
4465chvíli  chvíle  k1gFnSc4
4466sledovat        sledovat        k5eAaImF
4467<g/>
4468,       ,       kIx,
4469kde     kde     k6eAd1
4470se      sebe    k3xPyFc4
4471právě   právě   k6eAd1
4472jednotlivé      jednotlivý      k2eAgFnPc1d1
4473součástky       součástka       k1gFnPc1
4474nacházejí       nacházet        k5eAaImIp3nP
4475<g/>
4476.       .       kIx.
4477"       "       kIx"
4478<g/>
4479Data    datum   k1gNnPc1
4480sbíráme sbírat  k5eAaImIp1nP
4481na      na      k7c6
4482každém  každý   k3xTgInSc6
4483kroku   krok    k1gInSc6
4484<g/>
4485.       .       kIx.
4486</s>
4487<s desamb="1">
4488Všechny všechen k3xTgInPc1
4489výrobky výrobek k1gInPc1
4490mají    mít     k5eAaImIp3nP
4491své     svůj    k3xOyFgNnSc4
4492číslo   číslo   k1gNnSc4
4493a       a       k8xC
4494vždy    vždy    k6eAd1
4495víme    vědět   k5eAaImIp1nP
4496<g/>
4497,       ,       kIx,
4498kde     kde     k6eAd1
4499zrovna  zrovna  k6eAd1
4500jsou    být     k5eAaImIp3nP
4501<g/>
4502,       ,       kIx,
4503<g/>
4504"       "       kIx"
4505popisuje        popisovat       k5eAaImIp3nS
4506ředitel ředitel k1gMnSc1
4507výroby  výroba  k1gFnSc2
4508Andreas Andreas k1gMnSc1
4509Bukenberger     Bukenberger     k1gMnSc1
4510<g/>
4511.       .       kIx.
4512</s>
4513<s desamb="1">
4514Informace       informace       k1gFnPc4
4515si      se      k3xPyFc3
4516mezi    mezi    k7c7
4517sebou   se      k3xPyFc7
4518díky    dík     k1gInPc1
4519QR      QR      kA
4520kódům   kód     k1gInPc3
4521předávají       předávat        k5eAaImIp3nP
4522i       i       k8xC
4523stroje  stroj   k1gInPc1
4524s       s       k7c7
4525polotovary      polotovar       k1gInPc7
4526-       -       kIx~
4527ty      ten     k3xDgMnPc4
4528si      se      k3xPyFc3
4529montáž  montáž  k1gFnSc4
4530vlastně vlastně k9
4531řídí    řídit   k5eAaImIp3nP
4532samy    sám     k3xTgInPc1
4533<g/>
4534.       .       kIx.
4535</s>
4536<s desamb="1">
4537Denně   denně   k6eAd1
4538se      sebe    k3xPyFc4
4539tak     tak     k6eAd1
4540uloží   uložit  k5eAaPmIp3nS
4541na      na      k7c4
454250      #num#   k4
4543milionů milion  k4xCgInPc2
4544dat     datum   k1gNnPc2
4545<g/>
4546.       .       kIx.
4547</s>
4548</doc>
4549<doc author="Vojtěch Škvařil" id="203" class="original" source="203">
4550<s>
4551Nacházíme       nacházet        k5eAaImIp1nP
4552se      sebe    k3xPyFc4
4553v       v       k7c6
4554digitální       digitální       k2eAgFnSc6d1
4555továrně továrna k1gFnSc6
4556Siemens siemens k1gInSc4
4557EWA     EWA     kA
4558v       v       k7c6
4559německém        německý k2eAgInSc6d1
4560Amberku Amberk  k1gInSc6
4561<g/>
4562.       .       kIx.
4563</s>
4564<s desamb="1">
4565Závod   závod   k1gInSc1
4566je      být     k5eAaImIp3nS
4567typickým        typický k2eAgInSc7d1
4568příkladem       příklad k1gInSc7
4569přechodu        přechod k1gInSc2
4570na      na      k7c4
4571Průmysl průmysl k1gInSc4
45724.0     4.0     k?
4573<g/>
4574,       ,       kIx,
4575na      na      k7c4
4576jehož   jehož   k3xOyRp3gInSc4
4577nástup  nástup  k1gInSc4
4578se      sebe    k3xPyFc4
4579připravuje      připravovat     k5eAaImIp3nS
4580i       i       k8xC
4581česká   český   k2eAgFnSc1d1
4582vláda   vláda   k1gFnSc1
4583-       -       kIx~
4584ta      ten     k3xDgNnPc4
4585v       v       k7c6
4586září    září    k1gNnSc6
4587představila     představit      k5eAaPmAgFnS
4588Národní národní k2eAgFnSc4d1
4589iniciativu      iniciativa      k1gFnSc4
4590Průmysl průmysl k1gInSc4
45914.0     4.0     k?
4592<g/>
4593.       .       kIx.
4594</s>
4595<s desamb="1">
4596V       v       k7c6
4597tuzemských      tuzemský        k2eAgInPc6d1
4598podnicích       podnik  k1gInPc6
4599se      sebe    k3xPyFc4
4600náznaky náznak  k1gInPc1
4601"       "       kIx"
4602<g/>
4603čtvrté  čtvrtý  k4xOgFnPc1
4604průmyslové      průmyslový      k2eAgFnPc1d1
4605revoluce        revoluce        k1gFnPc1
4606<g/>
4607"       "       kIx"
4608zatím   zatím   k6eAd1
4609objevují        objevovat       k5eAaImIp3nP
4610spíše   spíše   k9
4611izolovaně       izolovaně       k6eAd1
4612<g/>
4613.       .       kIx.
4614"       "       kIx"
4615<g/>
4616V       v       k7c6
4617Česku   Česko   k1gNnSc6
4618ještě   ještě   k9
4619není    být     k5eNaImIp3nS
4620perfektně       perfektně       k6eAd1
4621rozvinuté       rozvinutý       k2eAgNnSc1d1
4622propojení       propojení       k1gNnSc1
4623<g/>
4624,       ,       kIx,
4625ať      ať      k8xC,k8xS
4626už      už      k6eAd1
4627v       v       k7c6
4628rámci   rámec   k1gInSc6
4629továrny továrna k1gFnSc2
4630<g/>
4631,       ,       kIx,
4632nebo    nebo    k8xC
4633mezi    mezi    k7c7
4634výrobou výroba  k1gFnSc7
4635a       a       k8xC
4636zákazníkem      zákazník        k1gMnSc7
4637či      či      k8xC
4638dodavatelem     dodavatel       k1gMnSc7
4639<g/>
4640,       ,       kIx,
4641<g/>
4642"       "       kIx"
4643myslí   myslet  k5eAaImIp3nS
4644si      se      k3xPyFc3
4645Wolfgang        Wolfgang        k1gMnSc1
4646Weissler        Weissler        k1gMnSc1
4647<g/>
4648,       ,       kIx,
4649ředitel ředitel k1gMnSc1
4650průmyslových    průmyslový      k2eAgFnPc2d1
4651divizí  divize  k1gFnPc2
4652Digital Digital kA
4653Factory Factor  k1gInPc4
4654a       a       k8xC
4655Process proces  k1gInSc4zS
4656Industries      industrie       k1gFnPc4zS
4657and     and     k?
4658Drives  drive   k1gInSc4zS
4659ze      z       k7c2
4660společnosti     společnost      k1gFnSc2
4661Siemens siemens k1gInSc1
4662ČR      ČR      kA
4663<g/>
4664.       .       kIx.
4665</s>
4666</doc>
4667<doc author="Vojtěch Škvařil" id="205" class="original" source="205">
4668<s>
4669"       "       kIx"
4670<g/>
4671České   český   k2eAgInPc1d1
4672podniky podnik  k1gInPc1
4673zatím   zatím   k6eAd1
4674řeší    řešit   k5eAaImIp3nP
4675spíše   spíše   k9
4676dílčí   dílčí   k2eAgInPc4d1
4677problémy        problém k1gInPc4
4678<g/>
4679.       .       kIx.
4680</s>
4681<s desamb="1">
4682Například       například       k6eAd1
4683co      co      k9
4684dělat   dělat   k5eAaImF
4685se      sebe    k3xPyFc4
4686stávajícím      stávající       k2eAgInSc7d1
4687informačním     informační      k2eAgInSc7d1
4688systémem        systém  k1gInSc7
4689a       a       k8xC
4690jak     jak     k8xC,k8xS
4691přejít  přejít  k5eAaPmF
4692od      od      k7c2
4693tabulek tabulka k1gFnPc2
4694v       v       k7c6
4695MS      MS      kA
4696Excel   Excel   kA
4697k       k       k7c3
4698pokročilejším   pokročilý       k2eAgNnPc3d2
4699řešením řešení  k1gNnPc3
4700<g/>
4701,       ,       kIx,
4702<g/>
4703"       "       kIx"
4704souhlasí        souhlasit       k5eAaImIp3nS
4705Petr    Petr    k1gMnSc1
4706Knap    Knap    k1gMnSc1
4707z       z       k7c2
4708poradenské      poradenský      k2eAgFnSc2d1
4709skupiny skupina k1gFnSc2
4710EY      EY      kA
4711<g/>
4712.       .       kIx.
4713</s>
4714<s desamb="1">
4715Podle   podle   k7c2
4716expertů expert  k1gMnPc2
4717Svazu   svaz    k1gInSc2
4718průmyslu        průmysl k1gInSc2
4719a       a       k8xC
4720dopravy doprava k1gFnSc2
4721českým  český   k2eAgFnPc3d1
4722firmám  firma   k1gFnPc3
4723navíc   navíc   k6eAd1
4724chybí   chybět  k5eAaImIp3nS
4725dostatečné      dostatečný      k2eAgNnSc1d1
4726pokrytí pokrytí k1gNnSc1
4727vysokorychlostním       vysokorychlostní        k2eAgInSc7d1
4728internetem      internet        k1gInSc7
4729<g/>
4730,       ,       kIx,
4731který   který   k3yRgInSc1
4732je      být     k5eAaImIp3nS
4733pro     pro     k7c4
4734Průmysl průmysl k1gInSc4
47354.0     4.0     k?
4736nezbytný        zbytný  k2eNgInSc1d1,k2eAgInSc1d1
4737<g/>
4738.       .       kIx.
4739"       "       kIx"
4740<g/>
4741Pokud   pokud   k8xS
4742porovnáváme     porovnávat      k5eAaImIp1nP
4743obě     dva     k4xCgFnPc1
4744země    zem     k1gFnPc1
4745v       v       k7c6
4746robotizaci      robotizace      k1gFnSc6
4747<g/>
4748,       ,       kIx,
4749pak     pak     k8xC
4750úroveň  úroveň  k1gFnSc4
4751a       a       k8xC
4752objem   objem   k1gInSc4
4753jejího  její    k3xOp3gNnSc2
4754nasazení        nasazení        k1gNnSc2
4755ve      v       k7c6
4756výrobním        výrobní k2eAgInSc6d1
4757procesu proces  k1gInSc6
4758je      být     k5eAaImIp3nS
4759v       v       k7c6
4760současné        současný        k2eAgFnSc6d1
4761době    doba    k1gFnSc6
4762v       v       k7c6
4763Německu Německo k1gNnSc6
4764na      na      k7c6
4765vyšším  vysoký  k2eAgInSc6d2
4766stupni  stupeň  k1gInSc6
4767než     než     k8xS,k8xCwZ
4768u       u       k7c2
4769nás     my      k3xPp1nPc2
4770<g/>
4771,       ,       kIx,
4772<g/>
4773"       "       kIx"
4774doplňuje        doplňovat       k5eAaImIp3nS
4775Vladimír        Vladimír        k1gMnSc1
4776Kysela  Kysela  k1gMnSc1
4777<g/>
4778,       ,       kIx,
4779ředitel ředitel k1gMnSc1
4780divize  divize  k1gFnSc2
4781Procesní        procesní        k2eAgFnSc2d1
4782automatizace    automatizace    k1gFnSc2
4783technologické   technologický   k2eAgFnSc2d1
4784společnosti     společnost      k1gFnSc2
4785ABB     ABB     kA
4786<g/>
4787.       .       kIx.
4788</s>
4789</doc>
4790<doc author="Vojtěch Škvařil" id="207" class="original" source="207">
4791<s>
4792To      ten     k3xDgNnSc1
4793<g/>
4794,       ,       kIx,
4795že      že      k8xS
4796vše     všechen k3xTgNnSc4
4797probíhá probíhat        k5eAaImIp3nS
4798online  onlinout        k5eAaPmIp3nS
4799<g/>
4800,       ,       kIx,
4801není    být     k5eNaImIp3nS
4802jediný  jediný  k2eAgInSc1d1
4803ohled   ohled   k1gInSc1
4804<g/>
4805,       ,       kIx,
4806v       v       k7c6
4807němž    jenž    k3xRgNnSc6
4808by      by      kYmCp3nS
4809měla    mít     k5eAaImAgFnS
4810výroba  výroba  k1gFnSc1
4811v       v       k7c6
4812"       "       kIx"
4813<g/>
4814továrně továrna k1gFnSc6
48154.0     4.0     k?
4816<g/>
4817"       "       kIx"
4818vypadat vypadat k5eAaPmF,k5eAaImF
4819jinak   jinak   k6eAd1
4820<g/>
4821.       .       kIx.
4822</s>
4823<s desamb="1">
4824Linka   linka   k1gFnSc1
4825pod     pod     k7c7
4826cedulí  cedule  k1gFnSc7
4827s       s       k7c7
4828nápisem nápis   k1gInSc7
4829Perfektion      Perfektion      k1gInSc1
4830für     für     k?
4831unseren unserna k1gFnPc2
4832Kunden  Kundno  k1gNnPc2
4833(       (       kIx(
4834<g/>
4835Dokonalost      dokonalost      k1gFnSc1
4836pro     pro     k7c4
4837naše    náš     k3xOp1gMnPc4
4838zákazníky       zákazník        k1gMnPc4
4839<g/>
4840)       )       kIx)
4841běží    běžet   k5eAaImIp3nS
4842sama    sám     k3xTgFnSc1
4843<g/>
4844.       .       kIx.
4845</s>
4846<s desamb="1">
4847Na      na      k7c6
4848celkem  celek   k1gInSc7
4849čtyřiceti       čtyřicet        k4xCc6
4850pásech  pás     k1gInPc6
4851projede projet  k5eAaPmIp3nS
4852za      za      k7c4
4853hodinu  hodina  k1gFnSc4
4854okolo   okolo   k7c2
485515      #num#   k4
4856tisíc   tisíc   k4xCgInPc2
4857součástek       součástka       k1gFnPc2
4858<g/>
4859,       ,       kIx,
4860u       u       k7c2
4861zapnutých       zapnutý k2eAgFnPc2d1
4862linek   linka   k1gFnPc2
4863svítí   svítit  k5eAaImIp3nP
4864zelené  zelený  k2eAgFnPc1d1
4865kontrolky       kontrolka       k1gFnPc1
4866<g/>
4867.       .       kIx.
4868</s>
4869<s desamb="1">
4870Pokud   pokud   k8xS
4871změní   změnit  k5eAaPmIp3nS
4872barvu   barva   k1gFnSc4
4873na      na      k7c4
4874bílou   bílý    k2eAgFnSc4d1
4875<g/>
4876,       ,       kIx,
4877znamená znamenat        k5eAaImIp3nS
4878to      ten     k3xDgNnSc4
4879<g/>
4880,       ,       kIx,
4881že      že      k8xS
4882dochází docházet        k5eAaImIp3nS
4883materiál        materiál        k1gInSc1
4884<g/>
4885.       .       kIx.
4886</s>
4887<s desamb="1">
4888Že      že      k8xS
4889se      sebe    k3xPyFc4
4890tu      ten     k3xDgFnSc4
4891vyrábí  vyrábět k5eAaImIp3nS
4892náročná náročný k2eAgFnSc1d1
4893elektronika     elektronika     k1gFnSc1
4894<g/>
4895,       ,       kIx,
4896by      by      kYmCp3nS
4897návštěvník      návštěvník      k1gMnSc1
4898na      na      k7c4
4899první   první   k4xOgInSc4
4900pohled  pohled  k1gInSc4
4901nepoznal        poznat  k5eNaPmAgMnS
4902<g/>
4903.       .       kIx.
4904</s>
4905<s desamb="1">
4906Továrna továrna k1gFnSc1
4907připomíná       připomínat      k5eAaImIp3nS
4908spíš    spíš    k9
4909laboratoř       laboratoř       k1gFnSc1
4910a       a       k8xC
4911hned    hned    k6eAd1
4912vedle   vedle   k7c2
4913strojů  stroj   k1gInPc2
4914co      co      k8xS
4915chvíli  chvíle  k1gFnSc4
4916narazíte        narazit k5eAaPmIp2nP
4917na      na      k7c4
4918psací   psací   k2eAgInSc4d1
4919stůl    stůl    k1gInSc4
4920s       s       k7c7
4921vystavenými     vystavený       k2eAgFnPc7d1
4922rodinnými       rodinný k2eAgFnPc7d1
4923fotkami fotka   k1gFnPc7
4924<g/>
4925.       .       kIx.
4926</s>
4927</doc>
4928<doc author="Vojtěch Škvařil" id="209" class="original" source="209">
4929<s>
4930Manuálně        manuálně        k6eAd1
4931pracovat        pracovat        k5eAaImF
4932vidíte  vidět   k5eAaImIp2nP
4933někoho  někdo   k3yInSc4
4934jen     jen     k6eAd1
4935ojediněle       ojediněle       k6eAd1
4936<g/>
4937,       ,       kIx,
4938podle   podle   k7c2
4939zástupců        zástupce        k1gMnPc2
4940Siemensu        siemens k1gInSc2
4941probíhá probíhat        k5eAaImIp3nS
4942automaticky     automaticky     k6eAd1
494375      #num#   k4
4944procent procent k1gInSc4
4945výroby  výroba  k1gFnSc2
4946<g/>
4947.       .       kIx.
4948</s>
4949<s desamb="1">
4950Většina většina k1gFnSc1
4951ze      z       k7c2
4952tří     tři     k4xCgFnPc2
4953stovek  stovka  k1gFnPc2
4954zaměstnanců     zaměstnanec     k1gMnPc2
4955v       v       k7c6
4956modrých modrý   k2eAgInPc6d1
4957pláštích        plášť   k1gInPc6
4958<g/>
4959,       ,       kIx,
4960kteří   který   k3yRgMnPc1
4961slouží  sloužit k5eAaImIp3nP
4962na      na      k7c6
4963aktuální        aktuální        k2eAgFnSc6d1
4964směně   směna   k1gFnSc6
4965<g/>
4966,       ,       kIx,
4967sedí    sedět   k5eAaImIp3nP
4968u       u       k7c2
4969počítače        počítač k1gInSc2
4970a       a       k8xC
4971hlídají hlídat  k5eAaImIp3nP
4972průběh  průběh  k1gInSc4
4973výroby  výroba  k1gFnSc2
4974<g/>
4975.       .       kIx.
4976</s>
4977<s desamb="1">
4978Další   další   k1gNnPc1
4979kontrolují      kontrolovat     k5eAaImIp3nP
4980pod     pod     k7c7
4981mikroskopem     mikroskop       k1gInSc7
4982drobné  drobný  k2eAgFnSc2d1
4983závady  závada  k1gFnSc2
4984<g/>
4985.       .       kIx.
4986</s>
4987<s desamb="1">
4988Jedna   jeden   k4xCgFnSc1
4989z       z       k7c2
4990mála    málo    k1gNnSc2
4991dělnic  dělnice k1gFnPc2
4992<g/>
4993,       ,       kIx,
4994která   který   k3yRgFnSc1
4995pracuje pracovat        k5eAaImIp3nS
4996rukama  ruka    k1gFnPc7
4997<g/>
4998,       ,       kIx,
4999balí    balit   k5eAaImIp3nP
5000hotové  hotový  k2eAgInPc4d1
5001počítače        počítač k1gInPc4
5002do      do      k7c2
5003krabic  krabice k1gFnPc2
5004<g/>
5005.       .       kIx.
5006</s>
5007<s desamb="1">
5008Ještě   ještě   k6eAd1
5009před    před    k7c7
5010tím     ten     k3xDgNnSc7
5011každý   každý   k3xTgInSc4
5012výrobek výrobek k1gInSc1
5013naskenuje       naskenovat      k5eAaPmIp3nS
5014a       a       k8xC
5015kontroluje      kontrolovat     k5eAaImIp3nS
5016<g/>
5017,       ,       kIx,
5018zda     zda     k8xS
5019je      být     k5eAaImIp3nS
5020produkt produkt k1gInSc1
5021skutečně        skutečně        k6eAd1
5022kompletní       kompletní       k2eAgInSc1d1
5023<g/>
5024.       .       kIx.
5025</s>
5026<s desamb="1">
5027Jakmile jakmile k8xS
5028zaplní  zaplnit k5eAaPmIp3nP
5029krabici krabice k1gFnSc4
5030<g/>
5031,       ,       kIx,
5032"       "       kIx"
5033<g/>
5034systém  systém  k1gInSc1
5035<g/>
5036"       "       kIx"
5037automaticky     automaticky     k6eAd1
5038přichystá       přichystat      k5eAaPmIp3nS
5039další   další   k1gNnSc4
5040<g/>
5041.       .       kIx.
5042</s>
5043<s desamb="1">
5044Zaměstnanců     zaměstnanec     k1gMnPc2
5045neubylo ubýt    k5eNaPmAgNnS
5046Podle   podle   k7c2
5047Weisslera       Weissler        k1gMnSc2
5048neměl   mít     k5eNaImAgMnS
5049přesun  přesun  k1gInSc4
5050k       k       k7c3
5051Průmyslu        průmysl k1gInSc3
50524.0     4.0     k?
5053zatím   zatím   k6eAd1
5054v       v       k7c6
5055Siemensu        siemens k1gInSc6
5056žádný   žádný   k3yNgInSc4
5057dopad   dopad   k1gInSc4
5058na      na      k7c4
5059zaměstnanost    zaměstnanost    k1gFnSc4
5060<g/>
5061.       .       kIx.
5062"       "       kIx"
5063<g/>
5064Zde     zde     k6eAd1
5065v       v       k7c6
5066Amberku Amberk  k1gInSc6
5067pracuje pracovat        k5eAaImIp3nS
5068okolo   okolo   k7c2
50691200    #num#   k4
5070lidí    člověk  k1gMnPc2
5071<g/>
5072,       ,       kIx,
5073to      ten     k3xDgNnSc4
5074znamená znamenat        k5eAaImIp3nS
5075stejný  stejný  k2eAgInSc1d1
5076počet   počet   k1gInSc1
5077jako    jako    k8xC,k8xS
5078za      za      k7c4
5079posledních      poslední        k2eAgNnPc2d1
508025      #num#   k4
5081let     let     k1gInSc4
5082<g/>
5083,       ,       kIx,
5084<g/>
5085"       "       kIx"
5086tvrdí   tvrdit  k5eAaImIp3nS
5087<g/>
5088.       .       kIx.
5089</s>
5090</doc>
5091<doc author="Vojtěch Škvařil" id="202" class="plagiarism" source="201">
5092<s>
5093Po      po      k7c4
509460      #num#   k4
5095metrů   metr    k1gInPc2
5096dlouhé  dlouhý  k2eAgFnSc3d1
5097výrobní výrobní k2eAgFnSc3d1
5098lince   linka   k1gFnSc3
5099pomalu  pomalu  k6eAd1
5100projíždí        projíždět       k5eAaImIp3nP
5101kovové  kovový  k2eAgFnPc4d1
5102desky   deska   k1gFnPc4
5103<g/>
5104.       .       kIx.
5105</s>
5106<s desamb="1">
5107Stroje  stroj   k1gInPc4
5108na      na      k7c4
5109ně      on      k3xPp3gFnPc4
5110postupně        postupně        k6eAd1
5111nasazují        nasazovat       k5eAaImIp3nP
5112další   další   k2eAgInPc4d1
5113díly    díl     k1gInPc4
5114např    např    kA
5115<g/>
5116.       .       kIx.
5117mikročipy       mikročip        k1gInPc7
5118a       a       k8xC
5119postupně        postupně        k6eAd1
5120se      sebe    k3xPyFc4
5121ze      z       k7c2
5122všech   všechen k3xTgFnPc2,k3xTgFnPc2wZ
5123těchto  tento   k3xDgFnPc2
5124součástek       součástka       k1gFnPc2
5125stávají stávat  k5eAaImIp3nP
5126zařízení        zařízený        k2eAgMnPc1d1
5127Plc     Plc     k1gMnPc1
5128Simatic Simatice        k1gFnPc2
5129<g/>
5130.       .       kIx.
5131</s>
5132<s desamb="1">
5133Tedy    tedy    k8xC
5134malé    malý    k2eAgInPc1d1
5135počítače        počítač k1gInPc1
5136<g/>
5137,       ,       kIx,
5138které   který   k3yRgInPc1
5139se      sebe    k3xPyFc4
5140využívají       využívat        k5eAaPmIp3nP,k5eAaImIp3nP
5141v       v       k7c6
5142automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
5143či      či      k8xC
5144farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgInSc6d1
5145průmyslu        průmysl k1gInSc6
5146<g/>
5147,       ,       kIx,
5148ale     ale     k8xC
5149i       i       k9
5150třeba   třeba   k6eAd1
5151k       k       k7c3
5152ovládání        ovládání        k1gNnSc3
5153lyžařských      lyžařský        k2eAgInPc2d1
5154vleků   vlek    k1gInPc2
5155<g/>
5156.       .       kIx.
5157</s>
5158<s desamb="1">
5159Na      na      k7c6
5160monitoru        monitor k1gInSc6
5161před    před    k7c7
5162výrobní výrobní k2eAgFnSc7d1
5163halou   hala    k1gFnSc7
5164lze     lze     k6eAd1
5165v       v       k7c4
5166tu      ten     k3xDgFnSc4
5167samou   samý    k3xTgFnSc4
5168chvíli  chvíle  k1gFnSc4
5169sledovat        sledovat        k5eAaImF
5170<g/>
5171,       ,       kIx,
5172kde     kde     k6eAd1
5173se      sebe    k3xPyFc4
5174právě   právě   k6eAd1
5175jednotlivé      jednotlivý      k2eAgFnPc1d1
5176součástky       součástka       k1gFnPc1
5177nacházejí       nacházet        k5eAaImIp3nP
5178<g/>
5179.       .       kIx.
5180"       "       kIx"
5181<g/>
5182Data    datum   k1gNnPc1
5183zbíráme zbírat  k5eAaImIp1nP,k5eAaPmIp1nP
5184na      na      k7c6
5185každém  každý   k3xTgInSc6
5186kroku   krok    k1gInSc6
5187<g/>
5188.       .       kIx.
5189</s>
5190<s desamb="1">
5191Všechny všechen k3xTgInPc1
5192výrobky výrobek k1gInPc1
5193mají    mít     k5eAaImIp3nP
5194svoje   svůj    k3xOyFgNnSc4
5195číslo   číslo   k1gNnSc4
5196a       a       k8xC
5197vždy    vždy    k6eAd1
5198víme    vědět   k5eAaImIp1nP
5199<g/>
5200,       ,       kIx,
5201kde     kde     k6eAd1
5202zrovna  zrovna  k6eAd1
5203jsou    být     k5eAaImIp3nP
5204<g/>
5205"       "       kIx"
5206<g/>
5207,       ,       kIx,
5208popisuje        popisovat       k5eAaImIp3nS
5209ředitel ředitel k1gMnSc1
5210výroby  výroba  k1gFnSc2
5211Andreas Andreas k1gMnSc1
5212Bukenberger     Bukenberger     k1gMnSc1
5213<g/>
5214.       .       kIx.
5215</s>
5216<s desamb="1">
5217Informace       informace       k1gFnPc4
5218si      se      k3xPyFc3
5219mezi    mezi    k7c7
5220sebou   se      k3xPyFc7
5221díky    díky    k7c3
5222Qr      Qr      k1gFnSc3
5223kodům   kod     k1gMnPc3
5224předávají       předávat        k5eAaImIp3nP
5225i       i       k8xC
5226stroje  stroj   k1gInPc1
5227s       s       k7c7
5228polotovary      polotovar       k1gInPc7
5229-       -       kIx~
5230ty      ten     k3xDgMnPc4
5231si      se      k3xPyFc3
5232montáž  montáž  k1gFnSc4
5233vlastně vlastně k9
5234řídí    řídit   k5eAaImIp3nP
5235sami    sám     k3xTgMnPc1
5236<g/>
5237.       .       kIx.
5238</s>
5239<s desamb="1">
5240Denně   denně   k6eAd1
5241se      sebe    k3xPyFc4
5242tak     tak     k9
5243uloží   uložit  k5eAaPmIp3nS
5244zhruba  zhruba  k6eAd1
524550      #num#   k4
5246milionů milion  k4xCgInPc2
5247dat     datum   k1gNnPc2
5248<g/>
5249.       .       kIx.
5250</s>
5251</doc>
5252<doc author="Vojtěch Škvařil" id="204" class="plagiarism" source="203">
5253<s>
5254Nacházíme       nacházet        k5eAaImIp1nP
5255se      sebe    k3xPyFc4
5256v       v       k7c6
5257továrně továrna k1gFnSc6
5258Siemens siemens k1gInSc4
5259EWA     EWA     kA
5260v       v       k7c6
5261Německu Německo k1gNnSc6
5262<g/>
5263.       .       kIx.
5264</s>
5265<s desamb="1">
5266Závod   závod   k1gInSc1
5267je      být     k5eAaImIp3nS
5268příkladem       příklad k1gInSc7
5269přechodu        přechod k1gInSc2
5270na      na      k7c4
5271Průmysl průmysl k1gInSc4
52724.0     4.0     k?
5273<g/>
5274,       ,       kIx,
5275na      na      k7c4
5276nástup  nástup  k1gInSc4
5277se      sebe    k3xPyFc4
5278připravuje      připravovat     k5eAaImIp3nS
5279i       i       k8xC
5280vláda   vláda   k1gFnSc1
5281ČR      ČR      kA
5282-       -       kIx~
5283ta      ten     k3xDgNnPc4
5284představila     představit      k5eAaPmAgFnS
5285Národní národní k2eAgFnSc4d1
5286iniciativu      iniciativa      k1gFnSc4
5287Průmysl průmysl k1gInSc4
52884.0     4.0     k?
5289<g/>
5290.       .       kIx.
5291</s>
5292<s desamb="1">
5293V       v       k7c6
5294podnicích       podnik  k1gInPc6
5295se      sebe    k3xPyFc4
5296náznaky náznak  k1gInPc1
5297"       "       kIx"
5298<g/>
5299čtvrté  čtvrtý  k4xOgFnPc1
5300průmyslové      průmyslový      k2eAgFnPc1d1
5301revoluce        revoluce        k1gFnPc1
5302<g/>
5303"       "       kIx"
5304zatím   zatím   k6eAd1
5305objevují        objevovat       k5eAaImIp3nP
5306spíše   spíše   k9
5307izolovaně       izolovaně       k6eAd1
5308<g/>
5309.       .       kIx.
5310"       "       kIx"
5311<g/>
5312V       v       k7c6
5313ČR      ČR      kA
5314ještě   ještě   k6eAd1
5315není    být     k5eNaImIp3nS
5316rozvinuté       rozvinutý       k2eAgNnSc1d1
5317propojení       propojení       k1gNnSc1
5318<g/>
5319,       ,       kIx,
5320ať      ať      k8xC,k8xS
5321už      už      k6eAd1
5322v       v       k7c6
5323rámci   rámec   k1gInSc6
5324továrny továrna k1gFnSc2
5325<g/>
5326,       ,       kIx,
5327nebo    nebo    k8xC
5328mezi    mezi    k7c7
5329výrobou výroba  k1gFnSc7
5330a       a       k8xC
5331zákazníkem      zákazník        k1gMnSc7
5332či      či      k8xC
5333dodavatelem     dodavatel       k1gMnSc7
5334<g/>
5335,       ,       kIx,
5336<g/>
5337"       "       kIx"
5338myslí   myslet  k5eAaImIp3nS
5339si      se      k3xPyFc3
5340Wolfgang        Wolfgang        k1gMnSc1
5341Weissler        Weissler        k1gMnSc1
5342<g/>
5343,       ,       kIx,
5344ředitel ředitel k1gMnSc1
5345divizí  divize  k1gFnPc2
5346Digital Digital kA
5347Factory Factor  k1gInPc4
5348a       a       k8xC
5349Process proces  k1gInSc4zS
5350Industries      industrie       k1gFnPc4zS
5351and     and     k?
5352Drives  drive   k1gInSc4zS
5353společnosti     společnost      k1gFnSc2
5354Siemens siemens k1gInSc1
5355ČR      ČR      kA
5356<g/>
5357.       .       kIx.
5358</s>
5359</doc>
5360<doc author="Vojtěch Škvařil" id="206" class="plagiarism" source="205">
5361<s>
5362"       "       kIx"
5363<g/>
5364Tuzemské        tuzemský        k2eAgInPc1d1
5365podniky podnik  k1gInPc1
5366zatím   zatím   k6eAd1
5367řeší    řešit   k5eAaImIp3nP
5368spíše   spíše   k9
5369dílčí   dílčí   k2eAgInPc4d1
5370problémy        problém k1gInPc4
5371<g/>
5372.       .       kIx.
5373</s>
5374<s desamb="1">
5375Třeba   třeba   k6eAd1
5376co      co      k9
5377dělat   dělat   k5eAaImF
5378s       s       k7c7
5379aktuálním       aktuální        k2eAgInSc7d1
5380informačním     informační      k2eAgInSc7d1
5381systémem        systém  k1gInSc7
5382a       a       k8xC
5383jak     jak     k8xC,k8xS
5384přejít  přejít  k5eAaPmF
5385od      od      k7c2
5386tabulek tabulka k1gFnPc2
5387v       v       k7c6
5388MS      MS      kA
5389Excel   Excel   kA
5390k       k       k7c3
5391pokročilejší    pokročilý       k2eAgFnSc3d2
5392aplikaci        aplikace        k1gFnSc3
5393<g/>
5394,       ,       kIx,
5395<g/>
5396"       "       kIx"
5397souhlasí        souhlasit       k5eAaImIp3nS
5398Petr    Petr    k1gMnSc1
5399Knap    Knap    k1gMnSc1
5400z       z       k7c2
5401konzultační     konzultační     k2eAgFnSc2d1
5402skupiny skupina k1gFnSc2
5403EY      EY      kA
5404<g/>
5405.       .       kIx.
5406</s>
5407<s desamb="1">
5408Podle   podle   k7c2
5409odborníků       odborník        k1gMnPc2
5410Svazu   svaz    k1gInSc2
5411průmyslu        průmysl k1gInSc2
5412a       a       k8xC
5413dopravy doprava k1gFnSc2
5414tuzemským       tuzemský        k2eAgFnPc3d1
5415firmám  firma   k1gFnPc3
5416navíc   navíc   k6eAd1
5417chybí   chybět  k5eAaImIp3nS
5418uspokojivé      uspokojivý      k2eAgNnSc1d1
5419pokrytí pokrytí k1gNnSc1
5420vysokorychlostním       vysokorychlostní        k2eAgInSc7d1
5421internetem      internet        k1gInSc7
5422<g/>
5423,       ,       kIx,
5424který   který   k3yRgInSc1
5425je      být     k5eAaImIp3nS
5426pro     pro     k7c4
5427Průmysl průmysl k1gInSc4
54284.0     4.0     k?
5429nezbytný        zbytný  k2eNgInSc1d1,k2eAgInSc1d1
5430<g/>
5431.       .       kIx.
5432"       "       kIx"
5433<g/>
5434Při     při     k7c6
5435srovnání        srovnání        k1gNnSc6
5436obou    dva     k4xCgFnPc2
5437zemí    zem     k1gFnPc2
5438v       v       k7c6
5439robotizaci      robotizace      k1gFnSc6
5440je      být     k5eAaImIp3nS
5441úroveň  úroveň  k1gFnSc4
5442a       a       k8xC
5443objem   objem   k1gInSc4
5444jejího  její    k3xOp3gNnSc2
5445nasazení        nasazení        k1gNnSc2
5446ve      v       k7c6
5447výrobním        výrobní k2eAgInSc6d1
5448procesu proces  k1gInSc6
5449v       v       k7c6
5450současné        současný        k2eAgFnSc6d1
5451době    doba    k1gFnSc6
5452v       v       k7c6
5453Německu Německo k1gNnSc6
5454na      na      k7c4
5455vyspělejší      vyspělý k2eAgFnPc4d2
5456než     než     k8xS,k8xCwZ
5457u       u       k7c2
5458nás     my      k3xPp1nPc2
5459<g/>
5460,       ,       kIx,
5461<g/>
5462"       "       kIx"
5463doplňuje        doplňovat       k5eAaImIp3nS
5464Vladimír        Vladimír        k1gMnSc1
5465Kysela  Kysela  k1gMnSc1
5466<g/>
5467,       ,       kIx,
5468ředitel ředitel k1gMnSc1
5469divize  divize  k1gFnSc2
5470Procesní        procesní        k2eAgFnSc2d1
5471automatizace    automatizace    k1gFnSc2
5472technologické   technologický   k2eAgFnSc2d1
5473společnosti     společnost      k1gFnSc2
5474ABB     ABB     kA
5475<g/>
5476.       .       kIx.
5477</s>
5478</doc>
5479<doc author="Vojtěch Škvařil" id="208" class="plagiarism" source="207">
5480<s>
5481Vše     všechen k3xTgNnSc4
5482probíhá probíhat        k5eAaImIp3nS
5483online  onlinout        k5eAaPmIp3nS
5484<g/>
5485.       .       kIx.
5486</s>
5487<s desamb="1">
5488Není    být     k5eAaImIp3nS
5489jediný  jediný  k2eAgInSc1d1
5490ohled   ohled   k1gInSc1
5491<g/>
5492.       .       kIx.
5493</s>
5494<s desamb="1">
5495V       v       k7c6
5496němž    jenž    k3xRgNnSc6
5497by      by      kYmCp3nS
5498měla    mít     k5eAaImAgFnS
5499výroba  výroba  k1gFnSc1
5500v       v       k7c6
5501"       "       kIx"
5502<g/>
5503továrně továrna k1gFnSc6
55044.0     4.0     k?
5505<g/>
5506"       "       kIx"
5507vypadat vypadat k5eAaPmF,k5eAaImF
5508jinak   jinak   k6eAd1
5509<g/>
5510.       .       kIx.
5511</s>
5512<s desamb="1">
5513Linka   linka   k1gFnSc1
5514pod     pod     k7c7
5515cedulí  cedule  k1gFnSc7
5516s       s       k7c7
5517nápisem nápis   k1gInSc7
5518Perfektion      Perfektion      k1gInSc1
5519für     für     k?
5520unseren unserna k1gFnPc2
5521Kunden  Kundno  k1gNnPc2
5522(       (       kIx(
5523<g/>
5524Dokonalost      dokonalost      k1gFnSc1
5525pro     pro     k7c4
5526naše    náš     k3xOp1gMnPc4
5527zákazníky       zákazník        k1gMnPc4
5528<g/>
5529)       )       kIx)
5530běží    běžet   k5eAaImIp3nS
5531sama    sám     k3xTgFnSc1
5532<g/>
5533.       .       kIx.
5534</s>
5535<s desamb="1">
5536Je      být     k5eAaImIp3nS
5537zde     zde     k6eAd1
5538celkem  celkem  k6eAd1
5539čtyřicet        čtyřicet        k4xCc4
5540pásů    pás     k1gInPc2
5541<g/>
5542.       .       kIx.
5543</s>
5544<s desamb="1">
5545Jimi    on      k3xPp3gInPc7
5546projede projet  k5eAaPmIp3nS
5547za      za      k7c4
5548hodinu  hodina  k1gFnSc4
5549okolo   okolo   k7c2
555015      #num#   k4
5551tisíc   tisíc   k4xCgInPc2
5552součástek       součástka       k1gFnPc2
5553<g/>
5554.       .       kIx.
5555</s>
5556<s desamb="1">
5557U       u       k7c2
5558zapnutých       zapnutý k2eAgFnPc2d1
5559linek   linka   k1gFnPc2
5560svítí   svítit  k5eAaImIp3nP
5561zelené  zelený  k2eAgFnPc1d1
5562kontrolky       kontrolka       k1gFnPc1
5563<g/>
5564.       .       kIx.
5565</s>
5566<s desamb="1">
5567Někdy   někdy   k6eAd1
5568změní   změnit  k5eAaPmIp3nS
5569barvu   barva   k1gFnSc4
5570na      na      k7c4
5571bílou   bílý    k2eAgFnSc4d1
5572<g/>
5573.       .       kIx.
5574</s>
5575<s desamb="1">
5576Co      co      k3yQnSc1
5577to      ten     k3xDgNnSc4
5578znamená znamenat        k5eAaImIp3nS
5579<g/>
5580?       ?       kIx.
5581</s>
5582<s desamb="1">
5583Že      že      k8xS
5584dochází docházet        k5eAaImIp3nS
5585materiál        materiál        k1gInSc1
5586<g/>
5587.       .       kIx.
5588</s>
5589<s desamb="1">
5590Vyrábí  vyrábět k5eAaImIp3nS
5591se      sebe    k3xPyFc4
5592tu      ten     k3xDgFnSc4
5593náročná náročný k2eAgFnSc1d1
5594elektronika     elektronika     k1gFnSc1
5595<g/>
5596.       .       kIx.
5597</s>
5598<s desamb="1">
5599To      ten     k3xDgNnSc4
5600by      by      kYmCp3nS
5601návštěvník      návštěvník      k1gMnSc1
5602na      na      k7c4
5603první   první   k4xOgInSc4
5604pohled  pohled  k1gInSc4
5605nepoznal        poznat  k5eNaPmAgMnS
5606<g/>
5607.       .       kIx.
5608</s>
5609<s desamb="1">
5610Továrna továrna k1gFnSc1
5611připomíná       připomínat      k5eAaImIp3nS
5612spíš    spíš    k9
5613laboratoř       laboratoř       k1gFnSc1
5614<g/>
5615.       .       kIx.
5616</s>
5617<s desamb="1">
5618Hned    hned    k6eAd1
5619vedle   vedle   k7c2
5620strojů  stroj   k1gInPc2
5621co      co      k9
5622chvíli  chvíle  k1gFnSc4
5623narazíte        narazit k5eAaPmIp2nP
5624na      na      k7c4
5625psací   psací   k2eAgInSc4d1
5626stůl    stůl    k1gInSc4
5627<g/>
5628.       .       kIx.
5629</s>
5630<s desamb="1">
5631S       s       k7c7
5632vystavenými     vystavený       k2eAgFnPc7d1
5633rodinnými       rodinný k2eAgFnPc7d1
5634fotkami fotka   k1gFnPc7
5635<g/>
5636.       .       kIx.
5637</s>
5638</doc>
5639<doc author="Vojtěch Škvařil" id="210" class="plagiarism" source="209">
5640<s>
5641Manuálně        manuálně        k6eAd1
5642pracovat        pracovat        k5eAaImF
5643vidíte  vidět   k5eAaImIp2nP
5644někoho  někdo   k3yInSc4
5645jen     jen     k6eAd1
5646ojediněle       ojediněle       k6eAd1
5647<g/>
5648,       ,       kIx,
5649podle   podle   k7c2
5650zástupců        zástupce        k1gMnPc2
5651Siemensu        siemens k1gInSc2
5652probíhá probíhat        k5eAaImIp3nS
5653automaticky     automaticky     k6eAd1
565475      #num#   k4
5655procent procent k1gInSc4
5656výroby  výroba  k1gFnSc2
5657<g/>
5658.       .       kIx.
5659</s>
5660<s desamb="1">
5661Většina většina k1gFnSc1
5662ze      z       k7c2
5663tří     tři     k4xCgFnPc2
5664stovek  stovka  k1gFnPc2
5665zaměstnanců     zaměstnanec     k1gMnPc2
5666v       v       k7c6
5667modrých modrý   k2eAgInPc6d1
5668pláštích        plášť   k1gInPc6
5669<g/>
5670,       ,       kIx,
5671kteří   který   k3yRgMnPc1
5672slouží  sloužit k5eAaImIp3nP
5673na      na      k7c6
5674aktuální        aktuální        k2eAgFnSc6d1
5675směně   směna   k1gFnSc6
5676<g/>
5677,       ,       kIx,
5678sedí    sedět   k5eAaImIp3nP
5679u       u       k7c2
5680počítače        počítač k1gInSc2
5681a       a       k8xC
5682hlídají hlídat  k5eAaImIp3nP
5683průběh  průběh  k1gInSc4
5684výroby  výroba  k1gFnSc2
5685<g/>
5686.       .       kIx.
5687</s>
5688<s desamb="1">
5689Další   další   k1gNnPc1
5690kontrolují      kontrolovat     k5eAaImIp3nP
5691pod     pod     k7c7
5692mikroskopem     mikroskop       k1gInSc7
5693drobné  drobný  k2eAgFnSc2d1
5694závady  závada  k1gFnSc2
5695<g/>
5696.       .       kIx.
5697</s>
5698<s desamb="1">
5699Jedna   jeden   k4xCgFnSc1
5700z       z       k7c2
5701mála    málo    k1gNnSc2
5702dělnic  dělnice k1gFnPc2
5703<g/>
5704,       ,       kIx,
5705která   který   k3yRgFnSc1
5706pracuje pracovat        k5eAaImIp3nS
5707rukama  ruka    k1gFnPc7
5708<g/>
5709,       ,       kIx,
5710balí    balit   k5eAaImIp3nP
5711hotové  hotový  k2eAgInPc4d1
5712počítače        počítač k1gInPc4
5713do      do      k7c2
5714krabic  krabice k1gFnPc2
5715<g/>
5716.       .       kIx.
5717</s>
5718<s desamb="1">
5719Ještě   ještě   k6eAd1
5720před    před    k7c7
5721tím     ten     k3xDgNnSc7
5722každý   každý   k3xTgInSc4
5723výrobek výrobek k1gInSc1
5724naskenuje       naskenovat      k5eAaPmIp3nS
5725a       a       k8xC
5726kontroluje      kontrolovat     k5eAaImIp3nS
5727<g/>
5728,       ,       kIx,
5729zda     zda     k8xS
5730je      být     k5eAaImIp3nS
5731produkt produkt k1gInSc1
5732skutečně        skutečně        k6eAd1
5733kompletní       kompletní       k2eAgInSc1d1
5734<g/>
5735.       .       kIx.
5736</s>
5737<s desamb="1">
5738Jakmile jakmile k8xS
5739zaplní  zaplnit k5eAaPmIp3nP
5740krabici krabice k1gFnSc4
5741<g/>
5742,       ,       kIx,
5743"       "       kIx"
5744<g/>
5745systém  systém  k1gInSc1
5746<g/>
5747"       "       kIx"
5748automaticky     automaticky     k6eAd1
5749přichystá       přichystat      k5eAaPmIp3nS
5750další   další   k1gNnSc4
5751<g/>
5752.       .       kIx.
5753</s>
5754<s desamb="1">
5755Zaměstnanců     zaměstnanec     k1gMnPc2
5756neubylo ubýt    k5eNaPmAgNnS
5757<g/>
5758.       .       kIx.
5759</s>
5760<s desamb="1">
5761Slovo   slovo   k1gNnSc4
5762od      od      k7c2
5763sponzorů        sponzor k1gMnPc2
5764<g/>
5765:       :       kIx,
5766stroj   strojit k5eAaImRp2nS
5767<g/>
5768,       ,       kIx,
5769kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
5770<g/>
5771,       ,       kIx,
5772další   další   k1gNnSc4
5773<g/>
5774,       ,       kIx,
5775díly    díl     k1gInPc4
5776<g/>
5777,       ,       kIx,
5778mikročipy       mikročip        k1gInPc4
5779<g/>
5780,       ,       kIx,
5781například       například       k6eAd1
5782<g/>
5783,       ,       kIx,
5784tedy    tedy    k8xC
5785<g/>
5786,       ,       kIx,
5787malé    malé    k1gNnSc4
5788<g/>
5789,       ,       kIx,
5790lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
5791<g/>
5792,       ,       kIx,
5793výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
5794<g/>
5795,       ,       kIx,
5796sledovat        sledovat        k5eAaImF
5797<g/>
5798,       ,       kIx,
5799chvíli  chvíle  k1gFnSc4
5800<g/>
5801,       ,       kIx,
5802sbírat  sbírat  k5eAaImF
5803<g/>
5804,       ,       kIx,
5805vždy    vždy    k6eAd1
5806<g/>
5807,       ,       kIx,
5808víme    vědět   k5eAaImIp1nP
5809<g/>
5810,       ,       kIx,
5811QR      QR      kA
5812<g/>
5813,       ,       kIx,
581450      #num#   k4
5815miliónů milión  k4xCgInPc2
5816<g/>
5817,       ,       kIx,
5818data    datum   k1gNnPc4
5819<g/>
5820,       ,       kIx,
5821montáž  montáž  k1gFnSc4
5822<g/>
5823,       ,       kIx,
5824Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
5825<g/>
5826,       ,       kIx,
5827Andreas Andreas k1gInSc4
5828<g/>
5829,       ,       kIx,
5830jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
5831<g/>
5832,       ,       kIx,
5833automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
5834<g/>
5835,       ,       kIx,
5836Simatic Simatice        k1gFnPc2
5837<g/>
5838,       ,       kIx,
5839PLC     PLC     kA
5840<g/>
5841,       ,       kIx,
5842zařízení        zařízení        k1gNnPc4
5843<g/>
5844,       ,       kIx,
5845těchto  tento   k3xDgInPc6
5846<g/>
5847,       ,       kIx,
5848všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
5849<g/>
5850,       ,       kIx,
5851farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
5852<g/>
5853,       ,       kIx,
5854vždy    vždy    k6eAd1
5855<g/>
5856,       ,       kIx,
5857víme    vědět   k5eAaImIp1nP
5858<g/>
5859,       ,       kIx,
5860vlek    vlek    k1gInSc4
5861<g/>
5862,       ,       kIx,
5863průmyslu        průmysl k1gInSc3
5864<g/>
5865,       ,       kIx,
5866stroj   strojit k5eAaImRp2nS
5867<g/>
5868,       ,       kIx,
5869kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
5870<g/>
5871,       ,       kIx,
5872další   další   k1gNnSc4
5873<g/>
5874,       ,       kIx,
5875díly    díl     k1gInPc4
5876<g/>
5877,       ,       kIx,
5878mikročipy       mikročip        k1gInPc4
5879<g/>
5880,       ,       kIx,
5881například       například       k6eAd1
5882<g/>
5883,       ,       kIx,
5884tedy    tedy    k8xC
5885<g/>
5886,       ,       kIx,
5887malé    malé    k1gNnSc4
5888<g/>
5889,       ,       kIx,
5890lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
5891<g/>
5892,       ,       kIx,
5893výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
5894<g/>
5895,       ,       kIx,
5896sledovat        sledovat        k5eAaImF
5897<g/>
5898,       ,       kIx,
5899chvíli  chvíle  k1gFnSc4
5900<g/>
5901,       ,       kIx,
5902sbírat  sbírat  k5eAaImF
5903<g/>
5904,       ,       kIx,
5905vždy    vždy    k6eAd1
5906<g/>
5907,       ,       kIx,
5908víme    vědět   k5eAaImIp1nP
5909<g/>
5910,       ,       kIx,
5911QR      QR      kA
5912<g/>
5913,       ,       kIx,
591450      #num#   k4
5915miliónů milión  k4xCgInPc2
5916<g/>
5917,       ,       kIx,
5918data    datum   k1gNnPc4
5919<g/>
5920,       ,       kIx,
5921montáž  montáž  k1gFnSc4
5922<g/>
5923,       ,       kIx,
5924Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
5925<g/>
5926,       ,       kIx,
5927Andreas Andreas k1gInSc4
5928<g/>
5929,       ,       kIx,
5930jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
5931<g/>
5932,       ,       kIx,
5933automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
5934<g/>
5935,       ,       kIx,
5936Simatic Simatice        k1gFnPc2
5937<g/>
5938,       ,       kIx,
5939PLC     PLC     kA
5940<g/>
5941,       ,       kIx,
5942zařízení        zařízení        k1gNnPc4
5943<g/>
5944,       ,       kIx,
5945těchto  tento   k3xDgInPc6
5946<g/>
5947,       ,       kIx,
5948všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
5949<g/>
5950,       ,       kIx,
5951farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
5952<g/>
5953,       ,       kIx,
5954vždy    vždy    k6eAd1
5955<g/>
5956,       ,       kIx,
5957víme    vědět   k5eAaImIp1nP
5958<g/>
5959,       ,       kIx,
5960vlek    vlek    k1gInSc4
5961<g/>
5962,       ,       kIx,
5963průmyslu        průmysl k1gInSc3
5964<g/>
5965,       ,       kIx,
5966stroj   strojit k5eAaImRp2nS
5967<g/>
5968,       ,       kIx,
5969kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
5970<g/>
5971,       ,       kIx,
5972další   další   k1gNnSc4
5973<g/>
5974,       ,       kIx,
5975díly    díl     k1gInPc4
5976<g/>
5977,       ,       kIx,
5978mikročipy       mikročip        k1gInPc4
5979<g/>
5980,       ,       kIx,
5981například       například       k6eAd1
5982<g/>
5983,       ,       kIx,
5984tedy    tedy    k8xC
5985<g/>
5986,       ,       kIx,
5987malé    malé    k1gNnSc4
5988<g/>
5989,       ,       kIx,
5990lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
5991<g/>
5992,       ,       kIx,
5993výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
5994<g/>
5995,       ,       kIx,
5996sledovat        sledovat        k5eAaImF
5997<g/>
5998,       ,       kIx,
5999chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6000<g/>
6001,       ,       kIx,
6002sbírat  sbírat  k5eAaImF
6003<g/>
6004,       ,       kIx,
6005vždy    vždy    k6eAd1
6006<g/>
6007,       ,       kIx,
6008víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6009<g/>
6010,       ,       kIx,
6011QR      QR      kA
6012<g/>
6013,       ,       kIx,
601450      #num#   k4
6015miliónů milión  k4xCgInPc2
6016<g/>
6017,       ,       kIx,
6018data    datum   k1gNnPc4
6019<g/>
6020,       ,       kIx,
6021montáž  montáž  k1gFnSc4
6022<g/>
6023,       ,       kIx,
6024Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
6025<g/>
6026,       ,       kIx,
6027Andreas Andreas k1gInSc4
6028<g/>
6029,       ,       kIx,
6030jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6031<g/>
6032,       ,       kIx,
6033automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6034<g/>
6035,       ,       kIx,
6036Simatic Simatice        k1gFnPc2
6037<g/>
6038,       ,       kIx,
6039PLC     PLC     kA
6040<g/>
6041,       ,       kIx,
6042zařízení        zařízení        k1gNnPc4
6043<g/>
6044,       ,       kIx,
6045těchto  tento   k3xDgInPc6
6046<g/>
6047,       ,       kIx,
6048všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6049<g/>
6050,       ,       kIx,
6051farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6052<g/>
6053,       ,       kIx,
6054vždy    vždy    k6eAd1
6055<g/>
6056,       ,       kIx,
6057víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6058<g/>
6059,       ,       kIx,
6060vlek    vlek    k1gInSc4
6061<g/>
6062,       ,       kIx,
6063průmyslu        průmysl k1gInSc3
6064<g/>
6065,       ,       kIx,
6066<g/>
6067stroj   strojit k5eAaImRp2nS
6068<g/>
6069,       ,       kIx,
6070kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
6071<g/>
6072,       ,       kIx,
6073další   další   k1gNnSc4
6074<g/>
6075,       ,       kIx,
6076díly    díl     k1gInPc4
6077<g/>
6078,       ,       kIx,
6079mikročipy       mikročip        k1gInPc4
6080<g/>
6081,       ,       kIx,
6082například       například       k6eAd1
6083<g/>
6084,       ,       kIx,
6085tedy    tedy    k8xC
6086<g/>
6087,       ,       kIx,
6088malé    malé    k1gNnSc4
6089<g/>
6090,       ,       kIx,
6091lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
6092<g/>
6093,       ,       kIx,
6094výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
6095<g/>
6096,       ,       kIx,
6097sledovat        sledovat        k5eAaImF
6098<g/>
6099,       ,       kIx,
6100chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6101<g/>
6102,       ,       kIx,
6103sbírat  sbírat  k5eAaImF
6104<g/>
6105,       ,       kIx,
6106vždy    vždy    k6eAd1
6107<g/>
6108,       ,       kIx,
6109víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6110<g/>
6111,       ,       kIx,
6112QR      QR      kA
6113<g/>
6114,       ,       kIx,
611550      #num#   k4
6116miliónů milión  k4xCgInPc2
6117<g/>
6118,       ,       kIx,
6119data    datum   k1gNnPc4
6120<g/>
6121,       ,       kIx,
6122montáž  montáž  k1gFnSc4
6123<g/>
6124,       ,       kIx,
6125Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
6126<g/>
6127,       ,       kIx,
6128Andreas Andreas k1gInSc4
6129<g/>
6130,       ,       kIx,
6131jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6132<g/>
6133,       ,       kIx,
6134automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6135<g/>
6136,       ,       kIx,
6137Simatic Simatice        k1gFnPc2
6138<g/>
6139,       ,       kIx,
6140PLC     PLC     kA
6141<g/>
6142,       ,       kIx,
6143zařízení        zařízení        k1gNnPc4
6144<g/>
6145,       ,       kIx,
6146těchto  tento   k3xDgInPc6
6147<g/>
6148,       ,       kIx,
6149všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6150<g/>
6151,       ,       kIx,
6152farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6153<g/>
6154,       ,       kIx,
6155vždy    vždy    k6eAd1
6156<g/>
6157,       ,       kIx,
6158víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6159<g/>
6160,       ,       kIx,
6161vlek    vlek    k1gInSc1
6162<g/>
6163,       ,       kIx,
6164průmyslu        průmysl k1gInSc3
6165stroj   strojit k5eAaImRp2nS
6166<g/>
6167,       ,       kIx,
6168kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
6169<g/>
6170,       ,       kIx,
6171další   další   k1gNnSc4
6172<g/>
6173,       ,       kIx,
6174díly    díl     k1gInPc4
6175<g/>
6176,       ,       kIx,
6177mikročipy       mikročip        k1gInPc4
6178<g/>
6179,       ,       kIx,
6180například       například       k6eAd1
6181<g/>
6182,       ,       kIx,
6183tedy    tedy    k8xC
6184<g/>
6185,       ,       kIx,
6186malé    malé    k1gNnSc4
6187<g/>
6188,       ,       kIx,
6189lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
6190<g/>
6191,       ,       kIx,
6192výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
6193<g/>
6194,       ,       kIx,
6195sledovat        sledovat        k5eAaImF
6196<g/>
6197,       ,       kIx,
6198chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6199<g/>
6200,       ,       kIx,
6201sbírat  sbírat  k5eAaImF
6202<g/>
6203,       ,       kIx,
6204vždy    vždy    k6eAd1
6205<g/>
6206,       ,       kIx,
6207víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6208<g/>
6209,       ,       kIx,
6210QR      QR      kA
6211<g/>
6212,       ,       kIx,
621350      #num#   k4
6214miliónů milión  k4xCgInPc2
6215<g/>
6216,       ,       kIx,
6217data    datum   k1gNnPc4
6218<g/>
6219,       ,       kIx,
6220montáž  montáž  k1gFnSc4
6221<g/>
6222,       ,       kIx,
6223Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
6224<g/>
6225,       ,       kIx,
6226Andreas Andreas k1gInSc4
6227<g/>
6228,       ,       kIx,
6229jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6230<g/>
6231,       ,       kIx,
6232automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6233<g/>
6234,       ,       kIx,
6235Simatic Simatice        k1gFnPc2
6236<g/>
6237,       ,       kIx,
6238PLC     PLC     kA
6239<g/>
6240,       ,       kIx,
6241zařízení        zařízení        k1gNnPc4
6242<g/>
6243,       ,       kIx,
6244těchto  tento   k3xDgInPc6
6245<g/>
6246,       ,       kIx,
6247všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6248<g/>
6249,       ,       kIx,
6250farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6251<g/>
6252,       ,       kIx,
6253vždy    vždy    k6eAd1
6254<g/>
6255,       ,       kIx,
6256víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6257<g/>
6258,       ,       kIx,
6259vlek    vlek    k1gInSc4
6260<g/>
6261,       ,       kIx,
6262průmyslu        průmysl k1gInSc3
6263<g/>
6264,       ,       kIx,
6265stroj   strojit k5eAaImRp2nS
6266<g/>
6267,       ,       kIx,
6268kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
6269<g/>
6270,       ,       kIx,
6271další   další   k1gNnSc4
6272<g/>
6273,       ,       kIx,
6274díly    díl     k1gInPc4
6275<g/>
6276,       ,       kIx,
6277mikročipy       mikročip        k1gInPc4
6278<g/>
6279,       ,       kIx,
6280například       například       k6eAd1
6281<g/>
6282,       ,       kIx,
6283tedy    tedy    k8xC
6284<g/>
6285,       ,       kIx,
6286malé    malé    k1gNnSc4
6287<g/>
6288,       ,       kIx,
6289lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
6290<g/>
6291,       ,       kIx,
6292výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
6293<g/>
6294,       ,       kIx,
6295sledovat        sledovat        k5eAaImF
6296<g/>
6297,       ,       kIx,
6298chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6299<g/>
6300,       ,       kIx,
6301sbírat  sbírat  k5eAaImF
6302<g/>
6303,       ,       kIx,
6304vždy    vždy    k6eAd1
6305<g/>
6306,       ,       kIx,
6307víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6308<g/>
6309,       ,       kIx,
6310QR      QR      kA
6311<g/>
6312,       ,       kIx,
631350      #num#   k4
6314miliónů milión  k4xCgInPc2
6315<g/>
6316,       ,       kIx,
6317data    datum   k1gNnPc4
6318<g/>
6319,       ,       kIx,
6320montáž  montáž  k1gFnSc4
6321<g/>
6322,       ,       kIx,
6323Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
6324<g/>
6325,       ,       kIx,
6326Andreas Andreas k1gInSc4
6327<g/>
6328,       ,       kIx,
6329jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6330<g/>
6331,       ,       kIx,
6332automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6333<g/>
6334,       ,       kIx,
6335Simatic Simatice        k1gFnPc2
6336<g/>
6337,       ,       kIx,
6338PLC     PLC     kA
6339<g/>
6340,       ,       kIx,
6341zařízení        zařízení        k1gNnPc4
6342<g/>
6343,       ,       kIx,
6344těchto  tento   k3xDgInPc6
6345<g/>
6346,       ,       kIx,
6347všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6348<g/>
6349,       ,       kIx,
6350farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6351<g/>
6352,       ,       kIx,
6353vždy    vždy    k6eAd1
6354<g/>
6355,       ,       kIx,
6356víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6357<g/>
6358,       ,       kIx,
6359vlek    vlek    k1gInSc4
6360<g/>
6361,       ,       kIx,
6362průmyslu        průmysl k1gInSc3
6363<g/>
6364,       ,       kIx,
6365stroj   strojit k5eAaImRp2nS
6366<g/>
6367,       ,       kIx,
6368kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
6369<g/>
6370,       ,       kIx,
6371další   další   k1gNnSc4
6372<g/>
6373,       ,       kIx,
6374díly    díl     k1gInPc4
6375<g/>
6376,       ,       kIx,
6377mikročipy       mikročip        k1gInPc4
6378<g/>
6379,       ,       kIx,
6380například       například       k6eAd1
6381<g/>
6382,       ,       kIx,
6383tedy    tedy    k8xC
6384<g/>
6385,       ,       kIx,
6386malé    malé    k1gNnSc4
6387<g/>
6388,       ,       kIx,
6389lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
6390<g/>
6391,       ,       kIx,
6392výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
6393<g/>
6394,       ,       kIx,
6395sledovat        sledovat        k5eAaImF
6396<g/>
6397,       ,       kIx,
6398chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6399<g/>
6400,       ,       kIx,
6401sbírat  sbírat  k5eAaImF
6402<g/>
6403,       ,       kIx,
6404vždy    vždy    k6eAd1
6405<g/>
6406,       ,       kIx,
6407víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6408<g/>
6409,       ,       kIx,
6410QR      QR      kA
6411<g/>
6412,       ,       kIx,
641350      #num#   k4
6414miliónů milión  k4xCgInPc2
6415<g/>
6416,       ,       kIx,
6417data    datum   k1gNnPc4
6418<g/>
6419,       ,       kIx,
6420montáž  montáž  k1gFnSc4
6421<g/>
6422,       ,       kIx,
6423Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc4
6424<g/>
6425,       ,       kIx,
6426Andreas Andreas k1gInSc4
6427<g/>
6428,       ,       kIx,
6429jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6430<g/>
6431,       ,       kIx,
6432automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6433<g/>
6434,       ,       kIx,
6435Simatic Simatice        k1gFnPc2
6436<g/>
6437,       ,       kIx,
6438PLC     PLC     kA
6439<g/>
6440,       ,       kIx,
6441zařízení        zařízení        k1gNnPc4
6442<g/>
6443,       ,       kIx,
6444těchto  tento   k3xDgInPc6
6445<g/>
6446,       ,       kIx,
6447všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6448<g/>
6449,       ,       kIx,
6450farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6451<g/>
6452,       ,       kIx,
6453vždy    vždy    k6eAd1
6454<g/>
6455,       ,       kIx,
6456víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6457<g/>
6458,       ,       kIx,
6459vlek    vlek    k1gInSc4
6460<g/>
6461,       ,       kIx,
6462průmyslu        průmysl k1gInSc3
6463<g/>
6464,       ,       kIx,
6465<g/>
6466stroj   strojit k5eAaImRp2nS
6467<g/>
6468,       ,       kIx,
6469kovové  kovový  k2eAgNnSc4d1
6470<g/>
6471,       ,       kIx,
6472další   další   k1gNnSc4
6473<g/>
6474,       ,       kIx,
6475díly    díl     k1gInPc4
6476<g/>
6477,       ,       kIx,
6478mikročipy       mikročip        k1gInPc4
6479<g/>
6480,       ,       kIx,
6481například       například       k6eAd1
6482<g/>
6483,       ,       kIx,
6484tedy    tedy    k8xC
6485<g/>
6486,       ,       kIx,
6487malé    malé    k1gNnSc4
6488<g/>
6489,       ,       kIx,
6490lyžařský        lyžařský        k2eAgInSc4d1
6491<g/>
6492,       ,       kIx,
6493výrobní výrobní k2eAgMnPc4d1
6494<g/>
6495,       ,       kIx,
6496sledovat        sledovat        k5eAaImF
6497<g/>
6498,       ,       kIx,
6499chvíli  chvíle  k1gFnSc4
6500<g/>
6501,       ,       kIx,
6502sbírat  sbírat  k5eAaImF
6503<g/>
6504,       ,       kIx,
6505vždy    vždy    k6eAd1
6506<g/>
6507,       ,       kIx,
6508víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6509<g/>
6510,       ,       kIx,
6511QR      QR      kA
6512<g/>
6513,       ,       kIx,
651450      #num#   k4
6515miliónů milión  k4xCgInPc2
6516<g/>
6517,       ,       kIx,
6518data    datum   k1gNnPc1
6519<g/>
6520,       ,       kIx,
6521montáž  montáž  k1gFnSc4
6522<g/>
6523,       ,       kIx,
6524Bukenberger     Bukenberger     k1gInSc1
6525<g/>
6526,       ,       kIx,
6527Andreas Andreas k1gInSc1
6528<g/>
6529,       ,       kIx,
6530jednotlivé      jednotlivý      k2eAgInPc4d1
6531<g/>
6532,       ,       kIx,
6533automobilovém   automobilový    k2eAgInSc6d1
6534<g/>
6535,       ,       kIx,
6536Simatic Simatice        k1gFnPc2
6537<g/>
6538,       ,       kIx,
6539PLC     PLC     kA
6540<g/>
6541,       ,       kIx,
6542zařízení        zařízení        k1gNnPc1
6543<g/>
6544,       ,       kIx,
6545těchto  tento   k3xDgInPc6
6546<g/>
6547,       ,       kIx,
6548všech   všechen k3xTgInPc2,k3xTgInPc2wZ
6549<g/>
6550,       ,       kIx,
6551farmaceutickém  farmaceutický   k2eAgNnSc6d1
6552<g/>
6553,       ,       kIx,
6554vždy    vždy    k6eAd1
6555<g/>
6556,       ,       kIx,
6557víme    vědět   k5eAaImIp1nP
6558<g/>
6559,       ,       kIx,
6560vlek    vlek    k1gInSc1
6561<g/>
6562,       ,       kIx,
6563průmyslu        průmysl k1gInSc2
6564Podle   podle   k7c2
6565Weisslera       Weissler        k1gMnSc2
6566neměl   mít     k5eNaImAgMnS
6567přesun  přesun  k1gInSc4
6568k       k       k7c3
6569Průmyslu        průmysl k1gInSc3
65704.0     4.0     k?
6571zatím   zatím   k6eAd1
6572v       v       k7c6
6573Siemensu        siemens k1gInSc6
6574žádný   žádný   k3yNgInSc1
6575dopad   dopad   k1gInSc1
6576na      na      k7c4
6577zaměstnanost    zaměstnanost    k1gFnSc4
6578<g/>
6579.       .       kIx.
6580"       "       kIx"
6581<g/>
6582Zde     zde     k6eAd1
6583v       v       k7c6
6584Amberku Amberk  k1gInSc6
6585pracuje pracovat        k5eAaImIp3nS
6586okolo   okolo   k7c2
65871200    #num#   k4
6588lidí    člověk  k1gMnPc2
6589<g/>
6590,       ,       kIx,
6591to      ten     k3xDgNnSc4
6592znamená znamenat        k5eAaImIp3nS
6593stejný  stejný  k2eAgInSc1d1
6594počet   počet   k1gInSc1
6595jako    jako    k8xC,k8xS
6596za      za      k7c4
6597posledních      poslední        k2eAgNnPc2d1
659825      #num#   k4
6599let     let     k1gInSc4
6600<g/>
6601,       ,       kIx,
6602<g/>
6603"       "       kIx"
6604tvrdí   tvrdit  k5eAaImIp3nS
6605<g/>
6606.       .       kIx.
6607</s>
6608</doc>
6609<doc author="Nikol Volková" id="301" class="original" source="301">
6610<s>
6611Merkur  Merkur  k1gInSc1
6612vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
6613podobně podobně k6eAd1
6614jako    jako    k8xC,k8xS
6615ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
6616planety planeta k1gFnPc1
6617solárního       solární k2eAgInSc2d1
6618systému systém  k1gInSc2
6619přibližně       přibližně       k6eAd1
6620před    před    k7c7
66214,5     4,5     k?
6622miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
6623let     léto    k1gNnPc2
6624akrecí  akrece  k1gFnPc2
6625z       z       k7c2
6626pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
6627disku   disk    k1gInSc2
6628<g/>
6629,       ,       kIx,
6630jenž    jenž    k3xRgMnSc1
6631obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
6632kolem   kolem   k6eAd1
6633rodící  rodící  k2eAgFnPc4d1
6634se      sebe    k3xPyFc4
6635centrální       centrální       k2eAgFnPc4d1
6636hvězdy  hvězda  k1gFnPc4
6637<g/>
6638.       .       kIx.
6639</s>
6640<s desamb="1">
6641Srážkami        srážka  k1gFnPc7
6642prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
6643částic  částice k1gFnPc2
6644se      sebe    k3xPyFc4
6645začala  začít   k5eAaPmAgNnP
6646formovat        formovat        k5eAaImF
6647malá    malý    k2eAgNnPc1d1
6648tělesa  těleso  k1gNnPc1
6649<g/>
6650,       ,       kIx,
6651která   který   k3yRgFnSc1
6652svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
6653gravitací       gravitace       k1gFnSc7
6654přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
6655další   další   k2eAgFnSc1d1
6656částice částice k1gFnSc1
6657a       a       k8xC
6658okolní  okolní  k2eAgInSc1d1
6659plyn    plyn    k1gInSc1
6660<g/>
6661.       .       kIx.
6662</s>
6663<s desamb="1">
6664Vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
6665tak     tak     k6eAd1
6666první   první   k4xOgInPc1
6667planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
6668<g/>
6669,       ,       kIx,
6670které   který   k3yRgFnPc1
6671se      sebe    k3xPyFc4
6672vzájemně        vzájemně        k6eAd1
6673srážely srážet  k5eAaImAgFnP
6674a       a       k8xC
6675formovaly       formovat        k5eAaImAgFnP
6676větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
6677tělesa  těleso  k1gNnPc4
6678<g/>
6679.       .       kIx.
6680</s>
6681<s desamb="1">
6682Na      na      k7c6
6683konci   konec   k1gInSc6
6684tohoto  tento   k3xDgInSc2
6685procesu proces  k1gInSc2
6686v       v       k7c6
6687soustavě        soustava        k1gFnSc6
6688vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
6689čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
6690terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
6691protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
6692<g/>
6693.       .       kIx.
6694<g/>
6695Po      po      k7c6
6696zformování      zformování      k1gNnSc6
6697protoplanety    protoplanet     k1gInPc7
6698docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
6699k       k       k7c3
6700masivnímu       masivní k2eAgNnSc3d1
6701bombardování    bombardování    k1gNnSc3
6702povrchu povrch  k1gInSc2
6703zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
6704materiálem      materiál        k1gInSc7
6705ze      z       k7c2
6706vzniku  vznik   k1gInSc2
6707soustavy        soustava        k1gFnSc2
6708<g/>
6709,       ,       kIx,
6710což     což     k3yRnSc1
6711mělo    mít     k5eAaImAgNnS
6712za      za      k7c4
6713následek        následek        k1gInSc4
6714jeho    jeho    k3xOp3gNnSc4
6715neustálé        neustálý        k2eAgNnSc4d1
6716přetváření      přetváření      k1gNnSc4
6717a       a       k8xC
6718přetavování     přetavování     k1gNnSc4
6719<g/>
6720.       .       kIx.
6721</s>
6722<s desamb="1">
6723Jelikož jelikož k8xS
6724má      mít     k5eAaImIp3nS
6725Merkur  Merkur  k1gInSc1
6726netypicky       typicky k6eNd1
6727velké   velký   k2eAgNnSc4d1
6728jádro   jádro   k1gNnSc4
6729vzhledem        vzhledem        k7c3
6730k       k       k7c3
6731plášti  plášť   k1gInSc3
6732<g/>
6733,       ,       kIx,
6734je      být     k5eAaImIp3nS
6735možné   možný   k2eAgNnSc1d1
6736<g/>
6737,       ,       kIx,
6738že      že      k8xS
6739v       v       k7c6
6740době    doba    k1gFnSc6
6741vzniku  vznik   k1gInSc2
6742proběhla        proběhnout      k5eAaPmAgFnS
6743kolize  kolize  k1gFnSc1
6744s       s       k7c7
6745velkou  velký   k2eAgFnSc7d1
6746planetesimálou  planetesimála   k1gFnSc7
6747<g/>
6748,       ,       kIx,
6749která   který   k3yRgFnSc1
6750část    část    k1gFnSc4
6751pláště  plášť   k1gInSc2
6752odpařila        odpařit k5eAaPmAgFnS
6753<g/>
6754.       .       kIx.
6755</s>
6756<s desamb="1">
6757Současně        současně        k6eAd1
6758je      být     k5eAaImIp3nS
6759možné   možný   k2eAgNnSc1d1
6760<g/>
6761,       ,       kIx,
6762že      že      k8xS
6763celý    celý    k2eAgInSc4d1
6764povrch  povrch  k1gInSc4
6765byl     být     k5eAaImAgInS
6766roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
6767do      do      k7c2
6768podoby  podoba  k1gFnSc2
6769tzv     tzv     kA
6770<g/>
6771.       .       kIx.
6772magmatického    magmatický      k2eAgInSc2d1
6773oceánu  oceán   k1gInSc2
6774<g/>
6775,       ,       kIx,
6776jehož   jehož   k3xOyRp3gFnSc1
6777tepelná tepelný k2eAgFnSc1d1
6778energie energie k1gFnSc1
6779společně        společně        k6eAd1
6780s       s       k7c7
6781teplem  teplo   k1gNnSc7
6782uvolněným       uvolněný        k2eAgNnSc7d1
6783diferenciací    diferenciace    k1gFnSc7
6784pláště  plášť   k1gInSc2
6785a       a       k8xC
6786jádra   jádro   k1gNnSc2
6787je      být     k5eAaImIp3nS
6788dodnes  dodnes  k6eAd1
6789kumulována      kumulovat       k5eAaImNgFnS
6790v       v       k7c6
6791nitru   nitro   k1gNnSc6
6792planety planeta k1gFnSc2
6793<g/>
6794.       .       kIx.
6795</s>
6796<s desamb="1">
6797Po      po      k7c6
6798vzniku  vznik   k1gInSc6
6799primární        primární        k2eAgFnSc2d1
6800kůry    kůra    k1gFnSc2
6801se      sebe    k3xPyFc4
6802na      na      k7c6
6803povrchu povrch  k1gInSc6
6804stále   stále   k6eAd1
6805nacházely       nacházet        k5eAaImAgFnP
6806rozsáhlé        rozsáhlý        k2eAgFnPc1d1
6807oblasti oblast  k1gFnPc1
6808žhavé   žhavý   k2eAgFnSc2d1
6809roztavené       roztavený       k2eAgFnSc2d1
6810lávy    láva    k1gFnSc2
6811<g/>
6812,       ,       kIx,
6813která   který   k3yRgFnSc1
6814nejspíše        nejspíše        k9
6815vyplnila        vyplnit k5eAaPmAgFnS
6816některé některý k3yIgFnPc4
6817starší  starý   k2eAgFnPc4d2
6818oblasti oblast  k1gFnPc4
6819<g/>
6820.       .       kIx.
6821</s>
6822<s desamb="1">
6823Po      po      k7c6
6824ztuhnutí        ztuhnutí        k1gNnSc6
6825lávy    láva    k1gFnSc2
6826nastalo nastat  k5eAaPmAgNnS
6827pro     pro     k7c4
6828Merkur  Merkur  k1gInSc4
6829klidnější       klidný  k2eAgNnSc1d2
6830období  období  k1gNnSc1
6831<g/>
6832,       ,       kIx,
6833nedopadalo      dopadat k5eNaImAgNnS
6834tolik   tolik   k4xDc4,k4yIc4
6835těles   těleso  k1gNnPc2
6836na      na      k7c4
6837jeho    jeho    k3xOp3gInSc4
6838povrch  povrch  k1gInSc4
6839a       a       k8xC
6840mohly   moct    k5eAaImAgFnP
6841vzniknout       vzniknout       k5eAaPmF
6842mezikráterové   mezikráterový   k2eAgFnPc1d1
6843planiny planina k1gFnPc1
6844<g/>
6845.       .       kIx.
6846</s>
6847<s desamb="1">
6848Merkur  Merkur  k1gMnSc1
6849i       i       k9
6850nadále  nadále  k6eAd1
6851postupně        postupně        k6eAd1
6852chladl  chladnout       k5eAaImAgMnS
6853a       a       k8xC
6854docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
6855ke      k       k7c3
6856zmenšování      zmenšování      k1gNnSc3
6857jádra   jádro   k1gNnSc2
6858<g/>
6859,       ,       kIx,
6860což     což     k3yRnSc1
6861se      sebe    k3xPyFc4
6862na      na      k7c6
6863povrchu povrch  k1gInSc6
6864projevilo       projevit        k5eAaPmAgNnS
6865rozpraskáním    rozpraskání     k1gNnSc7
6866kůry    kůra    k1gFnSc2
6867a       a       k8xC
6868vytvořením      vytvoření       k1gNnSc7
6869stovky  stovka  k1gFnSc2
6870kilometrů       kilometr        k1gInPc2
6871dlouhých        dlouhý  k2eAgInPc2d1
6872zlomů   zlom    k1gInPc2
6873<g/>
6874.       .       kIx.
6875</s>
6876<s desamb="1">
6877Po      po      k7c6
6878rozpraskání     rozpraskání     k1gNnSc6
6879kůry    kůra    k1gFnSc2
6880se      sebe    k3xPyFc4
6881na      na      k7c6
6882povrchu povrch  k1gInSc6
6883objevily        objevit k5eAaPmAgFnP
6884další   další   k2eAgFnPc1d1
6885velké   velký   k2eAgFnPc1d1
6886lávové  lávový  k2eAgFnPc1d1
6887oblasti oblast  k1gFnPc1
6888<g/>
6889,       ,       kIx,
6890které   který   k3yRgFnPc1
6891opět    opět    k6eAd1
6892překryly        překrýt k5eAaPmAgFnP
6893část    část    k1gFnSc4
6894povrchu povrch  k1gInSc2
6895a       a       k8xC
6896umožnily        umožnit k5eAaPmAgFnP
6897vznik   vznik   k1gInSc4
6898hladkých        hladký  k2eAgFnPc2d1
6899planin  planina k1gFnPc2
6900<g/>
6901.       .       kIx.
6902</s>
6903<s desamb="1">
6904Od      od      k7c2
6905té      ten     k3xDgFnSc2
6906doby    doba    k1gFnSc2
6907se      sebe    k3xPyFc4
6908již     již     k6eAd1
6909na      na      k7c6
6910povrchu povrch  k1gInSc6
6911žádná   žádný   k3yNgFnSc1
6912větší   veliký  k2eAgFnSc1d2
6913lávová  lávový  k2eAgFnSc1d1
6914plocha  plocha  k1gFnSc1
6915neobjevila      objevit k5eNaPmAgFnS
6916a       a       k8xC
6917vzhled  vzhled  k1gInSc1
6918povrchu povrch  k1gInSc2
6919se      sebe    k3xPyFc4
6920začal   začít   k5eAaPmAgInS
6921utvářet utvářet k5eAaImF
6922dopady  dopad   k1gInPc7
6923meteoritů       meteorit        k1gInPc2
6924a       a       k8xC
6925mikrometeoritů  mikrometeorit   k1gInPc2
6926<g/>
6927,       ,       kIx,
6928které   který   k3yRgNnSc1
6929se      sebe    k3xPyFc4
6930projevilo       projevit        k5eAaPmAgNnS
6931vznikem vznik   k1gInSc7
6932drobného        drobný  k2eAgInSc2d1
6933prachu  prach   k1gInSc2
6934rozšířeného     rozšířený       k2eAgInSc2d1
6935po      po      k7c6
6936celém   celý    k2eAgInSc6d1
6937povrchu povrch  k1gInSc6
6938a       a       k8xC
6939nazývaného      nazývaný        k2eAgMnSc4d1
6940regolit regolit k5eAaPmF,k5eAaImF
6941<g/>
6942.       .       kIx.
6943</s>
6944</doc>
6945<doc author="Nikol Volková" id="302" class="original" source="302">
6946<s>
6947Venuše  Venuše  k1gFnSc1
6948vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
6949podobně podobně k6eAd1
6950jako    jako    k8xC,k8xS
6951ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
6952planety planeta k1gFnPc1
6953sluneční        sluneční        k2eAgFnSc2d1
6954soustavy        soustava        k1gFnSc2
6955přibližně       přibližně       k6eAd1
6956před    před    k7c7
69574,6     4,6     k?
6958či      či      k8xC
69594,5     4,5     k?
6960miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
6961let     léto    k1gNnPc2
6962akrecí  akrece  k1gFnPc2
6963z       z       k7c2
6964pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
6965disku   disk    k1gInSc2
6966<g/>
6967,       ,       kIx,
6968jenž    jenž    k3xRgMnSc1
6969obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
6970kolem   kolem   k6eAd1
6971rodící  rodící  k2eAgFnPc4d1
6972se      sebe    k3xPyFc4
6973centrální       centrální       k2eAgFnPc4d1
6974hvězdy  hvězda  k1gFnPc4
6975<g/>
6976.       .       kIx.
6977</s>
6978<s desamb="1">
6979Srážkami        srážka  k1gFnPc7
6980prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
6981částic  částice k1gFnPc2
6982se      sebe    k3xPyFc4
6983začala  začít   k5eAaPmAgNnP
6984formovat        formovat        k5eAaImF
6985malá    malý    k2eAgNnPc1d1
6986tělesa  těleso  k1gNnPc1
6987<g/>
6988,       ,       kIx,
6989která   který   k3yRgFnSc1
6990svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
6991gravitací       gravitace       k1gFnSc7
6992přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
6993další   další   k2eAgFnSc1d1
6994částice částice k1gFnSc1
6995a       a       k8xC
6996okolní  okolní  k2eAgInSc1d1
6997plyn    plyn    k1gInSc1
6998<g/>
6999.       .       kIx.
7000</s>
7001<s desamb="1">
7002Vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7003tak     tak     k6eAd1
7004první   první   k4xOgInPc1
7005planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
7006<g/>
7007,       ,       kIx,
7008které   který   k3yRgFnPc1
7009se      sebe    k3xPyFc4
7010vzájemně        vzájemně        k6eAd1
7011srážely srážet  k5eAaImAgFnP
7012a       a       k8xC
7013formovaly       formovat        k5eAaImAgFnP
7014větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
7015tělesa  těleso  k1gNnPc4
7016<g/>
7017.       .       kIx.
7018</s>
7019<s desamb="1">
7020Na      na      k7c6
7021konci   konec   k1gInSc6
7022tohoto  tento   k3xDgInSc2
7023procesu proces  k1gInSc2
7024v       v       k7c6
7025soustavě        soustava        k1gFnSc6
7026vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7027čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
7028terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
7029protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
7030<g/>
7031.       .       kIx.
7032</s>
7033<s desamb="1">
7034Po      po      k7c6
7035zformování      zformování      k1gNnSc6
7036protoplanety    protoplanet     k1gInPc7
7037docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
7038k       k       k7c3
7039masivnímu       masivní k2eAgNnSc3d1
7040bombardování    bombardování    k1gNnSc3
7041povrchu povrch  k1gInSc2
7042zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
7043materiálem      materiál        k1gInSc7
7044ze      z       k7c2
7045vzniku  vznik   k1gInSc2
7046soustavy        soustava        k1gFnSc2
7047<g/>
7048,       ,       kIx,
7049což     což     k3yRnSc1
7050mělo    mít     k5eAaImAgNnS
7051za      za      k7c4
7052následek        následek        k1gInSc4
7053jeho    jeho    k3xOp3gNnSc4
7054neustálé        neustálý        k2eAgNnSc4d1
7055přetváření      přetváření      k1gNnSc4
7056a       a       k8xC
7057přetavování     přetavování     k1gNnSc4
7058<g/>
7059.       .       kIx.
7060</s>
7061<s desamb="1">
7062Je      být     k5eAaImIp3nS
7063dokonce dokonce k9
7064možné   možný   k2eAgNnSc1d1
7065<g/>
7066,       ,       kIx,
7067že      že      k8xS
7068celý    celý    k2eAgInSc4d1
7069povrch  povrch  k1gInSc4
7070byl     být     k5eAaImAgInS
7071roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
7072do      do      k7c2
7073podoby  podoba  k1gFnSc2
7074tzv     tzv     kA
7075<g/>
7076.       .       kIx.
7077magmatického    magmatický      k2eAgInSc2d1
7078oceánu  oceán   k1gInSc2
7079<g/>
7080,       ,       kIx,
7081jehož   jehož   k3xOyRp3gFnSc1
7082tepelná tepelný k2eAgFnSc1d1
7083energie energie k1gFnSc1
7084společně        společně        k6eAd1
7085s       s       k7c7
7086teplem  teplo   k1gNnSc7
7087uvolněným       uvolněný        k2eAgNnSc7d1
7088diferenciací    diferenciace    k1gFnSc7
7089pláště  plášť   k1gInSc2
7090a       a       k8xC
7091jádra   jádro   k1gNnSc2
7092je      být     k5eAaImIp3nS
7093dodnes  dodnes  k6eAd1
7094kumulována      kumulovat       k5eAaImNgFnS
7095v       v       k7c6
7096nitru   nitro   k1gNnSc6
7097planety planeta k1gFnSc2
7098a       a       k8xC
7099umožňuje        umožňovat       k5eAaImIp3nS
7100existenci       existence       k1gFnSc4
7101vulkanismu      vulkanismus     k1gInSc2
7102a       a       k8xC
7103tektonických    tektonický      k2eAgInPc2d1
7104procesů proces  k1gInPc2
7105<g/>
7106.       .       kIx.
7107</s>
7108</doc>
7109<doc author="Nikol Volková" id="303" class="original" source="303">
7110<s>
7111Země    země    k1gFnSc1
7112vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
7113podobně podobně k6eAd1
7114jako    jako    k8xC,k8xS
7115ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
7116planety planeta k1gFnPc1
7117slunečního      sluneční        k2eAgInSc2d1
7118systému systém  k1gInSc2
7119přibližně       přibližně       k6eAd1
7120před    před    k7c7
71214,6     4,6     k?
7122miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
7123let     léto    k1gNnPc2
7124akrecí  akrece  k1gFnPc2
7125z       z       k7c2
7126pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
7127disku   disk    k1gInSc2
7128<g/>
7129,       ,       kIx,
7130jenž    jenž    k3xRgMnSc1
7131obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
7132kolem   kolem   k6eAd1
7133rodící  rodící  k2eAgFnPc4d1
7134se      sebe    k3xPyFc4
7135centrální       centrální       k2eAgFnPc4d1
7136hvězdy  hvězda  k1gFnPc4
7137<g/>
7138.       .       kIx.
7139</s>
7140<s desamb="1">
7141Srážkami        srážka  k1gFnPc7
7142prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
7143částic  částice k1gFnPc2
7144se      sebe    k3xPyFc4
7145začala  začít   k5eAaPmAgNnP
7146formovat        formovat        k5eAaImF
7147malá    malý    k2eAgNnPc1d1
7148tělesa  těleso  k1gNnPc1
7149<g/>
7150,       ,       kIx,
7151která   který   k3yRgFnSc1
7152svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
7153gravitací       gravitace       k1gFnSc7
7154přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
7155další   další   k2eAgFnSc1d1
7156částice částice k1gFnSc1
7157a       a       k8xC
7158okolní  okolní  k2eAgInSc1d1
7159plyn    plyn    k1gInSc1
7160<g/>
7161.       .       kIx.
7162</s>
7163<s desamb="1">
7164Vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7165tak     tak     k6eAd1
7166první   první   k4xOgInPc1
7167planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
7168<g/>
7169,       ,       kIx,
7170které   který   k3yRgFnPc1
7171se      sebe    k3xPyFc4
7172vzájemně        vzájemně        k6eAd1
7173srážely srážet  k5eAaImAgFnP
7174a       a       k8xC
7175formovaly       formovat        k5eAaImAgFnP
7176větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
7177tělesa  těleso  k1gNnPc4
7178<g/>
7179.       .       kIx.
7180</s>
7181<s desamb="1">
7182Na      na      k7c6
7183konci   konec   k1gInSc6
7184tohoto  tento   k3xDgInSc2
7185procesu proces  k1gInSc2
7186v       v       k7c6
7187soustavě        soustava        k1gFnSc6
7188vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7189čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
7190terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
7191protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
7192<g/>
7193.       .       kIx.
7194</s>
7195<s desamb="1">
7196Vzájemné        vzájemný        k2eAgFnPc1d1
7197srážky  srážka  k1gFnPc1
7198planetisimál    planetisimála   k1gFnPc2
7199společně        společně        k6eAd1
7200s       s       k7c7
7201uvolněným       uvolněný        k2eAgNnSc7d1
7202teplem  teplo   k1gNnSc7
7203z       z       k7c2
7204radioaktivních  radioaktivní    k2eAgInPc2d1
7205rozpadů rozpad  k1gInPc2
7206roztavily       roztavit        k5eAaPmAgFnP
7207větší   veliký  k2eAgFnSc4d2
7208část    část    k1gFnSc4
7209materiálu       materiál        k1gInSc2
7210<g/>
7211,       ,       kIx,
7212který   který   k3yRgInSc1
7213tvoří   tvořit  k5eAaImIp3nS
7214Zemi    zem     k1gFnSc4
7215<g/>
7216.       .       kIx.
7217</s>
7218<s desamb="1">
7219Předpokládá     předpokládat    k5eAaImIp3nS
7220se      sebe    k3xPyFc4
7221<g/>
7222,       ,       kIx,
7223že      že      k8xS
7224roztavený       roztavený       k2eAgInSc1d1
7225povrch  povrch  k1gInSc1
7226se      sebe    k3xPyFc4
7227na      na      k7c6
7228planetě planeta k1gFnSc6
7229vyskytoval      vyskytovat      k5eAaImAgInS
7230přibližně       přibližně       k6eAd1
7231miliardu        miliarda        k4xCgFnSc4
7232let     léto    k1gNnPc2
7233<g/>
7234.       .       kIx.
7235</s>
7236<s desamb="1">
7237Po      po      k7c6
7238zformování      zformování      k1gNnSc6
7239protoplanety    protoplanet     k1gInPc7
7240docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
7241k       k       k7c3
7242masivnímu       masivní k2eAgNnSc3d1
7243bombardování    bombardování    k1gNnSc3
7244povrchu povrch  k1gInSc2
7245zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
7246materiálem      materiál        k1gInSc7
7247ze      z       k7c2
7248vzniku  vznik   k1gInSc2
7249soustavy        soustava        k1gFnSc2
7250<g/>
7251,       ,       kIx,
7252což     což     k3yRnSc1
7253mělo    mít     k5eAaImAgNnS
7254za      za      k7c4
7255následek        následek        k1gInSc4
7256jeho    jeho    k3xOp3gNnSc4
7257neustálé        neustálý        k2eAgNnSc4d1
7258přetváření      přetváření      k1gNnSc4
7259<g/>
7260,       ,       kIx,
7261přetavování     přetavování     k1gNnSc4
7262a       a       k8xC
7263přínos  přínos  k1gInSc4
7264nového  nový    k2eAgInSc2d1
7265materiálu       materiál        k1gInSc2
7266<g/>
7267.       .       kIx.
7268</s>
7269<s desamb="1">
7270Je      být     k5eAaImIp3nS
7271dokonce dokonce k9
7272možné   možný   k2eAgNnSc1d1
7273<g/>
7274,       ,       kIx,
7275že      že      k8xS
7276celý    celý    k2eAgInSc4d1
7277povrch  povrch  k1gInSc4
7278byl     být     k5eAaImAgInS
7279roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
7280do      do      k7c2
7281podoby  podoba  k1gFnSc2
7282tzv     tzv     kA
7283<g/>
7284.       .       kIx.
7285magmatického    magmatický      k2eAgInSc2d1
7286oceánu  oceán   k1gInSc2
7287<g/>
7288.       .       kIx.
7289</s>
7290<s desamb="1">
7291Během   během   k7c2
7292této    tento   k3xDgFnSc2
7293doby    doba    k1gFnSc2
7294docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
7295nejspíše        nejspíše        k9
7296i       i       k9
7297k       k       k7c3
7298diferenciací    diferenciace    k1gFnPc2
7299pláště  plášť   k1gInSc2
7300a       a       k8xC
7301jádra   jádro   k1gNnSc2
7302<g/>
7303,       ,       kIx,
7304když    když    k8xS
7305těžší   těžký   k2eAgInPc4d2
7306prvky   prvek   k1gInPc4
7307<g/>
7308,       ,       kIx,
7309jako    jako    k8xC,k8xS
7310např    např    kA
7311<g/>
7312.       .       kIx.
7313železo  železo  k1gNnSc4
7314<g/>
7315,       ,       kIx,
7316klesaly klesat  k5eAaImAgFnP
7317vlivem  vlivem  k7c2
7318gravitace       gravitace       k1gFnSc2
7319do      do      k7c2
7320středu  střed   k1gInSc2
7321planety planeta k1gFnSc2
7322<g/>
7323.       .       kIx.
7324</s>
7325<s desamb="1">
7326Došlo   dojít   k5eAaPmAgNnS
7327ke      k       k7c3
7328vzniku  vznik   k1gInSc3
7329těžkého těžký   k2eAgNnSc2d1
7330jádra   jádro   k1gNnSc2
7331<g/>
7332,       ,       kIx,
7333pláště  plášť   k1gInPc1
7334a       a       k8xC
7335lehké   lehký   k2eAgInPc1d1
7336prvky   prvek   k1gInPc1
7337se      sebe    k3xPyFc4
7338zasloužily      zasloužit       k5eAaPmAgInP
7339o       o       k7c4
7340vznik   vznik   k1gInSc4
7341kůry    kůra    k1gFnSc2
7342<g/>
7343.       .       kIx.
7344</s>
7345<s desamb="1">
7346Kůra    kůra    k1gFnSc1
7347začala  začít   k5eAaPmAgFnS
7348vznikat vznikat k5eAaImF
7349jako    jako    k9
7350první   první   k4xOgFnSc1
7351sféra   sféra   k1gFnSc1
7352<g/>
7353,       ,       kIx,
7354o       o       k7c6
7355čemž    což     k3yQnSc6,k3yRnSc6
7356svědčí  svědčit k5eAaImIp3nP
7357nálezy  nález   k1gInPc1
7358nejstarších     starý   k2eAgFnPc2d3
7359hornin  hornina k1gFnPc2
7360starých starý   k1gMnPc2
7361až      až      k6eAd1
73624       #num#   k4
7363miliardy        miliarda        k4xCgFnSc2
7364let     léto    k1gNnPc2
7365<g/>
7366.       .       kIx.
7367</s>
7368<s desamb="1">
7369Uvnitř  uvnitř  k7c2
7370Země    zem     k1gFnSc2
7371zůstala zůstat  k5eAaPmAgFnS
7372akumulovaná     akumulovaný     k2eAgFnSc1d1
7373energie energie k1gFnSc1
7374z       z       k7c2
7375předchozích     předchozí       k2eAgNnPc2d1
7376období  období  k1gNnPc2
7377doplňována      doplňovat       k5eAaImNgFnS
7378rozpady rozpad  k1gInPc7
7379radioaktivních  radioaktivní    k2eAgFnPc2d1
7380látek   látka   k1gFnPc2
7381<g/>
7382.       .       kIx.
7383</s>
7384<s desamb="1">
7385Teplo   tepnout k5eAaPmAgNnS
7386se      sebe    k3xPyFc4
7387postupně        postupně        k6eAd1
7388uvolňovalo      uvolňovat       k5eAaImAgNnS
7389do      do      k7c2
7390svrchních       svrchní k2eAgFnPc2d1
7391oblastí oblast  k1gFnPc2
7392<g/>
7393,       ,       kIx,
7394což     což     k3yRnSc1
7395způsobilo       způsobit        k5eAaPmAgNnS
7396vznik   vznik   k1gInSc4
7397aktivního       aktivní k2eAgInSc2d1
7398vulkanismu      vulkanismus     k1gInSc2
7399<g/>
7400,       ,       kIx,
7401tektonických    tektonický      k2eAgInPc2d1
7402procesů proces  k1gInPc2
7403a       a       k8xC
7404nejspíše        nejspíše        k9
7405i       i       k9
7406deskové deskový k2eAgFnPc4d1
7407tektoniky       tektonika       k1gFnPc4
7408<g/>
7409.       .       kIx.
7410</s>
7411</doc>
7412<doc author="Nikol Volková" id="304" class="original" source="304">
7413<s>
7414Mars    Mars    k1gInSc1
7415vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
7416podobně podobně k6eAd1
7417jako    jako    k8xC,k8xS
7418ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
7419planety planeta k1gFnPc1
7420našeho  náš     k3xOp1gInSc2
7421systému systém  k1gInSc2
7422přibližně       přibližně       k6eAd1
7423před    před    k7c7
74244,5     4,5     k?
7425miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
7426let     léto    k1gNnPc2
7427akrecí  akrece  k1gFnPc2
7428z       z       k7c2
7429pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
7430disku   disk    k1gInSc2
7431<g/>
7432,       ,       kIx,
7433jenž    jenž    k3xRgMnSc1
7434obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
7435kolem   kolem   k6eAd1
7436rodící  rodící  k2eAgFnPc4d1
7437se      sebe    k3xPyFc4
7438centrální       centrální       k2eAgFnPc4d1
7439hvězdy  hvězda  k1gFnPc4
7440<g/>
7441.       .       kIx.
7442</s>
7443<s desamb="1">
7444Srážkami        srážka  k1gFnPc7
7445prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
7446částic  částice k1gFnPc2
7447se      sebe    k3xPyFc4
7448začala  začít   k5eAaPmAgNnP
7449formovat        formovat        k5eAaImF
7450malá    malý    k2eAgNnPc1d1
7451tělesa  těleso  k1gNnPc1
7452<g/>
7453,       ,       kIx,
7454která   který   k3yRgFnSc1
7455svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
7456gravitací       gravitace       k1gFnSc7
7457přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
7458další   další   k2eAgFnSc1d1
7459částice částice k1gFnSc1
7460a       a       k8xC
7461okolní  okolní  k2eAgInSc1d1
7462plyn    plyn    k1gInSc1
7463<g/>
7464.       .       kIx.
7465</s>
7466<s desamb="1">
7467Vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7468tak     tak     k6eAd1
7469první   první   k4xOgInPc1
7470planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
7471<g/>
7472,       ,       kIx,
7473které   který   k3yRgFnPc1
7474se      sebe    k3xPyFc4
7475vzájemně        vzájemně        k6eAd1
7476srážely srážet  k5eAaImAgFnP
7477a       a       k8xC
7478formovaly       formovat        k5eAaImAgFnP
7479větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
7480tělesa  těleso  k1gNnPc4
7481<g/>
7482.       .       kIx.
7483</s>
7484<s desamb="1">
7485Na      na      k7c6
7486konci   konec   k1gInSc6
7487tohoto  tento   k3xDgInSc2
7488procesu proces  k1gInSc2
7489v       v       k7c6
7490soustavě        soustava        k1gFnSc6
7491vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7492čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
7493terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
7494protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
7495<g/>
7496.       .       kIx.
7497</s>
7498<s desamb="1">
7499V       v       k7c6
7500porovnání       porovnání       k1gNnSc6
7501s       s       k7c7
7502ostatními       ostatní k1gNnPc7
7503má      mít     k5eAaImIp3nS
7504Mars    Mars    k1gMnSc1
7505\x{2013}        \x{2013}        k?
7506nejvzdálenější  vzdálený        k2eAgFnPc4d3
7507z       z       k7c2
7508terestrických   terestrický     k2eAgFnPc2d1
7509planet  planeta k1gFnPc2
7510\x{2013}        \x{2013}        k?
7511nejvyšší        vysoký  k2eAgNnSc4d3
7512zastoupení      zastoupení      k1gNnSc4
7513lehkých lehký   k2eAgInPc2d1
7514prvků   prvek   k1gInPc2
7515jako    jako    k8xC,k8xS
7516křemík  křemík  k1gInSc4
7517<g/>
7518,       ,       kIx,
7519hliník  hliník  k1gInSc1
7520či      či      k8xC
7521síra    síra    k1gFnSc1
7522<g/>
7523.       .       kIx.
7524</s>
7525<s desamb="1">
7526Po      po      k7c6
7527zformování      zformování      k1gNnSc6
7528protoplanety    protoplanet     k1gInPc7
7529docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
7530k       k       k7c3
7531masivnímu       masivní k2eAgNnSc3d1
7532bombardování    bombardování    k1gNnSc3
7533povrchu povrch  k1gInSc2
7534zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
7535materiálem      materiál        k1gInSc7
7536ze      z       k7c2
7537vzniku  vznik   k1gInSc2
7538soustavy        soustava        k1gFnSc2
7539<g/>
7540,       ,       kIx,
7541což     což     k3yRnSc1
7542mělo    mít     k5eAaImAgNnS
7543za      za      k7c4
7544následek        následek        k1gInSc4
7545jeho    jeho    k3xOp3gNnSc4
7546neustálé        neustálý        k2eAgNnSc4d1
7547přetváření      přetváření      k1gNnSc4
7548a       a       k8xC
7549přetavování     přetavování     k1gNnSc4
7550<g/>
7551.       .       kIx.
7552</s>
7553<s desamb="1">
7554Je      být     k5eAaImIp3nS
7555dokonce dokonce k9
7556možné   možný   k2eAgNnSc1d1
7557<g/>
7558,       ,       kIx,
7559že      že      k8xS
7560celý    celý    k2eAgInSc4d1
7561povrch  povrch  k1gInSc4
7562byl     být     k5eAaImAgInS
7563roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
7564do      do      k7c2
7565podoby  podoba  k1gFnSc2
7566tzv     tzv     kA
7567<g/>
7568.       .       kIx.
7569magmatického    magmatický      k2eAgInSc2d1
7570oceánu  oceán   k1gInSc2
7571<g/>
7572,       ,       kIx,
7573jehož   jehož   k3xOyRp3gFnSc1
7574tepelná tepelný k2eAgFnSc1d1
7575energie energie k1gFnSc1
7576společně        společně        k6eAd1
7577s       s       k7c7
7578teplem  teplo   k1gNnSc7
7579uvolněným       uvolněný        k2eAgNnSc7d1
7580diferenciací    diferenciace    k1gFnSc7
7581pláště  plášť   k1gInSc2
7582a       a       k8xC
7583jádra   jádro   k1gNnSc2
7584je      být     k5eAaImIp3nS
7585dodnes  dodnes  k6eAd1
7586kumulována      kumulovat       k5eAaImNgFnS
7587v       v       k7c6
7588nitru   nitro   k1gNnSc6
7589planety planeta k1gFnSc2
7590a       a       k8xC
7591umožňuje        umožňovat       k5eAaImIp3nS
7592existenci       existence       k1gFnSc4
7593vulkanismu      vulkanismus     k1gInSc2
7594a       a       k8xC
7595tektonických    tektonický      k2eAgInPc2d1
7596procesů proces  k1gInPc2
7597<g/>
7598.       .       kIx.
7599</s>
7600</doc>
7601<doc author="Nikol Volková" id="305" class="original" source="305">
7602<s>
7603Jupiter Jupiter k1gInSc1
7604vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
7605z       z       k7c2
7606protoplanetárního       protoplanetární k2eAgInSc2d1
7607disku   disk    k1gInSc2
7608před    před    k7c7
76094,6     4,6     k?
7610až      až      k9
76114,7     4,7     k?
7612miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
7613let     léto    k1gNnPc2
7614<g/>
7615.       .       kIx.
7616</s>
7617<s desamb="1">
7618Existují        existovat       k5eAaImIp3nP
7619dvě     dva     k4xCgFnPc1
7620hlavní  hlavní  k2eAgFnPc1d1
7621teorie  teorie  k1gFnPc1
7622<g/>
7623,       ,       kIx,
7624jak     jak     k8xC,k8xS
7625mohly   moct    k5eAaImAgFnP
7626velké   velký   k2eAgFnPc1d1
7627plynné  plynný  k2eAgFnPc1d1
7628planety planeta k1gFnPc1
7629vzniknout       vzniknout       k5eAaPmF
7630a       a       k8xC
7631zformovat       zformovat       k5eAaPmF
7632se      sebe    k3xPyFc4
7633do      do      k7c2
7634současné        současný        k2eAgFnSc2d1
7635podoby  podoba  k1gFnSc2
7636<g/>
7637.       .       kIx.
7638</s>
7639<s desamb="1">
7640Jedná   jednat  k5eAaImIp3nS
7641se      sebe    k3xPyFc4
7642o       o       k7c4
7643teorii  teorie  k1gFnSc4
7644akrece  akrece  k1gFnSc2
7645a       a       k8xC
7646teorii  teorie  k1gFnSc4
7647gravitačního    gravitační      k2eAgInSc2d1
7648kolapsu kolaps  k1gInSc2
7649<g/>
7650.       .       kIx.
7651</s>
7652<s desamb="1">
7653Teorie  teorie  k1gFnSc1
7654akrece  akrece  k1gFnSc2
7655předpokládá     předpokládat    k5eAaImIp3nS
7656<g/>
7657,       ,       kIx,
7658že      že      k8xS
7659se      sebe    k3xPyFc4
7660v       v       k7c6
7661protoplanetárním        protoplanetární k2eAgInSc6d1
7662disku   disk    k1gInSc6
7663postupně        postupně        k6eAd1
7664slepovaly       slepovat        k5eAaImAgFnP
7665drobné  drobný  k2eAgFnPc1d1
7666prachové        prachový        k2eAgFnPc1d1
7667částice částice k1gFnPc1
7668<g/>
7669,       ,       kIx,
7670čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
7671začaly  začít   k5eAaPmAgFnP
7672vznikat vznikat k5eAaImF
7673větší   veliký  k2eAgFnPc1d2
7674částice částice k1gFnPc1
7675až      až      k9
7676posléze posléze k6eAd1
7677balvany balvan  k1gInPc1
7678<g/>
7679.       .       kIx.
7680</s>
7681<s desamb="1">
7682Neustálé        neustálý        k2eAgFnPc4d1
7683srážky  srážka  k1gFnPc4
7684těles   těleso  k1gNnPc2
7685vedly   vést    k5eAaImAgFnP
7686k       k       k7c3
7687jejich  jejich  k3xOp3gNnSc3
7688narůstání       narůstání       k1gNnSc3
7689<g/>
7690,       ,       kIx,
7691až      až      k8xS
7692vznikla vzniknout       k5eAaPmAgNnP
7693tělesa  těleso  k1gNnPc1
7694o       o       k7c6
7695velikosti       velikost        k1gFnSc6
7696několik několik k4yIc1
7697tisíc   tisíc   k4xCgInPc2
7698kilometrů       kilometr        k1gInPc2
7699<g/>
7700.       .       kIx.
7701</s>
7702<s desamb="1">
7703Tato    tento   k3xDgNnPc1
7704velká   velký   k2eAgNnPc1d1
7705železokamenitá  železokamenitý  k2eAgNnPc1d1
7706tělesa  těleso  k1gNnPc1
7707se      sebe    k3xPyFc4
7708stala   stát    k5eAaPmAgNnP
7709zárodky zárodek k1gInPc7
7710terestrických   terestrický     k2eAgFnPc2d1
7711planet  planeta k1gFnPc2
7712<g/>
7713.       .       kIx.
7714</s>
7715<s desamb="1">
7716Předpokládá     předpokládat    k5eAaImIp3nS
7717se      sebe    k3xPyFc4
7718<g/>
7719,       ,       kIx,
7720že      že      k8xS
7721podobná podobný k2eAgNnPc1d1
7722tělesa  těleso  k1gNnPc1
7723mohla   moct    k5eAaImAgNnP
7724vzniknout       vzniknout       k5eAaPmF
7725i       i       k9
7726ve      v       k7c6
7727vzdálenějších   vzdálený        k2eAgFnPc6d2
7728oblastech       oblast  k1gFnPc6
7729sluneční        sluneční        k2eAgFnSc2d1
7730soustavy        soustava        k1gFnSc2
7731<g/>
7732,       ,       kIx,
7733kde     kde     k6eAd1
7734vlivem  vlivem  k7c2
7735velké   velký   k2eAgFnSc2d1
7736gravitace       gravitace       k1gFnSc2
7737začala  začít   k5eAaPmAgFnS
7738strhávat        strhávat        k5eAaImF
7739do      do      k7c2
7740svého   svůj    k3xOyFgNnSc2
7741okolí   okolí   k1gNnSc2
7742plyn    plyn    k1gInSc1
7743a       a       k8xC
7744prach   prach   k1gInSc1
7745<g/>
7746,       ,       kIx,
7747který   který   k3yRgMnSc1
7748se      sebe    k3xPyFc4
7749postupně        postupně        k6eAd1
7750začal   začít   k5eAaPmAgInS
7751nabalovat       nabalovat       k5eAaImF
7752na      na      k7c4
7753pevné   pevný   k2eAgNnSc4d1
7754jádro   jádro   k1gNnSc4
7755<g/>
7756,       ,       kIx,
7757až      až      k8xS
7758planeta planeta k1gFnSc1
7759dorostla        dorůst  k5eAaPmAgFnS
7760do      do      k7c2
7761dnešní  dnešní  k2eAgFnSc2d1
7762velikosti       velikost        k1gFnSc2
7763<g/>
7764.       .       kIx.
7765</s>
7766<s desamb="1">
7767Protože protože k8xS
7768úniková únikový k2eAgFnSc1d1
7769rychlost        rychlost        k1gFnSc1
7770na      na      k7c6
7771povrchu povrch  k1gInSc6
7772Jupiteru        Jupiter k1gInSc2
7773dosahuje        dosahovat       k5eAaImIp3nS
777459,54   59,54   k?
7775km      km      kA
7776<g/>
7777/       /       kIx~
7778<g/>
7779s       s       k7c7
7780<g/>
7781,       ,       kIx,
7782což     což     k3yRnSc1
7783daleko  daleko  k6eAd1
7784převyšuje       převyšovat      k5eAaImIp3nS
7785tepelnou        tepelný k2eAgFnSc4d1
7786rychlost        rychlost        k1gFnSc4
7787molekul molekula        k1gFnPc2
7788<g/>
7789,       ,       kIx,
7790zůstalo zůstat  k5eAaPmAgNnS
7791na      na      k7c6
7792něm     on      k3xPp3gNnSc6
7793nejspíše        nejspíše        k9
7794původní původní k2eAgNnSc1d1
7795složení složení k1gNnSc1
7796atmosféry       atmosféra       k1gFnSc2
7797<g/>
7798,       ,       kIx,
7799kterou  který   k3yRgFnSc4
7800nabalil nabalit k5eAaPmAgMnS
7801už      už      k6eAd1
7802během   během   k7c2
7803vzniku  vznik   k1gInSc2
7804z       z       k7c2
7805protoplanetárního       protoplanetární k2eAgInSc2d1
7806disku   disk    k1gInSc2
7807<g/>
7808.       .       kIx.
7809</s>
7810</doc>
7811<doc author="Nikol Volková" id="306" class="plagiarism" source="301">
7812<s>
7813Merkur  Merkur  k1gInSc1
7814vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
7815zhruba  zhruba  k6eAd1
7816před    před    k7c7
78174,5     4,5     k?
7818miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
7819let     léto    k1gNnPc2
7820stejně  stejně  k6eAd1
7821jako    jako    k8xC,k8xS
7822ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
7823planety planeta k1gFnPc1
7824sluneční        sluneční        k2eAgFnSc2d1
7825soustavy        soustava        k1gFnSc2
7826<g/>
7827.       .       kIx.
7828</s>
7829<s desamb="1">
7830Vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
7831akrecí  akrece  k1gFnSc7
7832z       z       k7c2
7833pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
7834disku   disk    k1gInSc2
7835<g/>
7836,       ,       kIx,
7837který   který   k3yRgMnSc1
7838obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
7839kolem   kolem   k7c2
7840něj     on      k3xPp3gMnSc2
7841<g/>
7842.       .       kIx.
7843</s>
7844<s desamb="1">
7845Takto   takto   k6eAd1
7846začala  začít   k5eAaPmAgNnP
7847vznikat vznikat k5eAaImF
7848malá    malý    k2eAgNnPc1d1
7849tělesa  těleso  k1gNnPc1
7850<g/>
7851,       ,       kIx,
7852jež     jenž    k3xRgInPc1
7853díky    díky    k7c3
7854své     svůj    k3xOyFgFnSc3
7855gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
7856přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
7857i       i       k9
7858okolní  okolní  k2eAgFnSc1d1
7859částice částice k1gFnSc1
7860a       a       k8xC
7861plyn    plyn    k1gInSc1
7862<g/>
7863,       ,       kIx,
7864čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
7865vznikly vzniknout       k5eAaPmAgFnP
7866planetesimály   planetesimála   k1gFnPc1
7867<g/>
7868.       .       kIx.
7869</s>
7870<s desamb="1">
7871Ty      ten     k3xDgInPc4
7872se      sebe    k3xPyFc4
7873srážely srážet  k5eAaImAgFnP
7874a       a       k8xC
7875vytvářely       vytvářet        k5eAaImAgFnP
7876větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
7877tělesa  těleso  k1gNnPc4
7878<g/>
7879,       ,       kIx,
7880až      až      k8xS
7881v       v       k7c6
7882soustavě        soustava        k1gFnSc6
7883nakonec nakonec k6eAd1
7884vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
7885čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
7886terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
7887protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
7888<g/>
7889.       .       kIx.
7890</s>
7891<s desamb="1">
7892Zbylý   zbylý   k2eAgInSc1d1
7893materiál        materiál        k1gInSc1
7894začal   začít   k5eAaPmAgInS
7895protolpanetu    protolpanet     k1gInSc3
7896bombardovat     bombardovat     k5eAaImF
7897<g/>
7898,       ,       kIx,
7899čím     co      k3yInSc7,k3yRnSc7,k3yQnSc7
7900docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
7901k       k       k7c3
7902jeho    jeho    k3xOp3gNnSc3
7903přetváření      přetváření      k1gNnSc3
7904a       a       k8xC
7905zároveň zároveň k6eAd1
7906přetavování     přetavování     k1gNnSc1
7907<g/>
7908.       .       kIx.
7909</s>
7910<s desamb="1">
7911Vzhledem        vzhled  k1gInSc7
7912k       k       k7c3
7913netypickému     typický k2eNgInSc3d1
7914poměru  poměr   k1gInSc3
7915velikosti       velikost        k1gFnSc2
7916jádra   jádro   k1gNnSc2
7917a       a       k8xC
7918pláště  plášť   k1gInSc2
7919Merkuru Merkur  k1gInSc2
7920je      být     k5eAaImIp3nS
7921možné   možný   k2eAgNnSc1d1
7922<g/>
7923,       ,       kIx,
7924že      že      k8xS
7925došlo   dojít   k5eAaPmAgNnS
7926ke      k       k7c3
7927kolizi  kolize  k1gFnSc3
7928s       s       k7c7
7929planetesimálou  planetesimála   k1gFnSc7
7930<g/>
7931,       ,       kIx,
7932která   který   k3yRgFnSc1
7933způsobila       způsobit        k5eAaPmAgFnS
7934odpaření        odpaření        k1gNnSc4
7935části   část    k1gFnSc2
7936pláště  plášť   k1gInSc2
7937<g/>
7938.       .       kIx.
7939</s>
7940<s desamb="1">
7941Zároveň zároveň k6eAd1
7942je      být     k5eAaImIp3nS
7943možné   možný   k2eAgNnSc1d1
7944<g/>
7945,       ,       kIx,
7946se      sebe    k3xPyFc4
7947celý    celý    k2eAgInSc1d1
7948povrch  povrch  k1gInSc1
7949roztavil        roztavit        k5eAaPmAgInS
7950do      do      k7c2
7951podoby  podoba  k1gFnSc2
7952tzv     tzv     kA
7953<g/>
7954.       .       kIx.
7955magmatického    magmatický      k2eAgInSc2d1
7956oceánu  oceán   k1gInSc2
7957<g/>
7958.       .       kIx.
7959</s>
7960<s desamb="1">
7961Jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
7962tepelná tepelný k2eAgFnSc1d1
7963energie energie k1gFnSc1
7964spolu   spolu   k6eAd1
7965s       s       k7c7
7966teplem  teplo   k1gNnSc7
7967z       z       k7c2
7968diferenciací    diferenciace    k1gFnPc2
7969jádra   jádro   k1gNnSc2
7970je      být     k5eAaImIp3nS
7971stále   stále   k6eAd1
7972kumulována      kumulovat       k5eAaImNgFnS
7973v       v       k7c6
7974nitru   nitro   k1gNnSc6
7975planety planeta k1gFnSc2
7976<g/>
7977.       .       kIx.
7978</s>
7979<s desamb="1">
7980I       i       k8xC
7981po      po      k7c6
7982vzniku  vznik   k1gInSc6
7983primární        primární        k2eAgFnSc2d1
7984kůry    kůra    k1gFnSc2
7985byly    být     k5eAaImAgFnP
7986na      na      k7c6
7987povrchu povrch  k1gInSc6
7988planety planeta k1gFnSc2
7989mnohé   mnohý   k2eAgFnSc2d1
7990oblasti oblast  k1gFnSc2
7991žhavé   žhavý   k2eAgFnSc2d1
7992lávy    láva    k1gFnSc2
7993<g/>
7994,       ,       kIx,
7995jež     jenž    k3xRgFnSc1
7996pravděpodobně   pravděpodobně   k6eAd1
7997zaplnila        zaplnit k5eAaPmAgFnS
7998starší  starý   k2eAgFnPc4d2
7999oblasti oblast  k1gFnPc4
8000<g/>
8001.       .       kIx.
8002</s>
8003<s desamb="1">
8004Klidnější       klidný  k2eAgNnSc1d2
8005období  období  k1gNnSc1
8006začalo  začít   k5eAaPmAgNnS
8007po      po      k7c6
8008ztuhnutí        ztuhnutí        k1gNnSc6
8009lávy    láva    k1gFnSc2
8010<g/>
8011.       .       kIx.
8012</s>
8013<s desamb="1">
8014Na      na      k7c4
8015povrch  povrch  k1gInSc4
8016dopadalo        dopadat k5eAaImAgNnS
8017méně    málo    k6eAd2
8018těles   těleso  k1gNnPc2
8019a       a       k8xC
8020tak     tak     k8xC,k8xS
8021vznikaly        vznikat k5eAaImAgFnP
8022mezikráterové   mezikráterový   k2eAgFnPc1d1
8023planiny planina k1gFnPc1
8024<g/>
8025.       .       kIx.
8026</s>
8027<s desamb="1">
8028Postupně        postupně        k6eAd1
8029docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
8030k       k       k7c3
8031chladnutí       chladnutí       k1gNnSc3
8032a       a       k8xC
8033také    také    k9
8034zmenšování      zmenšování      k1gNnSc1
8035jádra   jádro   k1gNnSc2
8036Merkuru Merkur  k1gInSc2
8037<g/>
8038.       .       kIx.
8039</s>
8040<s desamb="1">
8041To      ten     k3xDgNnSc4
8042zapříčinilo     zapříčinit      k5eAaPmAgNnS
8043praskání        praskání        k1gNnSc1
8044kůry    kůra    k1gFnSc2
8045na      na      k7c6
8046povrchu povrch  k1gInSc6
8047a       a       k8xC
8048vznik   vznik   k1gInSc4
8049kilometry       kilometr        k1gInPc4
8050dlouhých        dlouhý  k2eAgInPc2d1
8051zlomů   zlom    k1gInPc2
8052<g/>
8053.       .       kIx.
8054</s>
8055<s desamb="1">
8056Rozpraskání     rozpraskání     k1gNnSc1
8057kůry    kůra    k1gFnSc2
8058způsobilo       způsobit        k5eAaPmAgNnS
8059vznik   vznik   k1gInSc4
8060dalších další   k2eAgFnPc2d1
8061lávových        lávový  k2eAgFnPc2d1
8062oblastí oblast  k1gFnPc2
8063<g/>
8064,       ,       kIx,
8065jež     jenž    k3xRgInPc1
8066překryly        překrýt k5eAaPmAgFnP
8067část    část    k1gFnSc4
8068povrchu povrch  k1gInSc2
8069<g/>
8070,       ,       kIx,
8071čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8072vznikly vzniknout       k5eAaPmAgFnP
8073další   další   k2eAgFnPc1d1
8074hladké  hladký  k2eAgFnPc1d1
8075planiny planina k1gFnPc1
8076<g/>
8077.       .       kIx.
8078</s>
8079<s desamb="1">
8080Poté    poté    k6eAd1
8081se      sebe    k3xPyFc4
8082povrch  povrch  k1gInSc1
8083začal   začít   k5eAaPmAgInS
8084utvářet utvářet k5eAaImF
8085už      už      k6eAd1
8086jen     jen     k6eAd1
8087dopadem dopad   k1gInSc7
8088mikrometeoritů  mikrometeorit   k1gInPc2
8089a       a       k8xC
8090meteoritů       meteorit        k1gInPc2
8091a       a       k8xC
8092povrch  povrch  k7c2
8093planety planeta k1gFnSc2
8094se      sebe    k3xPyFc4
8095pokryl  pokrýt  k5eAaPmAgInS
8096drobným drobný  k2eAgInSc7d1
8097prachem prach   k1gInSc7
8098nazývaným       nazývaný        k2eAgInSc7d1
8099regolit regolit k1gInSc1
8100<g/>
8101.       .       kIx.
8102</s>
8103</doc>
8104<doc author="Nikol Volková" id="307" class="plagiarism" source="302">
8105<s>
8106Venuše  Venuše  k1gFnSc1
8107vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
8108asi     asi     k9
8109před    před    k7c7
81104,6     4,6     k?
8111až      až      k9
81124,5     4,5     k?
8113miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
8114let     léto    k1gNnPc2
8115tak     tak     k6eAd1
8116jako    jako    k8xC,k8xS
8117ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
8118planety planeta k1gFnPc1
8119sluneční        sluneční        k2eAgFnSc2d1
8120soustavy        soustava        k1gFnSc2
8121<g/>
8122.       .       kIx.
8123</s>
8124<s desamb="1">
8125Vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
8126akrecí  akrece  k1gFnSc7
8127z       z       k7c2
8128pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
8129disku   disk    k1gInSc2
8130<g/>
8131,       ,       kIx,
8132který   který   k3yRgMnSc1
8133obíhal  obíhat  k5eAaImAgInS
8134kolem   kolem   k7c2
8135tělesa  těleso  k1gNnSc2
8136<g/>
8137.       .       kIx.
8138</s>
8139<s desamb="1">
8140Nejprve nejprve k6eAd1
8141se      sebe    k3xPyFc4
8142formovala       formovat        k5eAaImAgNnP
8143malá    malý    k2eAgNnPc1d1
8144tělesa  těleso  k1gNnPc1
8145srážkami        srážka  k1gFnPc7
8146prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
8147částic  částice k1gFnPc2
8148<g/>
8149.       .       kIx.
8150</s>
8151<s desamb="1">
8152Ta      ten     k3xDgNnPc4
8153díky    díky    k7c3
8154své     svůj    k3xOyFgFnSc3
8155gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8156přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
8157také    také    k6eAd1
8158okolní  okolní  k2eAgFnSc1d1
8159částice částice k1gFnSc1
8160a       a       k8xC
8161plyn    plyn    k1gInSc1
8162<g/>
8163.       .       kIx.
8164</s>
8165<s desamb="1">
8166Tímto   tento   k3xDgInSc7
8167vznikly vzniknout       k5eAaPmAgFnP
8168planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
8169<g/>
8170,       ,       kIx,
8171jež     jenž    k3xRgFnSc1
8172se      sebe    k3xPyFc4
8173postupně        postupně        k6eAd1
8174srážely srážet  k5eAaImAgInP
8175a       a       k8xC
8176vytvářely       vytvářet        k5eAaImAgInP
8177tak     tak     k9
8178větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
8179tělesa  těleso  k1gNnPc4
8180<g/>
8181,       ,       kIx,
8182až      až      k8xS
8183vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
8184čtyři   čtyři   k4xCgInPc1
8185terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
8186protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
8187<g/>
8188.       .       kIx.
8189</s>
8190<s desamb="1">
8191Povrch  povrch  k1gInSc1
8192protoplanety    protoplanet     k1gInPc4
8193byl     být     k5eAaImAgInS
8194masivně masivně k6eAd1
8195bombardován     bombardovat     k5eAaImNgInS
8196zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
8197materiálem      materiál        k1gInSc7
8198<g/>
8199,       ,       kIx,
8200který   který   k3yRgMnSc1
8201se      sebe    k3xPyFc4
8202tak     tak     k6eAd1
8203dále    daleko  k6eAd2
8204přetvářel       přetvářet       k5eAaImAgMnS
8205a       a       k8xC
8206přetavoval      přetavovat      k5eAaImAgMnS
8207<g/>
8208,       ,       kIx,
8209až      až      k8xS
8210byl     být     k5eAaImAgInS
8211roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
8212do      do      k7c2
8213podoby  podoba  k1gFnSc2
8214tzv     tzv     kA
8215<g/>
8216.       .       kIx.
8217magnetického    magnetický      k2eAgInSc2d1
8218oceánu  oceán   k1gInSc2
8219<g/>
8220.       .       kIx.
8221</s>
8222<s desamb="1">
8223Jeho    jeho    k3xOp3gFnSc1
8224tepelná tepelný k2eAgFnSc1d1
8225energie energie k1gFnSc1
8226a       a       k8xC
8227teplo   teplo   k1gNnSc1
8228z       z       k7c2
8229diferenciace    diferenciace    k1gFnSc2
8230pláště  plášť   k1gInSc2
8231se      sebe    k3xPyFc4
8232dodnes  dodnes  k6eAd1
8233kumuluje        kumulovat       k5eAaImIp3nS
8234v       v       k7c6
8235nitru   nitro   k1gNnSc6
8236planety planeta k1gFnSc2
8237<g/>
8238.       .       kIx.
8239</s>
8240<s desamb="1">
8241To      ten     k3xDgNnSc4
8242umožňuje        umožňovat       k5eAaImIp3nS
8243další   další   k2eAgInPc4d1
8244tektonické      tektonický      k2eAgInPc4d1
8245procesy proces  k1gInPc4
8246a       a       k8xC
8247rovněž  rovněž  k9
8248existenci       existence       k1gFnSc4
8249vulkanismů      vulkanismus     k1gInPc2
8250<g/>
8251.       .       kIx.
8252</s>
8253</doc>
8254<doc author="Nikol Volková" id="308" class="plagiarism" source="303">
8255<s>
8256Planeta planeta k1gFnSc1
8257Země    zem     k1gFnSc2
8258vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
8259přibližně       přibližně       k6eAd1
8260před    před    k7c7
82614,6     4,6     k?
8262miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
8263let     léto    k1gNnPc2
8264podobně podobně k6eAd1
8265jako    jako    k8xC,k8xS
8266ostatní ostatní k2eAgFnPc1d1
8267planety planeta k1gFnPc1
8268solárního       solární k2eAgInSc2d1
8269systému systém  k1gInSc2
8270<g/>
8271.       .       kIx.
8272</s>
8273<s desamb="1">
8274Vznikla vzniknout       k5eAaPmAgFnS
8275akrecí  akrece  k1gFnSc7
8276z       z       k7c2
8277pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
8278disku   disk    k1gInSc2
8279<g/>
8280,       ,       kIx,
8281který   který   k3yRgInSc4
8282obíhala obíhat  k5eAaImAgFnS
8283kolem   kolem   k6eAd1
8284<g/>
8285.       .       kIx.
8286</s>
8287<s desamb="1">
8288Prachové        prachový        k2eAgFnPc1d1
8289částice částice k1gFnPc1
8290se      sebe    k3xPyFc4
8291srážely srážet  k5eAaImAgFnP
8292<g/>
8293,       ,       kIx,
8294čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8295vznikaly        vznikat k5eAaImAgInP
8296nová    nový    k2eAgNnPc4d1
8297tělesa  těleso  k1gNnPc1
8298<g/>
8299,       ,       kIx,
8300jež     jenž    k3xRgInPc4
8301přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
8302další   další   k2eAgFnSc1d1
8303částice částice k1gFnSc1
8304a       a       k8xC
8305plyn    plyn    k1gInSc1
8306<g/>
8307,       ,       kIx,
8308a       a       k8xC
8309to      ten     k3xDgNnSc1
8310díky    díky    k7c3
8311své     svůj    k3xOyFgFnSc3
8312gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8313<g/>
8314.       .       kIx.
8315</s>
8316<s desamb="1">
8317To      ten     k3xDgNnSc4
8318dalo    dát     k5eAaPmAgNnS
8319za      za      k7c4
8320vznik   vznik   k1gInSc4
8321prvním  první   k4xOgFnPc3
8322planetesimálám  planetesimála   k1gFnPc3
8323<g/>
8324,       ,       kIx,
8325jež     jenž    k3xRgFnPc1
8326se      sebe    k3xPyFc4
8327začaly  začít   k5eAaPmAgFnP
8328srážet  srážet  k5eAaImF
8329a       a       k8xC
8330formovat        formovat        k5eAaImF
8331větší   veliký  k2eAgNnPc4d2
8332tělesa  těleso  k1gNnPc4
8333<g/>
8334,       ,       kIx,
8335načež   načež   k6eAd1
8336vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
83374       #num#   k4
8338terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
8339protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
8340<g/>
8341.       .       kIx.
8342</s>
8343<s desamb="1">
8344Tyto    tento   k3xDgFnPc1
8345srážky  srážka  k1gFnPc1
8346s       s       k7c7
8347teplem  teplo   k1gNnSc7
8348uvolněným       uvolněný        k2eAgNnSc7d1
8349z       z       k7c2
8350radioaktivního  radioaktivní    k2eAgInSc2d1
8351rozpadu rozpad  k1gInSc2
8352roztavily       roztavit        k5eAaPmAgFnP
8353materiál        materiál        k1gInSc4
8354tvořící tvořící k2eAgFnSc4d1
8355Zemi    zem     k1gFnSc4
8356a       a       k8xC
8357její    její    k3xOp3gInSc4
8358povrch  povrch  k1gInSc4
8359byl     být     k5eAaImAgInS
8360tak     tak     k9
8361zhruba  zhruba  k6eAd1
8362na      na      k7c4
8363miliardu        miliarda        k4xCgFnSc4
8364let     léto    k1gNnPc2
8365roztaven        roztavit        k5eAaPmNgInS
8366<g/>
8367.       .       kIx.
8368</s>
8369<s desamb="1">
8370Jakmile jakmile k8xS
8371se      sebe    k3xPyFc4
8372zformovaly      zformovat       k5eAaPmAgInP
8373protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
8374<g/>
8375,       ,       kIx,
8376začalo  začít   k5eAaPmAgNnS
8377docházet        docházet        k5eAaImF
8378k       k       k7c3
8379bombardování    bombardování    k1gNnSc3
8380povrchu povrch  k1gInSc2
8381planety planeta k1gFnSc2
8382zbylým  zbylý   k2eAgInSc7d1
8383materiálem      materiál        k1gInSc7
8384<g/>
8385,       ,       kIx,
8386který   který   k3yRgMnSc1
8387se      sebe    k3xPyFc4
8388tak     tak     k6eAd1
8389nadále  nadále  k6eAd1
8390přetvářel       přetvářet       k5eAaImAgMnS
8391a       a       k8xC
8392přetavoval      přetavovat      k5eAaImAgMnS
8393<g/>
8394.       .       kIx.
8395</s>
8396<s desamb="1">
8397V       v       k7c6
8398této    tento   k3xDgFnSc6
8399době    doba    k1gFnSc6
8400docházelo       docházet        k5eAaImAgNnS
8401také    také    k9
8402k       k       k7c3
8403příbytku        příbytek        k1gInSc3
8404nového  nový    k2eAgInSc2d1
8405materiálu       materiál        k1gInSc2
8406i       i       k9
8407k       k       k7c3
8408diferenciaci    diferenciace    k1gFnSc3
8409pláště  plášť   k1gInSc2
8410a       a       k8xC
8411jádra   jádro   k1gNnSc2
8412<g/>
8413.       .       kIx.
8414</s>
8415<s desamb="1">
8416Těžší   těžký   k2eAgInPc1d2
8417prvky   prvek   k1gInPc1
8418se      sebe    k3xPyFc4
8419dostaly dostat  k5eAaPmAgInP
8420díky    díky    k7c3
8421gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8422blíže   blíže   k1gFnSc2
8423do      do      k7c2
8424středu  střed   k1gInSc2
8425planety planeta k1gFnSc2
8426a       a       k8xC
8427vytvořily       vytvořit        k5eAaPmAgFnP
8428těžké   těžký   k2eAgNnSc4d1
8429jádro   jádro   k1gNnSc4
8430<g/>
8431.       .       kIx.
8432</s>
8433<s desamb="1">
8434Lehké   Lehké   k2eAgInPc1d1
8435prvky   prvek   k1gInPc1
8436naopak  naopak  k6eAd1
8437zůstaly zůstat  k5eAaPmAgInP
8438na      na      k7c6
8439povrchu povrch  k1gInSc6
8440<g/>
8441,       ,       kIx,
8442čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8443vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
8444plášť   plášť   k1gInSc1
8445a       a       k8xC
8446kůra    kůra    k1gFnSc1
8447<g/>
8448.       .       kIx.
8449</s>
8450<s desamb="1">
8451Jako    jako    k8xC,k8xS
8452první   první   k4xOgFnSc1
8453sféra   sféra   k1gFnSc1
8454se      sebe    k3xPyFc4
8455začala  začít   k5eAaPmAgFnS
8456formovat        formovat        k5eAaImF
8457kůra    kůra    k1gFnSc1
8458<g/>
8459,       ,       kIx,
8460jelikož jelikož k8xS
8461obsahuje        obsahovat       k5eAaImIp3nS
8462horniny hornina k1gFnPc4
8463staré   stará   k1gFnSc2
8464až      až      k9
84654       #num#   k4
8466miliardy        miliarda        k4xCgFnSc2
8467let     léto    k1gNnPc2
8468<g/>
8469.       .       kIx.
8470</s>
8471<s desamb="1">
8472Z       z       k7c2
8473předešlých      předešlý        k2eAgNnPc2d1
8474období  období  k1gNnPc2
8475zůstala zůstat  k5eAaPmAgFnS
8476v       v       k7c6
8477nitru   nitro   k1gNnSc6
8478planety planeta k1gFnSc2
8479energie energie k1gFnSc2
8480spolu   spolu   k6eAd1
8481s       s       k7c7
8482energií energie k1gFnSc7
8483z       z       k7c2
8484rozpadu rozpad  k1gInSc2
8485radioaktivních  radioaktivní    k2eAgFnPc2d1
8486látek   látka   k1gFnPc2
8487<g/>
8488,       ,       kIx,
8489která   který   k3yRgFnSc1
8490se      sebe    k3xPyFc4
8491pomalu  pomalu  k6eAd1
8492uvolňovala      uvolňovat       k5eAaImAgFnS
8493do      do      k7c2
8494svrchních       svrchní k2eAgFnPc2d1
8495oblastí oblast  k1gFnPc2
8496<g/>
8497.       .       kIx.
8498</s>
8499<s desamb="1">
8500To      ten     k3xDgNnSc4
8501umožnilo        umožnit k5eAaPmAgNnS
8502existenci       existence       k1gFnSc4
8503tektonických    tektonický      k2eAgInPc2d1
8504procesů proces  k1gInPc2
8505<g/>
8506,       ,       kIx,
8507vulkanismu      vulkanismus     k1gInSc2
8508a       a       k8xC
8509vznik   vznik   k1gInSc4
8510deskové deskový k2eAgFnSc2d1
8511tektoniky       tektonika       k1gFnSc2
8512<g/>
8513.       .       kIx.
8514</s>
8515</doc>
8516<doc author="Nikol Volková" id="309" class="plagiarism" source="304">
8517<s>
8518Mars    Mars    k1gInSc1
8519vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
8520asi     asi     k9
8521před    před    k7c7
85224,6     4,6     k?
8523miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
8524let     léto    k1gNnPc2
8525akrecí  akrece  k1gFnPc2
8526z       z       k7c2
8527pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
8528disku   disk    k1gInSc2
8529stejně  stejně  k6eAd1
8530tak     tak     k6eAd1
8531jako    jako    k9
8532zbylé   zbylý   k2eAgFnSc2d1
8533planety planeta k1gFnSc2
8534sluneční        sluneční        k2eAgFnSc2d1
8535soustavy        soustava        k1gFnSc2
8536<g/>
8537.       .       kIx.
8538</s>
8539<s desamb="1">
8540Díky    díky    k7c3
8541srážkám srážka  k1gFnPc3
8542prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
8543částic  částice k1gFnPc2
8544vznikala        vznikat k5eAaImAgNnP
8545malá    malý    k2eAgNnPc1d1
8546tělesa  těleso  k1gNnPc1
8547a       a       k8xC
8548díky    díky    k7c3
8549své     svůj    k3xOyFgFnSc3
8550gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8551přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
8552okolní  okolní  k2eAgInSc4d1
8553plyn    plyn    k1gInSc4
8554a       a       k8xC
8555částice částice k1gFnSc1
8556<g/>
8557,       ,       kIx,
8558čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8559se      sebe    k3xPyFc4
8560začaly  začít   k5eAaPmAgInP
8561formovat        formovat        k5eAaImF
8562planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
8563a       a       k8xC
8564větší   veliký  k2eAgNnPc1d2
8565tělesa  těleso  k1gNnPc1
8566<g/>
8567,       ,       kIx,
8568až      až      k8xS
8569vznikly vzniknout       k5eAaPmAgInP
85704       #num#   k4
8571terestrické     terestrický     k2eAgInPc1d1
8572protoplanety    protoplanet     k1gInPc1
8573<g/>
8574,       ,       kIx,
8575z       z       k7c2
8576nichž   jenž    k3xRgInPc2
8577má      mít     k5eAaImIp3nS
8578Mars    Mars    k1gInSc1
8579největší        veliký  k2eAgInSc1d3
8580podíl   podíl   k1gInSc4
8581lehkých lehký   k2eAgInPc2d1
8582prvků   prvek   k1gInPc2
8583jako    jako    k8xC,k8xS
8584např    např    kA
8585<g/>
8586.       .       kIx.
8587síra    síra    k1gFnSc1
8588<g/>
8589,       ,       kIx,
8590křemík  křemík  k1gInSc1
8591nebo    nebo    k8xC
8592hliník  hliník  k1gInSc1
8593<g/>
8594.       .       kIx.
8595</s>
8596<s desamb="1">
8597Mars    Mars    k1gInSc1
8598je      být     k5eAaImIp3nS
8599nejvzdálenější  vzdálený        k2eAgInSc1d3
8600z       z       k7c2
8601terestrických   terestrický     k2eAgFnPc2d1
8602planet  planeta k1gFnPc2
8603<g/>
8604.       .       kIx.
8605</s>
8606<s desamb="1">
8607Zbylý   zbylý   k2eAgInSc1d1
8608materiál        materiál        k1gInSc1
8609po      po      k7c6
8610vzniku  vznik   k1gInSc6
8611soustavy        soustava        k1gFnSc2
8612bombardoval     bombardovat     k5eAaImAgInS
8613povrch  povrch  k1gInSc4
8614protoplanety    protoplanet     k1gInPc4
8615a       a       k8xC
8616tak     tak     k8xC,k8xS
8617jej     on      k3xPp3gMnSc4
8618dále    daleko  k6eAd2
8619přetvářel       přetvářet       k5eAaImAgMnS
8620a       a       k8xC
8621přetavoval      přetavovat      k5eAaImAgMnS
8622<g/>
8623,       ,       kIx,
8624až      až      k8xS
8625se      sebe    k3xPyFc4
8626roztavil        roztavit        k5eAaPmAgMnS
8627do      do      k7c2
8628tzv     tzv     kA
8629<g/>
8630.       .       kIx.
8631magnetického    magnetický      k2eAgInSc2d1
8632oceánu  oceán   k1gInSc2
8633<g/>
8634,       ,       kIx,
8635jež     jenž    k3xRgInPc1
8636obsahuje        obsahovat       k5eAaImIp3nS
8637velké   velký   k2eAgNnSc4d1
8638množství        množství        k1gNnSc4
8639tepelné tepelný k2eAgFnSc2d1
8640energie energie k1gFnSc2
8641a       a       k8xC
8642zároveň zároveň k6eAd1
8643s       s       k7c7
8644teplem  teplo   k1gNnSc7
8645<g/>
8646,       ,       kIx,
8647které   který   k3yRgNnSc1
8648se      sebe    k3xPyFc4
8649uvolňuje        uvolňovat       k5eAaImIp3nS
8650při     při     k7c6
8651diferenciaci    diferenciace    k1gFnSc6
8652jádra   jádro   k1gNnSc2
8653a       a       k8xC
8654pláště  plášť   k1gInSc2
8655planety planeta k1gFnSc2
8656<g/>
8657,       ,       kIx,
8658se      sebe    k3xPyFc4
8659kumuluje        kumulovat       k5eAaImIp3nS
8660uvnitř  uvnitř  k7c2
8661planety planeta k1gFnSc2
8662do      do      k7c2
8663dnešní  dnešní  k2eAgFnSc2d1
8664doby    doba    k1gFnSc2
8665<g/>
8666,       ,       kIx,
8667což     což     k3yRnSc1
8668má      mít     k5eAaImIp3nS
8669za      za      k7c4
8670následek        následek        k1gInSc4
8671tektonické      tektonický      k2eAgInPc4d1
8672procesy proces  k1gInPc4
8673a       a       k8xC
8674existenci       existence       k1gFnSc4
8675vulkanismu      vulkanismus     k1gInSc2
8676<g/>
8677.       .       kIx.
8678</s>
8679</doc>
8680<doc author="Nikol Volková" id="310" class="plagiarism" source="305">
8681<s>
8682Před    před    k7c7
86834,6     4,6     k?
8684až      až      k9
86854,7     4,7     k?
8686miliardami      miliarda        k4xCgFnPc7
8687let     léto    k1gNnPc2
8688vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
8689Jupiter Jupiter k1gMnSc1
8690z       z       k7c2
8691protoplanetárního       protoplanetární k2eAgInSc2d1
8692disku   disk    k1gInSc2
8693<g/>
8694.       .       kIx.
8695</s>
8696<s desamb="1">
8697Vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
8698buďto   buďto   k8xC
8699akrecí  akrece  k1gFnPc2
8700<g/>
8701,       ,       kIx,
8702nebo    nebo    k8xC
8703pomocí  pomocí  k7c2
8704gravitačního    gravitační      k2eAgInSc2d1
8705kolapsu kolaps  k1gInSc2
8706<g/>
8707.       .       kIx.
8708</s>
8709<s desamb="1">
8710Při     při     k7c6
8711akreci  akrece  k1gFnSc6
8712díky    díky    k7c3
8713srážkám srážka  k1gFnPc3
8714prachových      prachový        k2eAgFnPc2d1
8715částic  částice k1gFnPc2
8716vznikala        vznikat k5eAaImAgNnP
8717malá    malý    k2eAgNnPc1d1
8718tělesa  těleso  k1gNnPc1
8719a       a       k8xC
8720vzhledem        vzhled  k1gInSc7
8721ke      k       k7c3
8722své     svůj    k3xOyFgFnSc3
8723gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8724přitahovala     přitahovat      k5eAaImAgFnS
8725okolní  okolní  k2eAgInSc4d1
8726plyn    plyn    k1gInSc4
8727a       a       k8xC
8728částice částice k1gFnSc1
8729<g/>
8730,       ,       kIx,
8731čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8732se      sebe    k3xPyFc4
8733začaly  začít   k5eAaPmAgInP
8734formovat        formovat        k5eAaImF
8735planetesimály   planetesimál    k1gInPc1
8736a       a       k8xC
8737větší   veliký  k2eAgNnPc1d2
8738tělesa  těleso  k1gNnPc1
8739<g/>
8740,       ,       kIx,
8741až      až      k8xS
8742vznikla vzniknout       k5eAaPmAgNnP
8743velká   velký   k2eAgNnPc1d1
8744tisícikilometrová       tisícikilometrový       k2eAgNnPc1d1
8745železokamenitá  železokamenitý  k2eAgNnPc1d1
8746tělesa  těleso  k1gNnPc1
8747a       a       k8xC
8748z       z       k7c2
8749nich    on      k3xPp3gFnPc2
8750se      sebe    k3xPyFc4
8751nakonec nakonec k6eAd1
8752zformovaly      zformovat       k5eAaPmAgInP
8753zárodky zárodek k1gInPc1
8754terestrických   terestrický     k2eAgFnPc2d1
8755planet  planeta k1gFnPc2
8756<g/>
8757.       .       kIx.
8758</s>
8759<s desamb="1">
8760Je      být     k5eAaImIp3nS
8761pravděpodobné   pravděpodobný   k2eAgNnSc1d1
8762<g/>
8763,       ,       kIx,
8764že      že      k8xS
8765velmi   velmi   k6eAd1
8766podobná podobný k2eAgNnPc1d1
8767tělesa  těleso  k1gNnPc1
8768se      sebe    k3xPyFc4
8769mohla   moct    k5eAaImAgNnP
8770zformovat       zformovat       k5eAaPmF
8771i       i       k9
8772ve      v       k7c6
8773vzdálenějších   vzdálený        k2eAgFnPc6d2
8774oblastech       oblast  k1gFnPc6
8775solárního       solární k2eAgInSc2d1
8776systému systém  k1gInSc2
8777<g/>
8778,       ,       kIx,
8779kde     kde     k6eAd1
8780se      sebe    k3xPyFc4
8781postupně        postupně        k6eAd1
8782slepovaly       slepovat        k5eAaImAgFnP
8783drobné  drobný  k2eAgFnPc1d1
8784prachové        prachový        k2eAgFnPc1d1
8785částice částice k1gFnPc1
8786<g/>
8787,       ,       kIx,
8788čímž    což     k3yRnSc7,k3yQnSc7
8789začaly  začít   k5eAaPmAgFnP
8790vznikat vznikat k5eAaImF
8791větší   veliký  k2eAgFnPc1d2
8792částice částice k1gFnPc1
8793a       a       k8xC
8794posléze posléze k6eAd1
8795balvany balvan  k1gInPc1
8796<g/>
8797.       .       kIx.
8798</s>
8799<s desamb="1">
8800Díky    díky    k7c3
8801obrovské        obrovský        k2eAgFnSc3d1
8802gravitaci       gravitace       k1gFnSc3
8803na      na      k7c6
8804sebe    se      k3xPyFc4
8805začaly  začít   k5eAaPmAgInP
8806nabalovat       nabalovat       k5eAaImF
8807prach   prach   k1gInSc4
8808a       a       k8xC
8809plyn    plyn    k1gInSc4
8810z       z       k7c2
8811okolí   okolí   k1gNnSc2
8812až      až      k8xS
8813se      sebe    k3xPyFc4
8814vytvořilo       vytvořit        k5eAaPmAgNnS
8815pevné   pevný   k2eAgNnSc1d1
8816jádro   jádro   k1gNnSc1
8817<g/>
8818.       .       kIx.
8819</s>
8820<s desamb="1">
8821Nakonec nakonec k6eAd1
8822planeta planeta k1gFnSc1
8823nabyla  nabýt   k5eAaPmAgFnS
8824dnešních        dnešní  k2eAgInPc2d1
8825rozměrů rozměr  k1gInPc2
8826<g/>
8827.       .       kIx.
8828</s>
8829<s desamb="1">
8830Předpokládá     předpokládat    k5eAaImIp3nS
8831se      sebe    k3xPyFc4
8832<g/>
8833,       ,       kIx,
8834že      že      k8xS
8835na      na      k7c4
8836na      na      k7c6
8837planetě planeta k1gFnSc6
8838zůstalo zůstat  k5eAaPmAgNnS
8839původní původní k2eAgNnSc1d1
8840složení složení k1gNnSc1
8841atmosféry       atmosféra       k1gFnSc2
8842<g/>
8843,       ,       kIx,
8844takové  takový  k3xDgInPc4
8845<g/>
8846,       ,       kIx,
8847které   který   k3yRgNnSc1
8848se      sebe    k3xPyFc4
8849zformovalo      zformovat       k5eAaPmAgNnS
8850již     již     k6eAd1
8851při     při     k7c6
8852vzniku  vznik   k1gInSc6
8853pracho-plynného pracho-plynný   k2eAgInSc2d1
8854disku   disk    k1gInSc2
8855<g/>
8856.       .       kIx.
8857</s>
8858</doc>
8859<doc author="Lucie Kaplanová" id="401" class="original" source="401">
8860<s>
8861Starokladrubský Starokladrubský k2eAgMnSc1d1
8862kůň     kůň     k1gMnSc1
8863je      být     k5eAaImIp3nS
8864nejstarší       starý   k2eAgNnSc1d3
8865české   český   k2eAgNnSc1d1
8866plemeno plemeno k1gNnSc1
8867<g/>
8868,       ,       kIx,
8869český   český   k2eAgInSc1d1
8870chovatelský     chovatelský     k2eAgInSc1d1
8871unikát  unikát  k1gInSc1
8872<g/>
8873,       ,       kIx,
8874<g/>
8875[       [       kIx(
8876<g/>
88771       #num#   k4
8878<g/>
8879]       ]       kIx)
8880jehož   jehož   k3xOyRp3gInSc1
8881původ   původ   k1gInSc1
8882sahá    sahat   k5eAaImIp3nS
8883až      až      k9
8884na      na      k7c4
8885začátek začátek k1gInSc4
8886novověku        novověk k1gInSc2
8887<g/>
8888.       .       kIx.
8889</s>
8890<s desamb="1">
8891Zároveň zároveň k6eAd1
8892je      být     k5eAaImIp3nS
8893to      ten     k3xDgNnSc1
8894jediné  jediný  k2eAgNnSc1d1
8895plemeno plemeno k1gNnSc1
8896koní    kůň     k1gMnPc2
8897vyšlechtěné     vyšlechtěný     k2eAgFnPc4d1
8898speciálně       speciálně       k6eAd1
8899pro     pro     k7c4
8900ceremoniální    ceremoniální    k2eAgInPc4d1
8901účely   účel    k1gInPc4
8902panovníků       panovník        k1gMnPc2
8903<g/>
8904.       .       kIx.
8905</s>
8906<s desamb="1">
8907Do      do      k7c2
8908dnešních        dnešní  k2eAgInPc2d1
8909dnů     den     k1gInPc2
8910si      se      k3xPyFc3
8911stále   stále   k6eAd1
8912udržel  udržet  k5eAaPmAgInS
8913barokní barokní k2eAgInSc4d1
8914ráz     ráz     k1gInSc4
8915<g/>
8916.       .       kIx.
8917</s>
8918<s desamb="1">
8919Dnes    dnes    k6eAd1
8920je      být     k5eAaImIp3nS
8921to      ten     k3xDgNnSc1
8922velmi   velmi   k6eAd1
8923oblíbený        oblíbený        k2eAgMnSc1d1
8924výstavní        výstavní        k2eAgMnSc1d1
8925nebo    nebo    k8xC
8926rodinný rodinný k2eAgMnSc1d1
8927kůň     kůň     k1gMnSc1
8928<g/>
8929,       ,       kIx,
8930vhodný  vhodný  k2eAgInSc4d1
8931i       i       k9
8932pro     pro     k7c4
8933to      ten     k3xDgNnSc4
8934<g/>
8935,       ,       kIx,
8936aby     aby     kYmCp3nS
8937na      na      k7c4
8938sobě    se      k3xPyFc3
8939vozil   vozit   k5eAaImAgMnS
8940malé    malý    k2eAgFnPc4d1
8941děti    dítě    k1gFnPc4
8942<g/>
8943.       .       kIx.
8944</s>
8945<s desamb="1">
8946Své     svůj    k3xOyFgNnSc4
8947jméno   jméno   k1gNnSc4
8948dostal  dostat  k5eAaPmAgInS
8949podle   podle   k7c2
8950hřebčína        hřebčín k1gInSc2
8951v       v       k7c6
8952Kladrubech      Kladruby        k1gInPc6
8953nad     nad     k7c7
8954Labem   Labe    k1gNnSc7
8955<g/>
8956.       .       kIx.
8957</s>
8958<s desamb="1">
8959Obecně  obecně  k6eAd1
8960se      sebe    k3xPyFc4
8961dělí    dělit   k5eAaImIp3nS
8962na      na      k7c4
8963dva     dva     k4xCgInPc4
8964typy    typ     k1gInPc4
8965<g/>
8966:       :       kIx,
8967starokladrubský starokladrubský k2eAgMnSc1d1
8968bělouš  bělouš  k1gMnSc1
8969a       a       k8xC
8970starokladrubský starokladrubský k2eAgMnSc1d1
8971vraník  vraník  k1gMnSc1
8972<g/>
8973.       .       kIx.
8974</s>
8975<s desamb="1">
8976Starokladrubský Starokladrubský k2eAgMnSc1d1
8977vraník  vraník  k1gMnSc1
8978vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
8979společně        společně        k6eAd1
8980s       s       k7c7
8981běloušem        bělouš  k1gInSc7
8982<g/>
8983.       .       kIx.
8984</s>
8985<s desamb="1">
8986Vraníci vraník  k1gMnPc1
8987ale     ale     k9
8988zdědili zdědit  k5eAaPmAgMnP
8989více    mnoho   k6eAd2
8990vlastností      vlastnost       k1gFnPc2
8991po      po      k7c6
8992tvrdých tvrdý   k2eAgInPc6d1
8993neapolských     neapolský       k2eAgInPc6d1
8994předcích        předek  k1gInPc6
8995<g/>
8996,       ,       kIx,
8997nebyli  být     k5eNaImAgMnP
8998tak     tak     k9
8999ustálení        ustálený        k2eAgMnPc1d1
9000v       v       k7c6
9001exteriéru       exteriér        k1gInSc6
9002<g/>
9003,       ,       kIx,
9004tak     tak     k8xC,k8xS
9005byli    být     k5eAaImAgMnP
9006bráni   brát    k5eAaImNgMnP
9007jako    jako    k8xC,k8xS
9008méně    málo    k6eAd2
9009ušlechtilí      ušlechtilý      k2eAgMnPc1d1
9010<g/>
9011.       .       kIx.
9012</s>
9013<s desamb="1">
9014Byli    být     k5eAaImAgMnP
9015u       u       k7c2
9016císařského      císařský        k2eAgInSc2d1
9017dvora   dvůr    k1gInSc2
9018používáni       používat        k5eAaImNgMnP
9019především       především       k9
9020pro     pro     k7c4
9021smuteční        smuteční        k2eAgInPc4d1
9022obřady  obřad   k1gInPc4
9023a       a       k8xC
9024pro     pro     k7c4
9025církevní        církevní        k2eAgMnPc4d1
9026hodnostáře      hodnostář       k1gMnPc4
9027<g/>
9028,       ,       kIx,
9029ale     ale     k8xC
9030i       i       k9
9031k       k       k7c3
9032těžké   těžký   k2eAgFnSc3d1
9033práci   práce   k1gFnSc3
9034v       v       k7c6
9035hospodářství    hospodářství    k1gNnSc6
9036<g/>
9037,       ,       kIx,
9038pro     pro     k7c4
9039svou    svůj    k3xOyFgFnSc4
9040vytrvalost      vytrvalost      k1gFnSc4
9041a       a       k8xC
9042tahavost        tahavost        k1gFnSc4
9043byli    být     k5eAaImAgMnP
9044oblíbeni        oblíbit k5eAaPmNgMnP
9045mezi    mezi    k7c7
9046chovateli       chovatel        k1gMnPc7
9047a       a       k8xC
9048rolníky rolník  k1gMnPc7
9049<g/>
9050.       .       kIx.
9051<g/>
9052[       [       kIx(
9053<g/>
90541       #num#   k4
9055<g/>
9056]       ]       kIx)
9057Historie        historie        k1gFnPc4
9058chovu   chov    k1gInSc2
9059Jeho    jeho    k3xOp3gInSc4
9060chov    chov    k1gInSc4
9061založil založit k5eAaPmAgMnS
9062císař   císař   k1gMnSc1
9063Rudolf  Rudolf  k1gMnSc1
9064II      II      kA
9065<g/>
9066.       .       kIx.
9067roku    rok     k1gInSc2
90681579    #num#   k4
9069v       v       k7c6
9070obci    obec    k1gFnSc6
9071Kladruby        Kladruby        k1gInPc4
9072nad     nad     k7c7
9073Labem   Labe    k1gNnSc7
9074<g/>
9075,       ,       kIx,
9076kde     kde     k6eAd1
9077je      být     k5eAaImIp3nS
9078nyní    nyní    k6eAd1
9079nejstarší       starý   k2eAgInSc1d3
9080hřebčín hřebčín k1gInSc1
9081Evropy  Evropa  k1gFnSc2
9082a       a       k8xC
9083jeden   jeden   k4xCgInSc4
9084z       z       k7c2
9085nejstarších     starý   k2eAgInPc2d3
9086fungujících     fungující       k2eAgInPc2d1
9087hřebčínů        hřebčín k1gInPc2
9088vůbec   vůbec   k9
9089<g/>
9090.       .       kIx.
9091<g/>
9092[       [       kIx(
9093<g/>
90942       #num#   k4
9095<g/>
9096]       ]       kIx)
9097Základem        základ  k1gInSc7
9098chovu   chov    k1gInSc2
9099byly    být     k5eAaImAgFnP
9100domácí  domácí  k2eAgFnPc1d1
9101klisny  klisna  k1gFnPc1
9102zkřížené        zkřížený        k2eAgFnPc1d1
9103s       s       k7c7
9104dovezenými      dovezený        k2eAgFnPc7d1
9105starošpanělskými        starošpanělský  k2eAgFnPc7d1
9106a       a       k8xC
9107staroitalskými  staroitalský    k2eAgFnPc7d1
9108(       (       kIx(
9109<g/>
9110neapolskými     neapolský       k2eAgNnPc7d1
9111<g/>
9112)       )       kIx)
9113hřebci  hřebec  k1gMnSc3
9114<g/>
9115.       .       kIx.
9116[       [       kIx(
9117<g/>
91183       #num#   k4
9119<g/>
9120]       ]       kIx)
9121Od      od      k7c2
912217      #num#   k4
9123<g/>
9124.       .       kIx.
9125století století k1gNnSc4
9126byla    být     k5eAaImAgFnS
9127vedena  vést    k5eAaImNgFnS
9128plemenná        plemenný        k2eAgFnSc1d1
9129kniha   kniha   k1gFnSc1
9130<g/>
9131,       ,       kIx,
9132ve      v       k7c6
9133které   který   k3yRgFnSc6,k3yIgFnSc6,k3yQgFnSc6
9134bylo    být     k5eAaImAgNnS
9135zaznamenáno     zaznamenat      k5eAaPmNgNnS
9136přes    přes    k7c4
91371       #num#   k4
91380       #num#   k4
9139<g/>
91400       #num#   k4
9141<g/>
91420       #num#   k4
9143kusů    kus     k1gInPc2
9144starokladrubských       starokladrubský k2eAgMnPc2d1
9145koní    kůň     k1gMnPc2
9146<g/>
9147.       .       kIx.
9148</s>
9149<s desamb="1">
9150Někteří některý k3yIgMnPc1
9151z       z       k7c2
9152nich    on      k3xPp3gFnPc2
9153měli    mít     k5eAaImAgMnP
9154údajně  údajně  k6eAd1
9155výšku   výška   k1gFnSc4
9156v       v       k7c6
9157kohoutku        kohoutek        k1gInSc6
91582       #num#   k4
9159m       m       kA
9160<g/>
9161,       ,       kIx,
9162i       i       k8xC
9163když    když    k8xS
9164současní        současný        k2eAgMnPc1d1
9165koně    kůň     k1gMnPc1
9166jsou    být     k5eAaImIp3nP
9167menší   malý    k2eAgFnPc4d2
9168<g/>
9169.       .       kIx.
9170</s>
9171<s desamb="1">
9172Za      za      k7c2
9173sedmileté       sedmiletý       k2eAgFnSc2d1
9174války   válka   k1gFnSc2
9175hřebčín hřebčín k1gInSc1
9176vyhořel vyhořet k5eAaPmAgInS
9177a       a       k8xC
9178přestože        přestože        k8xS
9179koně    kůň     k1gMnPc1
9180byli    být     k5eAaImAgMnP
9181včas    včas    k6eAd1
9182evakuováni      evakuovat       k5eAaBmNgMnP
9183<g/>
9184,       ,       kIx,
9185bylo    být     k5eAaImAgNnS
9186zničeno zničit  k5eAaPmNgNnS
9187mnoho   mnoho   k4c1
9188dokumentů       dokument        k1gInPc2
9189o       o       k7c6
9190šlechtění       šlechtění       k1gNnSc6
9191a       a       k8xC
9192chovu   chov    k1gInSc6
9193starokladrubských       starokladrubský k2eAgMnPc2d1
9194koní    kůň     k1gMnPc2
9195<g/>
9196.       .       kIx.
9197<g/>
9198[       [       kIx(
9199<g/>
92004       #num#   k4
9201<g/>
9202]       ]       kIx)
9203Císařovna       císařovna       k1gFnSc1
9204Marie   Marie   k1gFnSc1
9205Terezie Terezie k1gFnSc1
9206pak     pak     k8xC
9207hřebčín hřebčín k1gInSc4
9208zrušila zrušit  k5eAaPmAgFnS
9209<g/>
9210,       ,       kIx,
9211pak     pak     k8xC
9212jej     on      k3xPp3gMnSc4
9213ale     ale     k8xC
9214Josef   Josef   k1gMnSc1
9215II      II      kA
9216<g/>
9217.       .       kIx.
9218znovu   znovu   k6eAd1
9219obnovil obnovit k5eAaPmAgInS
9220<g/>
9221.       .       kIx.
9222<g/>
9223[       [       kIx(
9224<g/>
92254       #num#   k4
9226<g/>
9227]       ]       kIx)
9228Po      po      k7c6
9229vzniku  vznik   k1gInSc6
9230samostatného    samostatný      k2eAgNnSc2d1
9231Československa  Československo  k1gNnSc2
9232se      sebe    k3xPyFc4
9233chov    chov    k1gInSc1
9234potýkal potýkat k5eAaImAgInS
9235s       s       k7c7
9236mnoha   mnoho   k4c7
9237problémy        problém k1gInPc7
9238<g/>
9239,       ,       kIx,
9240protože protože k8xS
9241koně    kůň     k1gMnPc1
9242byli    být     k5eAaImAgMnP
9243vnímáni vnímat  k5eAaImNgMnP
9244jako    jako    k8xC,k8xS
9245symbol  symbol  k1gInSc4
9246habsburské      habsburský      k2eAgFnSc2d1
9247monarchie       monarchie       k1gFnSc2
9248<g/>
9249.       .       kIx.
9250</s>
9251</doc>
9252<doc author="Lucie Kaplanová" id="402" class="plagiarism" source="401">
9253<s>
9254Starokladrubský Starokladrubský k2eAgMnSc1d1
9255koník   koník   k1gMnSc1
9256je      být     k5eAaImIp3nS
9257jedno   jeden   k4xCgNnSc1
9258z       z       k7c2
9259nejstarších     starý   k2eAgNnPc2d3
9260plemen  plemeno k1gNnPc2
9261<g/>
9262,       ,       kIx,
9263tzv     tzv     kA
9264<g/>
9265.       .       kIx.
9266český   český   k2eAgInSc4d1
9267chovatelský     chovatelský     k2eAgInSc4d1
9268unikát  unikát  k1gInSc4
9269<g/>
9270.       .       kIx.
9271</s>
9272<s desamb="1">
9273Původ   původ   k1gInSc1
9274sahá    sahat   k5eAaImIp3nS
9275na      na      k7c4
9276začátek začátek k1gInSc4
9277nového  nový    k2eAgInSc2d1
9278věku    věk     k1gInSc2
9279<g/>
9280.       .       kIx.
9281</s>
9282<s desamb="1">
9283Je      být     k5eAaImIp3nS
9284to      ten     k3xDgNnSc1
9285také    také    k9
9286jediné  jediný  k2eAgNnSc1d1
9287plemeno plemeno k1gNnSc1
9288koní    kůň     k1gMnPc2
9289<g/>
9290,       ,       kIx,
9291které   který   k3yRgNnSc1
9292bylo    být     k5eAaImAgNnS
9293vyšlechtěné     vyšlechtěný     k2eAgNnSc1d1
9294speciálně       speciálně       k6eAd1
9295zejména zejména k9
9296pro     pro     k7c4
9297ceremoniální    ceremoniální    k2eAgInPc4d1
9298účely   účel    k1gInPc4
9299panovníků       panovník        k1gMnPc2
9300a       a       k8xC
9301králů   král    k1gMnPc2
9302<g/>
9303.       .       kIx.
9304</s>
9305<s desamb="1">
9306Do      do      k7c2
9307dnešních        dnešní  k2eAgInPc2d1
9308dnů     den     k1gInPc2
9309si      se      k3xPyFc3
9310udrželo udržet  k5eAaPmAgNnS
9311svůj    svůj    k3xOyFgInSc4
9312starý   starý   k2eAgInSc4d1
9313barokní barokní k2eAgInSc4d1
9314ráz     ráz     k1gInSc4
9315<g/>
9316.       .       kIx.
9317</s>
9318<s desamb="1">
9319Je      být     k5eAaImIp3nS
9320to      ten     k3xDgNnSc1
9321velmi   velmi   k6eAd1
9322oblíbený        oblíbený        k2eAgInSc4d1
9323výstavní        výstavní        k2eAgInSc4d1
9324či      či      k8xC
9325také    také    k9
9326rodinný rodinný k2eAgMnSc1d1
9327koník   koník   k1gMnSc1
9328<g/>
9329,       ,       kIx,
9330a       a       k8xC
9331je      být     k5eAaImIp3nS
9332vhodný  vhodný  k2eAgInSc1d1
9333i       i       k9
9334pro     pro     k7c4
9335to      ten     k3xDgNnSc4
9336<g/>
9337,       ,       kIx,
9338aby     aby     kYmCp3nS
9339vozil   vozit   k5eAaImAgMnS
9340malé    malý    k2eAgFnPc4d1
9341děti    dítě    k1gFnPc4
9342<g/>
9343.       .       kIx.
9344</s>
9345<s desamb="1">
9346Jméno   jméno   k1gNnSc4
9347dostal  dostat  k5eAaPmAgInS
9348podle   podle   k7c2
9349hřebčína        hřebčín k1gInSc2
9350<g/>
9351,       ,       kIx,
9352který   který   k3yRgMnSc1
9353je      být     k5eAaImIp3nS
9354v       v       k7c6
9355Kladrubech      Kladruby        k1gInPc6
9356(       (       kIx(
9357<g/>
9358nad     nad     k7c7
9359Labem   Labe    k1gNnSc7
9360<g/>
9361)       )       kIx)
9362<g/>
9363.       .       kIx.
9364</s>
9365<s desamb="1">
9366Obecně  obecně  k6eAd1
9367se      sebe    k3xPyFc4
9368dělí    dělit   k5eAaImIp3nS
9369na      na      k7c4
9370dva     dva     k4xCgInPc4
9371podtypy podtyp  k1gInPc4
9372<g/>
9373:       :       kIx,
9374starokladrubský starokladrubský k2eAgMnSc1d1
9375bělák   bělák   k1gMnSc1
9376a       a       k8xC
9377vraník  vraník  k1gMnSc1
9378<g/>
9379.       .       kIx.
9380</s>
9381<s desamb="1">
9382Starokladrubský Starokladrubský k2eAgMnSc1d1
9383vraník  vraník  k1gMnSc1
9384vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
9385dohromady       dohromady       k6eAd1
9386s       s       k7c7
9387bělákem bělák   k1gInSc7
9388<g/>
9389.       .       kIx.
9390</s>
9391<s desamb="1">
9392Vraníci vraník  k1gMnPc1
9393zdědili zdědit  k5eAaPmAgMnP
9394více    mnoho   k6eAd2
9395vlastností      vlastnost       k1gFnPc2
9396po      po      k7c6
9397svých   svůj    k3xOyFgInPc6
9398italských       italský k2eAgInPc6d1
9399předcích        předek  k1gInPc6
9400<g/>
9401,       ,       kIx,
9402nebyli  být     k5eNaImAgMnP
9403tak     tak     k9
9404stálí   stálý   k2eAgMnPc1d1
9405ve      v       k7c6
9406vzhledu vzhled  k1gInSc6
9407<g/>
9408,       ,       kIx,
9409a       a       k8xC
9410proto   proto   k8xC
9411byli    být     k5eAaImAgMnP
9412bráni   brát    k5eAaImNgMnP
9413jako    jako    k8xC,k8xS
9414méně    málo    k6eAd2
9415ušlechtilí      ušlechtilý      k2eAgMnPc1d1
9416<g/>
9417.       .       kIx.
9418</s>
9419<s desamb="1">
9420Byli    být     k5eAaImAgMnP
9421u       u       k7c2
9422císařského      císařský        k2eAgInSc2d1
9423dvora   dvůr    k1gInSc2
9424používáni       používat        k5eAaImNgMnP
9425hlavně  hlavně  k9
9426ke      k       k7c3
9427smutečním       smuteční        k2eAgInPc3d1
9428obřadům obřad   k1gInPc3
9429a       a       k8xC
9430pro     pro     k7c4
9431církevní        církevní        k2eAgMnPc4d1
9432hodnostáře      hodnostář       k1gMnPc4
9433při     při     k7c6
9434ceremoniích     ceremonie       k1gFnPc6
9435<g/>
9436,       ,       kIx,
9437ale     ale     k8xC
9438i       i       k9
9439k       k       k7c3
9440práci   práce   k1gFnSc3
9441v       v       k7c6
9442hospodářství    hospodářství    k1gNnSc6
9443<g/>
9444.       .       kIx.
9445</s>
9446<s desamb="1">
9447Pro     pro     k7c4
9448svou    svůj    k3xOyFgFnSc4
9449vytrvalost      vytrvalost      k1gFnSc4
9450a       a       k8xC
9451tahavost        tahavost        k1gFnSc4
9452byli    být     k5eAaImAgMnP
9453oblíbení        oblíbený        k2eAgMnPc1d1
9454mezi    mezi    k7c7
9455chovateli       chovatel        k1gMnPc7
9456a       a       k8xC
9457rolníky rolník  k1gMnPc7
9458<g/>
9459.       .       kIx.
9460</s>
9461<s desamb="1">
9462Historie        historie        k1gFnPc4
9463chovu   chov    k1gInSc2
9464Chov    chov    k1gInSc1
9465starokladrubského       starokladrubský k2eAgMnSc2d1
9466koníka  koník   k1gMnSc2
9467založil založit k5eAaPmAgMnS
9468panovník        panovník        k1gMnSc1
9469Rudolf  Rudolf  k1gMnSc1
9470II      II      kA
9471<g/>
9472.       .       kIx.
9473v       v       k7c6
9474roce    rok     k1gInSc6
94751579    #num#   k4
9476v       v       k7c6
9477obci    obec    k1gFnSc6
9478Kladruby        Kladruby        k1gInPc4
9479<g/>
9480.       .       kIx.
9481</s>
9482<s desamb="1">
9483Nyní    nyní    k6eAd1
9484je      být     k5eAaImIp3nS
9485tu      tu      k6eAd1
9486nejstarší       starý   k2eAgInSc1d3
9487hřebčín hřebčín k1gInSc1
9488Evropy  Evropa  k1gFnSc2
9489<g/>
9490,       ,       kIx,
9491jeden   jeden   k4xCgInSc4
9492z       z       k7c2
9493nejstarších     starý   k2eAgInPc2d3
9494fungujících     fungující       k2eAgInPc2d1
9495hřebčínů        hřebčín k1gInPc2
9496na      na      k7c6
9497planetě planeta k1gFnSc6
9498vůbec   vůbec   k9
9499<g/>
9500.       .       kIx.
9501</s>
9502<s desamb="1">
9503Základem        základ  k1gInSc7
9504chovu   chov    k1gInSc2
9505byly    být     k5eAaImAgFnP
9506klisny  klisna  k1gFnPc1
9507z       z       k7c2
9508domu    dům     k1gInSc2
9509křížené křížený k2eAgFnSc2d1
9510s       s       k7c7
9511dovezenými      dovezený        k2eAgMnPc7d1
9512španělskými     španělský       k2eAgMnPc7d1
9513a       a       k8xC
9514italskými       italský k2eAgMnPc7d1
9515hřebci  hřebec  k1gMnPc7
9516<g/>
9517.       .       kIx.
9518</s>
9519<s desamb="1">
9520Už      už      k6eAd1
9521od      od      k7c2
952217      #num#   k4
9523<g/>
9524.       .       kIx.
9525století století k1gNnSc3
9526se      sebe    k3xPyFc4
9527vedla   vést    k5eAaImAgFnS
9528plemenná        plemenný        k2eAgFnSc1d1
9529kniha   kniha   k1gFnSc1
9530<g/>
9531,       ,       kIx,
9532ve      v       k7c6
9533níž     jenž    k3xRgFnSc6
9534bylo    být     k5eAaImAgNnS
9535zaznamenáno     zaznamenat      k5eAaPmNgNnS
9536přes    přes    k7c4
95371000    #num#   k4
9538kusů    kus     k1gInPc2
9539starokladrubských       starokladrubský k2eAgMnPc2d1
9540koníků  koník   k1gMnPc2
9541<g/>
9542.       .       kIx.
9543</s>
9544<s desamb="1">
9545Někteří některý k3yIgMnPc1
9546z       z       k7c2
9547nich    on      k3xPp3gFnPc2
9548měli    mít     k5eAaImAgMnP
9549údajně  údajně  k6eAd1
9550výšku   výška   k1gFnSc4
9551v       v       k7c6
9552kohoutku        kohoutek        k1gInSc6
9553až      až      k6eAd1
9554skoro   skoro   k6eAd1
95552       #num#   k4
9556m       m       kA
9557<g/>
9558,       ,       kIx,
9559i       i       k8xC
9560když    když    k8xS
9561současní        současný        k2eAgMnPc1d1
9562koně    kůň     k1gMnPc1
9563jsou    být     k5eAaImIp3nP
9564ještě   ještě   k9
9565mnohem  mnohem  k6eAd1
9566menší   malý    k2eAgFnSc1d2
9567<g/>
9568.       .       kIx.
9569</s>
9570<s desamb="1">
9571Za      za      k7c2
9572sedmileté       sedmiletý       k2eAgFnSc2d1
9573války   válka   k1gFnSc2
9574hřebčín hřebčín k1gInSc1
9575vyhořel vyhořet k5eAaPmAgInS
9576<g/>
9577.       .       kIx.
9578</s>
9579<s desamb="1">
9580I       i       k8xC
9581když    když    k8xS
9582koně    kůň     k1gMnPc1
9583byli    být     k5eAaImAgMnP
9584evakuováni      evakuovat       k5eAaBmNgMnP
9585<g/>
9586,       ,       kIx,
9587bylo    být     k5eAaImAgNnS
9588zničeno zničit  k5eAaPmNgNnS
9589mnoho   mnoho   k4c1
9590dokumentů       dokument        k1gInPc2
9591o       o       k7c4
9592šlechtění       šlechtění       k1gNnSc4
9593koní    kůň     k1gMnPc2
9594<g/>
9595.       .       kIx.
9596</s>
9597<s desamb="1">
9598Císařovna       císařovna       k1gFnSc1
9599Marie   Marie   k1gFnSc1
9600Terezie Terezie k1gFnSc1
9601hřebčín hřebčín k1gInSc4
9602zrušila zrušit  k5eAaPmAgFnS
9603<g/>
9604,       ,       kIx,
9605pak     pak     k8xC
9606jej     on      k3xPp3gMnSc4
9607ale     ale     k8xC
9608její    její    k3xOp3gMnSc1
9609syn     syn     k1gMnSc1
9610Josef   Josef   k1gMnSc1
9611II      II      kA
9612<g/>
9613.       .       kIx.
9614znovu   znovu   k6eAd1
9615obnovil obnovit k5eAaPmAgInS
9616a       a       k8xC
9617renovoval       renovovat       k5eAaBmAgInS
9618<g/>
9619.       .       kIx.
9620</s>
9621<s desamb="1">
9622Po      po      k7c6
9623vzniku  vznik   k1gInSc6
9624Československa  Československo  k1gNnSc2
9625se      sebe    k3xPyFc4
9626chov    chov    k1gInSc1
9627potýkal potýkat k5eAaImAgInS
9628s       s       k7c7
9629mnoha   mnoho   k4c7
9630malými  malý    k2eAgInPc7d1
9631i       i       k8xC
9632velkými velký   k2eAgInPc7d1
9633problémy        problém k1gInPc7
9634<g/>
9635,       ,       kIx,
9636protože protože k8xS
9637koně    kůň     k1gMnPc1
9638byli    být     k5eAaImAgMnP
9639vnímáni vnímat  k5eAaImNgMnP
9640jako    jako    k8xC,k8xS
9641symbol  symbol  k1gInSc4
9642monarchie       monarchie       k1gFnSc2
9643<g/>
9644.       .       kIx.
9645</s>
9646</doc>
9647<doc author="Lucie Kaplanová" id="403" class="original" source="403">
9648<s>
9649Huculský        huculský        k2eAgMnSc1d1
9650kůň     kůň     k1gMnSc1
9651Huculský        huculský        k2eAgMnSc1d1
9652kůň     kůň     k1gMnSc1
9653(       (       kIx(
9654<g/>
9655tzv     tzv     kA
9656<g/>
9657.       .       kIx.
9658hucul   hucul   k1gMnSc1
9659<g/>
9660)       )       kIx)
9661je      být     k5eAaImIp3nS
9662malé    malý    k2eAgNnSc1d1
9663houževnaté      houževnatý      k2eAgNnSc1d1
9664plemeno plemeno k1gNnSc1
9665koně    kůň     k1gMnSc2
9666<g/>
9667,       ,       kIx,
9668chované chovaný k2eAgFnSc6d1
9669původně původně k6eAd1
9670především       především       k9
9671v       v       k7c6
9672Karpatech       Karpaty k1gInPc6
9673<g/>
9674.       .       kIx.
9675</s>
9676<s desamb="1">
9677Své     svůj    k3xOyFgNnSc4
9678jméno   jméno   k1gNnSc4
9679získal  získat  k5eAaPmAgInS
9680podle   podle   k7c2
9681etnika  etnikum k1gNnSc2
9682rusínských      rusínský        k2eAgMnPc2d1
9683horalů  horal   k1gMnPc2
9684Huculů  Hucul   k1gMnPc2
9685<g/>
9686[       [       kIx(
9687<g/>
96881       #num#   k4
9689<g/>
9690]       ]       kIx)
9691<g/>
9692.       .       kIx.
9693</s>
9694<s desamb="1">
9695Patří   patřit  k5eAaImIp3nS
9696mezi    mezi    k7c4
9697přímé   přímý   k2eAgMnPc4d1
9698potomky potomek k1gMnPc4
9699již     již     k6eAd1
9700vyhynulého      vyhynulý        k2eAgMnSc4d1
9701tarpana tarpan  k1gMnSc4
9702<g/>
9703.       .       kIx.
9704</s>
9705<s desamb="1">
9706Historie        historie        k1gFnSc1
9707Historie        historie        k1gFnSc2
9708tohoto  tento   k3xDgMnSc2
9709houževnatého    houževnatý      k2eAgMnSc2d1
9710horského        horský  k2eAgMnSc2d1
9711koníka  koník   k1gMnSc2
9712se      sebe    k3xPyFc4
9713nepočítá        počítat k5eNaImIp3nS
9714na      na      k7c4
9715stovky  stovka  k1gFnPc4
9716<g/>
9717,       ,       kIx,
9718ale     ale     k8xC
9719zřejmě  zřejmě  k6eAd1
9720na      na      k7c4
9721tisíce  tisíc   k4xCgInPc4
9722let     léto    k1gNnPc2
9723<g/>
9724.       .       kIx.
9725</s>
9726<s desamb="1">
9727Je      být     k5eAaImIp3nS
9728možné   možný   k2eAgNnSc1d1
9729<g/>
9730,       ,       kIx,
9731že      že      k8xS
9732vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
9733přímo   přímo   k6eAd1
9734z       z       k7c2
9735tarpana tarpan  k1gMnSc2
9736lesního lesní   k2eAgInSc2d1
9737již     již     k6eAd1
9738v       v       k7c6
9739některém        některý k3yIgInSc6
9740z       z       k7c2
9741období  období  k1gNnPc2
9742pleistocénu     pleistocén      k1gInSc2
9743<g/>
9744.       .       kIx.
9745</s>
9746<s desamb="1">
9747Jeho    jeho    k3xOp3gFnSc7
9748domovinou       domovina        k1gFnSc7
9749jsou    být     k5eAaImIp3nP
9750především       především       k6eAd1
9751rumunské        rumunský        k2eAgInPc1d1
9752a       a       k8xC
9753ukrajinské      ukrajinský      k2eAgInPc1d1
9754Karpaty Karpaty k1gInPc1
9755<g/>
9756.       .       kIx.
9757</s>
9758<s desamb="1">
9759Původní původní k2eAgNnSc1d1
9760využití využití k1gNnSc1
9761tohoto  tento   k3xDgMnSc2
9762koně    kůň     k1gMnSc2
9763bylo    být     k5eAaImAgNnS
9764v       v       k7c6
9765zemědělství     zemědělství     k1gNnSc6
9766a       a       k8xC
9767v       v       k7c6
9768zápřahu zápřah  k1gInSc6
9769<g/>
9770.       .       kIx.
9771</s>
9772<s desamb="1">
9773Tento   tento   k3xDgMnSc1
9774kůň     kůň     k1gMnSc1
9775má      mít     k5eAaImIp3nS
9776předky  předek  k1gInPc4
9777v       v       k7c6
9778primitivních    primitivní      k2eAgNnPc6d1
9779plemenech       plemeno k1gNnPc6
9780<g/>
9781,       ,       kIx,
9782avšak   avšak   k8xC
9783jeho    jeho    k3xOp3gInSc4
9784ráz     ráz     k1gInSc4
9785mu      on      k3xPp3gMnSc3
9786vetkla  vetknout        k5eAaPmAgFnS
9787hlavně  hlavně  k6eAd1
9788krajina krajina k1gFnSc1
9789<g/>
9790,       ,       kIx,
9791ve      v       k7c6
9792které   který   k3yRgFnSc6,k3yIgFnSc6,k3yQgFnSc6
9793žil     žít     k5eAaImAgMnS
9794-       -       kIx~
9795Karpaty Karpaty k1gInPc4
9796v       v       k7c6
9797Podkarpatské    podkarpatský    k2eAgFnSc6d1
9798Rusi    Rus     k1gFnSc6
9799<g/>
9800.       .       kIx.
9801</s>
9802<s desamb="1">
9803Koník   koník   k1gMnSc1
9804vyniká  vynikat k5eAaImIp3nS
9805odolností       odolnost        k1gFnSc7
9806<g/>
9807,       ,       kIx,
9808původně původně k6eAd1
9809to      ten     k3xDgNnSc1
9810byl     být     k5eAaImAgMnS
9811divoký  divoký  k2eAgMnSc1d1
9812kůň     kůň     k1gMnSc1
9813<g/>
9814,       ,       kIx,
9815který   který   k3yRgInSc1
9816pravděpodobně   pravděpodobně   k6eAd1
9817vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
9818křížením        křížení k1gNnSc7
9819tarpana tarpan  k1gMnSc4
9820a       a       k8xC
9821koně    kůň     k1gMnSc4
9822Przewalského    Przewalský      k2eAgInSc2d1
9823<g/>
9824.       .       kIx.
9825</s>
9826<s desamb="1">
9827To      ten     k3xDgNnSc4
9828dokládá dokládat        k5eAaImIp3nS
9829úhoří   úhoří   k2eAgInSc1d1
9830pruh    pruh    k1gInSc1
9831na      na      k7c6
9832hřbetu  hřbet   k1gInSc6
9833a       a       k8xC
9834zebrování       zebrování       k1gNnSc1
9835na      na      k7c6
9836nohou   noha    k1gFnPc6
9837<g/>
9838.       .       kIx.
9839</s>
9840<s desamb="1">
9841Avšak   avšak   k8xC
9842toto    tento   k3xDgNnSc1
9843plemeno plemeno k1gNnSc1
9844pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
9845ze      z       k7c2
9846skupiny skupina k1gFnSc2
9847tzv     tzv     kA
9848<g/>
9849.       .       kIx.
9850primitivních    primitivní      k2eAgMnPc2d1
9851koní    kůň     k1gMnPc2
9852<g/>
9853.       .       kIx.
9854</s>
9855</doc>
9856<doc author="Lucie Kaplanová" id="404" class="plagiarism" source="403">
9857<s>
9858Huculský        huculský        k2eAgMnSc1d1
9859kůň     kůň     k1gMnSc1
9860Hucul   Hucul   k1gMnSc1
9861je      být     k5eAaImIp3nS
9862malá    malý    k2eAgFnSc1d1
9863houževnatá      houževnatý      k2eAgFnSc1d1
9864rasa    rasa    k1gFnSc1
9865koně    kůň     k1gMnSc2
9866<g/>
9867,       ,       kIx,
9868chovaná chovaný k2eAgFnSc1d1
9869v       v       k7c6
9870dávných dávný   k2eAgFnPc6d1
9871dobách  doba    k1gFnPc6
9872hlavně  hlavně  k6eAd1
9873v       v       k7c6
9874horách  hora    k1gFnPc6
9875Karpaty Karpaty k1gInPc4
9876<g/>
9877.       .       kIx.
9878</s>
9879<s desamb="1">
9880Jméno   jméno   k1gNnSc4
9881tento   tento   k3xDgMnSc1
9882kůň     kůň     k1gMnSc1
9883získal  získat  k5eAaPmAgMnS
9884podle   podle   k7c2
9885národu  národ   k1gInSc2
9886rusínských      rusínský        k2eAgMnPc2d1
9887horalů  horal   k1gMnPc2
9888<g/>
9889,       ,       kIx,
9890kteří   který   k3yRgMnPc1
9891se      sebe    k3xPyFc4
9892jmenovali       jmenovat        k5eAaImAgMnP,k5eAaBmAgMnP
9893Huculové        Hucul   k1gMnPc1
9894<g/>
9895.       .       kIx.
9896</s>
9897<s desamb="1">
9898Patří   patřit  k5eAaImIp3nS
9899mezi    mezi    k7c4
9900potomky potomek k1gMnPc4
9901již     již     k6eAd1
9902vyhynulého      vyhynulý        k2eAgMnSc4d1
9903koně    kůň     k1gMnSc4
9904jménem  jméno   k1gNnSc7
9905tarpan  tarpan  k1gMnSc1
9906<g/>
9907.       .       kIx.
9908</s>
9909<s desamb="1">
9910Historie        historie        k1gFnSc1
9911Historie        historie        k1gFnSc1
9912tohoto  tento   k3xDgMnSc2
9913velmi   velmi   k6eAd1
9914odolného        odolný  k2eAgMnSc2d1
9915horského        horský  k2eAgMnSc2d1
9916koně    kůň     k1gMnSc2
9917trvá    trvat   k5eAaImIp3nS
9918zřejmě  zřejmě  k6eAd1
9919již     již     k6eAd1
9920stovky  stovka  k1gFnPc1
9921nebo    nebo    k8xC
9922také    také    k9
9923tisíce  tisíc   k4xCgInPc1
9924let     léto    k1gNnPc2
9925<g/>
9926.       .       kIx.
9927</s>
9928<s desamb="1">
9929Je      být     k5eAaImIp3nS
9930dost    dost    k6eAd1
9931možná   možná   k9
9932pravděpodobné   pravděpodobný   k2eAgNnSc1d1
9933<g/>
9934,       ,       kIx,
9935že      že      k8xS
9936vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
9937přímo   přímo   k6eAd1
9938z       z       k7c2
9939tarpana tarpan  k1gMnSc2
9940lesního lesní   k2eAgInSc2d1
9941již     již     k6eAd1
9942v       v       k7c6
9943některém        některý k3yIgInSc6
9944z       z       k7c2
9945období  období  k1gNnPc2
9946historického    historický      k2eAgInSc2d1
9947pleistocénu     pleistocén      k1gInSc2
9948<g/>
9949.       .       kIx.
9950</s>
9951<s desamb="1">
9952Jeho    jeho    k3xOp3gInSc7
9953domovem domov   k1gInSc7
9954jsou    být     k5eAaImIp3nP
9955zejména zejména k9
9956rumunské        rumunský        k2eAgNnSc1d1
9957ale     ale     k8xC
9958také    také    k9
9959ukrajinské      ukrajinský      k2eAgFnPc1d1
9960hory    hora    k1gFnPc1
9961Karpaty Karpaty k1gInPc1
9962<g/>
9963.       .       kIx.
9964</s>
9965<s desamb="1">
9966Původní původní k2eAgNnSc1d1
9967využití využití k1gNnSc1
9968tohoto  tento   k3xDgMnSc2
9969koníčka koníček k1gMnSc2
9970bylo    být     k5eAaImAgNnS
9971hlavně  hlavně  k6eAd1
9972zemědělské      zemědělský      k2eAgFnPc4d1
9973práce   práce   k1gFnPc4
9974a       a       k8xC
9975zápřah  zápřah  k1gInSc4
9976<g/>
9977.       .       kIx.
9978</s>
9979<s desamb="1">
9980Tento   tento   k3xDgMnSc1
9981koník   koník   k1gMnSc1
9982má      mít     k5eAaImIp3nS
9983předky  předek  k1gInPc4
9984v       v       k7c6
9985primitivních    primitivní      k2eAgFnPc6d1
9986rasách  rasa    k1gFnPc6
9987<g/>
9988,       ,       kIx,
9989ale     ale     k8xC
9990jeho    jeho    k3xOp3gInSc4
9991ráz     ráz     k1gInSc4
9992mu      on      k3xPp3gMnSc3
9993vetkla  vetknout        k5eAaPmAgFnS
9994hlavně  hlavně  k6eAd1
9995krajina krajina k1gFnSc1
9996<g/>
9997,       ,       kIx,
9998v       v       k7c6
9999níž     jenž    k3xRgFnSc6
10000žil     žít     k5eAaImAgMnS
10001(       (       kIx(
10002<g/>
10003hory    hora    k1gFnPc1
10004Karpaty Karpaty k1gInPc7
10005<g/>
10006)       )       kIx)
10007<g/>
10008.       .       kIx.
10009</s>
10010<s desamb="1">
10011Kůň     kůň     k1gMnSc1
10012vyniká  vynikat k5eAaImIp3nS
10013svou    svůj    k3xOyFgFnSc7
10014velkou  velký   k2eAgFnSc7d1
10015odolností       odolnost        k1gFnSc7
10016<g/>
10017.       .       kIx.
10018</s>
10019<s desamb="1">
10020Původně původně k6eAd1
10021to      ten     k3xDgNnSc1
10022byl     být     k5eAaImAgMnS
10023polodivoký      polodivoký      k2eAgMnSc1d1
10024kůň     kůň     k1gMnSc1
10025<g/>
10026,       ,       kIx,
10027který   který   k3yRgInSc1
10028pravděpodobně   pravděpodobně   k6eAd1
10029vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgInS
10030křížením        křížení k1gNnSc7
10031tarpana tarpan  k1gMnSc4
10032a       a       k8xC
10033koně    kůň     k1gMnSc4
10034Převalského     převalský       k2eAgInSc2d1
10035<g/>
10036.       .       kIx.
10037</s>
10038<s desamb="1">
10039O       o       k7c6
10040tom     ten     k3xDgNnSc6
10041svědčí  svědčit k5eAaImIp3nS
10042úhoří   úhoří   k2eAgInSc1d1
10043pruh    pruh    k1gInSc1
10044na      na      k7c4
10045zádech  zádech  k1gInSc4
10046a       a       k8xC
10047zebrované       zebrovaný       k2eAgFnPc4d1
10048nohy    noha    k1gFnPc4
10049<g/>
10050.       .       kIx.
10051</s>
10052<s desamb="1">
10053Tato    tento   k3xDgFnSc1
10054rasa    rasa    k1gFnSc1
10055pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
10056ze      z       k7c2
10057skupiny skupina k1gFnSc2
10058úplně   úplně   k6eAd1
10059primitivních    primitivní      k2eAgMnPc2d1
10060koní    kůň     k1gMnPc2
10061<g/>
10062.       .       kIx.
10063</s>
10064</doc>
10065<doc author="Lucie Kaplanová" id="405" class="original" source="405">
10066<s>
10067Hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10068kůň     kůň     k1gMnSc1
10069Hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10070kůň     kůň     k1gMnSc1
10071je      být     k5eAaImIp3nS
10072plemeno plemeno k1gNnSc1
10073koně    kůň     k1gMnSc2
10074vyšlechtěného   vyšlechtěný     k2eAgMnSc2d1
10075v       v       k7c6
10076Německu Německo k1gNnSc6
10077v       v       k7c6
1007817      #num#   k4
10079<g/>
10080.       .       kIx.
10081-       -       kIx~
1008218      #num#   k4
10083<g/>
10084.       .       kIx.
10085století století k1gNnSc2
10086<g/>
10087.       .       kIx.
10088</s>
10089<s desamb="1">
10090Historie        historie        k1gFnSc1
10091chovu   chov    k1gInSc2
10092Hannoverší      Hannoverší      k2eAgMnPc1d1
10093koně    kůň     k1gMnPc1
10094se      sebe    k3xPyFc4
10095těšili  těšit   k5eAaImAgMnP
10096hojné   hojný   k2eAgFnSc3d1
10097královské       královský       k2eAgFnSc3d1
10098podpoře podpora k1gFnSc3
10099ještě   ještě   k9
10100před    před    k7c7
10101založením       založení        k1gNnSc7
10102hřebčince       hřebčinec       k1gInSc2
10103v       v       k7c6
10104Celle   Cella   k1gFnSc6
10105<g/>
10106.       .       kIx.
10107</s>
10108<s desamb="1">
10109Bílý    bílý    k2eAgMnSc1d1
10110hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10111kůň     kůň     k1gMnSc1
10112zdobil  zdobit  k5eAaImAgMnS
10113štít    štít    k1gInSc4
10114s       s       k7c7
10115erbem   erb     k1gInSc7
10116kurfiřta        kurfiřt k1gMnSc2
10117Ernesta Ernest  k1gMnSc2
10118Augusta August  k1gMnSc2
10119(       (       kIx(
10120<g/>
101211629    #num#   k4
10122-       -       kIx~
101231698    #num#   k4
10124<g/>
10125)       )       kIx)
10126a       a       k8xC
10127slavní  slavný  k2eAgMnPc1d1
10128královští       královský       k2eAgMnPc1d1
10129krémoví krémový k2eAgMnPc1d1
10130hannovaráni     hannovarán      k2eAgMnPc1d1
10131(       (       kIx(
10132<g/>
10133bíle    bíle    k6eAd1
10134narozeni        narozen k2eAgMnPc1d1
10135bělouši bělouš  k1gMnPc1
10136<g/>
10137)       )       kIx)
10138se      sebe    k3xPyFc4
10139světle  světlo  k1gNnSc6
10140kávovými        kávový  k2eAgFnPc7d1
10141hřívami hříva   k1gFnPc7
10142aohonem aohon   k1gInSc7
10143se      sebe    k3xPyFc4
10144z       z       k7c2
10145podnětu podnět  k1gInSc2
10146manželky        manželka        k1gFnSc2
10147kurfiřta        kurfiřt k1gMnSc2
10148Sophie  Sophia  k1gFnSc2
10149chovali chovat  k5eAaImAgMnP
10150v       v       k7c6
10151královské       královský       k2eAgFnSc6d1
10152rezidenci       rezidence       k1gFnSc6
10153v       v       k7c4
10154Herrenhausenu   Herrenhausen    k2eAgFnSc4d1
10155<g/>
10156.       .       kIx.
10157</s>
10158<s desamb="1">
10159Pozůstatky      pozůstatek      k1gInPc1
10160tohoto  tento   k3xDgInSc2
10161chovu   chov    k1gInSc2
10162-       -       kIx~
10163kočároví        kočárový        k2eAgMnPc1d1
10164koně    kůň     k1gMnPc1
10165<g/>
10166,       ,       kIx,
10167sloužili        sloužit k5eAaImAgMnP
10168při     při     k7c6
10169britských       britský k2eAgInPc6d1
10170královských     královský       k2eAgInPc6d1
10171ceremoniálech   ceremoniál      k1gInPc6
10172za      za      k7c4
10173vlády   vláda   k1gFnPc4
10174Jiřího  Jiří    k1gMnSc2
10175I.      I.      kA
10176<g/>
10177,       ,       kIx,
10178a       a       k8xC
10179pak     pak     k6eAd1
10180až      až      k9
10181do      do      k7c2
10182časů    čas     k1gInPc2
10183Jiřího  Jiří    k1gMnSc2
10184V.      V.      kA
10185V       v       k7c6
10186roce    rok     k1gInSc6
101871714    #num#   k4
10188<g/>
10189,       ,       kIx,
10190když    když    k8xS
10191se      sebe    k3xPyFc4
10192Jiří    Jiří    k1gMnSc1
10193<g/>
10194,       ,       kIx,
10195kurfiřt kurfiřt k1gMnSc1
10196hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10197<g/>
10198,       ,       kIx,
10199stal    stát    k5eAaPmAgMnS
10200Jiřím   Jiří    k1gMnPc3
10201I.      I.      kA
10202Anglickým       anglický        k2eAgFnPc3d1
10203<g/>
10204,       ,       kIx,
10205se      sebe    k3xPyFc4
10206začali  začít   k5eAaPmAgMnP
10207do      do      k7c2
10208Celle   Cell    k1gFnSc2
10209dovážet dovážet k5eAaImF
10210tehdejší        tehdejší        k2eAgInPc4d1
10211"       "       kIx"
10212<g/>
10213plnokrevníci    plnokrevník     k1gMnPc1
10214<g/>
10215"       "       kIx"
10216<g/>
10217,       ,       kIx,
10218aby     aby     kYmCp3nP
10219zlepšili        zlepšit k5eAaPmAgMnP
10220exteriér        exteriér        k1gInSc4
10221domácího        domácí  k2eAgInSc2d1
10222hannoverského   hannoverský     k2eAgInSc2d1
10223chovu   chov    k1gInSc2
10224<g/>
10225.       .       kIx.
10226</s>
10227<s desamb="1">
10228Původně původně k6eAd1
10229zde     zde     k6eAd1
10230bylo    být     k5eAaImAgNnS
1023113      #num#   k4
10232černých černý   k2eAgInPc2d1
10233holštýnů        holštýn k1gInPc2
10234<g/>
10235,       ,       kIx,
10236vytvářejících   vytvářející     k2eAgNnPc6d1
10237základ  základ  k1gInSc4
10238chovu   chov    k1gInSc2
10239<g/>
10240,       ,       kIx,
10241kteří   který   k3yRgMnPc1
10242měli    mít     k5eAaImAgMnP
10243převládající    převládající    k2eAgInSc4d1
10244vliv    vliv    k1gInSc4
10245v       v       k7c6
10246hřebčinci       hřebčinec       k1gInSc6
10247i       i       k8xC
10248pro     pro     k7c4
10249příštích        příští  k2eAgNnPc2d1
1025030      #num#   k4
10251let     let     k1gInSc4
10252<g/>
10253.       .       kIx.
10254</s>
10255<s desamb="1">
10256Později pozdě   k6eAd2
10257došlo   dojít   k5eAaPmAgNnS
10258k       k       k7c3
10259dalšímu další   k2eAgInSc3d1
10260dovozu  dovoz   k1gInSc3
10261plnokrevníků    plnokrevník     k1gMnPc2
10262<g/>
10263.       .       kIx.
10264</s>
10265<s desamb="1">
10266Tak     tak     k6eAd1
10267vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
10268lehčí   lehký   k2eAgMnSc1d2
10269a       a       k8xC
10270mnohem  mnohem  k6eAd1
10271pohyblivější    pohyblivý       k2eAgMnSc1d2
10272kůň     kůň     k1gMnSc1
10273<g/>
10274,       ,       kIx,
10275dostatečně      dostatečně      k6eAd1
10276vhodný  vhodný  k2eAgMnSc1d1
10277jak     jak     k8xC,k8xS
10278pro     pro     k7c4
10279lehkou  lehký   k2eAgFnSc4d1
10280zápřež  zápřež  k1gFnSc4
10281<g/>
10282,       ,       kIx,
10283tak     tak     k8xC,k8xS
10284pro     pro     k7c4
10285práci   práce   k1gFnSc4
10286pod     pod     k7c7
10287sedlem  sedlo   k1gNnSc7
10288<g/>
10289,       ,       kIx,
10290přesto  přesto  k8xC
10291ještě   ještě   k9
10292dosti   dosti   k6eAd1
10293silný   silný   k2eAgInSc1d1
10294pro     pro     k7c4
10295většinu většina k1gFnSc4
10296prací   práce   k1gFnPc2
10297na      na      k7c6
10298poli    pole    k1gNnSc6
10299<g/>
10300.       .       kIx.
10301</s>
10302<s desamb="1">
10303Ke      k       k7c3
10304konci   konec   k1gInSc3
1030518      #num#   k4
10306<g/>
10307.       .       kIx.
10308století století k1gNnSc1
10309bylo    být     k5eAaImAgNnS
10310ve      v       k7c6
10311stavu   stav    k1gInSc6
10312sto     sto     k4xCgNnSc4
10313hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10314<g/>
10315.       .       kIx.
10316</s>
10317<s desamb="1">
10318Mezi    mezi    k7c7
10319nimi    on      k3xPp3gMnPc7
10320<g/>
10321,       ,       kIx,
10322a       a       k8xC
10323to      ten     k3xDgNnSc1
10324k       k       k7c3
10325zušlechťování   zušlechťování   k1gNnSc3
10326populace        populace        k1gFnSc2
10327<g/>
10328,       ,       kIx,
10329byli    být     k5eAaImAgMnP
10330též     též     k9
10331hřebci  hřebec  k1gMnPc1
10332východopruští   východopruský   k2eAgMnPc1d1
10333<g/>
10334,       ,       kIx,
10335andaluští       andaluský       k2eAgMnPc1d1
10336a       a       k8xC
10337frederiksborgští        frederiksborgštit       k5eAaPmIp3nP
10338<g/>
10339.       .       kIx.
10340</s>
10341<s desamb="1">
10342Během   během   k7c2
10343napoleonských   napoleonský     k2eAgFnPc2d1
10344válek   válka   k1gFnPc2
10345byl     být     k5eAaImAgInS
10346chov    chov    k1gInSc1
10347téměř   téměř   k6eAd1
10348zničen  zničit  k5eAaPmNgInS
10349<g/>
10350.       .       kIx.
10351</s>
10352<s desamb="1">
10353Když    když    k8xS
10354se      sebe    k3xPyFc4
10355hřebčinec       hřebčinec       k1gInSc1
10356v       v       k7c6
10357roce    rok     k1gInSc6
103581816    #num#   k4
10359obnovoval       obnovovat       k5eAaImAgInS
10360<g/>
10361,       ,       kIx,
10362vrátilo vrátit  k5eAaPmAgNnS
10363se      sebe    k3xPyFc4
10364do      do      k7c2
10365Meklenburska    Meklenbursko    k1gNnSc2
10366z       z       k7c2
10367evakuovaných    evakuovaný      k2eAgMnPc2d1
10368hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10369pouze   pouze   k6eAd1
1037030      #num#   k4
10371<g/>
10372.       .       kIx.
10373</s>
10374<s desamb="1">
10375V       v       k7c6
10376době    doba    k1gFnSc6
10377první   první   k4xOgFnSc2
10378světové světový k2eAgFnSc2d1
10379války   válka   k1gFnSc2
10380bylo    být     k5eAaImAgNnS
10381v       v       k7c6
10382Celle   Cella   k1gFnSc6
10383350     #num#   k4
10384hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10385a       a       k8xC
10386v       v       k7c6
10387roce    rok     k1gInSc6
103881925    #num#   k4
10389jejich  jejich  k3xOp3gInSc1
10390počet   počet   k1gInSc1
10391vzrostl vzrůst  k5eAaPmAgInS
10392na      na      k7c4
10393500     #num#   k4
10394<g/>
10395.       .       kIx.
10396</s>
10397<s desamb="1">
10398K       k       k7c3
10399ustájení        ustájení        k1gNnSc3
10400všech   všechen k3xTgMnPc2,k3xTgMnPc2wZ
10401těch    ten     k3xDgMnPc2
10402koní    kůň     k1gMnPc2
10403se      sebe    k3xPyFc4
10404využíval        využívat        k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS
10405jiný    jiný    k2eAgInSc1d1
10406hřebčinec       hřebčinec       k1gInSc1
10407v       v       k7c6
10408Osnabrücku-Eversburgu   Osnabrücku-Eversburg    k1gInSc6
10409a       a       k8xC
10410jako    jako    k8xC,k8xS
10411pobídka pobídka k1gFnSc1
10412k       k       k7c3
10413dalšímu další   k2eAgInSc3d1
10414chovu   chov    k1gInSc3
10415hannoverských   hannoverský     k2eAgMnPc2d1
10416koní    kůň     k1gMnPc2
10417bylo    být     k5eAaImAgNnS
10418v       v       k7c6
10419této    tento   k3xDgFnSc6
10420oblasti oblast  k1gFnSc6
10421rozmístěno      rozmístit       k5eAaPmNgNnS
10422dalších další   k2eAgMnPc2d1
10423100     #num#   k4
10424hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10425<g/>
10426.       .       kIx.
10427</s>
10428<s desamb="1">
10429Osnabrück-Eversburg     Osnabrück-Eversburg     k1gInSc1
10430zůstal  zůstat  k5eAaPmAgInS
10431v       v       k7c6
10432činnosti        činnost k1gFnSc6
10433až      až      k9
10434do      do      k7c2
10435roku    rok     k1gInSc2
104361961    #num#   k4
10437<g/>
10438.       .       kIx.
10439</s>
10440<s desamb="1">
10441Mezi    mezi    k7c7
10442světovými       světový k2eAgFnPc7d1
10443válkami válka   k1gFnPc7
10444počet   počet   k1gInSc1
10445hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10446vhodných        vhodný  k2eAgFnPc2d1
10447k       k       k7c3
10448chovu   chov    k1gInSc3
10449kolísal kolísat k5eAaImAgInS
10450a       a       k8xC
10451v       v       k7c6
10452různých různý   k2eAgFnPc6d1
10453oblastech       oblast  k1gFnPc6
10454se      sebe    k3xPyFc4
10455vyhraňovaly     vyhraňovat      k5eAaImAgFnP
10456různé   různý   k2eAgFnPc1d1
10457typy    typa    k1gFnPc1
10458<g/>
10459,       ,       kIx,
10460odchylné        odchylný        k2eAgFnPc1d1
10461od      od      k7c2
10462původního       původní k2eAgInSc2d1
10463plemenného      plemenný        k2eAgInSc2d1
10464typu    typ     k1gInSc2
10465<g/>
10466.       .       kIx.
10467</s>
10468<s desamb="1">
10469Po      po      k7c6
10470druhé   druhý   k4xOgFnSc6
10471světové světový k2eAgFnSc6d1
10472válce   válka   k1gFnSc6
10473se      sebe    k3xPyFc4
10474do      do      k7c2
10475Celle   Celle   k1gNnSc2
10476dostali dostat  k5eAaPmAgMnP
10477během   během   k7c2
10478své     svůj    k3xOyFgFnSc2
10479pouti   pouť    k1gFnSc2
10480z       z       k7c2
10481východního      východní        k2eAgNnSc2d1
10482Pruska  Prusko  k1gNnSc2
10483někteří některý k3yIgMnPc1
10484trakénští       trakénský       k2eAgMnPc1d1
10485koně    kůň     k1gMnPc1
10486a       a       k8xC
10487byli    být     k5eAaImAgMnP
10488chovatelsky     chovatelsky     k6eAd1
10489využiti využít  k5eAaPmNgMnP
10490<g/>
10491.       .       kIx.
10492</s>
10493<s desamb="1">
10494Aby     aby     kYmCp3nP
10495uspokojili      uspokojit       k5eAaPmAgMnP
10496novou   nový    k2eAgFnSc4d1
10497poptávku        poptávka        k1gFnSc4
10498po      po      k7c6
10499vysoce  vysoce  k6eAd1
10500kvalitních      kvalitní        k2eAgFnPc2d1
10501jezdeckých      jezdecký        k2eAgFnPc2d1
10502a       a       k8xC
10503sportovních     sportovní       k2eAgFnPc2d1
10504koních  koní    k2eAgFnPc2d1
10505vyvinuli        vyvinout        k5eAaPmAgMnP
10506chovatelé       chovatel        k1gMnPc1
10507v       v       k7c6
10508roce    rok     k1gInSc6
105091960    #num#   k4
10510cílevědomé      cílevědomý      k2eAgNnSc4d1
10511úsilí   úsilí   k1gNnSc4
10512<g/>
10513.       .       kIx.
10514</s>
10515<s desamb="1">
10516Úspěch  úspěch  k1gInSc4
10517těmto   tento   k3xDgFnPc3
10518novým   nový    k2eAgFnPc3d1
10519snahám  snaha   k1gFnPc3
10520zajistilo       zajistit        k5eAaPmAgNnS
10521využití využití k1gNnSc3
10522trakénských     trakénský       k2eAgMnPc2d1
10523koní    kůň     k1gMnPc2
10524a       a       k8xC
10525plnokrevníků    plnokrevník     k1gMnPc2
10526<g/>
10527,       ,       kIx,
10528kteří   který   k3yRgMnPc1
10529byli    být     k5eAaImAgMnP
10530v       v       k7c6
10531té      ten     k3xDgFnSc6
10532době    doba    k1gFnSc6
10533ve      v       k7c6
10534stavu   stav    k1gInSc6
10535v       v       k7c6
10536hřebčinci       hřebčinec       k1gInSc6
10537v       v       k7c6
10538Celle   Cella   k1gFnSc6
10539<g/>
10540.       .       kIx.
10541</s>
10542<s desamb="1">
10543Měli    mít     k5eAaImAgMnP
10544zušlechťující   zušlechťující   k2eAgInSc4d1
10545vliv    vliv    k1gInSc4
10546<g/>
10547,       ,       kIx,
10548a       a       k8xC
10549to      ten     k3xDgNnSc1
10550korekcí korekce k1gFnSc7
10551exteriéru       exteriér        k1gInSc2
10552z       z       k7c2
10553těžkých těžký   k2eAgInPc2d1
10554hannoveránů     hannoverán      k1gInPc2
10555a       a       k8xC
10556zvýšením        zvýšení k1gNnSc7
10557jejich  jejich  k3xOp3gFnSc2
10558pohyblivosti    pohyblivost     k1gFnSc2
10559<g/>
10560.       .       kIx.
10561</s>
10562</doc>
10563<doc author="Lucie Kaplanová" id="406" class="plagiarism" source="405">
10564<s>
10565Hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10566kůň     kůň     k1gMnSc1
10567Hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10568kůň     kůň     k1gMnSc1
10569je      být     k5eAaImIp3nS
10570rasa    rasa    k1gFnSc1
10571koně    kůň     k1gMnSc2
10572<g/>
10573,       ,       kIx,
10574který   který   k3yRgInSc1
10575byl     být     k5eAaImAgInS
10576vyšlechtěn      vyšlechtit      k5eAaPmNgInS
10577v       v       k7c6
10578německých       německý k2eAgFnPc6d1
10579zemích  zem     k1gFnPc6
10580v       v       k7c6
1058117      #num#   k4
10582<g/>
10583.       .       kIx.
10584nebo    nebo    k8xC
1058518      #num#   k4
10586<g/>
10587.       .       kIx.
10588století století k1gNnSc2
10589<g/>
10590.       .       kIx.
10591</s>
10592<s desamb="1">
10593Historie        historie        k1gFnSc1
10594chovu   chov    k1gInSc2
10595Tito    tento   k3xDgMnPc1
10596koníci  koník   k1gMnPc1
10597se      sebe    k3xPyFc4
10598těšili  těšit   k5eAaImAgMnP
10599hojné   hojný   k2eAgFnSc3d1
10600královské       královský       k2eAgFnSc3d1
10601podpoře podpora k1gFnSc3
10602i       i       k9
10603před    před    k7c7
10604založením       založení        k1gNnSc7
10605hřebčína        hřebčín k1gInSc2
10606ve      v       k7c6
10607městě   město   k1gNnSc6
10608Celle   Cell    k1gFnSc2
10609<g/>
10610.       .       kIx.
10611</s>
10612<s desamb="1">
10613Bílý    bílý    k2eAgMnSc1d1
10614hannoverák      hannoverák      k1gMnSc1
10615byl     být     k5eAaImAgMnS
10616ozdobou ozdoba  k1gFnSc7
10617štítu   štít    k1gInSc2
10618s       s       k7c7
10619erbem   erb     k1gInSc7
10620kurfiřta        kurfiřt k1gMnSc2
10621Ernsta  Ernst   k1gMnSc2
10622Augusta August  k1gMnSc2
10623(       (       kIx(
10624<g/>
10625ten     ten     k3xDgInSc1
10626žil     žít     k5eAaImAgMnS
10627v       v       k7c6
10628letech  léto    k1gNnPc6
106291629    #num#   k4
10630až      až      k9
106311698    #num#   k4
10632<g/>
10633)       )       kIx)
10634a       a       k8xC
10635hodně   hodně   k6eAd1
10636slavní  slavný  k2eAgMnPc1d1
10637krémoví krémový k2eAgMnPc1d1
10638hannoveráni     hannoverat      k5eAaImNgMnP,k5eAaPmNgMnP
10639se      s       k7c7
10640světlými        světlý  k2eAgFnPc7d1
10641hřívami hříva   k1gFnPc7
10642a       a       k8xC
10643ohonem  ohon    k1gInSc7
10644se      sebe    k3xPyFc4
10645kvůli   kvůli   k7c3
10646podnětu podnět  k1gInSc3
10647Sophie  Sophia  k1gFnSc2
10648chovali chovat  k5eAaImAgMnP
10649v       v       k7c6
10650královské       královský       k2eAgFnSc6d1
10651rezidenci       rezidence       k1gFnSc6
10652ve      v       k7c6
10653městě   město   k1gNnSc6
10654Herrenhausen    Herrenhausna    k1gFnPc2
10655<g/>
10656.       .       kIx.
10657</s>
10658<s desamb="1">
10659Pozůstatky      pozůstatek      k1gInPc1
10660tohoto  tento   k3xDgInSc2
10661chovu   chov    k1gInSc2
10662sloužili        sloužit k5eAaImAgMnP
10663při     při     k7c6
10664anglických      anglický        k2eAgInPc6d1
10665královských     královský       k2eAgInPc6d1
10666ceremoniálech   ceremoniál      k1gInPc6
10667za      za      k7c4
10668vlády   vláda   k1gFnPc4
10669krále   král    k1gMnSc2
10670Jiřího  Jiří    k1gMnSc2
10671I.      I.      kA
10672<g/>
10673,       ,       kIx,
10674a       a       k8xC
10675pak     pak     k6eAd1
10676i       i       k8xC
10677Jiřího  Jiří    k1gMnSc4
10678V.      V.      kA
10679V       v       k7c6
106801714    #num#   k4
10681<g/>
10682,       ,       kIx,
10683když    když    k8xS
10684se      sebe    k3xPyFc4
10685hannoverský     hannoverský     k2eAgMnSc1d1
10686kurfiřt kurfiřt k1gMnSc1
10687Jiří    Jiří    k1gMnSc1
10688stal    stát    k5eAaPmAgMnS
10689králem  král    k1gMnSc7
10690Jiřím   Jiří    k1gMnSc7
10691I.      I.      kA
10692<g/>
10693,       ,       kIx,
10694se      sebe    k3xPyFc4
10695začli   začít   k5eAaPmAgMnPwH
10696do      do      k7c2
10697města   město   k1gNnSc2
10698Celle   Cell    k1gFnSc2
10699dovážet dovážet k5eAaImF
10700tehdejší        tehdejší        k2eAgMnPc1d1
10701plnokrevní      plnokrevný      k2eAgMnPc1d1
10702koníci  koník   k1gMnPc1
10703<g/>
10704,       ,       kIx,
10705aby     aby     kYmCp3nS
10706se      sebe    k3xPyFc4
10707zlepšil zlepšit k5eAaPmAgInS
10708vzhled  vzhled  k1gInSc1
10709hannoverského   hannoverský     k2eAgInSc2d1
10710chovu   chov    k1gInSc2
10711<g/>
10712.       .       kIx.
10713</s>
10714<s desamb="1">
10715Předtím předtím k6eAd1
10716zde     zde     k6eAd1
10717bylo    být     k5eAaImAgNnS
10718na      na      k7c4
1071913      #num#   k4
10720černých černý   k2eAgMnPc2d1
10721holštýnských    holštýnský      k2eAgMnPc2d1
10722koní    kůň     k1gMnPc2
10723<g/>
10724,       ,       kIx,
10725kteří   který   k3yRgMnPc1
10726tvořili tvořit  k5eAaImAgMnP
10727hlavní  hlavní  k2eAgInSc4d1
10728základ  základ  k1gInSc4
10729chovu   chov    k1gInSc2
10730<g/>
10731.       .       kIx.
10732</s>
10733<s desamb="1">
10734Měli    mít     k5eAaImAgMnP
10735převládající    převládající    k2eAgInSc4d1
10736zásadní zásadní k2eAgInSc4d1
10737vliv    vliv    k1gInSc4
10738v       v       k7c6
10739hřebčíně        hřebčín k1gInSc6
10740po      po      k7c6
10741dalších další   k1gNnPc6
1074230      #num#   k4
10743let     let     k1gInSc4
10744<g/>
10745.       .       kIx.
10746</s>
10747<s desamb="1">
10748Později pozdě   k6eAd2
10749také    také    k9
10750došlo   dojít   k5eAaPmAgNnS
10751k       k       k7c3
10752dovozu  dovoz   k1gInSc3
10753plnokrevných    plnokrevný      k2eAgMnPc2d1
10754koní    kůň     k1gMnPc2
10755<g/>
10756.       .       kIx.
10757</s>
10758<s desamb="1">
10759Vznikl  vzniknout       k5eAaPmAgMnS
10760lehčí   lehký   k2eAgMnSc1d2
10761a       a       k8xC
10762pohyblivější    pohyblivý       k2eAgMnSc1d2
10763koník   koník   k1gMnSc1
10764<g/>
10765,       ,       kIx,
10766vhodný  vhodný  k2eAgMnSc1d1
10767jak     jak     k6eAd1
10768pro     pro     k7c4
10769zápřah  zápřah  k1gInSc4
10770<g/>
10771,       ,       kIx,
10772tak     tak     k8xC,k8xS
10773pro     pro     k7c4
10774jezdectví       jezdectví       k1gNnSc4
10775<g/>
10776,       ,       kIx,
10777přesto  přesto  k8xC
10778ještě   ještě   k9
10779dosti   dosti   k6eAd1
10780silný   silný   k2eAgInSc1d1
10781pro     pro     k7c4
10782prací   prací   k2eAgNnSc4d1
10783v       v       k7c6
10784zemědělství     zemědělství     k1gNnSc6
10785<g/>
10786.       .       kIx.
10787</s>
10788<s desamb="1">
10789Ke      k       k7c3
10790konci   konec   k1gInSc3
10791osmnáctého      osmnáctý        k4xOgNnSc2
10792století století k1gNnSc2
10793bylo    být     k5eAaImAgNnS
10794v       v       k7c6
10795hřebčíně        hřebčín k1gInSc6
10796skoro   skoro   k6eAd1
10797sto     sto     k4xCgNnSc1
10798hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10799<g/>
10800.       .       kIx.
10801</s>
10802<s desamb="1">
10803Mezi    mezi    k7c4
10804nimibyli        nimibýt k5eAaPmAgMnP
10805i       i       k9
10806hřebci  hřebec  k1gMnPc1
10807z       z       k7c2
10808východu východ  k1gInSc2
10809Pruska  Prusko  k1gNnSc2
10810<g/>
10811,       ,       kIx,
10812z       z       k7c2
10813Andalusie       Andalusie       k1gFnSc2
10814a       a       k8xC
10815hřebci  hřebec  k1gMnPc1
10816frederiksborgští        frederiksborgštit       k5eAaPmIp3nP
10817<g/>
10818.       .       kIx.
10819</s>
10820<s desamb="1">
10821Za      za      k7c2
10822napoleonských   napoleonský     k2eAgFnPc2d1
10823válek   válka   k1gFnPc2
10824byl     být     k5eAaImAgInS
10825chov    chov    k1gInSc1
10826téměř   téměř   k6eAd1
10827zničen  zničit  k5eAaPmNgInS
10828<g/>
10829.       .       kIx.
10830</s>
10831<s desamb="1">
10832Když    když    k8xS
10833se      sebe    k3xPyFc4
10834hřebčín hřebčín k1gInSc1
10835s       s       k7c7
10836koňmi   kůň     k1gMnPc7
10837v       v       k7c6
10838devatenáctém    devatenáctý     k4xOgNnSc6
10839století století k1gNnSc6
10840renovoval       renovovat       k5eAaBmAgInS
10841<g/>
10842,       ,       kIx,
10843vrátilo vrátit  k5eAaPmAgNnS
10844se      sebe    k3xPyFc4
10845do      do      k7c2
10846oblasti oblast  k1gFnSc2
10847Meklenburska    Meklenbursko    k1gNnSc2
10848z       z       k7c2
10849evakuovaných    evakuovaný      k2eAgMnPc2d1
10850hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10851pouze   pouze   k6eAd1
1085230      #num#   k4
10853jedinců jedinec k1gMnPc2
10854<g/>
10855.       .       kIx.
10856</s>
10857<s desamb="1">
10858Za      za      k7c2
10859první   první   k4xOgFnSc2
10860světové světový k2eAgFnSc2d1
10861války   válka   k1gFnSc2
10862bylo    být     k5eAaImAgNnS
10863ve      v       k7c6
10864městě   město   k1gNnSc6
10865Celle   Cell    k1gFnSc2
10866až      až      k9
10867skoro   skoro   k6eAd1
10868350     #num#   k4
10869hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10870a       a       k8xC
10871v       v       k7c6
108721925    #num#   k4
10873jejich  jejich  k3xOp3gInSc1
10874počet   počet   k1gInSc1
10875vzrostl vzrůst  k5eAaPmAgInS
10876na      na      k7c4
10877pět     pět     k4xCc4
10878set     set     k1gInSc1
10879jedinců jedinec k1gMnPc2
10880<g/>
10881.       .       kIx.
10882</s>
10883<s desamb="1">
10884K       k       k7c3
10885ustájení        ustájení        k1gNnSc3
10886koníků  koník   k1gMnPc2
10887se      sebe    k3xPyFc4
10888využíval        využívat        k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS
10889jiný    jiný    k2eAgInSc1d1
10890hřebčín hřebčín k1gInSc1
10891<g/>
10892,       ,       kIx,
10893ve      v       k7c6
10894městě   město   k1gNnSc6
10895Osnabrück-Eversburg     Osnabrück-Eversburg     k1gInSc1
10896<g/>
10897,       ,       kIx,
10898a       a       k8xC
10899k       k       k7c3
10900dalšímu další   k2eAgInSc3d1
10901chovu   chov    k1gInSc3
10902hannoveráků     hannoverák      k1gMnPc2
10903bylo    být     k5eAaImAgNnS
10904v       v       k7c6
10905této    tento   k3xDgFnSc6
10906části   část    k1gFnSc6
10907země    zem     k1gFnSc2
10908uzmístěno       uzmístit        k5eAaPmNgNnS
10909dalších další   k2eAgNnPc6d1
10910skoro   skoro   k6eAd1
10911sto     sto     k4xCgNnSc1
10912hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10913<g/>
10914.       .       kIx.
10915</s>
10916<s desamb="1">
10917V       v       k7c6
10918Osnabrücuk-Eversburgu   Osnabrücuk-Eversburg    k1gInSc6
10919zůstal  zůstat  k5eAaPmAgInS
10920chov    chov    k1gInSc1
10921činný   činný   k2eAgInSc1d1
10922do      do      k7c2
10923roku    rok     k1gInSc2
10924devatenáct      devatenáct      k4xCc4
10925set     set     k1gInSc1
10926šedesát šedesát k4xCc1
10927jedna   jeden   k4xCgFnSc1
10928<g/>
10929.       .       kIx.
10930</s>
10931<s desamb="1">
10932Mezi    mezi    k7c7
10933válkami válka   k1gFnPc7
10934počet   počet   k1gInSc1
10935hřebců  hřebec  k1gMnPc2
10936velmi   velmi   k6eAd1
10937hodně   hodně   k6eAd1
10938kolísal kolísat k5eAaImAgInS
10939a       a       k8xC
10940v       v       k7c6
10941různých různý   k2eAgFnPc6d1
10942oblastech       oblast  k1gFnPc6
10943vykrystalizovaly        vykrystalizovat k5eAaPmAgInP
10944typy    typ     k1gInPc1
10945<g/>
10946,       ,       kIx,
10947trochu  trocha  k1gFnSc4
10948jiné    jiná    k1gFnPc1
10949od      od      k7c2
10950původního       původní k2eAgInSc2d1
10951typu    typ     k1gInSc2
10952<g/>
10953.       .       kIx.
10954</s>
10955<s desamb="1">
10956Po      po      k7c6
10957válce   válka   k1gFnSc6
10958se      sebe    k3xPyFc4
10959do      do      k7c2
10960města   město   k1gNnSc2
10961Celle   Cell    k1gFnSc2
10962dostali dostat  k5eAaPmAgMnP
10963z       z       k7c2
10964východu východ  k1gInSc2
10965Pruska  Prusko  k1gNnSc2
10966několik několik k4yIc1
10967trakénských     trakénský       k2eAgMnPc2d1
10968koníků  koník   k1gMnPc2
10969a       a       k8xC
10970byli    být     k5eAaImAgMnP
10971využiti využít  k5eAaPmNgMnP
10972pro     pro     k7c4
10973chov    chov    k1gInSc4
10974<g/>
10975.       .       kIx.
10976</s>
10977<s desamb="1">
10978Aby     aby     kYmCp3nS
10979se      sebe    k3xPyFc4
10980uspokojila      uspokojit       k5eAaPmAgFnS
10981sháňka  sháňka  k1gFnSc1
10982po      po      k7c6
10983velmi   velmi   k6eAd1
10984kvalitních      kvalitní        k2eAgMnPc6d1
10985konících        koník   k1gMnPc6
10986<g/>
10987,       ,       kIx,
10988vyvinuli        vyvinout        k5eAaPmAgMnP
10989chovatelé       chovatel        k1gMnPc1
10990mnoho   mnoho   k6eAd1
10991úsilí   úsilí   k1gNnSc4
10992<g/>
10993.       .       kIx.
10994</s>
10995<s desamb="1">
10996Úspěch  úspěch  k1gInSc4
10997těmto   tento   k3xDgFnPc3
10998novým   nový    k2eAgFnPc3d1
10999snahám  snaha   k1gFnPc3
11000zajistilo       zajistit        k5eAaPmAgNnS
11001využití využití k1gNnSc4
11002trakénů trakén  k1gInPc2
11003a       a       k8xC
11004plnokrevníků    plnokrevník     k1gMnPc2
11005<g/>
11006.       .       kIx.
11007</s>
11008<s desamb="1">
11009Měli    mít     k5eAaImAgMnP
11010zušlechťující   zušlechťující   k2eAgInSc4d1
11011vliv    vliv    k1gInSc4
11012<g/>
11013,       ,       kIx,
11014a       a       k8xC
11015to      ten     k3xDgNnSc1
11016korekcí korekce k1gFnSc7
11017exteriéru       exteriér        k1gInSc2
11018z       z       k7c2
11019těžkých těžký   k2eAgMnPc2d1
11020hannoveráků     hannoverák      k1gMnPc2
11021<g/>
11022.       .       kIx.
11023</s>
11024<s desamb="1">
11025Zvýšili zvýšit  k5eAaPmAgMnP
11026jejich  jejich  k3xOp3gFnSc4
11027pohyblivost     pohyblivost     k1gFnSc4
11028<g/>
11029.       .       kIx.
11030</s>
11031</doc>
11032<doc author="Lucie Kaplanová" id="407" class="original" source="407">
11033<s>
11034Achaltekinský   Achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11035kůň     kůň     k1gMnSc1
11036Achaltekinský   Achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11037kůň     kůň     k1gMnSc1
11038(       (       kIx(
11039<g/>
11040Achal-Teke      Achal-Teke      k1gFnPc3
11041<g/>
11042)       )       kIx)
11043je      být     k5eAaImIp3nS
11044velmi   velmi   k6eAd1
11045skromné skromný k2eAgInPc4d1
11046<g/>
11047,       ,       kIx,
11048odolné  odolný  k2eAgNnSc1d1
11049a       a       k8xC
11050vytrvalé        vytrvalý        k2eAgNnSc1d1
11051pouštní pouštní k2eAgNnSc1d1
11052plemeno plemeno k1gNnSc1
11053plnokrevného    plnokrevný      k2eAgMnSc2d1
11054koně    kůň     k1gMnSc2
11055staré   stará   k1gFnSc2
11056nejméně málo    k6eAd3
110573000    #num#   k4
11058let     let     k1gInSc1
11059<g/>
11060.       .       kIx.
11061</s>
11062<s desamb="1">
11063Pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
11064z       z       k7c2
11065Turkménie       Turkménie       k1gFnSc2
11066(       (       kIx(
11067<g/>
11068Asie    Asie    k1gFnSc1
11069<g/>
11070)       )       kIx)
11071<g/>
11072.       .       kIx.
11073</s>
11074<s desamb="1">
11075Původ   původ   k1gInSc4
11076a       a       k8xC
11077historie        historie        k1gFnSc2
11078Achaltekinský   Achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11079kůň     kůň     k1gMnSc1
11080je      být     k5eAaImIp3nS
11081znám    znám    k2eAgInSc1d1
11082nejméně málo    k6eAd3
11083tři     tři     k4xCgInPc4
11084tisíce  tisíc   k4xCgInPc4
11085let     léto    k1gNnPc2
11086a       a       k8xC
11087podle   podle   k7c2
11088některých       některý k3yIgMnPc2
11089odborníků       odborník        k1gMnPc2
11090je      být     k5eAaImIp3nS
11091nejstarším      starý   k2eAgNnSc7d3
11092čistokrevným    čistokrevný     k2eAgNnSc7d1
11093plemenem        plemeno k1gNnSc7
11094na      na      k7c6
11095světě   svět    k1gInSc6
11096<g/>
11097.       .       kIx.
11098</s>
11099<s desamb="1">
11100Středověcí      středověký      k2eAgMnPc1d1
11101kočovníci       kočovník        k1gMnPc1
11102ve      v       k7c6
11103středoasijském  středoasijský   k2eAgInSc6d1
11104Turkmenistánu   Turkmenistán    k1gInSc6
11105pečovali        pečovat k5eAaImAgMnP
11106o       o       k7c4
11107tyto    tento   k3xDgMnPc4
11108tvrdé   tvrdý   k2eAgMnPc4d1
11109a       a       k8xC
11110vytrvalé        vytrvalý        k2eAgMnPc4d1
11111koně    kůň     k1gMnPc4
11112jako    jako    k8xC,k8xS
11113o       o       k7c4
11114poklad  poklad  k1gInSc4
11115a       a       k8xC
11116jednali jednat  k5eAaImAgMnP
11117s       s       k7c7
11118nimi    on      k3xPp3gFnPc7
11119jako    jako    k8xC,k8xS
11120se      s       k7c7
11121členy   člen    k1gMnPc7
11122rodiny  rodina  k1gFnSc2
11123<g/>
11124.       .       kIx.
11125</s>
11126<s desamb="1">
11127Toto    tento   k3xDgNnSc1
11128plemeno plemeno k1gNnSc1
11129výborně výborně k6eAd1
11130snášelo snášet  k5eAaImAgNnS
11131i       i       k9
11132tvrdé   tvrdý   k2eAgFnPc4d1
11133pouštní pouštní k2eAgFnPc4d1
11134podmínky        podmínka        k1gFnPc4
11135<g/>
11136,       ,       kIx,
11137nedostatek      nedostatek      k1gInSc4
11138krmiva  krmivo  k1gNnSc2
11139a       a       k8xC
11140extrémní        extrémní        k2eAgInPc4d1
11141výkyvy  výkyv   k1gInPc4
11142počasí  počasí  k1gNnSc2
11143<g/>
11144.       .       kIx.
11145</s>
11146<s desamb="1">
11147V       v       k7c6
11148roce    rok     k1gInSc6
111491881    #num#   k4
11150se      sebe    k3xPyFc4
11151Turkmenistán    Turkmenistán    k1gInSc1
11152stal    stát    k5eAaPmAgInS
11153součástí        součást k1gFnSc7
11154Ruské   ruský   k2eAgFnSc2d1
11155říše    říš     k1gFnSc2
11156a       a       k8xC
11157achaltekinští   achaltekinský   k2eAgMnPc1d1
11158koně    kůň     k1gMnPc1
11159byli    být     k5eAaImAgMnP
11160nadále  nadále  k6eAd1
11161chováni chovat  k5eAaImNgMnP
11162v       v       k7c6
11163Rusku   Rusko   k1gNnSc6
11164<g/>
11165.       .       kIx.
11166</s>
11167<s desamb="1">
11168Jméno   jméno   k1gNnSc1
11169plemene plemeno k1gNnSc2
11170je      být     k5eAaImIp3nS
11171odvozeno        odvodit k5eAaPmNgNnS
11172od      od      k7c2
11173turkmenského    turkmenský      k2eAgInSc2d1
11174kmene   kmen    k1gInSc2
11175Teke    Teke    k1gFnSc2
11176<g/>
11177,       ,       kIx,
11178který   který   k3yRgMnSc1
11179žil     žít     k5eAaImAgMnS
11180nedaleko        nedaleko        k7c2
11181achalské        achalský        k2eAgFnSc2d1
11182oázy    oáza    k1gFnSc2
11183<g/>
11184.       .       kIx.
11185</s>
11186<s desamb="1">
11187V       v       k7c6
11188současné        současný        k2eAgFnSc6d1
11189době    doba    k1gFnSc6
11190je      být     k5eAaImIp3nS
11191achaltekinský   achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11192kůň     kůň     k1gMnSc1
11193znám    znám    k2eAgMnSc1d1
11194jako    jako    k8xC
11195vynikající      vynikající      k2eAgMnSc1d1
11196sportovní       sportovní       k2eAgMnSc1d1
11197kůň     kůň     k1gMnSc1
11198<g/>
11199.       .       kIx.
11200</s>
11201<s desamb="1">
11202Využití využití k1gNnSc1
11203achaltekince    achaltekinec    k1gInSc2
11204je      být     k5eAaImIp3nS
11205široké  široký  k2eAgNnSc1d1
11206\x{2013}        \x{2013}        k?
11207od      od      k7c2
11208dostihů dostih  k1gInPc2
11209přes    přes    k7c4
11210vytrvalostní    vytrvalostní    k2eAgNnSc4d1
11211ježdění ježdění k1gNnSc4
11212až      až      k9
11213po      po      k7c4
11214parkury parkur  k1gInPc4
11215a       a       k8xC
11216drezuru drezura k1gFnSc4
11217<g/>
11218.       .       kIx.
11219</s>
11220<s desamb="1">
11221Je      být     k5eAaImIp3nS
11222to      ten     k3xDgNnSc1
11223kůň     kůň     k1gMnSc1
11224<g/>
11225,       ,       kIx,
11226který   který   k3yRgInSc1
11227potřebuje       potřebovat      k5eAaImIp3nS
11228svého   svůj    k3xOyFgMnSc4
11229jezdce  jezdec  k1gMnSc4
11230a       a       k8xC
11231není    být     k5eNaImIp3nS
11232vhodný  vhodný  k2eAgMnSc1d1
11233do      do      k7c2
11234jízdáren        jízdárna        k1gFnPc2
11235<g/>
11236,       ,       kIx,
11237což     což     k3yRnSc1
11238je      být     k5eAaImIp3nS
11239možná   možná   k9
11240příčinou        příčina k1gFnSc7
11241toho    ten     k3xDgMnSc4
11242<g/>
11243,       ,       kIx,
11244že      že      k8xS
11245mnohá   mnohý   k2eAgFnSc1d1
11246literatura      literatura      k1gFnSc1
11247o       o       k7c6
11248něm     on      k3xPp3gMnSc6
11249tvrdí   tvrdit  k5eAaImIp3nS
11250<g/>
11251,       ,       kIx,
11252že      že      k8xS
11253je      být     k5eAaImIp3nS
11254neovladatelný   ovladatelný     k2eNgMnSc1d1
11255<g/>
11256.       .       kIx.
11257</s>
11258</doc>
11259<doc author="Lucie Kaplanová" id="408" class="plagiarism" source="407">
11260<s>
11261Achaltekinský   Achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11262kůň     kůň     k1gMnSc1
11263Achaltek        Achaltek        k1gMnSc1
11264<g/>
11265.       .       kIx.
11266koník   koník   k1gMnSc1
11267(       (       kIx(
11268<g/>
11269Achal-Teke      Achal-Teke      k1gFnPc3
11270<g/>
11271)       )       kIx)
11272je      být     k5eAaImIp3nS
11273hodně   hodně   k6eAd1
11274moc     moc     k1gFnSc1
11275skromné skromný k2eAgFnSc2d1
11276<g/>
11277,       ,       kIx,
11278vytrvalé        vytrvalý        k2eAgNnSc1d1
11279a       a       k8xC
11280zajisté zajisté k9
11281také    také    k9
11282odolné  odolný  k2eAgNnSc1d1
11283a       a       k8xC
11284vytrvalé        vytrvalý        k2eAgNnSc1d1
11285a       a       k8xC
11286odolné  odolný  k2eAgNnSc1d1
11287plemeno plemeno k1gNnSc1
11288z       z       k7c2
11289pouštního       pouštní k2eAgInSc2d1
11290plnokrevného    plnokrevný      k2eAgInSc2d1
11291konoka  konoek  k1gInSc2
11292<g/>
11293,       ,       kIx,
11294staré   staré   k1gNnSc1
11295alespoň alespoň k9
11296tři     tři     k4xCgInPc4
11297tisíce  tisíc   k4xCgInPc4
11298let     léto    k1gNnPc2
11299<g/>
11300.       .       kIx.
11301</s>
11302<s desamb="1">
11303Pochází pocházet        k5eAaImIp3nS
11304z       z       k7c2
11305oblasti oblast  k1gFnSc2
11306Turkménie       Turkménie       k1gFnSc2
11307(       (       kIx(
11308<g/>
11309to      ten     k3xDgNnSc1
11310je      být     k5eAaImIp3nS
11311v       v       k7c6
11312Asii    Asie    k1gFnSc6
11313<g/>
11314)       )       kIx)
11315<g/>
11316.       .       kIx.
11317</s>
11318<s desamb="1">
11319Původ   původ   k1gInSc4
11320a       a       k8xC
11321historie        historie        k1gFnPc4
11322Achaltekinský   Achaltekinský   k2eAgMnSc1d1
11323koník