en/AdvancedNlpCourse2019/OpinionSentiment: positive-words-cs.txt

File positive-words-cs.txt, 20.9 KB (added by Ales Horak, 4 years ago)
Line 
1a +
2oplývá
3oplývá
4hojnost
5hojný
6přístupný
7přístupné
8pozdravovat
9uznávaný
10aklamace
11ocenit
12ocenění
13akomodativní
14pomocný
15dosáhnout
16dokonalý
17dosažení
18úspěchy
19přesný
20přesně
21dosažitelný
22úspěch
23úspěchy
24dosažitelný
25prozíravost
26adaptabilní
27adaptivní
28adekvátní
29nastavitelný
30obdivuhodný
31obdivuhodně
32obdiv
33obdivovat
34obdivovatel
35obdivovat
36obdivuhodně
37rozkošný
38uctívat
39zbožňoval
40zbožňovatel
41zamilovaný
42zbožňuji
43obratný
44obratně
45pochlebovat
46pochlebování
47lichotnický
48pokročilý
49výhoda
50výhodný
51výhodně
52výhody
53dobrodružné
54dobrodružný
55zastánce
56obhajoval
57zastánci
58přívětivost
59přívětivý
60příznivě
61ovlivnění
62náklonnost
63láskyplný
64afinita
65potvrdit
66potvrzení
67kladné
68blahobyt
69zámožný
70si dovolit
71cenově dostupné
72levně
73cenově dostupný
74agilní
75agilně
76hbitost
77příjemný
78příjemnost
79příjemně
80všude okolo
81svůdná
82svůdně
83altruistický
84altruisticky
85ohromit
86ohromen
87ohromení
88udivuje
89úžasný
90úžasně
91ambiciózní
92ambiciózně
93zlepšit
94přístupný
95S vybavením
96přívětivost
97přátelsky
98přívětivý
99přátelskost
100přátelský
101přátelsky
102přátelské vztahy
103dostatek
104bohatě
105bavit
106zábavný
107zábavně
108anděl
109andělský
110zbožnění
111odvolání
112lákavá
113tleskat
114citelné
115vážit si
116ocenil
117oceňuje
118uznalý
119ocenitelně
120odpovídající
121schválení
122schvalovat
123vroucí
124horlivě
125nadšení
126artikulovat
127aspirace
128aspirace
129usilovat
130ujištění
131ujištění
132ujistit
133jistě
134ujištění
135udivit
136užasl
137udivující
138úžasně
139údiv
140ohromit
141ohromen
142ohromující
143ohromeně
144překvapivě
145pozorný
146atrakce
147přitažlivý
148atraktivně
149naladit
150slyšitelné
151slyšitelně
152příznivý
153autentický
154autoritativní
155autonomní
156dostupný
157průměr
158zanícený
159dychtivě
160cena
161oceněn
162ocenění
163hrůza
164awed
165úžasný
166úžasně
167Úžasnost
168awestruck
169awsome
170páteř
171vyvážený
172smlouvat
173překrásný
174Krásná
175krásně
176krásně
177zkrášlit
178krása
179pokynout
180zavolal
181kývání
182vábí
183uvěřitelný
184uvěřitelný
185milovaný
186patron
187dobročinný
188příznivý
189příznivě
190příjemce
191výhoda
192výhody
193shovívavost
194benevolentní
195benifits
196nejlepší
197nejznámější
198nejvýkonnější
199nejprodávanější
200lepší
201známější
202lepší, než se očekávalo
203krásně
204bezúhonný
205žehnat
206požehnání
207blaho
208blažený
209blaženě
210radostný
211trhák
212květ
213květ
214podepřít
215milý
216bonus
217bonusy
218výložník
219vzkvétající
220podpořit
221neomezený
222bohatý
223nejintimnější
224duchaplný
225zcela nový
226statečný
227udatnost
228Bravo
229průlom
230průlomy
231dušnost
232dech beroucí
233dechberoucí
234vánek
235Jasný
236rozjasnit
237jasnější
238nejjasnější
239oslnivost
240briliance
241brilantní
242skvěle
243svižný
244bratrský
245býčí
246vznášející se
247cajole
248uklidnit
249uklidňující
250klid
251schopnost
252schopný
253schopně
254upoutat
255podmanivý
256bezstarostný
257cashback
258cashbacks
259chytlavý
260slavit
261slavný
262oslava
263slavnostní
264mistrovství
265mistr
266charisma
267charismatický
268charitativní
269šarm
270okouzlující
271půvabně
272cudný
273levnější
274nejlevnější
275jásot
276veselý
277radostný
278milovat
279hýčkaný
280cherubín
281šik
282rytířský
283rytířství
284zdvořilost
285civilizovat
286jasnost
287klasický
288nóbl
289čistý
290Čistič
291nejčistší
292čistota
293čistě
294Průhledná
295jasný
296uvolněno
297jasnější
298jasně
299čistí
300chytrý
301chytře
302cohere
303soudržnost
304souvislý
305soudržný
306barvitý
307pohledný
308utěšit
309komfortní
310pohodlně
311uklidňující
312pohodlný
313chválit
314chvályhodné
315chvályhodně
316závazek
317prostorný
318kompaktní
319kompaktně
320soucit
321soucitný
322kompatibilní
323konkurenční
324dodatek
325komplementární
326doplněno
327doplňuje
328v souladu
329kompliment
330zdarma
331obsáhlý
332smířit
333smířlivý
334stručný
335důvěra
336sebejistý
337kongeniální
338blahopřát
339gratuluji
340Gratulujeme
341blahopřejný
342svědomitý
343ohleduplný
344konzistentní
345důsledně
346konstruktivní
347suverénní
348spokojenost
349kontinuita
350kontrastní
351příspěvek
352pohodlí
353pohodlné
354výhodně
355svědomí
356pohodlný
357pohodlný
358přesvědčivý
359přesvědčivě
360chladný
361nejchladnější
362družstevní
363kooperativní
364základní kámen
365opravit
366správně
367nákladově efektivní
368úspora nákladů
369protiútok
370protiútoky
371odvaha
372odvážný
373odvážně
374odvážnost
375zdvořilý
376soudně
377smlouva
378útulný
379tvořivý
380důvěryhodnost
381důvěryhodný
382křupavý
383ostřejší
384lék
385vyléčit vše
386pohodlný
387roztomilý
388roztomilost
389danke
390danken
391odvážný
392odvážně
393zlatíčko moje
394temperamentní
395neohrožený
396svítání
397oslnit
398oslnil
399oslnivý
400mrtvý-levný
401přesně na
402slušnost
403slušný
404rozhodující
405rozhodnost
406oddaný
407porazit
408poražen
409porážka
410porážky
411obránce
412úcta
413obratný
414deginifikováno
415utěšený
416pochoutka
417delikátní
418Lahodné
419rozkoš
420potěšen
421nádherné
422nádherně
423rozkoš
424spolehlivý
425spolehlivě
426zaslouženě
427zaslouží si
428žádoucí
429touha
430žádoucí
431osud
432oddělitelný
433zbožný
434obratný
435obratně
436obratný
437důstojný
438poctít
439důstojnost
440pilnost
441pilný
442pilně
443diplomatický
444špína-levné
445rozdíl
446rozlišovací
447rozlišovat
448diverzifikovaný
449božský
450božsky
451dominovat
452dominoval
453dominuje
454dote
455podivně
456nepochybně
457zasněnost
458zaražený
459dumbfounding
460dummy důkaz
461odolný
462dynamický
463dychtivý
464dychtivě
465dychtivost
466seriózní
467vážně
468vážnost
469ulehčit
470zmírnil
471uklidňuje
472jednodušší
473nejjednodušší
474snadnost
475uvolnění
476snadný
477snadné použití
478ležérní
479var
480nadšený
481nadšeně
482ekenomický
483ekonomický
484extáze
485extáze
486extatický
487extaticky
488vzdělávat
489vzdělaný
490efektivní
491účinně
492účinnost
493účinný
494účinný
495účinný
496efektivně
497bez námahy
498bez námahy
499výtok
500efuzivní
501přemrštěně
502efuzivita
503elán
504udělat radost
505nadšený
506nadšeně
507euforie
508elektrifikovat
509elegance
510elegantní
511elegantně
512povýšit
513elita
514výmluvnost
515výmluvný
516výmluvně
517povzbudit
518eminence
519přední
520vcítit se
521empatie
522zmocnit
523zplnomocnění
524okouzlit
525okouzlen
526okouzlující
527okouzleně
528podporovat
529povzbuzení
530povzbudivý
531povzbudivě
532vytrvat
533roztomilý
534souhlasit
535souhlasil
536schválení
537podporuje
538souhlas
539energický
540podnítit
541energeticky úsporné
542úspora energie
543poutavý
544strhující
545zlepšit
546vylepšeno
547zvýšení
548vylepšuje
549užívat si
550příjemný
551příjemně
552užil si to
553těší
554zážitek
555se těší
556osvítit
557osvícení
558oživit
559zušlechťovat
560dost
561uchvátit
562okouzlit
563uchvácen
564obohatit
565obohacení
566podnikavý
567bavit
568zábavný
569baví
570okouzlit
571okouzlit
572nadšený
573nadchnout
574nadšení
575nadšenec
576nadšený
577nadšeně
578lákat
579lákat
580lákavé
581lákavě
582vstoupil
583strhující
584svěřit
585záviděníhodné
586závratně
587závistivý
588závistivě
589závist
590závist
591spravedlivý
592ergonomický
593bez chyb
594erudit
595etický
596velebit
597euforie
598euforický
599euforicky
600hodnotící
601rovnoměrně
602rušný
603věčný
604evokující
605oslavovat
606povýšení
607vznešené
608vznešeně
609povznášející
610vznešeně
611zkoušející
612příklad
613výjimečný
614překročit
615překročen
616překračující
617mimořádně
618překračuje
619vynikat
620vynikal
621vynikající
622výborný
623vynikal
624excelence
625Excelence
626vynikající
627výborně
628vyniká
629výjimečný
630výjimečně
631rozrušit
632vzrušený
633vzrušeně
634vzrušení
635vzrušení
636vzrušuje
637vzrušující
638vzrušeně
639vynikající
640příklad
641příkladný
642osvěžit
643osvěžující
644vzrušeně
645rozjařenost
646ospravedlnit
647expanzivní
648rychle
649odborně
650vynikající
651skvěle
652vychvalovat
653opěvovat
654mimořádně
655mimořádný
656nevázanost
657bujný
658nadšeně
659jásat
660plesající
661potěšení
662úžasně
663poutko
664poutavý
665oko
666poutavý
667báječný
668báječně
669usnadnit
670veletrh
671spravedlivě
672poctivost
673víra
674věrný
675věrně
676věrnost
677sláva
678slavný
679slavný
680skvěle
681milovník
682fantazijní
683ozdobný
684fanfára
685fanoušci
686fantastický
687fantasticky
688fascinovat
689fascinující
690fascinující
691okouzlení
692módní
693módně
694rychle
695rychle rostoucí
696rychle se rozvíjející
697rychlejší
698nejrychlejší
699nejrychlejší růst
700bezchybný
701fav
702oblíbený
703laskavost
704příznivý
705oblíbený
706oblíbený
707oblíbené
708laskavost
709nebojácný
710nebojácný
711proveditelný
712proveditelné
713výkon
714bohatý na funkce
715fecilitous
716Divoké
717blahopřát
718vhodný
719štěstí
720plodný
721vroucí
722vroucně
723vřelý
724vroucně
725zápal
726slavnostní
727věrnost
728ohnivý
729dobře
730dobře vypadající
731jemně
732jemnější
733nejlepší
734pevnější
735první třída
736prvotřídní
737prvotřídní
738honosné
739lichotit
740lichotivý
741lichotivě
742bezchybný
743bezchybně
744flexibilita
745flexibilní
746vzkvétat
747kvetoucí
748plynulý
749třepetání
750rád
751laskavě
752záliba
753spolehlivý
754především
755předvídavost
756impozantní
757statečnost
758náhodný
759náhodně
760štěstí
761naštěstí
762štěstí
763vonný
764volný, uvolnit
765osvobozený
766svoboda
767svobody
768čerstvý
769čerstvější
770nejčerstvější
771přívětivost
772přátelský
773rozpustilost
774jednouchý
775plodný
776ftw
777splnění
778zábava
779budoucí
780futuristický
781veselost
782vesele
783získat
784získal
785výdělečný
786výdělečně
787získává
788zisky
789galantní
790galantně
791habaděj
792geekier
793podivínský
794klenot
795drahokamy
796štědrost
797štědrý
798velkoryse
799geniální
800génius
801jemný
802nejjemnější
803originální
804nadaný
805rád
806potěšit
807rád
808radost
809okouzlující
810veselí
811veselý
812radostně
813záblesk
814záblesk
815lesknout se
816lesknoucí se
817lesk
818třpytit se
819velebit
820slavný
821nádherně
822sláva
823záře
824řeřavý
825zářivě
826dar od Boha
827dar z nebes
828božský
829dar z nebes
830zlato
831zlatý
832dobrý
833dobře
834dobrota
835dobrá vůle
836goood
837pitomec
838nádherný
839nádherně
840milost
841elegantní
842elegantně
843milostivý
844laskavě
845laskavost
846velký
847majestátnost
848vděčný
849vděčně
850uspokojení
851potěšený
852potěší
853uspokojit
854potěšující
855potěšitelně
856vděčnost
857skvělý
858největší
859velikost
860úsměv
861průkopnický
862záruka
863vedení
864bez viny
865vynalézavost
866příval
867gusto
868gutsy
869kroupy
870klidný
871zdravý
872punc
873punc
874posvětil
875chytřejší
876šikovně
877ruce dolů
878hezký
879šikovně
880Šikovný
881šťastnější
882šťastně
883štěstí
884šťastný
885těžce pracující
886těžší
887otužilý
888neškodný
889harmonický
890harmonicky
891harmonizovat
892harmonie
893na cestě
894vyléčit
895zdravý
896zdravý
897povzbudit
898potěšující
899upřímně
900srdečně
901potěšující
902nebe
903nebeský
904pomohl
905ochotný
906pomáhání
907hrdina
908hrdinný
909hrdinně
910hrdinka
911hrdinství
912hrdinové
913vysoká kvalita
914velmi temperamentní
915povedený
916svatý
917hold
918upřímný
919poctivost
920čest
921čestný
922poctěn
923ctít
924hurá
925nadějný
926pohostinný
927horký
928horký dort
929horké dorty
930nejžhavější
931objetí
932humánní
933pokořit
934pokora
935humor
936vtipný
937vtipně
938humor
939vtipný
940ideál
941idealizovat
942ideálně
943modla
944zbožňovat
945idolizovaný
946idylický
947osvětlit
948osvětlené
949svítící
950osvítit
951proslulý
952ilu
953napodobit
954imaginativní
955neposkvrněný
956bezvadně
957obrovský
958nestranný
959nestrannost
960nestranně
961vášnivý
962dokonalý
963bezvadně
964Důležité
965zapůsobit
966zapůsobil
967zapůsobí
968impozantní
969působivě
970působivost
971zlepšit
972vylepšeno
973zlepšení
974vylepšení
975zlepšuje
976zlepšování
977neuvěřitelný
978neuvěřitelně
979zadlužený
980individualizovaný
981požitek
982shovívavý
983pracovitý
984neocenitelný
985neocenitelně
986levný
987neomylnost
988neomylný
989neomylně
990vlivný
991geniální
992důmyslně
993vynalézavost
994vynalézavý
995vynalézavě
996neškodný
997inovace
998inovační
999potlačeno
1000bystrý
1001bystrý
1002inspirace
1003inspirativní
1004inspirovat
1005inspirující
1006okamžitě
1007instruktivní
1008instrumentální
1009integrální
1010integrovaný
1011inteligence
1012inteligentní
1013srozumitelný
1014zajímavý
1015zájmy
1016intimita
1017intimní
1018složitý
1019intrika
1020fascinující
1021zajímavě
1022intuitivní
1023neocenitelný
1024neocenitelně
1025vynalézavý
1026posílit
1027povzbuzující
1028nepřemožitelnost
1029neporazitelný
1030nedotknutelný
1031neporušený
1032nezranitelný
1033nenahraditelný
1034bezúhonný
1035neodolatelný
1036neodolatelně
1037bez problému
1038čelist
1039neuvěřitelné
1040veselit se
1041rozjařený
1042žoviální
1043radost
1044rozradostněný
1045radostně
1046radostný
1047radostně
1048jásavý
1049vesele
1050jásat
1051jásot
1052jásavý
1053rozumný
1054spravedlivě
1055horlivý
1056nadšeně
1057horlivost
1058přátelský k dětem
1059laskavost
1060laskavě
1061laskavost
1062znalý
1063sláva
1064velkokapacitní
1065chvála
1066chvályhodný
1067chvályhodně
1068bohatý
1069štědře
1070dodržovat zákony
1071legální
1072legálně
1073Vést
1074vedoucí
1075vede
1076opírat se
1077vedený
1078legendární
1079vliv
1080lehkomyslnost
1081osvobodit
1082osvobození
1083svoboda
1084zachránce
1085veselý
1086lehčí
1087sympatický
1088jako
1089líbilo
1090rád
1091záliba
1092leví
1093živý
1094logický
1095dlouhotrvající
1096roztomilý
1097láskyplně
1098milovat
1099miloval
1100roztomilost
1101půvabný
1102milenec
1103miluje
1104milující
1105nízké náklady
1106nízká cena
1107nízká cena
1108nízké riziko
1109levnější
1110loajální
1111věrnost
1112přehledné
1113jasně
1114štěstí
1115šťastnější
1116nejšťastnější
1117štěstí
1118šťastný
1119lukrativní
1120světelný
1121bujný
1122lesk
1123lesklý
1124bujný
1125kvetou
1126luxusní
1127luxusně
1128luxus
1129lyrický
1130magie
1131magický
1132velkodušný
1133velkoryse
1134velkolepost
1135velkolepý
1136nádherně
1137majestátní
1138majestát
1139zvládnutelné
1140manévrovatelné
1141zázrak
1142žasl
1143žasl
1144úžasné
1145úžasné
1146úžasně
1147úžas
1148divy
1149mistr
1150mistrovský
1151mistrně
1152veledílo
1153mistrovská díla
1154mistři
1155mistrovství
1156bezkonkurenční
1157zralý
1158zrale
1159splatnost
1160smysluplný
1161památný
1162milosrdný
1163naštěstí
1164soucit
1165zásluhy
1166záslužný
1167vesele
1168veselí
1169veselost
1170veselý
1171fascinovat
1172uchvácen
1173fascinuje
1174okouzlující
1175ohromeně
1176pečlivý
1177pečlivě
1178mocně
1179mocný
1180ohromující
1181zázrak
1182zázraky
1183zázračný
1184zázračně
1185zázračnost
1186moderní
1187skromný
1188skromnost
1189závažný
1190monumentální
1191monumentálně
1192morálka
1193motivovaný
1194víceúčelový
1195splavný
1196elegantní
1197nejkrásnější
1198úhledně
1199pěkný
1200hezky
1201hezčí
1202nejhezčí
1203šikovný
1204hbitý
1205ušlechtilý
1206ušlechtile
1207tichý
1208nenásilí
1209nenásilný
1210zejména
1211pozoruhodný
1212živit
1213výživný
1214výživa
1215novinka
1216pečující
1217oáza
1218posedlost
1219posedlosti
1220dosažitelný
1221otevřeně
1222otevřenost
1223optimální
1224optimismus
1225optimistický
1226opulentní
1227řádně
1228originalita
1229překonat
1230překonal
1231překonat
1232překonal
1233překonává
1234překonává
1235zastínit
1236zastínil
1237přelstít
1238vynikající
1239výjimečně
1240předběhnout
1241přelstít
1242ovace
1243přešťastný
1244předjet
1245předjížděl
1246předjíždí
1247předjíždění
1248předjel
1249předehra
1250bez bolesti
1251bezbolestný
1252bezbolestně
1253luxusní
1254rozmazlovat
1255hýčkat
1256hýčkat
1257rozmazlování
1258úderníci
1259panoramatický
1260ráj
1261prvořadý
1262Pardon
1263vášeň
1264vášnivý
1265vášnivě
1266trpělivost
1267trpěliví
1268trpělivě
1269vlastenec
1270vlastenecký
1271mír
1272mírumilovný
1273klidný
1274pokojně
1275mírové jednotky
1276broskev
1277jedinečný
1278říz
1279pepř
1280pepření
1281peppy
1282peps
1283perfektní
1284dokonalost
1285dokonale
1286dovolený
1287vytrvalost
1288vytrvat
1289osobností
1290přizpůsobené
1291fenomenální
1292fenomenálně
1293malebný
1294zbožnost
1295vrchol
1296hravý
1297hravě
1298příjemný
1299příjemně
1300potěšen
1301potěší
1302příjemný
1303potěšeně
1304příjemný
1305příjemně
1306potěšení
1307hojný
1308plusy
1309plyš
1310plusses
1311poetický
1312poetizovat
1313hrozný
1314viset
1315připravený
1316leštěné
1317zdvořilý
1318zdvořilost
1319oblíbený
1320přenosný
1321nóbl
1322pozitivní
1323pozitivně
1324pozitiva
1325silný
1326mocně
1327Chvála
1328chvályhodný
1329chválit
1330vynikající
1331drahocenný
1332přesný
1333přesně
1334převládající
1335preferovat
1336nejlépe
1337nejlépe
1338preferovaný
1339dává přednost
1340přednost
1341dává přednost
1342premiér
1343prestiž
1344prestižní
1345pěkně
1346pěkný
1347neocenitelný
1348hrdost
1349principiálně
1350privilegium
1351výsadní
1352cena
1353proaktivní
1354bezproblémové
1355řešitel problémů
1356podivuhodný
1357úžasně
1358zázrak
1359výrobní
1360produktivně
1361dovedný
1362zdatně
1363hluboký
1364hluboce
1365bohatý
1366hojnost
1367pokrok
1368progresivní
1369plodný
1370výtečnost
1371prominentní
1372slib
1373slíbil
1374sliby
1375slibný
1376promotor
1377výzva
1378okamžitě
1379vlastní
1380správně
1381příznivý
1382příznivě
1383klady
1384prosperovat
1385prosperita
1386prosperující
1387prospros
1388chránit
1389ochrana
1390ochranný
1391hrdý
1392osvědčené
1393dokazuje
1394prozřetelnost
1395dokazující
1396statečnost
1397opatrnost
1398opatrný
1399opatrně
1400přesný
1401čistý
1402očistit
1403účelný
1404kuriózní
1405kvalifikovaný
1406kvalifikovat
1407rychlejší
1408klid
1409tišší
1410záře
1411zářivý
1412rychlý
1413vztah
1414zaujatý
1415extáze
1416vytrvalý
1417vytrvale
1418nadšený
1419drsně
1420Racionální
1421ostrý jako břitva
1422dosažitelný
1423čitelný
1424snadno
1425připraven
1426znovu potvrdit
1427opětovné potvrzení
1428realistický
1429realizovatelné
1430rozumné
1431rozumně
1432odůvodněné
1433ujištění
1434uklidnit
1435vnímavý
1436kultivovat
1437doporučit
1438doporučit
1439doporučení
1440doporučení
1441doporučeno
1442smířit se
1443smíření
1444nastavení záznamu
1445zotavit se
1446zotavení
1447náprava
1448opravit
1449náprava
1450vykoupit
1451vykoupení
1452Vykoupení
1453vylepšit
1454rafinovaný
1455zdokonalení
1456reforma
1457reformovaný
1458reformování
1459reformy
1460Obnovit
1461svěží
1462osvěžující
1463vrácení peněz
1464vrácena
1465královský
1466královsky
1467považovat
1468radovat se
1469radovat se
1470s radostí
1471omladit
1472omlazený
1473omlazující
1474uvolněný
1475vytrvat
1476spolehlivý
1477spolehlivě
1478úleva
1479záliba
1480pozoruhodný
1481pozoruhodně
1482napravit
1483prominutí
1484odměňovat
1485renesance
1486obnovený
1487proslulost
1488proslulý
1489vyměnitelný
1490seriózní
1491pověst
1492pružný
1493rezolutní
1494zazněl
1495zazněl
1496vynalézavý
1497vynalézavost
1498respekt
1499slušný
1500uctivý
1501s úctou
1502odklad
1503zářivý
1504zodpovědně
1505reagující
1506klidný
1507obnoveno
1508restrukturalizace
1509restrukturalizováno
1510restrukturalizace
1511zatahovací
1512hýřit
1513zjevení
1514ctít
1515úcta
1516uctivý
1517s úctou
1518oživit
1519obrození
1520oživit
1521oživuje
1522revoluční
1523revoluci
1524revoluční
1525revolucionizuje
1526odměna
1527odměňující
1528odměně
1529bohatý
1530bohatší
1531bohatě
1532bohatství
1533že jo
1534napravit
1535spravedlivý
1536spravedlivě
1537spravedlnost
1538oprávněný
1539právem
1540správně
1541správnost
1542bez rizika
1543robustní
1544rocková hvězda
1545rockové hvězdy
1546rocková hvězda
1547rockové hvězdy
1548romantický
1549romanticky
1550romantizovat
1551prostornější
1552prostorný
1553růžový
1554bezpečný
1555bezpečně
1556prozíravost
1557sagely
1558svatý
1559svátost
1560svatý
1561blahodárný
1562pozdrav
1563rozumný
1564uspokojivě
1565uspokojivý
1566spokojený
1567splňuje
1568uspokojit
1569uspokojující
1570spokojený
1571spořič
1572úspory
1573zachránce
1574důvtipný
1575scénický
1576bezešvý
1577ostřílený
1578zajistit
1579bezpečně
1580selektivní
1581sebeurčení
1582sebeúcta
1583spokojenost
1584soběstačnost
1585soběstačný
1586pocit
1587senzační
1588senzačně
1589pocity
1590rozumný
1591rozumně
1592citlivý
1593klidný
1594klid
1595sexy
1596ostrý
1597ostřejší
1598nejostřejší
1599třpytivý
1600třpytivě
1601lesk
1602lesklý
1603významný
1604tichý
1605jednodušší
1606nejjednodušší
1607zjednodušený
1608zjednodušuje
1609zjednodušit
1610zjednodušení
1611upřímný
1612S pozdravem
1613upřímnost
1614dovednost
1615kvalifikovaný
1616dovedný
1617obratně
1618slammin
1619elegantní
1620úhledný
1621chytrý
1622chytřejší
1623nejchytřejší
1624chytře
1625usměj se
1626úsměvy
1627usmívající se
1628s úsměvem
1629udeřil
1630hladký
1631hladší
1632vyhlazuje
1633nejhladší
1634hladce
1635elegantní
1636snazzy
1637společenský
1638měkký
1639měkčí
1640útěcha
1641žádoucí
1642pečlivě
1643pevný
1644solidarita
1645uklidnit
1646uklidňující
1647sofistikovaný
1648oduševnělý
1649zdravě
1650zdravost
1651prostorný
1652Jiskra
1653šumivé
1654okázalý
1655velkolepě
1656rychle
1657rychlý
1658očarovat
1659kouzlo
1660kouzelně
1661zaklínadlo
1662temperamentní
1663duchovní
1664nádherný
1665skvěle
1666nádhera
1667spontánní
1668sportovní
1669neposkvrněný
1670čilý
1671stabilita
1672stabilizovat
1673stabilní
1674nerez
1675standout
1676nejmodernější
1677majestátní
1678sošný
1679spolehlivý
1680neochvějně
1681vytrvalost
1682vytrvalý
1683vytrvale
1684vytrvalost
1685nejstálejší
1686stálost
1687stabilní
1688hvězdný
1689hvězdně
1690stimulovat
1691stimuluje
1692stimulující
1693stimulační
1694vzrušeně
1695narovnat
1696přímočarý
1697zjednodušené
1698překvapující
1699nápadně
1700usilující
1701silný
1702silnější
1703nejsilnější
1704omráčený
1705ohromující
1706úžasně
1707úžasné
1708úžasně
1709robustnější
1710solidní
1711stylový
1712stylově
1713stylizovaný
1714zdvořilý
1715dobře
1716sublimovat
1717dotovat
1718dotované
1719dotuje
1720dotování
1721podstatné
1722povést se
1723uspěl
1724úspěšný
1725uspěje
1726úspěch
1727úspěch
1728úspěchy
1729úspěšný
1730úspěšně
1731stačit
1732stačilo
1733stačí
1734dostatečný
1735dostatečně
1736vhodný
1737luxusní
1738honosně
1739honosnost
1740super
1741nádherný
1742skvěle
1743nadřízený
1744nadřazenost
1745pružný
1746Podpěra, podpora
1747podporováno
1748podporovatel
1749vedlejší
1750podpůrný
1751podporuje
1752svrchovanost
1753nejvyšší
1754svrchovaně
1755supurb
1756překvapivě
1757překonat
1758překonat
1759nadreálný
1760přežití
1761Pozůstalý
1762udržitelnost
1763udržitelného
1764vychloubání
1765šikovnější
1766nejchytřejší
1767elegantní
1768zametání
1769sladký
1770osladit
1771miláček
1772sladce
1773sladkost
1774rychlý
1775rychlost
1776talent
1777talentovaný
1778talenty
1779trápit
1780dráždivý
1781provokativně
1782pokoušet
1783lákavé
1784lákavě
1785houževnatý
1786vytrvale
1787houževnatost
1788nabídka
1789něžně
1790úžasný
1791hrozně
1792poděkovat
1793vděčný
1794ředidlo
1795ohleduplný
1796promyšleně
1797ohleduplnost
1798šetrnost
1799šetrný
1800vzrušení
1801nadšený
1802vzrušující
1803vzrušeně
1804vzrušení
1805prospívat
1806prosperující
1807palec nahoru
1808palec nahoru
1809šimrání
1810uklidit
1811poctěn časem
1812aktuální
1813chvění
1814titilát
1815titrace
1816titulovaně
1817jednotnost
1818přijatelné
1819bezcelní
1820horní
1821nejvyšší kvality
1822Nejlepší kvalita
1823nejvyšší kvality
1824vrcholy
1825těžké
1826tvrdší
1827nejtěžší
1828trakce
1829klidný
1830klid
1831průhledný
1832poklad
1833nesmírně
1834moderní
1835triumf
1836triumfální
1837triumfální
1838vítězně
1839triviálně
1840trofej
1841bezporuchový
1842trumf
1843trubka
1844důvěra
1845důvěryhodné
1846důvěřovat
1847s důvěrou
1848důvěryhodnost
1849důvěryhodný
1850věrný
1851pravdivý
1852po pravdě
1853pravdivost
1854zajiskřilo
1855velmi svěží
1856nemytý
1857neomylně
1858nedotčeno
1859nepřekonatelný
1860nepřekonatelný
1861objektivní
1862bez závazků
1863nekomplikovaný
1864bezpodmínečný
1865nepoškozený
1866neohrožený
1867srozumitelný
1868nesporné
1869nepochybně
1870nesporný
1871nezatížený
1872jednoznačný
1873jednoznačně
1874nezaujatý
1875neomezený
1876nezapomenutelný
1877jednota
1878neomezený
1879bezkonkurenční
1880bezkonkurenční
1881nesporný
1882nepochybně
1883neskutečný
1884neomezený
1885bezkonkurenční
1886nesobecký
1887neochvějný
1888pozitivní
1889upgradovatelný
1890upgradovatelný
1891upgradován
1892potvrzeno
1893potvrdit
1894povznášet
1895povznášející
1896povzbuzeně
1897povznesení
1898upscale
1899použitelný
1900použitelný
1901užitečný
1902uživatelsky přívětivý
1903uživatelsky vyměnitelné
1904statečný
1905statečně
1906chrabrost
1907cenný
1908odrůda
1909ctít
1910ověřitelný
1911opravdový
1912univerzální
1913všestrannost
1914vibrující
1915vibrující
1916vítězný
1917vítězství
1918viditelný
1919bdělost
1920bdělý
1921ctnost
1922ctnostný
1923ctnostně
1924vizionář
1925temperamentní
1926živý
1927vouch
1928vouchsafe
1929teplý
1930ohřívač
1931srdečný
1932vřele
1933teplo
1934bohatý
1935Vítejte
1936dobře
1937dobře podsvícený
1938dobře vyvážený
1939choval se dobře
1940blahobyt
1941vychovaný
1942dobře připojený
1943vzdělaný
1944dobře zavedené
1945dobře informovaný
1946dobře míněné
1947dobře známý
1948dobře provedené
1949dobře spravované
1950dobře vychovaný
1951dobře umístěný
1952dobře přijato
1953dobře známý
1954dobře zaoblený
1955dobře fungující
1956dobře přáním
1957blahobyt
1958hej
1959z celého srdce
1960zdravý
1961hej
1962whoooa
1963wieldy
1964ochotný
1965ochotně
1966ochota
1967vyhrát
1968neočekávané
1969výherní
1970vítěz
1971vítězové
1972vítězný
1973vyhraje
1974moudrost
1975moudrý
1976moudře
1977vtipný
1978vyhrál
1979divit se
1980Báječné
1981báječně
1982úžasné
1983úžasně
1984zázraky
1985úžasné
1986woo
1987práce
1988proveditelné
1989pracoval
1990funguje
1991Světově proslulý
1992hodnota
1993stojí za to
1994hodnost
1995stojí za to
1996hodný
1997Wow
1998wowed
1999wowing
2000páni
2001yay
2002mladistvý
2003horlivost
2004zenith
2005říz
2006zippy