en/AdvancedNlpCourse2015/InformationExtraction: wiki.phrases

File wiki.phrases, 25.1 KB (added by Ales Horak, 7 years ago)
Line 
1<s>Bohemund z Tarentu ( v latinských kronikách psán Boamundus ; 1052 – 1058 až 1111 ) byl italo-normanský válečník a dobrodruh , kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy .
2<slemma>Bohemund z Tarent ( v latinský kronika psát Boamundus ; 1052 – 1058 až 1111 ) být italo válečník a dobrodruh , kníže z Tarent a jeden z přední účastník první křížový výprava .
3<stag>k1gInSc1;cap k7c2 k1gInSc2;cap kIx( k7c6 k2eAgFnPc6d1 k1gFnPc6 k5eAaImNgInS k1gInSc1;cap kIx, k4 k? k4 k9 k4 kIx) k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 k8xC k1gMnSc1 kIx, k1gMnSc1 k7c2 k1gInSc2;cap k8xC k4xCgMnSc1 k7c2 k2eAgMnPc2d1 k1gMnPc2 k4xOgFnSc2 k2eAgFnSc2d1 k1gFnSc2 kIx.
4<clause>Bohemund z Tarentu byl italo-normanský válečník a dobrodruh , kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy
5<clausenum>1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
6<clauseconj> (k8xC): a a
7<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
8<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
9<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 17
10<vphead> 17
11<phr> (k1gInSc1;cap): Bohemund z Tarentu
12<phrlemma> (k1gInSc1;cap): Bohemund z Tarent
13<phrnum> (k1gInSc1;cap): 1 2 3
14<phrhead> 1
15[1, 2, 3] ->>> [17]
16<phr> (k1gMnSc1): italo-normanský válečník
17<phrlemma> (k1gMnSc1): italo válečník
18<phrnum> (k1gMnSc1): 18 19
19<phrhead> 19
20[18, 19] ->>> [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
21<phr> (k1gMnSc1): dobrodruh
22<phrlemma> (k1gMnSc1): dobrodruh
23<phrnum> (k1gMnSc1): 21
24<phrhead> 21
25[21] ->>> [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
26<phr> (k1gMnSc1): kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy
27<phrlemma> (k1gMnSc1): kníže z Tarent a jeden z přední účastník první křížový výprava
28<phrnum> (k1gMnSc1): 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
29<phrhead> 23
30[23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] ->>> [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
31<coord> (k1gMnSc1): italo-normanský válečník a dobrodruh , kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy
32<coordlemma> (k1gMnSc1): italo válečník a dobrodruh , kníže z Tarent a jeden z přední účastník první křížový výprava
33<coordnum> (k1gMnSc1): 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34<coordhead> 22
35[18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] ->>> [17]
36<clause>( v latinských kronikách psán Boamundus ; 1052 – 1058 až 1111
37<clausenum>4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
38<clauseconj> ():
39<vp> (k5eAaImNgInS): psán
40<vplemma> (k5eAaImNgInS): psát
41<vpnum> (k5eAaImNgInS): 8
42<vphead> 8
43<phr> (k7c6): v latinských kronikách
44<phrlemma> (k7c6): v latinský kronika
45<phrnum> (k7c6): 5 6 7
46<phrhead> 5
47[5, 6, 7] ->>> [8]
48<phr> (k1gInSc1;cap): Boamundus
49<phrlemma> (k1gInSc1;cap): Boamundus
50<phrnum> (k1gInSc1;cap): 9
51<phrhead> 9
52[9] ->>> [8]
53<phr> (k4): 1052
54<phrlemma> (k4): 1052
55<phrnum> (k4): 11
56<phrhead> 11
57<phr> (k4): 1058
58<phrlemma> (k4): 1058
59<phrnum> (k4): 13
60<phrhead> 13
61<phr> (k4): až 1111
62<phrlemma> (k4): až 1111
63<phrnum> (k4): 14 15
64<phrhead> 15
65</s>
66
67<s>Bohemund byl nejstarším synem Roberta Guiscarda , normanského dobyvatele posledních byzantských provincií v Itálii , Kalábrii a Apulii .
68<slemma>Bohemund být starý syn Robert Guiscard , normanský dobyvatel poslední byzantský provincie v Itálie , Kalábrie a Apulie .
69<stag>k1gMnSc1;cap k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc7d3 k1gMnSc7 k1gMnSc2;cap k1gMnSc2;cap kIx, k2eAgMnSc2d1 k1gMnSc2 k2eAgFnPc2d1 k2eAgFnPc2d1 k1gFnPc2 k7c6 k1gFnSc6;cap kIx, k1gFnSc3;cap k8xC k1gFnSc3;cap kIx.
70<clause>Bohemund byl nejstarším synem Roberta Guiscarda , normanského dobyvatele posledních byzantských provincií v Itálii
71<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
72<clauseconj> ():
73<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
74<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
75<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 2
76<vphead> 2
77<phr> (k1gMnSc1;cap): Bohemund
78<phrlemma> (k1gMnSc1;cap): Bohemund
79<phrnum> (k1gMnSc1;cap): 1
80<phrhead> 1
81[1] ->>> [2]
82<phr> (k1gMnSc7): nejstarším synem Roberta Guiscarda , normanského dobyvatele posledních byzantských provincií v Itálii
83<phrlemma> (k1gMnSc7): starý syn Robert Guiscard , normanský dobyvatel poslední byzantský provincie v Itálie
84<phrnum> (k1gMnSc7): 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85<phrhead> 4
86[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] ->>> [2]
87<clause>Kalábrii a Apulii
88<clausenum>16 17 18
89<clauseconj> (k8xC): a
90<phr> (k1gFnSc3;cap): Kalábrii
91<phrlemma> (k1gFnSc3;cap): Kalábrie
92<phrnum> (k1gFnSc3;cap): 16
93<phrhead> 16
94[16] ->>> [16, 17, 18]
95<phr> (k1gFnSc3;cap): Apulii
96<phrlemma> (k1gFnSc3;cap): Apulie
97<phrnum> (k1gFnSc3;cap): 18
98<phrhead> 18
99[18] ->>> [16, 17, 18]
100<coord> (k1gFnSc3;cap): Kalábrii a Apulii
101<coordlemma> (k1gFnSc3;cap): Kalábrie a Apulie
102<coordnum> (k1gFnSc3;cap): 16 17 18
103<coordhead> 17
104</s>
105
106<s>Jindřich V. ( 8 . ledna 1086 – 23 . května 1125 ) byl synem Jindřicha IV . a císařem Svaté říše římské .
107<slemma>Jindřich V. ( 8 . leden 1086 – 23 . květen 1125 ) být syn Jindřich Iva . a císař svatý říš římský .
108<stag>k1gMnSc1;cap kA;cap kIx( k4 kIx. k1gInSc2 k4 k? k4 kIx. k1gInSc2 k4 kIx) k5eAaImAgInS k1gMnSc7 k1gMnSc2;cap k1gFnPc2;cap kIx. k8xC k1gMnSc7 k2eAgFnSc2d1;cap k1gFnSc2 k2eAgFnSc2d1 kIx.
109<clause>Jindřich V. . byl synem Jindřicha IV
110<clausenum>1 2 10 14 15 16 17
111<clauseconj> ():
112<vp> (k5eAaImAgInS): byl
113<vplemma> (k5eAaImAgInS): být
114<vpnum> (k5eAaImAgInS): 14
115<vphead> 14
116<phr> (k1gMnSc1;cap): Jindřich V.
117<phrlemma> (k1gMnSc1;cap): Jindřich V.
118<phrnum> (k1gMnSc1;cap): 1 2
119<phrhead> 1
120[1, 2] ->>> [14]
121<phr> (k1gMnSc7): synem Jindřicha IV
122<phrlemma> (k1gMnSc7): syn Jindřich Iva
123<phrnum> (k1gMnSc7): 15 16 17
124<phrhead> 15
125[15, 16, 17] ->>> [14]
126<clause>( 8 . ledna 1086 – 23 května 1125 ) a císařem Svaté říše římské
127<clausenum>3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 19 20 21 22 23
128<clauseconj> (k8xC): a
129<phr> (k1gMnSc7): císařem Svaté říše římské
130<phrlemma> (k1gMnSc7): císař svatý říš římský
131<phrnum> (k1gMnSc7): 20 21 22 23
132<phrhead> 20
133<phr> (k4): 8
134<phrlemma> (k4): 8
135<phrnum> (k4): 4
136<phrhead> 4
137<phr> (k1gInSc2): ledna 1086
138<phrlemma> (k1gInSc2): leden 1086
139<phrnum> (k1gInSc2): 6 7
140<phrhead> 6
141<phr> (k4): 23
142<phrlemma> (k4): 23
143<phrnum> (k4): 9
144<phrhead> 9
145<phr> (k1gInSc2): května 1125
146<phrlemma> (k1gInSc2): květen 1125
147<phrnum> (k1gInSc2): 11 12
148<phrhead> 11
149</s>
150
151<s>Patřil k Sálské dynastii ( označované též jako dynastie Jindřichovců ) .
152<slemma>patřit k sálský dynastie ( označovaný tenž jako dynastie Jindřichovec ) .
153<stag>k5eAaImAgMnS;cap k7c3 k2eAgFnSc3d1;cap k1gFnSc3 kIx( k2eAgFnPc1d1 k3xDgFnSc3 k8xC,k8xS k1gFnSc2 k1gMnPc2;cap kIx) kIx.
154<clause>Patřil k Sálské dynastii ( označované též jako dynastie Jindřichovců
155<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
156<clauseconj> (k8xC): jako
157<vp> (k5eAaImAgMnS;cap): Patřil
158<vplemma> (k5eAaImAgMnS;cap): patřit
159<vpnum> (k5eAaImAgMnS;cap): 1
160<vphead> 1
161<phr> (k7c3): k Sálské dynastii
162<phrlemma> (k7c3): k sálský dynastie
163<phrnum> (k7c3): 2 3 4
164<phrhead> 2
165[2, 3, 4] ->>> [1]
166<phr> (k2eAgFnPc1d1): označované
167<phrlemma> (k2eAgFnPc1d1): označovaný
168<phrnum> (k2eAgFnPc1d1): 6
169<phrhead> 6
170<phr> (k3xDgFnSc3): též
171<phrlemma> (k3xDgFnSc3): tenž
172<phrnum> (k3xDgFnSc3): 7
173<phrhead> 7
174<phr> (k1gFnSc2): dynastie Jindřichovců
175<phrlemma> (k1gFnSc2): dynastie Jindřichovec
176<phrnum> (k1gFnSc2): 9 10
177<phrhead> 9
178</s>
179
180<s>Boleslav III .
181<slemma>Boleslav III .
182<stag>k1gMnSc1;cap kA;cap kIx.
183<clause>Boleslav III
184<clausenum>1 2
185<clauseconj> ():
186<phr> (k1gMnSc1;cap): Boleslav III
187<phrlemma> (k1gMnSc1;cap): Boleslav III
188<phrnum> (k1gMnSc1;cap): 1 2
189<phrhead> 1
190</s>
191
192<s>Křivoústý ( 1085 - 28 . říjen 1138 ) byl polský kníže ( od 1102 ) , který znovusjednotil stát .
193<slemma>křivoústý ( 1085 - 28 . říjen 1138 ) být polský kníže ( od 1102 ) , který znovusjednotit stát .
194<stag>k2eAgInSc1d1;cap kIx( k4 kIx~ k4 kIx. k1gInSc4 k4 kIx) k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 kIx( k7c2 k4 kIx) kIx, k3yRgInSc1 k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS k1gInSc1 kIx.
195<clause>Křivoústý . byl polský kníže ( od 1102
196<clausenum>1 6 10 11 12 13 14 15
197<clauseconj> ():
198<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
199<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
200<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 10
201<vphead> 10
202<phr> (k2eAgInSc1d1;cap): Křivoústý
203<phrlemma> (k2eAgInSc1d1;cap): křivoústý
204<phrnum> (k2eAgInSc1d1;cap): 1
205<phrhead> 1
206[1] ->>> [10]
207<phr> (k1gMnSc1): polský kníže
208<phrlemma> (k1gMnSc1): polský kníže
209<phrnum> (k1gMnSc1): 11 12
210<phrhead> 12
211[11, 12] ->>> [10]
212<phr> (k7c2): od
213<phrlemma> (k7c2): od
214<phrnum> (k7c2): 14
215<phrhead> 14
216<phr> (k4): 1102
217<phrlemma> (k4): 1102
218<phrnum> (k4): 15
219<phrhead> 15
220<clause>( 1085 - 28 říjen 1138
221<clausenum>2 3 4 5 7 8
222<clauseconj> ():
223<phr> (k4): 1085
224<phrlemma> (k4): 1085
225<phrnum> (k4): 3
226<phrhead> 3
227<phr> (k4): 28
228<phrlemma> (k4): 28
229<phrnum> (k4): 5
230<phrhead> 5
231<phr> (k1gInSc4): říjen 1138
232<phrlemma> (k1gInSc4): říjen 1138
233<phrnum> (k1gInSc4): 7 8
234<phrhead> 7
235<clause>, který znovusjednotil stát
236<clausenum>17 18 19 20
237<clauseconj> ():
238<vp> (k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS): znovusjednotil
239<vplemma> (k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS): znovusjednotit
240<vpnum> (k5eAaImAgInS,k5eAaPmAgInS): 19
241<vphead> 19
242<phr> (k3yRgInSc1): který
243<phrlemma> (k3yRgInSc1): který
244<phrnum> (k3yRgInSc1): 18
245<phrhead> 18
246[18] ->>> [19]
247<phr> (k1gInSc1): stát
248<phrlemma> (k1gInSc1): stát
249<phrnum> (k1gInSc1): 20
250<phrhead> 20
251[20] ->>> [19]
252</s>
253
254<s>Boleslav byl posledním piastovským panovníkem , který vládl sjednocenému Polsku před jeho rozpadem ve 12 . - 14 . století , ke kterému sám napomohl svým nástupnickým testamentem .
255<slemma>Boleslav být poslední piastovský panovník , který vládnout sjednocený Polsko před jeho rozpad v 12 . - 14 . století , k který sám napomoct svůj nástupnický testament .
256<stag>k1gMnSc1;cap k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc7d1 k2eAgMnSc7d1 k1gMnSc7 kIx, k3yRgInSc1 k5eAaImAgMnS k2eAgNnSc3d1 k1gNnSc3;cap k7c7 k3xOp3gInSc7 k1gInSc7 k7c6 k4 kIx. kIx~ k4 kIx. k1gNnSc3 kIx, k7c3 k3yRgInSc3,k3yQgInSc3,k3yIgInSc3 k3xTgMnSc1 k5eAaPmAgMnS k3xOyFgInSc7 k2eAgInSc7d1 k1gInSc7 kIx.
257<clause>Boleslav byl posledním piastovským panovníkem - 14
258<clausenum>1 2 3 4 5 17 18
259<clauseconj> ():
260<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
261<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
262<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 2
263<vphead> 2
264<phr> (k1gMnSc1;cap): Boleslav
265<phrlemma> (k1gMnSc1;cap): Boleslav
266<phrnum> (k1gMnSc1;cap): 1
267<phrhead> 1
268[1] ->>> [2]
269<phr> (k1gMnSc7): posledním piastovským panovníkem
270<phrlemma> (k1gMnSc7): poslední piastovský panovník
271<phrnum> (k1gMnSc7): 3 4 5
272<phrhead> 5
273[3, 4, 5] ->>> [2]
274<phr> (k4): 14
275<phrlemma> (k4): 14
276<phrnum> (k4): 18
277<phrhead> 18
278<clause>, který vládl sjednocenému Polsku před jeho rozpadem ve 12
279<clausenum>6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
280<clauseconj> ():
281<vp> (k5eAaImAgMnS): vládl
282<vplemma> (k5eAaImAgMnS): vládnout
283<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 8
284<vphead> 8
285<phr> (k3yRgInSc1): který
286<phrlemma> (k3yRgInSc1): který
287<phrnum> (k3yRgInSc1): 7
288<phrhead> 7
289[7] ->>> [8]
290<phr> (k1gNnSc3;cap): sjednocenému Polsku před jeho rozpadem ve
291<phrlemma> (k1gNnSc3;cap): sjednocený Polsko před jeho rozpad v
292<phrnum> (k1gNnSc3;cap): 9 10 11 12 13 14
293<phrhead> 10
294[9, 10, 11, 12, 13, 14] ->>> [8]
295<phr> (k4): 12
296<phrlemma> (k4): 12
297<phrnum> (k4): 15
298<phrhead> 15
299<clause>století
300<clausenum>20
301<clauseconj> ():
302<phr> (k1gNnSc3): století
303<phrlemma> (k1gNnSc3): století
304<phrnum> (k1gNnSc3): 20
305<phrhead> 20
306<clause>, ke kterému sám napomohl svým nástupnickým testamentem
307<clausenum>21 22 23 24 25 26 27 28
308<clauseconj> ():
309<vp> (k5eAaPmAgMnS): napomohl
310<vplemma> (k5eAaPmAgMnS): napomoct
311<vpnum> (k5eAaPmAgMnS): 25
312<vphead> 25
313<phr> (k7c3): ke kterému
314<phrlemma> (k7c3): k který
315<phrnum> (k7c3): 22 23
316<phrhead> 22
317<phr> (k3xTgMnSc1): sám
318<phrlemma> (k3xTgMnSc1): sám
319<phrnum> (k3xTgMnSc1): 24
320<phrhead> 24
321[24] ->>> [25]
322<phr> (k1gInSc7): svým nástupnickým testamentem
323<phrlemma> (k1gInSc7): svůj nástupnický testament
324<phrnum> (k1gInSc7): 26 27 28
325<phrhead> 28
326[26, 27, 28] ->>> [25]
327</s>
328
329<s>Vratislav II . ( okolo 1033 – 14 . ledna 1092 ) byl český kníže od 28 . ledna 1061 do dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců .
330<slemma>Vratislav II . ( okolo 1033 – 14 . leden 1092 ) být český kníže od 28 . leden 1061 do duben 1085 a poté první český král z rod Přemyslovec .
331<stag>k1gFnSc1;cap kA;cap kIx. kIx( k7c2 k4 k? k4 kIx. k1gInSc2 k4 kIx) k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 k7c2 k4 kIx. k1gInSc2 k4 k7c2 k1gInSc2 k4 k8xC k6eAd1 k4xOgMnSc1 k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 k7c2 k1gInSc2 k1gMnPc2;cap kIx.
332<clause>Vratislav II . ( okolo 1033 – 14 ledna 1092 ) ledna 1061 do dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců
333<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
334<clauseconj> (k8xC): a
335<phr> (k1gFnSc1;cap): Vratislav II
336<phrlemma> (k1gFnSc1;cap): Vratislav II
337<phrnum> (k1gFnSc1;cap): 1 2
338<phrhead> 1
339<phr> (k1gInSc2): ledna 1061 do dubna 1085
340<phrlemma> (k1gInSc2): leden 1061 do duben 1085
341<phrnum> (k1gInSc2): 19 20 21 22 23
342<phrhead> 19
343<phr> (k1gMnSc1): poté první český král z rodu Přemyslovců
344<phrlemma> (k1gMnSc1): poté první český král z rod Přemyslovec
345<phrnum> (k1gMnSc1): 25 26 27 28 29 30 31
346<phrhead> 28
347<phr> (k7c2): okolo
348<phrlemma> (k7c2): okolo
349<phrnum> (k7c2): 5
350<phrhead> 5
351<phr> (k4): 1033
352<phrlemma> (k4): 1033
353<phrnum> (k4): 6
354<phrhead> 6
355<phr> (k4): 14
356<phrlemma> (k4): 14
357<phrnum> (k4): 8
358<phrhead> 8
359<phr> (k1gInSc2): ledna 1092
360<phrlemma> (k1gInSc2): leden 1092
361<phrnum> (k1gInSc2): 10 11
362<phrhead> 10
363<clause>. byl český kníže od 28
364<clausenum>9 13 14 15 16 17
365<clauseconj> ():
366<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
367<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
368<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 13
369<vphead> 13
370<phr> (k1gMnSc1): český kníže od
371<phrlemma> (k1gMnSc1): český kníže od
372<phrnum> (k1gMnSc1): 14 15 16
373<phrhead> 15
374[14, 15, 16] ->>> [13]
375<phr> (k4): 28
376<phrlemma> (k4): 28
377<phrnum> (k4): 17
378<phrhead> 17
379</s>
380
381<s>Zároveň byl titulárním polským králem v letech 1085 – 1092 .
382<slemma>zároveň být titulární polský král v léto 1085 – 1092 .
383<stag>k6eAd1;cap k5eAaImAgInS k2eAgMnSc7d1 k2eAgMnSc7d1 k1gMnSc7 k7c6 k1gNnPc6 k4 k? k4 kIx.
384<clause>Zároveň byl titulárním polským králem v letech 1085 – 1092
385<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
386<clauseconj> ():
387<vp> (k5eAaImAgInS): byl
388<vplemma> (k5eAaImAgInS): být
389<vpnum> (k5eAaImAgInS): 2
390<vphead> 2
391<phr> (k6eAd1;cap): Zároveň
392<phrlemma> (k6eAd1;cap): zároveň
393<phrnum> (k6eAd1;cap): 1
394<phrhead> 1
395[1] ->>> [2]
396<phr> (k1gMnSc7): titulárním polským králem v letech 1085
397<phrlemma> (k1gMnSc7): titulární polský král v léto 1085
398<phrnum> (k1gMnSc7): 3 4 5 6 7 8
399<phrhead> 5
400[3, 4, 5, 6, 7, 8] ->>> [2]
401<phr> (k4): 1092
402<phrlemma> (k4): 1092
403<phrnum> (k4): 10
404<phrhead> 10
405</s>
406
407<s>Jako kníže byl Vratislavem II . , jako král Vratislavem I. ( Wratislaus Primus Rex ) .
408<slemma>jako kníže být Vratislav II . , jako král Vratislav I. ( Wratislaus primus Rex ) .
409<stag>k8xC;cap,k8xS k1gMnSc1 k5eAaImAgMnS k1gMnSc7;cap kA;cap kIx. kIx, k8xC,k8xS k1gMnSc1 k1gMnSc7;cap kA;cap kIx( k1gInSc1;cap k1gMnSc1;cap k1gMnSc1;cap kIx) kIx.
410<clause>Jako kníže byl Vratislavem II
411<clausenum>1 2 3 4 5
412<clauseconj> (k8xC;cap): Jako
413<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
414<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
415<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 3
416<vphead> 3
417<phr> (k1gMnSc1): kníže
418<phrlemma> (k1gMnSc1): kníže
419<phrnum> (k1gMnSc1): 2
420<phrhead> 2
421[2] ->>> [3]
422<phr> (k1gMnSc7;cap): Vratislavem II
423<phrlemma> (k1gMnSc7;cap): Vratislav II
424<phrnum> (k1gMnSc7;cap): 4 5
425<phrhead> 4
426[4, 5] ->>> [3]
427<clause>, jako král Vratislavem I. ( Wratislaus Primus Rex
428<clausenum>7 8 9 10 11 12 13 14 15
429<clauseconj> (k8xC): jako
430<phr> (k1gMnSc1): král
431<phrlemma> (k1gMnSc1): král
432<phrnum> (k1gMnSc1): 9
433<phrhead> 9
434<phr> (k1gMnSc7;cap): Vratislavem I.
435<phrlemma> (k1gMnSc7;cap): Vratislav I.
436<phrnum> (k1gMnSc7;cap): 10 11
437<phrhead> 10
438<phr> (k1gInSc1;cap): Wratislaus Primus Rex
439<phrlemma> (k1gInSc1;cap): Wratislaus primus Rex
440<phrnum> (k1gInSc1;cap): 13 14 15
441<phrhead> 13
442</s>
443
444<s>Jitka ( Judita ) ze Schweinfurtu [ 1 ] ( před 1003 – 2 . srpna 1058 ) byla manželka Břetislava I. a česká kněžna .
445<slemma>Jitka ( Judita ) z Schweinfurt [ 1 ] ( před 1003 – 2 . srpen 1058 ) být manželka Břetislav I. a český kněžna .
446<stag>k1gFnSc1;cap kIx( k1gFnSc1;cap kIx) k7c2 k1gInSc2;cap kIx( k4 kIx) kIx( k7c7 k4 k? k4 kIx. k1gInSc2 k4 kIx) k5eAaImAgFnS k1gFnSc1 k1gMnSc2;cap kA;cap k8xC k2eAgFnSc1d1 k1gFnSc1 kIx.
447<clause>Jitka ( Judita ) ze Schweinfurtu [ 1 ] ( před 1003 – 2 srpna 1058
448<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
449<clauseconj> ():
450<phr> (k1gFnSc1;cap): Jitka ze Schweinfurtu
451<phrlemma> (k1gFnSc1;cap): Jitka z Schweinfurt
452<phrnum> (k1gFnSc1;cap): 1 5 6
453<phrhead> 1
454<phr> (k4): 1
455<phrlemma> (k4): 1
456<phrnum> (k4): 8
457<phrhead> 8
458<phr> (k1gFnSc1;cap): Judita
459<phrlemma> (k1gFnSc1;cap): Judita
460<phrnum> (k1gFnSc1;cap): 3
461<phrhead> 3
462<phr> (k7c7): před
463<phrlemma> (k7c7): před
464<phrnum> (k7c7): 11
465<phrhead> 11
466<phr> (k4): 1003
467<phrlemma> (k4): 1003
468<phrnum> (k4): 12
469<phrhead> 12
470<phr> (k4): 2
471<phrlemma> (k4): 2
472<phrnum> (k4): 14
473<phrhead> 14
474<phr> (k1gInSc2): srpna 1058
475<phrlemma> (k1gInSc2): srpen 1058
476<phrnum> (k1gInSc2): 16 17
477<phrhead> 16
478<clause>. byla manželka Břetislava I. a česká kněžna
479<clausenum>15 19 20 21 22 23 24 25
480<clauseconj> (k8xC): a
481<vp> (k5eAaImAgFnS): byla
482<vplemma> (k5eAaImAgFnS): být
483<vpnum> (k5eAaImAgFnS): 19
484<vphead> 19
485<phr> (k1gFnSc1): manželka Břetislava I.
486<phrlemma> (k1gFnSc1): manželka Břetislav I.
487<phrnum> (k1gFnSc1): 20 21 22
488<phrhead> 20
489[20, 21, 22] ->>> [20, 21, 22, 23, 24, 25]
490<phr> (k1gFnSc1): česká kněžna
491<phrlemma> (k1gFnSc1): český kněžna
492<phrnum> (k1gFnSc1): 24 25
493<phrhead> 25
494[24, 25] ->>> [20, 21, 22, 23, 24, 25]
495<coord> (k1gFnSc1): manželka Břetislava I. a česká kněžna
496<coordlemma> (k1gFnSc1): manželka Břetislav I. a český kněžna
497<coordnum> (k1gFnSc1): 20 21 22 23 24 25
498<coordhead> 23
499[20, 21, 22, 23, 24, 25] ->>> [19]
500</s>
501
502<s>Jejím pradědem byl možná mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatého Václava .
503<slemma>její praděd být možná mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatý Václav .
504<stag>k3xOp3gMnSc7;cap k1gMnSc7 k5eAaImAgMnS k9 k2eAgMnSc1d1 k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 k1gMnSc1;cap kIx, k1gMnSc1 k2eAgMnSc2d1 k1gMnSc2;cap kIx.
505<clause>Jejím pradědem byl možná mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatého Václava
506<clausenum>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
507<clauseconj> ():
508<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
509<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
510<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 3
511<vphead> 3
512<phr> (k1gMnSc7): Jejím pradědem
513<phrlemma> (k1gMnSc7): její praděd
514<phrnum> (k1gMnSc7): 1 2
515<phrhead> 2
516[1, 2] ->>> [3]
517<phr> (k1gMnSc1): mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatého Václava
518<phrlemma> (k1gMnSc1): mocný bavorský vévoda Arnulf , současník svatý Václav
519<phrnum> (k1gMnSc1): 5 6 7 8 9 10 11 12
520<phrhead> 7
521[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ->>> [3]
522</s>
523
524<s>Svatý Václav ( asi 907 – 28 . září 935 , příp . 929 [ 1 ] , německy Wenzel von Böhmen ) byl český kníže a světec , který je považován za patrona Čech a Moravy [ 2 ] a symbol české státnosti .
525<slemma>svatý Václav ( asi 907 – 28 . zářit 935 , příp . 929 [ 1 ] , německy Wenzel von Böhmen ) být český kníže a světec , který být považován za patron Čechy a Morava [ 2 ] a symbol český státnost .
526<stag>k2eAgMnSc1d1;cap k1gMnSc1;cap kIx( k9 k4 k? k4 kIx. k5eAaImIp3nP k4 kIx, kA kIx. k4 kIx( k4 kIx) kIx, k6eAd1 k1gFnPc3;cap k1gInSc1 k1gInSc1;cap kIx) k5eAaImAgMnS k2eAgMnSc1d1 k1gMnSc1 k8xC k1gMnSc1 kIx, k3yRgMnSc1 k5eAaImIp3nS k2eAgMnSc1d1 k7c4 k1gMnSc4 k1gFnPc2;cap k8xC k1gFnSc2;cap kIx( k4 kIx) k8xC k1gInSc1 k2eAgFnSc2d1 k1gFnSc2 kIx.
527<clause>Svatý Václav , byl český kníže a světec symbol české státnosti
528<clausenum>1 2 18 24 25 26 27 28 42 43 44
529<clauseconj> (k8xC): a
530<vp> (k5eAaImAgMnS): byl
531<vplemma> (k5eAaImAgMnS): být
532<vpnum> (k5eAaImAgMnS): 24
533<vphead> 24
534<phr> (k1gMnSc1;cap): Svatý Václav
535<phrlemma> (k1gMnSc1;cap): svatý Václav
536<phrnum> (k1gMnSc1;cap): 1 2
537<phrhead> 2
538[1, 2] ->>> [24]
539<phr> (k1gMnSc1): český kníže
540<phrlemma> (k1gMnSc1): český kníže
541<phrnum> (k1gMnSc1): 25 26
542<phrhead> 26
543[25, 26] ->>> [25, 26, 27, 28, 42, 43, 44]
544<phr> (k1gMnSc1): světec symbol české státnosti
545<phrlemma> (k1gMnSc1): světec symbol český státnost
546<phrnum> (k1gMnSc1): 28 42 43 44
547<phrhead> 28
548[28, 42, 43, 44] ->>> [25, 26, 27, 28, 42, 43, 44]
549<coord> (k1gMnSc1): český kníže a světec symbol české státnosti
550<coordlemma> (k1gMnSc1): český kníže a světec symbol český státnost
551<coordnum> (k1gMnSc1): 25 26 27 28 42 43 44
552<coordhead> 27
553[25, 26, 27, 28, 42, 43, 44] ->>> [24]
554<clause>( asi 907 – 28 935 příp . 929 [ 1 ] německy Wenzel von Böhmen
555<clausenum>3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22
556<clauseconj> ():
557<phr> (k4): asi 907
558<phrlemma> (k4): asi 907
559<phrnum> (k4): 4 5
560<phrhead> 5
561<phr> (k4): 28
562<phrlemma> (k4): 28
563<phrnum> (k4): 7
564<phrhead> 7
565<phr> (k4): 935
566<phrlemma> (k4): 935
567<phrnum> (k4): 10
568<phrhead> 10
569<phr> (kA): příp
570<phrlemma> (kA): příp
571<phrnum> (kA): 12
572<phrhead> 12
573<phr> (k4): 929
574<phrlemma> (k4): 929
575<phrnum> (k4): 14
576<phrhead> 14
577<phr> (k4): 1
578<phrlemma> (k4): 1
579<phrnum> (k4): 16
580<phrhead> 16
581<phr> (k6eAd1): německy
582<phrlemma> (k6eAd1): německy
583<phrnum> (k6eAd1): 19
584<phrhead> 19
585<phr> (k1gFnPc3;cap): Wenzel von Böhmen
586<phrlemma> (k1gFnPc3;cap): Wenzel von Böhmen
587<phrnum> (k1gFnPc3;cap): 20 21 22
588<phrhead> 20
589<clause>. září
590<clausenum>8 9
591<clauseconj> ():
592<vp> (k5eAaImIp3nP): září
593<vplemma> (k5eAaImIp3nP): zářit
594<vpnum> (k5eAaImIp3nP): 9
595<vphead> 9
596<clause>, který je považován za patrona Čech a Moravy [ 2
597<clausenum>29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
598<clauseconj> (k8xC): a a
599<vp> (k5eAaImIp3nS): je
600<vplemma> (k5eAaImIp3nS): být
601<vpnum> (k5eAaImIp3nS): 31
602<vphead> 31
603<phr> (k3yRgMnSc1): který
604<phrlemma> (k3yRgMnSc1): který
605<phrnum> (k3yRgMnSc1): 30
606<phrhead> 30
607[30] ->>> [31]
608<phr> (k2eAgMnSc1d1): považován za patrona Čech a Moravy
609<phrlemma> (k2eAgMnSc1d1): považován za patron Čechy a Morava
610<phrnum> (k2eAgMnSc1d1): 32 33 34 35 36 37
611<phrhead> 32
612[32, 33, 34, 35, 36, 37] ->>> [31]
613<phr> (k4): 2
614<phrlemma> (k4): 2
615<phrnum> (k4): 39
616<phrhead> 39
617</s>
618
619<s>Svatá Ludmila ( cca 860 [ 1 ] – 15 . září 921 , [ 1 ] hradiště Tetín , dnešní Česká republika ) byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce , knížete Bořivoje I. , matkou knížete Vratislava , otce sv. Václava a chronologicky první českou svatou .
620<slemma>svatý Ludmila ( cca 860 [ 1 ] – 15 . zářit 921 , [ 1 ] hradiště Tetín , dnešní český republika ) být manželka první historicky doložený Přemyslovec , kníže Bořivoj I. , matka kníže Vratislav , otka sv. Václava a chronologicky první český svatá .
621<stag>k2eAgFnSc1d1;cap k1gFnSc1;cap kIx( kA k4 kIx( k4 kIx) k? k4 kIx. k5eAaImIp3nP k4 kIx, kIx( k4 kIx) k1gNnPc1 k1gInSc1;cap kIx, k2eAgFnSc1d1 k2eAgFnSc1d1;cap k1gFnSc1 kIx) k5eAaImAgFnS k1gFnSc7 k4xOgNnSc2 k6eAd1 k2eAgMnSc4d1 k1gMnSc4;cap kIx, k1gMnSc4 k1gMnSc2;cap kA;cap kIx, k1gFnSc7 k1gMnSc2 k1gMnSc2;cap kIx, k1gFnSc3 kA k1gFnSc1;cap k8xC k6eAd1 k4xOgFnSc7 k2eAgFnSc7d1 k1gFnSc7 kIx.
622<clause>Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce , knížete Bořivoje I. , matkou knížete Vratislava , otce sv. Václava a chronologicky první českou svatou
623<clausenum>1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
624<clauseconj> (k8xC): a
625<vp> (k5eAaImAgFnS): byla
626<vplemma> (k5eAaImAgFnS): být
627<vpnum> (k5eAaImAgFnS): 25
628<vphead> 25
629<phr> (k1gFnSc1;cap): Svatá Ludmila
630<phrlemma> (k1gFnSc1;cap): svatý Ludmila
631<phrnum> (k1gFnSc1;cap): 1 2
632<phrhead> 2
633[1, 2] ->>> [25]
634<phr> (k1gFnSc7): manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce
635<phrlemma> (k1gFnSc7): manželka první historicky doložený Přemyslovec
636<phrnum> (k1gFnSc7): 26 27 28 29 30
637<phrhead> 26
638[26, 27, 28, 29, 30] ->>> [25]
639<phr> (k1gMnSc4): knížete
640<phrlemma> (k1gMnSc4): kníže
641<phrnum> (k1gMnSc4): 32
642<phrhead> 32
643[32] ->>> [28, 29, 30, 31, 32]
644<coord> (k1gMnSc4;cap): historicky doloženého Přemyslovce , knížete
645<coordlemma> (k1gMnSc4;cap): historicky doložený Přemyslovec , kníže
646<coordnum> (k1gMnSc4;cap): 28 29 30 31 32
647<coordhead> 31
648[28, 29, 30, 31, 32] ->>> [25]
649<phr> (k1gFnSc3): Bořivoje I. , matkou knížete Vratislava , otce sv. Václava a chronologicky první českou svatou
650<phrlemma> (k1gFnSc3): Bořivoj I. , matka kníže Vratislav , otka sv. Václava a chronologicky první český svatá
651<phrnum> (k1gFnSc3): 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
652<phrhead> 40
653<clause>( cca 860 [ 1 ] – 15 921 [ 1 ] hradiště Tetín , dnešní Česká republika
654<clausenum>3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23
655<clauseconj> ():
656<phr> (k4): cca 860
657<phrlemma> (k4): cca 860
658<phrnum> (k4): 4 5
659<phrhead> 5
660<phr> (k4): 1
661<phrlemma> (k4): 1
662<phrnum> (k4): 7
663<phrhead> 7
664<phr> (k4): 15
665<phrlemma> (k4): 15
666<phrnum> (k4): 10
667<phrhead> 10
668<phr> (k4): 921
669<phrlemma> (k4): 921
670<phrnum> (k4): 13
671<phrhead> 13
672<phr> (k4): 1
673<phrlemma> (k4): 1
674<phrnum> (k4): 16
675<phrhead> 16
676<phr> (k1gNnPc1): hradiště Tetín , dnešní Česká republika
677<phrlemma> (k1gNnPc1): hradiště Tetín , dnešní český republika
678<phrnum> (k1gNnPc1): 18 19 20 21 22 23
679<phrhead> 18
680<clause>. září
681<clausenum>11 12
682<clauseconj> ():
683<vp> (k5eAaImIp3nP): září
684<vplemma> (k5eAaImIp3nP): zářit
685<vpnum> (k5eAaImIp3nP): 12
686<vphead> 12
687</s>