TermDB: termeval_music_cz_small.sents.txt

File termeval_music_cz_small.sents.txt, 88.8 KB (added by xsuchom2, 9 years ago)
Line 
1<s id="49903" desamb="1">Tu probleskla mladým bouřlivákům hlavou myšlenka: Nepřihlížejme nečinně, pokusme se o nápravu, pokusme se,aby poezie umění přišla zase ke cit.
2<s id="115761" desamb="1">Tehdy paradoxně hororu soudruzi pomohli.
3<s id="82664">Pedagogický sbor je stoprocentně kvalifikovaný, v počtu kolem 30-ti pedagogů.
4<s id="78970">Vezměte prosím na vědomí, že tato prodloužená záruka je v současné době k dispozici pouze na výrobky prodávané v rámci EU a EEA (včetně České republiky) a je předmětem podmínek uvedených na prodloužené záruky nezávadnosti.
5<s id="35198" desamb="1">POČÁTKY NOVÉ DOBY | | |vysvětlí znovuobjevení antického |Renesance |ČJL: Michelangelo | | |ideálu člověka, nové myšlenky |Humanismus |HV: Hudba renesance | | |žádající reformu církve včetně | | |
6<s id="66611">Milí a Vážení, jsem moc rád, že nám vyšla první etapa a teď si přejme, aby nám přálo i ve finále.
7<s id="90458" desamb="1">Ve skutečnosti pedagogové celého světa využívají 1700 vestavěných pracovních listů a jeho unikátní vlastnosti a funkce pro práci ve třídě.
8<s id="97220" desamb="1">Výstavu doprovodí | |jednodenní konference, jíž se účastní umělci, filozofové a vědci, zabývající se tematikou času a ekologie, | |využívající větru ke generování audiovizuálních výstupů.
9<s id="20488" desamb="1">Dodatečně byly poskytnuty dotace: Jihomoravský kraj 150 000,00 na koncert dechového souboru ve Švédsku. školné a vstupné za vystoupení byly vyšší o 161 990.00 Kč, vyšší byly také úroky o 2600,00 Kč a bylo použito 8 750,00 Kč z fondu rezervního – čerpání zisku z posledních let na hlavní činnost /nákup školních pomůcek/.
10<s id="108488">]]>
11<s id="122071" desamb="1">Nevím ani jak bychom to měli obhajovat.
12<s id="78187" desamb="1">Pořadatel Bruce Ykanji nás viděl hrát na jedné bboy akci v klubu Majestic v Bratislavě,“ doplňuje Bob, bubeník kapely, kterému projekt Champion Sound plní jeden sen za druhým. „V rámci Evropy si už prestižnější bboy akci nedokážu představit.
13<s id="73137" desamb="1">ROČNÍK |4.
14<s id="58768" desamb="1">Fieber je ve své osobité a osobní vizi Šumaře současně také autorem úpravy a scénického designu.
15<s id="13183" desamb="1">XXII:6 (1732-1809) Druh publikace: orchestrální party Nástrojová skupina: VIOLA Obsazení / žánr: mše
16<s id="17131" desamb="1">Každý je veden k úctě k životu a odpovědnosti za zdraví své i zdravý rozvoj společnosti.
17<s id="127535" desamb="1">Většinou jezdíme hlavně po Německu.
18<s id="126818">Jako hostující dirigent East West European Jazz Orchestra - Rusko, Rostov (17.9.2013).Byl jsem pozván na jazzový festival do Rostovu na Donu, abych nastudoval a pak dirigoval několik svých kompozic s mezinárodním big bandem East West European jazz orchestra.Vystoupení se konalo 17.9.2013 v rámci čtyřdenního festivalu ve velkém divadle M.Gorkého.Orchestr jsem znal již z minulosti ze spolupráce v Dortmundu a věděl jsem, že moje věci zahrají výborně.
19<s id="90594" desamb="1">Je možné je různě řadit a mixovat dohromady.
20<s id="105934" desamb="1">Nebo jen mlha?
21<s id="119087">Ostravské představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť bylo zhruba třístým, které Tim Rice ve světě shlédl. „Zajímá mně, jak lidi v jiných zemích než anglicky mluvících, reagují.
22<s id="25428" desamb="1">Práce s počítačem 233 10.
23<s id="54347">Zdokonalené notografické obloučky
24<s id="30619" desamb="1">Jsme zvyklí posuzovat toto kolonizační hnuti jako východo-západní kulturně jednotný proud.
25<s id="74971" desamb="1">Žáci si předmět volí, aby si rozšířili dovednosti nezbytné nejen pro jazykové vzdělání, ale i pro dokonalejší užívání mateřského jazyka k efektivní komunikaci, k zasvěcenější interpretaci literárních děl, k rozšiřování poznatků z teorie literatury, k podrobnějšímu seznamování s různými druhy
26<s id="79635" desamb="1">Jazzovou kytaru moc poslouchat nemusím, ale jazzové doprovody, ty tisíce obratů různejch vykuchanejch a modifikovanejch akordů... Pamatuješ na skvělou supraphonskou desku Velcí jazzoví kytaristé?
27<s id="65259" desamb="1">Měli se moc rádi a z jejich lásky se jednoho letního večera narodila dvojčátka Jiří a Kateřina.
28<s id="188607" desamb="1">A z jiných se stali učitelé hudby.
29<s id="43883">Počkat, mluvíme o malém f, c1, jak tyto tóny srovnat?
30<s id="151263" desamb="1">Sbor jmenoval náměstek ministra kultury na základě příkazu 1. náměstka ministra kultury ČR č. 1/2002 ve složení: Jan Balog, člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Praha Bc.
31<s id="83227">Ve 4. ročníku I.stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětůŠkola hrou, viz. kap. 5.20.
32<s id="21464" desamb="1">Jeviště jsme postavili v bývalé jídelně sirotčince.
33<s id="149555" desamb="1">Pro mládež byla vypsána abonentní řada s názvem Studentská.
34<s id="107618" desamb="1">Když se tam ale dostanete, máte větší šanci se tam udržet.
35<s id="185650" desamb="1">Filmy Uvedení Jeho Svatosti dalajlámy do řádu (1958) a Tibetský příběh (1965)uvede ing. Jana Neboráková, předsedkyně občanského sdružení M.O.S.T., které Festival pro TIBET 2012 organizuje.
36<s id="63773">Poté nastoupil Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil oddaný interpret soudobé hudby Bernard Kontarsky.
37<s id="114101" desamb="1">Bude to taková pěkná tečka za rokem 2013.
38<s id="108585" desamb="1"></b>
39<s id="142693" desamb="1">S Jakubem Follem, který finále ovládl hned dvakrát a zvítězil i v řadě exhibic, přišlo trochu pokroucené mínění některých diváků, kteří slam poetry začali považovat za soutěž v básnické improvizaci.
40<s id="5242" desamb="1">Dostupné z ˂http://www.on-lineprocvicovani.estranky.cz/clanky/hudebni-vychova-5/hudebnitony-a-noty.html ˃ 72
41<s id="134013">Jak moc se tradiční indická hudba od doby Baby změnila?
42<s id="185760" desamb="1">Pro ty, kteří čerpají informace z Hlásky: pravidelný termín přednášky (2. úterý v měsíci) byl v dubnu posunut již na první úterý v měsíci.
43<s id="137392" desamb="1">Studoval jazzové piano ve třídě profesora Wojciecha Niedziely, jazzovou improvizaci u legendárního trumpetisty Piotra Wojtasika a skladbu a aranžování pod vedením Eda Partyky (USA).
44<s id="358">sudé (alla breve)
45<s id="19822" desamb="1">Práce G. A. Sergejevové vznikla na základě rozboru věcných a obrazových pramenů k lidovému kroji národů Dagestanu.
46<s id="137243" desamb="1">V případě Václava Kasíka a ředitelství České filharmonie (ČF) byl důvod jmenování od počátku záhadou: proč právě on?
47<s id="95306" desamb="1">Dramaturgie vedle známých děl vybírá | |i zapomenuté památky českých a světových autorů, hledá styčné plochy různých stylů i epoch a hudbu propojuje | |slovem.
48<s id="93234" desamb="1">Na Západě jsme po staletí tyto dva moc nerozlišovali, mysleli jsme si, že to je totožné.
49<s id="106167" desamb="1">Nestalo se tak.
50<s id="55767">bohůžel je to tady asi jediný komentář se správným přístupem.Naštěstí skladatel "matematik" nemá v životě šanci uspět nad ( podle vaší nesmyslně urážející terminologie) "GHS" ...takže podle vašeho "manuálu" jak být
51<s id="82293" desamb="1">Za toto představení jim byla porotou udělená „Zvláštní cena festivalu.“ V zimním semestru jsme inovovali některé studijní programy hlavního oboru, zejména v oblasti grotesky a filmové grotesky.
52<s id="29449" desamb="1">Osvobozený Našinec 9. 6. 1946. [68] Slovo kapelník, které v našem případě znamená dirigent, bylo tehdy běžně používaným termínem. [69] Noví členové olomoucké opery.
53<s id="46047">1
54<s id="64011">Karel Risinger: Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století Jaroslav Zich: Orchestrace finále Čtvrté symfonie Gustava Mahlera (Zpěv s orchestrem) Jiří Válek: Smysl a význam historických aspektů současné kompoziční praxe (I. část) Jaroslav Jiránek: Teoretický odkaz Karla Janečka Jaroslav Smolka: Utajená modalita Vladimír Tichý: Aktivita poslechu a sdělnost hudby Michal Zenkl: Existují nové tektonické principy?
55<s id="64608" desamb="1">Tvoří tedy povinnou součást základního vzdělávání.
56<s id="172923" desamb="1">Je velmi dobře vybaven a svým žákům poskytuje i možnost zapůjčit si hudební nástroje.
57<s id="87076" desamb="1">PKF - Prague Philharmonia by nikdy nevznikla, to on je naším „duchovním otcem“.
58<s id="28820" desamb="1">Župa spolkům vydávala pouze směrnice a pokyny, jež dostávala od Pěvecké obce české.
59<s id="106068">Počasí festivalu přálo, pivo teklo proudem – a jak dokládá záznam, stříkalo i nad hlavami publika z kelímků, které někteří alkoholem zmožení návštěvníci festivalu občas vyhodili nad sebe.
60<s id="44067" desamb="1">Tato c hlavní Diatonická stupnice Boomwhacker Set se skládá z osmi poznámek - C, D, E, F, G, A, B, C. To je nejoblíbenější Boomwhacker set a preferuje pedagogové obvykle jako dává rozsah plné oktávu.
61<s id="171560" desamb="1">Obsahuje: Raiders MarchThe Adventures of MuttThe Journey to AkatorMarion's ThemeIrina's Theme
62<s id="92649" desamb="1">Nejenže se na ni vybavila helmou, ale žije ve střehu a obává se budoucnosti.
63<s id="21398" desamb="1">Premiéru této hry provedl 19.12.1935 E. F. Burian ve svém divadle D-35. „Hudební skupina Mánesa“ uspořádala během svého působení (v letech 1932-1938) 17 koncertů.
64<s id="179196" desamb="1">I tady nabízí srovnání nahrávka Anny Sofie von Otter, kde ji doprovázejí Bengt Forsberg a Gerold Huber, především píseň Ilse Weber Ich wandre durch Theresienstadt - od von Otter v podstatně volnějším tempu, spíše zamyšlená, s velmi decentním (a nezdobeným!
65<s id="146490">Random26. březen 2008 10:35:29
66<s id="122801" desamb="1">Stop Murder Music si tak přidali další vítězný zářez ve válce za svá práva.
67<s id="137851" desamb="1">Divadelní dílna – vyučující: M. Světlíková – NE Velmi praktický seminář, ve kterém se budeme zabývat textem jako východiskem pro divadlo, budeme texty dramatizovat, setkáme se s dramaturgií, s herectvím, pokusíme se o režii drobných divadelních útvarů.
68<s id="60993" desamb="1">Cestou hollywoodskými bulváry na společný oběd s novináři objevil vánoční věnec.
69<s id="175440" desamb="1">Skupinová interpretace |hraje s klavírem | | |hraje v komorní hře | 5.1. 12 Studijní zaměření – Hra na kytaru 5. 1. 12. 1 přípravné studium žák: • předvede správné držení nástroje a rukou • vyjmenuje
70<s id="179617" desamb="1">Dlouhodobější spolupráci Lenky Dusilové a Beaty Hlavenkové z posledních let doplnila Dorota Barová. více
71<s id="190324">Současný pluralitní model hudební kultury sice na jedné straně zvyšuje prestiž improvizace, na straně druhé se výrazně zvětšil prostor, v němž se musí např. budoucí učitel hudební výchovy bezpečně orientovat.
72<s id="159005" desamb="1">Emilio.
73<s id="48475" desamb="1">Z hlediska pozice hudební výchovy ve všeobecně vzdělávacím kurikulu je ve Švýcarsku hudební výchova povinná na prvním i druhém stupni, na střední škole si mohou studenti hudební výchovu i sbor volit jako hlavní nebo vedlejší obor.
74<s id="187267">Měl jsem velké štěstí, kromě hraní doma, které nikomu ze spolubydlících nevadí a ani sousedům, jsem housle nosil tak jednou za deset dní ven, někam kde se hrálo.
75<s id="60528" desamb="1">Jenže v té době to bylo docela složité.
76<s id="61795" desamb="1">Ale není účelem této reportáže, nikoliv psané na oprátce, ale naopak zřetelně v pohodě, všechny sbory rozebírat, když jejich přehlídka nebyla soutěžní.
77<s id="175486" desamb="1">Skupinová interpretace |spolupodílí se na výběru skladeb | | |aktivně se účastní koncertů | *)Školní výstupy jsou orientovány vždy na zvolený povinný předmět.
78<s id="126321">Melodie, která tvoří hlavní myšlenku, se pohybuje v rozsahu sedmi tónů a je velmi zpěvná.
79<s id="44632">Vážený pane Socho, promiňte, že jsem se vyjádřil zřejmě tak neobratně, že jste nepochopil náznak nadsázky v mém příspěvku, který (to se zase omlouvám ostatním) se už opravdu odklání od základního tématu diskuse.
80<s id="35881" desamb="1">Tyto činnosti probíhají v rovině recepční, reprodukční a produkční.
81<s id="47763" desamb="1">Ostatní, nikoli podružné údaje, nalezne zájemce ve vzorném komentáři bookletu spolu s latinskými texty i jejich překladem.
82<s id="84489">3. ročník
83<s id="606" desamb="1">li tato formule kryta bohatším pohybem jako třebas v př. B nebo naopak zjednodušena (př. C), mohou vzniknout pochybnosti o pravosti hemioly.
84<s id="113957" desamb="1">Která ta poloha je pravdivá?
85<s id="103612">]]>
86<s id="98714">Mezi literou a duchem zákona
87<s id="81745" desamb="1">V jeho tématickém katalogu je uvedeno pouze vstupní téma, které tvoří dohromady pouhých osm taktů.Zbylá větší část koncertu se bohužel nedochovala.
88<s id="18045" desamb="1">Výklad s ukázkou.
89<s id="114997" desamb="1">Skrjabinova čtvrtá klavírní sonáta má v sobě prvky pozdního romantismu, Brahmsovy variace a fuga na Händelovo téma jsou dílem, které sice bylo napsáno v období romantismu, avšak Brahmsův romantismus je postavený na klasicistních prvcích – nejinak je tomu v této skladbě, která navíc směřuje až do baroka.
90<s id="19762" desamb="1">V r. 1973 vyšla v Uzbekistánu o těchto otázkách zvláštní monografie.
91<s id="80399" desamb="1">A to v zásadě ze dvou důvodů – jednak za milion teď si toho kvůli inflaci koupím pravděpodobně víc než za milion za deset let (i když je zřejmé, že pokud budu investovat třeba do aut nebo počítačů, tak to platit nemusí) a jednak když dám svůj milion teď do banky, třeba i na 1% úrok, tak za 10 let budu mít v ruce rozhodně víc než milion.
92<s id="93380" desamb="1">Byli to velice tvrdí chlapi.
93<s id="27207" desamb="1">Při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a empatii vůči žákovi a jeho psychickým a fyzickým schopnostem.
94<s id="84065">Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II.stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů.kap. 5.20 a 5.21
95<s id="51832" desamb="1">Procvičí automatický doprovod levou rukou jednoprstovou technikou a nakonec zahrají písničky oběma rukama.
96<s id="6351" desamb="1">Cyklus písní pro tenor a klavír (orchestr) na slova E. F. Buriana (Vrátíme se zase, neodeslaný dopis, Michelangelo Buonarotti, Madona del Candelabro, Stojí za to žít), 1958, LP Supraphon: Jaroslav Kachel, Symfonický orchestr Československého rozhlasu/Alois Klíma; Zpěvy albánského lidu.
97<s id="15155" desamb="1">V 8.třídě zní z trubic a píšťal kmitání vzduchu.
98<s id="65416" desamb="1">Všichni se moc těšili, protože už jim to docela ladilo.
99<s id="69481" desamb="1">Barvínek 23 ZŠ MŠ Tachlovice, Tachlovice MŠ až 5.
100<s id="171291">JAZZ PLAY ALONG je velmi povedená série - jeden sešit pro nástroje hrající v ladění Bb, Eb a C včetně C nástrojů hrajících v basovém klíči.
101<s id="48900" desamb="1">Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní ROČNÍK 17 • 2009 • ČÍSLO 3 OBSAH Miloš Hons: Tvar a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102<s id="81313">ROZPIS Dámský den ve Slatiňanech Pořadatel: Datum: Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p.o 10.8. 2013 Ředitel závodů: Tajemník závodů: Rozhodčí: Hlasatel: Ing. Jiří Jehlička
103<s id="155663" desamb="1">Kolektiv autorů.
104<s id="128065" desamb="1">Obojí velice zdařílé!!! Díky Ireno a Vláďo!
105<s id="2358" desamb="1">Ve dvacátém století získala - také díky nástupu historizujících stylů - nové možnosti využití, mimo jiné ve spojení s atonálním materiálem.
106<s id="46546" desamb="1">Jeho zakladatelka Hasmik Movsisian se narodila v Jerevanu a žije v Londýně, kde se profesionálně věnuje hudbě v oblasti pořadatelství a marketingu.
107<s id="3694" desamb="1">Tato píseň se zpívala při církevních a státních příležitostech.
108<s id="79564" desamb="1">Naskytla se možnost ji vydat a mám z ní radost, protože je docela úspěšná.
109<s id="109914" desamb="1">Jinak má nejoblíbenější turistika je jízda na koni.
110<s id="112443"><b>
111<s id="110199"><b>
112<s id="121712">V parku Milady Horákové za vítkovickým kulturním domem se nachází neoznačený hromadný hrob, v němž leží 231 ubitých ostravských Němců, vesměs starců, žen a dětí.
113<s id="154036">Ale v poho.
114<s id="139604" desamb="1">Teď mi říkal kamarád, že se u Národního divadla stala tragédie, nějaká žena spadla pod tramvaj a ujelo jí to nohu.
115<s id="108175" desamb="1">[CDATA[
116<s id="169362" desamb="1">Obsahuje: Livin' La Vida LocaI'll Be There For YouThis Is It!
117<s id="57463">Vole,když se podíváš na moje příspěvky,tak je to furt to samý,akorát v tý mírnější formě.
118<s id="32573" desamb="1">Stupnice chromatická, alterovaná, bluesová.
119<s id="139381" desamb="1">Z německých Cách prochází průřez officiem ke sv. Vojtěchu ze 13. století.
120<s id="77084" desamb="1">Tohle německé duo si s vámi tak pohraje, že ráno budete stejně střízlivět jako pro propařené noci na vašem starém ATARI.
121<s id="91220" desamb="1">Dodává dostatek primární energie, který může startovat skládání čili růst životních forem.
122<s id="167302" desamb="1">Zvláštní pozornost bude věnována jejich "styčným plochám", zvl. | |v oblasti sóničnosti a ve využívání eletroakustických nástrojů. | |Informace ke kombinované nebo distanční formě | |Rozsah konzultací (soustředění)|2
123<s id="63468" desamb="1">Sólový part Hummelova trubkového koncertu přednesl intonačně čistě, leč přece jen s jistou počáteční opatrností sólotrumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a královéhradecký rodák Jiří Houdek.
124<s id="44073" desamb="1">Zvuk je vytvořen bouchat do trubice proti různé povrchy.
125<s id="29338" desamb="1">Programy Městského divadla Olomouc k sezónám 1945 1949. [7] SMETANA, R.: O nový český hudební život. 10 let Volného sdružení přátel moderní hudby v Olomouci 1927 – 1937 a 10 let Spolku pro komorní hudbu v Olomouci 1937 – 1947.
126<s id="112001" desamb="1">Je to něco jako slepovat 3D pocitový model skutečnosti, kdy víte, že v pravé ruce máte bahno z krajiny a v levé ruce máte nebe.
127<s id="110935" desamb="1">Už několik let abstinujete, takže asi na pivo se starými přáteli z Ostravy nepůjdete.
128<s id="20228">: Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Jungmannova 292, Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1.
129<s id="164100" desamb="1">Vede skupinu ke schopnosti vytvářet celistvé představení.
130<s id="157909" desamb="1">Invalidní důchod: Kukly.
131<s id="78382" desamb="1">Dlouhodobější spolupráci Lenky Dusilové a Beaty Hlavenkové z posledních let doplnila Dorota Barová. více
132<s id="119526" desamb="1">Věděl jste, že účastí v konkurzu vstupujete do vosího hnízda, ve kterém to pořádně bzučí?
133<s id="120023" desamb="1">Čestným předsedou byl Vít Slováček, starosta Českého Těšína.
134<s id="10727" desamb="1">Dvořák si to uvědomil a rozhodl se z nejcharakterističtějších témat vytvořit několik samostatných koncertních valčíků pro klavír na 2 ruce.
135<s id="1775" desamb="1">Snadná zapamatovatelnost pádů a to již na základních školách.
136<s id="108718" desamb="1">Koneckonců Shakespeare oplývá „chaosem“, spojuje nespojitelné, vedle tragické události máte najednou komický výstup, vedle tragické „árie“ položí dětskou říkanku.
137<s id="88069" desamb="1">Vyvinulo se to úplně přirozeně a během následujících deseti let kombinace těch dvou nástrojů vytvořila charakteristický zvuk Flook.“
138<s id="106119">]]>
139<s id="132340" desamb="1">Tradiční je účast na knižním veletrhu Svět knihy.
140<s id="181320">"Flood flood flood of blood blood blood to the heart heart heart".
141<s id="119199" desamb="1">Pro mě je v tuto chvíli důležité, že do hlavních rolí se mi podařilo angažovat také otce a syna, navíc dva někdejší ostravské herce, kteří dnes žijí v Praze: Jiřího Čapku a jeho syna Filipa Čapku.
142<s id="153560" desamb="1">Nemá cenu srovnávat s Freddiem, protože ten je jenom jeden.
143<s id="46871" desamb="1">Barenboim je velká osobnost a dokáže sdělit emoce i v případě, že by jeho hra nebyla technicky dokonalá.
144<s id="47185" desamb="1">Upozornění: Pravidla soutěže jsou upravena v souladu se soutěžním řádem republikového finále Dětské porty.
145<s id="150759" desamb="1">Souběžně je budován pramenný fond o slováckém verbuňku.
146<s id="127633" desamb="1">Franzova kompozice je čtyřvěté, velice objemné a na interpretaci náročné hodinové dílo.
147<s id="18913" desamb="1">Pokaždé s týmž nápěvem a bez rytmických odchylek, kromě závěru (příklad 9) .
148<s id="95829" desamb="1">Prostorové oratorium | | | | | | | | |pro soprán, dva herce, sbor dětský| | | | | | | | |sbor a orchestr na texty | | | | | | | | |středověké latinské
149<s id="27789" desamb="1">V prvních květnových dnech se nejistota nacistů stupňovala, např. 1. května 1945 museli čelit povstání v Přerově, což v mnoha brutálních potyčkách, pocítilo i civilní obyvatelstvo Olomouce.
150<s id="160540" desamb="1">Přiletěl Tukan.
151<s id="1663" desamb="1">, ʘ výkřik (vykřičník): !
152<s id="69441" desamb="1">Jakub Rous ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 8. akordeon Jaroslav Bílek: Pozdrav z Francie 5.
153<s id="79667" desamb="1">Všechny jsou i v notách a na CD jsou ve verzích basa+bicí i pouze bicí - pro vaši hru. (běžná cena v obchodech je 329Kč) Kniha A4, noty, tabulatury, 76 stran.
154<s id="126781" desamb="1">Naše celovečerní vystoupení bylo v rámci dvoudenní akce Jazz Master Series.
155<s id="52715" desamb="1">Reakce může být jednoduchá (na podnět reagujeme naučeným pohybem, start apod.) nebo složitá (na základě podnětu volíme pohyb, volba pohybu na aktuální herní situaci apod.) Jiné formy rychlosti: Maximální rychlost Průměrné rychlost Frekvenční rychlost Akcelerační rychlost
156<s id="87019" desamb="1">Pod vedením dirigenta Ilyiche Rivase zahraje Symfonii D dur „Pastorální“, op. 4, č. 2 zakladatele tzv. mannheimské školy, Jana Václava Stamice Koncert pro flétnu a orchestr č. 2 D dur, KV 314 předního představitele hudebního klasicismu Wolfganga Amadea Mozarta a večer zakončí svěží Symfonií č. 4 B dur, op. 60 neméně proslulého klasika Ludwiga van Beethovena, jež je samotným autorem mimořádně ceněna.
157<s id="62173" desamb="1">Opět bohatá a skvěle vyvažovaná barevnost zvuku, sloužící tomu nejlepšímu a nejčitelnějšímu vyzpívaní melodických frází.
158<s id="44063" desamb="1">Chceme-li postupovat v notaci se staršími a zkušenějšími žáky rychleji, můžeme s nimi např. probírané písničky transponovat do notového sešitu (co nejdříve formou žákovy samostatné domácí práce).
159<s id="179575" desamb="1">Brittenovo dílo si s barokní hudbou obecně velmi dobře rozumí, zde k vnitřnímu souznění přispívá i antická inspirace jeho skladeb.
160<s id="50772" desamb="1">Byl postaven Augustinem Vlachem pro Jana ml. Lobkovice na spáleništi 4 domů , byl majetkem Petra Voka, po jeho smrti se dostal do majetku Vamberků a po konfiskacích r. 1620 dostal se do rukou Eggenberkům.
161<s id="2858" desamb="1">Vícehlasost si vyžádala přesnější notaci.
162<s id="170654" desamb="1">Tento titul bude nejmenším hudebníkům pomáhat s prvními krůčky ve světě hudby a prostředníkem na této cestě jim bude zobcová flétna- hudební nástroj s dlouhou tradicí a nečekanými možnostmi.
163<s id="46274">Odráží se nějak ve vaší hudbě?
164<s id="143949" desamb="1">Jeho revizi provedl v roce 1964 prof. Jiří Kratochvíl a dopsal k němu i vlastní kadenci v první větě.
165<s id="119629" desamb="1">Komunistická strana Čech a Moravy teď navrhuje zrušení lustračního zákona, který bývalé spolupracovníky StB staví mimo možnost výkonu funkcí ve státní správě.
166<s id="10725" desamb="1">Dvořák se rozhodl pro valčík.
167<s id="81407" desamb="1">Duety klavíru jsou pro dva hráče u jednoho klavíru. trio je kus pro tři nástroje.
168<s id="3004" desamb="1">Tón, na který ji naladíte, nebude g (pokud nemáte absolutní sluch, k němuž se brzy dostaneme), pravděpodobně se ale dostanete někam mezi dvě noty, s trochou štěstí se trefíte plus minus mezi a a f. Dokud bude rozdíl mezi sousedními strunami stejný jako mezi „To“ a „ta“, vaše hudba bude znít, jak má, a další hráči na strunné nástroje se mohou naladit k vám a přidat se.
169<s id="120101">K akci Noc divadel se připojí také ostravské občanské sdružení
170<s id="145435" desamb="1">Aspoň tak já jsem to četla.
171<s id="152402" desamb="1">Kč byl čerpán na pouhých 14,79 %, což představuje ve finančním vyjádření 6 721 tis.
172<s id="134999" desamb="1">Všichni uchazeči, kteří uspěli u talentové praktické zkoušky (získali min. počet bodů pro postup a současně byli zkušení komisí navrženi na přijetí), jsou povinni složit ústní zkoušku z předmětů Dějin hudby a Harmonie.
173<s id="189822">Intonace a sluchová analýza
174<s id="93349" desamb="1">Muž se musí naučit, jak sám sobě říci ne.
175<s id="29661" desamb="1">Čin 29. 5. 1947. [216] Smetana, R.: O nový český hudební život.
176<s id="30927" desamb="1">Muži z Krumvíře uvedli na scénu rekonstruovaný místní obyčej. "vodění kohúta", v němž mladí muži s kohoutem přišli do domu k novorozenci a vinšovali mu zdraví.
177<s id="175953" desamb="1">Rada školy je významných orgánem demokracie na škole a svou činností přispívá k soustavnému zvyšování kvality výuky. 2.1 Velikost školy - gymnázium má 6 tříd, dvě odborné třídy – aula a učebna fyziky a chemie, dvě jazykové učebny, učebnu techniky administrativy a učebnu výpočetní techniky a informatiky.
178<s id="102606" desamb="1">Peterek sice manželku najde v Hannoveru, ale ta už žije s jiným mužem, takže nezbývá než sáhnout po břitvě.
179<s id="121755" desamb="1">Dohled a jakési „impresario“ nad hudebními pokroky měl strýc, maminčin bratr Josef Míček, který vyučoval hudbě.
180<s id="83942">1
181<s id="21055" desamb="1">Nesmírně jsem si ho vážil.
182<s id="88661" desamb="1">V hudební praxi se však obě formy často prolínají a v případě velkých hudebních osobností nelze hovořit jen o vlivu vysokého školení, neboť zde hraje velkou roli i nadprůměrné nadání. 3.2.1 Volná improvizace Při volné improvizaci není spontánně probíhající hudební dění nějakým vnějším způsobem řízeno.
183<s id="170485">Twin Udu perkusivní hudební nástroj, který pocházi z oblastí Nigérie.
184<s id="139202" desamb="1">Ať si tu každý říká co chce, v rámci mezí se však jedná o originální film s novou zápletkou.
185<s id="43902">Co tedy musíme za klíčem a předznamenáním napsat?
186<s id="103501">Krásná Ostrava přitom vychází pravidelněji než Protimluv, může si tak dovolit i aktuálnější reakce na místní kulturní život.
187<s id="50062" desamb="1">Zde je určitá podoba s básníkem K.H. Máchou v souvislosti s kresbou hradů.
188<s id="171651" desamb="1">Všechny sešity ze série pro smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello) jsou vzájemně kompatibilní a mohou být hrány společně nebo každý samostatně.
189<s id="78304" desamb="1">Soubor čítající sedm muzikantů, z nichž tři jsou vokalisté, předvede směsici etna, jazzové improvizace a folkových experimentů obohacených o tradiční ukrajinské motivy.
190<s id="168349">Hudba na úsvitu lidských dějin
191<s id="171543" desamb="1">Skladeb, které jsou stále více a více populární a hraje je stále více muzikantů.
192<s id="155169" desamb="1">V roce 2000 začal klub vydávat kulturně – kulinářské občasníky Domovník a Prodomakaps, oba byly dostupné zdarma.
193<s id="155768" desamb="1">Do Šaška + L’ahká můza.
194<s id="102418" desamb="1">Vzhledem k tomu, že Rada Českého rozhlasu měla v uplynulém roce sudý počet členů (8), a také vzhledem k tomu, že usnesení přijímá podle zákona pěti hlasy, nepodařilo se některé návrhy usnesení Rady schválit.
195<s id="105964">Minikino není svaté a rozhodně neznamená, že do něj chodí kdovíjaká inteligence, o to hůř v tuto noční hodinu, kdy zřejmě mládež nemá lepší útočiště, než jít exhibovat na španělský horor.
196<s id="104384" desamb="1">V pauze mezi skladbami bylo slyšet nějaké pískání vysoké frekvence, do kterého ještě zdálky prosakoval jakýsi hovor.
197<s id="68619" desamb="1">Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, ale krutá pravda je, že bez spolupráce posluchačů se to neobejde.
198<s id="153591">Za sebe jsem rada, ze vypadnuti Sevcika pravdepodobne nebylo tesne (myslim, ze Leos by to zminil), ale jednalo se o dlouhodobejsi trend a mozna Sevcikovci budeme radi, ze nam nevypadl uz v tanecnim kole.
199<s id="188460" desamb="1">Vedoucí rituálu - aby dokázal moc přivolávaných duchů - chodí po žhavém uhlí anebo si zabodává nože do břicha.
200<s id="72251" desamb="1">Opravdu to vypadá, jako bratrský souboj popsaný i v legendách.
201<s id="89658" desamb="1">Tato osobní biografie, nazývaná „Sebezkušenost“, dává klavírní terapii spirituální rozměr. 9.1 Popis projektu „Klavírní terapie“ 9.1.1 Základní údaje Jedná se o: improvizačně-aleatorní model receptivní muzikoterapie založený na: ● vzájemné interakci
202<s id="55830" desamb="1">První z nich je 8/5, čemuž odpovídá asijská pentatonická stupnice.
203<s id="105390" desamb="1">Vždy vystupují čtyři osobnosti z různých oborů, které mají co předat ostatním, tentokrát pozvali i mne.
204<s id="65548" desamb="1">Mohou se kymácet ze strany na stranu, dopředu, dozadu nebo kroužit trupem.
205<s id="3230">• Schopnosti hudebně sluchové, které zajišťují rozlišování vlastností tónů: výšku, barvu, délka, hlasitost jejich vztahy v rovině horizontální (melodie) a vertikální (harmonie, polyfonie ); • Schopnosti psychomotorické, umožňující postihovat
206<s id="59964">Letos to bude devět let, kdy došlo k pozoruhodné hudební expedici: britský producent Nick Gold, americký kytarista Ry Cooder a kubánský kapelník Juan de Marcos González se sešli v nahrávacím studiu v Havaně.
207<s id="180318" desamb="1">Hradišťánek je subjektem sám o sobě.
208<s id="130645" desamb="1">Pořad S mikrofonem na točenou zavedl posluchače například do etiopské sociální kavárny a na výcvik asistenčních psů.
209<s id="159416" desamb="1">, 1998, č. 8, s. 8.
210<s id="119496" desamb="1">V pátek uvedou premiéru nové inscenace Královna Koloběžka První, inspirované známou pohádkou Jana Wericha.
211<s id="52197" desamb="1">BMS jazz vnímají především jako otevřený prostor, kde lze experimentovat a komunikovat s hudebními a rytmickými prvky různých stylů a kulturních vlivů.
212<s id="75317" desamb="1">ROČNÍK |4.
213<s id="87287">http://www.youtube.com/watch?v=j1oUkLnOea4
214<s id="117813">Ve videoklipu odehrávajícím se na porodním sále, který hereckými gesty i aranžovaným smíchem připomíná scény z amerických sitcomů, účinkují nejznámější ostravští herci mladé generace – maminku ztvárnila Sylvie Krupanská z Divadla Petra Bezruče, tatínka pak Josef Kaluža z Komorní scény Aréna.
215<s id="60621" desamb="1">Že to ani nechtějí zažít naplno.
216<s id="98224" desamb="1">Zdejší čítárna,| |která je otevřena denně od 14 do 22 hodin, slouží zároveň k pořádání cca 150 podvečerních pořadů ročně (poslechové| |pořady, přednášky, besedy, projekce, autorská čtení) a pořádání výstav.
217<s id="84694">1
218<s id="165903" desamb="1">Softwarové řešení té sazby stálo opravdu mnoho hodin práce a je lépe nerozvádět, kolik bylo při tom zničeno papíru a kolikrát mi kolega Susčík text vrátil zpátky se svým zdvořilým úsměvem a s připomínkou: "Všude vám tam chybí znaménko negace, pane doktore..."Dnes je tahle fáze za námi.
219<s id="20982" desamb="1">Tato opera byla doprovázena tzv. městskou kapelou s cembalem (hrál Hans Krása), ostatní díla klavírem (hrál buď R. Schächter - zároveň řídil sbor, nebo jiný hudebník, např. K. Reiner).
220<s id="142323" desamb="1">Jde v něm totiž o interpretaci vlastního textu, při které se musí počítat s aktivní účastí publika.
221<s id="119810" desamb="1">Dílo se jmenuje V temnotě, je to velká černá věc.
222<s id="137311" desamb="1">Během téhož období Mehldau vydal sólovou nahrávku nazvanou Elegiac Cycle a album s názvem Places, jež dává prostor jak sólo klavíru, tak triovým skladbám.
223<s id="158600" desamb="1">) Slávek – v. (2004 – souč.) Promo 2000 (2000) Harmonie (2001) http://necrosorth.wz.cz/ Alena Uhlířová [online].
224<s id="138171">Brian Blade: music from MAMA ROSA (USA)
225<s id="176497" desamb="1">Práce|zachycuje nejdůležitější a|Osnova |OV Mediální váchova | | |s textem |nejzajímavější myšlenky |Výpisky |OV Komunikace | | | |daného textu |Výtah |Inf - Metody a nástroje
226<s id="124622" desamb="1">Jsem s ním v kontaktu i nadále, takže jestli máte zájem o jamajské dubplates nebo originální spoty, tak mi napište email a můžeme se obratem domluvit, jak akčně podpořit mladou generaci jamajských talentů... L*
227<s id="78491">Po těžkém rozhodování nakonec porota udělila 1.cenu pro Jan Fečo Quartet, 2.cenu získal Pitch Bender a 3.cenu Bigband ZUŠ Liberec.
228<s id="40966" desamb="1">I když byly neúplné představují nejstarší zaznamenané melodie.
229<s id="89189" desamb="1">Nabádá ke kreativitě a spontánnosti při tvůrčím procesu: „Vo l n ý let nápadu, volnost proudu h a r m o n i c k é h o , v o l n o s t s v i t u t ó n i n o v é h o : to leží v podstatě afektu.“ (16, s.167).
230<s id="5030" desamb="1">Oratorium Mesiáš obsahuje slavný zpěv Aleluja. 30.
231<s id="28876" desamb="1">Za okupace byla vojenská hudba v Olomouci, stejně jako v celém Československu rozpuštěna.
232<s id="188827" desamb="1">Zarif plánuje na počátek příštího roku s Qasimovem společné turné, možná vystoupí i v Praze.
233<s id="46887">Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.
234<s id="80172" desamb="1">K vytvoření jedné takové pomlky je třeba označit takt a zmáčknout DELETE.
235<s id="100270" desamb="1">Stanice zařazuje pouze publicistické pořady věnující se dopravě na obecnější rovině, například Třetí dimenzi o dopravní telematice nebo o integrovaných dopravních systémech.
236<s id="55899" desamb="1">Je to především proto, že z not C, D, E, F, G, A, H složím spoustu hezkých písniček, jako například Kočka leze dírou, Ovčáci čtveráci a další. "Hezké" jsou proto, že jsme v našich končinách od dětství tak vychováváni (narozdíl od Japonců, např.).
237<s id="87517" desamb="1">Inspirujeme se jak hudbou lidovou (a to nejen tou naší), tak i jazzem, bluegrassem, vážnou hudbou, zkrátka vším co máme rády a co nás baví.
238<s id="55941">Spojení hudby se životem
239<s id="36310">Bylo to v jižní Itálii – velmi blízko místa, kde k událostem skutečně došlo – na open-air festivalu a kostýmy byly vytvořeny z oblečení tří nebo čtyř generací místních lidí.
240<s id="154585" desamb="1">Jednalo se např. o Pražský výběr, Jasnou páku, Garáž, z části ústeckou KKS zřizovaný Natural. „Normalizační jazz rockové plochy, trpěné bolševikem díky své určité instrumentální kvalitě (kvalita byla slovo, kterým se Moc vždy ráda oháněla) ale hlavně pro minimum nebo i absenci zpívaného slova, vystřídaly najednou jednoduché písničky s absurdními, ironickými nebo sarkastickými texty.
241<s id="93952" desamb="1">Komplexy jsou obsahy našeho osobního nevědomí (jsou jen "naše", respektive my jsme "jejich"), zatímco archetypy jsou obsahy kolektivního nevědomí (jsou univerzálně lidské).
242<s id="131514" desamb="1">Hudební redakce se podílela na přípravě oblíbených kontaktních pořadů, jejichž osou jsou písničky (Písničky pro radost, Haló, písničky, Melodie podvečera).
243<s id="174622" desamb="1">Nauka o formách 1.
244<s id="4984" desamb="1">Jaký je mezi nimi rozdíl: oratorium kantáta 3.
245<s id="180444" desamb="1">Prostě jsem pochopil, že bez ukotvení bych v životě neměl jasno.
246<s id="109495" desamb="1">I na konzervatoři mi všichni blahopřáli.
247<s id="131193" desamb="1">Pozvanými hosty byli známí umělci, významní vědci, uznávaní lékaři, spisovatelé, ekonomové apod. Co se žánrového zařazení týká přibližoval se pořad svým charakterem nejvíce „zábavně-publicistickému“ stylu, přičemž někdy šlo o odlehčenější typ interview s populárním umělcem, jindy o edukativní až osvětový rozhovor s odborníkem, vědcem, lékařem.
248<s id="182979">Z toho vyplývá, že je záhodno hrát takové akordy, jejichž tóny jsou obsaženy v právě používané tónině.
249<s id="72181" desamb="1">Potíž je v tom (a teď nemluvím jako psycholg či muzikolog, ale ze své vlastní zkušenosti), že rytmická harmonická hudba poutá pozornost, liberalizuje vnitřek člověka a fakticky odvádí od Boha.
250<s id="153600" desamb="1">Lukas urcite patri do superfinale za svoje precizni vykony, pro me osobne, ale je to jen dobry zpevak bez jedineho vyraznejsiho, zapamatovatelnejsiho vykonu zde souhlasim s oznazenim Kaliny „genius prumernosti“, myslim, ze v te silnejsi prvni sestave by se takto daleko urcite nedostal a mel by problem porazit nejen Smajdu, ale i Dominiku.
251<s id="95253" desamb="1">Je plánováno 120 produkcí, z celkových nákladů je požadováno 24% finančních prostředků.
252<s id="171798" desamb="1">Sešit obsahuje part pro sólový nástroj plus CD.
253<s id="90878">Na principu persony stojí veškeré módní značky. "Buď in, buď sám sebou, image je na nic." (Viz reklama na Coca-Colu) Tyto slogany působí především na lidi, kteří žádnou individualitou nemají a prostřednictím značky si ji vlastně kupují - a jsou ochotni za to značně připlatit.
254<s id="146494" desamb="1">Fajn.
255<s id="41015" desamb="1">Hudba vokální a instrumentální.
256<s id="138206" desamb="1">Dokáže znít stejně tak mohutně a intenzivně jako jemně a křehce.
257<s id="165404" desamb="1">Přítel mi jednou na moderních, počítačově přeladitelných varhanách, na kterých lze stisknutím tlačítka za pár vteřin přeladit nástroj tak, jak původně zněl, zahrál akord v temperovaném ladění, a pak v původním ladění konkrétních středověkých varhan.
258<s id="28255" desamb="1">Doslova ironicky poznamenal: “ Či bude zapotřebí černochů, aby se naplnily naše koncertní síně?
259<s id="133556" desamb="1">O této zdánlivé samozřejmosti řada lidí nemá ani ponětí a Jan Čižmář na sebe v tomto směru vzal tak trochu misionářskou úlohu.
260<s id="26000" desamb="1">A. Inspirace – Lidé v kulturách a historických epochách - žáci hledají souvislosti, odlišnosti, zajímavosti, zvyky, způsoby uměl. vyjádření, používané materiály, technologie a postupy umělecké tvorby v kulturách rozličných národů celého světa.
261<s id="167867" desamb="1">Pokud znáte podobné dialogy třeba z Microsoft Office, budete jako ryba ve vodě.
262<s id="176129" desamb="1">Z ostatních průřezových témat RVP ZV musí škola zařadit alespoň některé tematické okruhy tak, aby žáky připravila na tematické okruhy průřezových témat obsažených v RVP G. Na vyšším stupni musí osmiletá gymnázia do vzdělávacího obsahu zařadit všechna průřezová témata RVP G a jejich okruhy.
263<s id="172284" desamb="1">Sešit obsahuje spoustu boogie-woogie příkladů a cvičení, naučíte se základní harmonické postupy, podle kterých můžete vytvářet vlastní melodické riffy, naučíte se teorii, nástroje a klavírní techniky, které používali největší mistři boogie-woogie stylu.
264<s id="51483">Od svého vzniku – kolem r. 988 přijal sv. křest kyjevský velkokníže Vladimír – sledovala církev východních Slovanů vlastní liturgicko-muzikální cesty.
265<s id="132739" desamb="1">Krajanská problematika Krajanská tematika spadá do kompetence české redakce, která pro krajany jednou týdně vysílá zvláštní pořad a vyrábí program pro krajanské rozhlasové stanice.
266<s id="29096" desamb="1">ZEDNÍK, M..
267<s id="143192" desamb="1">Navíc si ho můžete sehnat i v Česku, pod hlavičkou Maximum Underground.
268<s id="21484" desamb="1">Kep u lif my Neederland.“ („Tam, kde se blankytná modř nebe stýká se severním mořem, tam je moje otčina, tam je moje Holandsko.“), od B. Smetany Českou píseň, od Bedra Schulze Jede drezína do Terezína.
269<s id="164982">Vždyť to znáte; na koncertu symfonické hudby vás skladatel svou hudbou donutí plakat, jindy vás dojme štěstím.
270<s id="72670" desamb="1">Tato práce může mít i interdisciplinární zaměření.
271<s id="97252" desamb="1">Čarovné utopické, žertovné i smutné| |obrazy z posledního tvůrčího období jsou vytvářeny klasickou technikou olej na plátně.
272<s id="52476" desamb="1">A kdo si nechtěl nechat trhat uši, mohl odejít na pivo.
273<s id="125127" desamb="1">Budoucnost ukáže, kam nás harmonie zavedou, ale doufám, že namícháme mnohem větší stylový koktejly, než do teď.
274<s id="84398">1
275<s id="129319" desamb="1">Zpěvník lze s úspěchem použít jak pro sólový zpěv, dvojhlasý zpěv nebo vokální soubor, tak pro hru na zobcové flétny, příčné flétny, housle a další nástroje v ladění C s doprovodem na piano, akordeon, kytaru, klávesy
276<s id="140670" desamb="1">Energiemi nabitý způsob zobrazování a alegorický charakter obrázků v sobě ukrývá mnohem hlubší smysl, než bychom mohli tušit, a žádná čára, obrazec ani barva není na svém místě jen náhodou!
277<s id="87784">Výuka hry na koncovku: - rozvíjí muzikálnost - má kladný vliv na harmonii ducha i těla - léčebná metoda - podporuje schopnost relaxace, koncentrace, sebekontroly, paměti a schopnosti se učit - tance podporují rovnováhu, fyzickou kondici, zručnost, hbitnost.
278<s id="89179" desamb="1">Srovnání s jasem slunečním – kolikrát v literatuře hudební východ slunce váže se na C dur tóninu – i měsíční záře na cis moll (Beethoven)!
279<s id="42717" desamb="1">Druhá fáze tohoto slohového období, jednohlasný sloh světský, má těžiště asi od konce desátého století do druhé poloviny století třináctého.
280<s id="136350" desamb="1">Od roku 1999 je stálým členem jazzového tria Karla Růžičky.
281<s id="137045" desamb="1">Rozhodí ho to, odbarví mu to auru, sebere “mojo” (rituální výraz pro osobní energii)!
282<s id="28798" desamb="1">Společně účinkovaly spojené orchestry MF a Posádkové hudby Olomouc, dále pěvecké spolky Žerotín a Nešvera.
283<s id="134522" desamb="1">Rytmika opět šlape jako přesně seřízený stroj pod instrumentací a vokální stavbou.
284<s id="163420" desamb="1">Má řadu souborů a orchestrů, např.: Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ, symfonický, dechový a jazzové orchestry, folklórní, flétnový a kytarový soubor a přípravné smyčcové a kytarové soubory.
285<s id="29943" desamb="1">Předběhl v tom dobu téměř o sto let a nám, kterým čas plyne daleko rychleji i ve sféře umění, je pravděpodobně Janáčkova hudba blízká už i tím.
286<s id="83187">1
287<s id="168443">Znaky rock´n´rollu a rockové hudby obecně
288<s id="47527">Katy Perry Největší český web o americké zpěvačce Katy Perry.
289<s id="125321" desamb="1">Rumunský tenor Marius Brenciu, jediný vítěz obou cen v roce 2001, dnes zpívá na nejlepších světových scénách a finský barytonista Tommi Hakala (2003) po celé Evropě; americká sopranistka Nicole Cabell (2005) je obsazována do velkých rolí v Metropolitní opeře, Royal Opera Covent Garden a jinde, čínský barytonista Shen Yang (2007) debutoval v newyorské Metropolitní opeře v roce 2008.
290<s id="45269" desamb="1">Lektorka mistrovských klavírních kurzů, profesorka nA Konzervatoři v Pardubicích a na základní umělecké škole Boni Pueri v Hradci Králové.
291<s id="71107" desamb="1">Aleš Stuchlý, Vít Schmarc, Daniel Řehák a jejich Čelisti smrti rozhodnou 25. prosince, čí dílo pomře a kdo může zůstat v čítankách.
292<s id="9536" desamb="1">Co se týče skladeb
293<s id="166445" desamb="1">Na rozdíl od třeba Pages, iWriteMusic neukládá práci průběžně, ale má ji jen v pracovní paměti, dokud ji neuložíte ručně.
294<s id="83694">1
295<s id="134534" desamb="1">Townshendova akustická kytara má výtečný zcela nerockový sound a přesto se do skladby výtečně hodí.
296<s id="53067" desamb="1">Metody a prvky v psychomotorice 1. netradiční náčiní a nářadí – vše je barevně laděno, barevné tyče, míče, molitanové míče, lavičky, švédské bedny (na překážkové dráhy) 2. netradiční náčiní –deky
297<s id="101499" desamb="1">Dalším z pořadů, které na internetu studio nabízí k poslechu, je oblíbený dopolední Tandem s řadou zajímavých hostů, kteří našim posluchačům vyprávějí své nevšední zážitky, baví je a v neposlední řadě jim dávají cenné rady.
298<s id="93146" desamb="1">Tohle také potřebujeme od dobrého přítele.
299<s id="48238" desamb="1">Král stí tr (David Suchařípa) si z toho nedělá těžkou hlavu, ale ělá t královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat peklu.
300<s id="121948"><b>
301<s id="42777" desamb="1">Řeckou hudbou se začínají vlastní dějiny evropské hudby.
302<s id="110082">Pokud mohu soudit, ohlasy byly víceméně pozitivní.
303<s id="180987" desamb="1">Celá spolupráce pro nás byla mimořádná, moc pěkná a mě se to celé ohromně líbilo.
304<s id="93956">Pierre Auguste: Jaro
305<s id="118970" desamb="1">Vymyslet funkční bar a kšefty kolem.
306<s id="184399" desamb="1">A stejně šokující je získat kritické ocenění pro náš vlastní židovsko-funkový styl doma v USA, kde jsem vyrůstal uprostřed té nejkonzervativnější židovské hudby, jakou si můžete představit.
307<s id="100043" desamb="1">Český rozhlas Pardubice Studio odvysílalo v roce 2007 celkem 250 pořadů o celkové délce 250 hodin.
308<s id="157498" desamb="1">Ústecký deník, 1993, č. 64, s. 10.
309<s id="121359" desamb="1">Šak spominatě na Ladika, byvaleho novinařa, no ni?
310<s id="134432" desamb="1">Cena pro netančící dospělou osobu 3900,- Ceny pro děti: ubytování dětí do 7 let na posteli 250,-/noc, dítě ve vlastní postýlce nebo na manželské posteli s rodiči bez placení.
311<s id="108940">Pokud si někdo myslí, že slovní spojení „půvabně nesnesitelná“ je protimluv, změní názor při sledování Alexandry Gasnárkové v roli Sadie.
312<s id="103940" desamb="1">Jsem si vědoma, že Aréna je jedno z nejlepších divadel u nás a že dobré manželství se nerozvádí, ale je to jistá vnitřní potřeba změny, co za mě rozhodlo.
313<s id="188162" desamb="1">Někdy až příliš, dodal bych já, byť i zde občas problesknou dobré nápady, jako například staccatové vybrnkávání kytary v písni Lach Jerušalajim, anebo použití balalajky v rozverné jidiš písničce Švarce Karšelech.
314<s id="125020" desamb="1">S pistolí u hlavy musel odevzdat 16 000 liber, které měl u sebe za právě dotočené dub plates.
315<s id="139473">Žijeme v době, kdy většina velkých nápadů naší tradice dlouhým používáním zestárla a v jistém smyslu se vyčerpala, a nemají-li zahynout, je třeba vystavit je oživujícímu setkání s „protinápady“.
316<s id="54331" desamb="1">Ani 2009 není výjimkou.
317<s id="55302" desamb="1">Jeden z recenzentů napsal:
318<s id="106033" desamb="1"></b>
319<s id="44661" desamb="1">Bohužel to tak je a neříká nic nového.
320<s id="105144" desamb="1">Otázkou ale je, jak tohle reflektovat.
321<s id="23011" desamb="1">Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - učitel vede žáky k užívání správné terminologie - učitel se snaží umožnit každému žákovi zažít úspěch - žáci se učí chápat výtvarno jako přirozenou součást života a cestu k jeho zkvalitnění - učitel žáky motivuje k samostatnému
322<s id="68375">Občas se tento problém dramatizuje více, než je zdrávo.
323<s id="90221" desamb="1">Poslech zády byl pro mě 1. zkušenost s tak intenzivním vnímáním zvuku klavíru.
324<s id="14458" desamb="1">Takže zcela navážete akustikou na hudební nauku o tónech a pak přejdete k povídání o fyzikálně-fyziologických vlastnostech lidského hrtanu. 4.
325<s id="162976" desamb="1">V době, kdy náš žánr potřebuje mediálně pomoci jako sůl, zdá se, že nelze FT použít jako seriózní zdroj informací o žánru a to mě asi trošku vadí... Nebo shledáváš mé výtky ke Kellerovým "vtipným" poznámkám jako neopodstatněné?
326<s id="96550" desamb="1">Premiéra se | |uskuteční v květnu v Disku.
327<s id="14308" desamb="1">Jediným scénickým dílem je dětská opera Pošťácká pohádka na námět Karla Čapka.
328<s id="180855" desamb="1">Nezpochybnitelné pravdy o životě a smrti jsou připomínány Skácelovou poetikou opět zcela samozřejmě.
329<s id="136559" desamb="1">Stali se většinou příliš elitářští, utvořili kolem svého umění dost neprostupnou skořápku.
330<s id="71946" desamb="1">Ale na to si budeme muset chvíli počkat.
331<s id="137609" desamb="1">Pravidelně vyráží na turné po celém světě včetně Izraele, Ruska či Kanady.
332<s id="159660" desamb="1">Emilio.
333<s id="14363" desamb="1">Kniha navíc obsahuje i poměrně rozsáhlou úvodní pasáž, ve které autor zevrubně objasňuje a diskutuje své didaktické a obecné vědeckoteoretické stanovisko.
334<s id="98488" desamb="1">Jakoby taneční doprovod orchestru je spolehlivý a má velmi slušné mezinárodní parametry.
335<s id="174967" desamb="1">Klavír by měl od počátku představovat prostředek uměleckého vyjádření.
336<s id="135157">"- dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky - bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích - zvládnutí základní pedagogické problematiky - studium sólového repertoáru i základního repertoáru komorní hudby s klavírem
337<s id="182035" desamb="1">O zapovězenosti elektrických kytar takový folkař nepochyboval a tradičních kánonů se držel, protože ho k tomu od mládí vedli.
338<s id="94057">Čtvrtý živel představuje slepou skvrnu, která je zcela nevědomá a představuje největší slabinu jeho charakteru, nejnáročnější výzvu, protože se zcela brání vědomému řízení.
339<s id="40203" desamb="1">Pro výuku TV jsou žáci rozděleni na chlapce a dívky, v případě nízkého počtu je možno spojit dvě třídy.
340<s id="149732" desamb="1">Jednalo se zejména o mezirezortní koordinaci při realizaci Státní informační a komunikační politiky a spolupráci na Projektu internetizace knihoven, aktualizaci obsahového zaměření a cílů programu VISK, prezentaci a propagaci výsledků programu veřejnosti, zpracování podkladů pro realizaci Koncepce rozvoje knihoven, průběžnou aktualizaci webových stránek programu VISK včetně jejich propojení s webovou stránkou PIK a spolupráci při provádění věcné kontroly projektů programu VISK a kontrole správnosti údajů v evidenci knihoven MK.
341<s id="35176" desamb="1">Směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že jsou žáci vedeni k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství i k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře.
342<s id="158122" desamb="1">Soukromá sbírka.
343<s id="2557" desamb="1">Předpokládáme, že hudební projevy patřily k souboru magických obřadů.
344<s id="127241" desamb="1">Poslední aranžmá přišlo mailem v den koncertu.
345<s id="60576">Tak na mě nejsilněji působila ta první… Za tu jsem šťastná… Slyšíte, oni to před těmi sto lety hráli úplně jinak.
346<s id="44760">Rozhodující pro vývoj evropské hudby byla hudba řecká.
347<s id="36096" desamb="1">Pronikala až do morku kostí.
348<s id="47664" desamb="1">Celá kompozice, jakási ukázka „messa di voce“ s gongem místo lidského hlasu, trvala dvanáct minut.
349<s id="168811" desamb="1">V roce 1992 založil první soukromou školu na bicí nástroje a díky své rozsahlé hudební a pedagogické praxi vychoval desítky vynikajícíchbubeníků všech hudebních žánrů.
350<s id="181078" desamb="1">Při hlubokých znalostech historického vývoje lidové hudby užívá vlastní přístup, který je zcela odlišný od přístupu řady věhlasných „sklípkových“ cimbálovek.
351<s id="87148">Originální kreace Petra Nikla pak koncert promění ve hru zvuků a světel.
352<s id="99576" desamb="1">Vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel …. 9 2.3.1. se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení …. 9 2.3.2. se zřetelem na kulturu ….. 14 3
353<s id="36354" desamb="1">V Brně mám celou řadu dalších žáků, kteří zde odstartovali svou kariéru.
354<s id="164802" desamb="1">Chystám, spolu s nahrávkami z jiných sbírek.
355<s id="9257" desamb="1">Původní název skladby, kterou pak autor v osmdesátých letech přepracoval do současné podoby, zněl Pozounová estráda .
356<s id="43906" desamb="1">Zapisuje se jako zlomek, ve kterém čitatel říká kolik a jmenovatel jakých not se nám do taktu vejde.
357<s id="124001" desamb="1">Během celého měsíce budou zároveň v prostorech klubu a na http://konec.xt3.cz k dispozici materiály ohledně původu názvů jednotlivých akcí.* tiskovka klubu XT3
358<s id="4740" desamb="1">Dostupné z ˂http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina.jpg ˃ 25 Tvorba potulných žáků, tzv. žákovská poezie, dosáhla v Čechách velké obliby ve 13. a 14. století.
359<s id="76318" desamb="1">Vstupem může být mikrofonu, přímé připojení kabelem nebo zvukový soubor (wav,MP3).PhotoScore je doplňující program k programu Sibelius (jednoduchá verze je již v programu Sibelius obsažena), určený ke skenování
360<s id="117478" desamb="1">Kam tak pořád spěcháme?
361<s id="133566">Mám pocit, že by koncertu prospělo rockovější průvodní slovo – přímočaré a stručné.
362<s id="28440" desamb="1">Zazněl Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty, Sonáta pro housle a klavír v podání F. Kudláčka a J. Kvapila, Pohádku pro violoncello a klavír přednesl V. Černý opět s J. Kvapilem a na závěr Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné, který v podání Československého kvarteta posluchači vyslechli již v dubnu téhož roku.
363<s id="68767" desamb="1">Jiný klasik, pan Plachta ve filmu Cesta do študákovy duše, by pravil: „Vidíte Voříšku.
364<s id="50182" desamb="1">Na veřejnosti vystoupil s namalovaným kartonem Blücherův pád u Ligny 1844 a Tyrolské povstání 1846 .
365<s id="162145">Kdokoliv si může dovolit cokoliv - Máme svobodu a na internetu si člověci dovolují úplně všechno.
366<s id="22326" desamb="1">Geometrie v rovině a prostoru: určování a znázorňování geometrických útvarů, jejich podobnosti a odlišnosti, modelování reálných situací, zkoumání a pochopení tvaru a prostoru, měření délky, zdokonalení grafického projevu 4.
367<s id="106702" desamb="1">Podstatu ochotnického herectví vystihuje jeho věta: „Zkoušky jsou dřina a zaberou čas, ale pro ten krásný pocit z našich štací to stojí za to.“
368<s id="91119" desamb="1">Zdravou hrdost, nadšení, idealismus a neochvějnost víry, kterou v naší zemi od dob husitství a rekatolizace postrádáme, si v extrémní podobě "fanatismu" projektujeme na celou kulturu islámu (vše, co neznáme, může sloužit
369<s id="146714" desamb="1">A diváků by na to jistě přišlo spousta, mohli bychom pozvat i školy, Džamilu Stehlíkovou, TV Nova a zástupce Evropské unie.
370<s id="132227" desamb="1">Nový přenosový vůz byl nasazen jako výpomoc při přestavbě studia v Jihlavě, kde byl využit jako náhradní vysílací pracoviště přímo na jihlavském náměstí.
371<s id="58615" desamb="1">Může však mít stejného ducha, když žiju v Praze 2000 a ne v Haliči 1800?
372<s id="54480" desamb="1">Pokud potřebujete zadat přehlásku či jiný netradiční znak, není již třeba si pamatovat složitou klávesovou kombinaci, ale stačí požadovaný znak vybrat z přehledné nabídky.
373<s id="79851" desamb="1">Muzikant - proveditel má přesně dopředu "nalajnováno", co bude hrát, má jistotu.
374<s id="166417" desamb="1">Značky se píší podle zvyklostí v americké notové literatuře, takže místo našeho H je B, místo našeho B je Bb.
375<s id="159093" desamb="1">Zubrštoku) Zahynem za hymen (1994) Severočeský regionální deník, 1994, roč. 205, s. 8.
376<s id="121598" desamb="1">Mnoho zahraničních hvězd, třeba z Colours of Ostrava Damien Rice a další.
377<s id="129151" desamb="1">Provedení: sešit - měkká vazba Jazyk: česky Hudební styl: noty pro hudební školy Velikost (rozměr): 21 x 29 cm Počet skladeb: 4 Počet stran: 59 hudební úprava: score + parts, drums Obsazení: quartet Odběr minimálně 1 kus Výrobce: DRUMATIC Obsahuje: Kvartet / Quartet 13Kvartet / Quartet 14Kvartet / Quartet 15Kvartet / Quartet 16
378<s id="95892" desamb="1">Proto projekt není k dotaci | |nedoporučen. | |Poř. |Žadatel |Název projektu |Celkové|Požadovan|Výsled|Návrh |RHMP | |č. | | |
379<s id="59032" desamb="1">), ze Špil že mir a lidele in jidiš pak Zazpívej mi píseň na idiš, příliš obratně nepůsobí ani názvy jako Klezmery hrají ani Žertovní obrázek: Pijeme víno.
380<s id="181340" desamb="1">Každá vlastnost a funkce má svou ikonu i textový popis, což je přístupné prostřednictvím tlačítka nebo klávesové zkratky.
381<s id="15127" desamb="1">A 6 Rychlost zvuku Asi 200 m od práskačky z předcházejícího pokusu stojí žáci se stopkami.
382<s id="185752">Duben
383<s id="14553" desamb="1">U všech těchto pozorování se ještě neptáme, jaká je číselná závislost výšky tónu na délce napjaté struny nebo znějícího sloupce vzduchu; pouze vidíme, jak se během hry při přechodu k vyšším tónům zkracuje smýkaná část struny nebo část sloupce flétny, do které se fouká.
384<s id="81848" desamb="1">Akreditované obory 15 4.
385<s id="172214" desamb="1">Každý komplet obsahuje rozepsané hlasy pro všechny nástroje - 2x piano/conductor, 1x Bb instrument (trojhlas), 1x Eb Instrument (trojhlas), 1x C Instrument (trojhlas - někdy je 2+3 nebo pouze 3 hlas napsán v basovém klíči pro trombone), 1x guitar, 1x bass, 1x drums.
386<s id="113126" desamb="1">To není korektní už proto, že mají od divadla veškerý komfort a servis.
387<s id="62563">Michal Novenko
388<s id="183555">Žádné tabulky s obrázky - písně jako je Carrickfergus se mají vydat na cestu vesmírem.
389<s id="68391" desamb="1">Zpívali jsme většinou z kůru, aby na nás nebylo příliš vidět.
390<s id="151395" desamb="1">Tato komise projednala 4 případy. 12.1 Odbor autorského práva 12.1.1 Činnost odboru Během r. 2006 byl status útvaru změněn na odbor autorského práva MK (dále jen „OAP”).
391<s id="66011">Mily pane Hutko, mylite se: obe Vase desky z let 1974 a 1976 se staly klasikou a s nimi, diky Vam, i pisne ze Susilovy sbirky.
392<s id="62669" desamb="1">Na programu byli dva romantičtí autoři - ač současníci, oba naprosto rozdílní.
393<s id="67620" desamb="1">Kolik křížků v předznamenání má stupnice A dur?
394<s id="101597" desamb="1">Se zahájením stavby na Vinohradské se ukončilo natáčení v RS 2 a v tradičním a herci oblíbeném RS 6 a natáčení některých (jednodušších) projektů bylo zajištěno v náhradních externích studiích Bystrouška a DAMU.
395<s id="167528" desamb="1">In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlova | |v Praze, 2007, s. 53 – 60.
396<s id="49252">CROSSHARP:
397<s id="125507">Ve své poslední knize Smetanova komorní hudba (1973) zavedl Janeček pojem „aktivizovaný rozbor“.
398<s id="23362" desamb="1">Tvoří slova | |zásoby | | |příbuzná, odliší zkratková slova a | | | | |zkratky, vytvoří slova složená.
399<s id="157052" desamb="1">Natural. [cit. 2004-03- 22].
400<s id="45486" desamb="1">Hudbou vyplňují hluchá místa (například během dvacetisekundové přípravy na improvizaci, při počítání barevných hlasovacích kartiček...).
401<s id="17777" desamb="1">Ze všeho nejvíce nám ale jde o schopnost svobodně se vyjadřovat a hlavně vnímat, co nám chtějí „naznačit“ druzí.Klademe důraz na co nejmenší verbalizování, chceme, aby žáci pokud možno vše viděli a mohli cítit.
402<s id="77421" desamb="1">Takže v několika bodech shrnujeme to podstatné: 1) Rozpočet na letošní rok máme pokrytý i bez ohledu na, pravda, neočekávaný odchod České spořitelny.
403<s id="54626" desamb="1">Opera původně zamýšlena jako korunovační – ke korunovaci rakouského císaře Františka Josefa I. za českého krále nedošlo, byla poprvé uvedena při slavnostním otevření Národního divadla.
404<s id="131213" desamb="1">K propagaci v tisku používal Radiožurnál v průběhu roku prakticky výhradně vizuál „Se vší pokorou, jsme výborní“ s Janem Pokorným a Lucií Výbornou.
405<s id="170320" desamb="1">Všechny díly této oblíbené školy jsou zaměřeny především na praktickou hru s mnoha příklady a cvičeními a s pouze nezbytným minimem hudební teorie, která je zde navíc velmi srozumitelně vysvětlena.
406<s id="86579">MT a speciální pedagogika
407<s id="128431" desamb="1">Lze tak dosáhnout jemných zvukových rozdílů (viz např. koloristiku a ornamentiku aj.).3) Možnost provádět každý jednotlivý úkon různými způsoby s přihlédnutím k estetickému záměru a k technickým možnostem hudebníka a jeho nástroje (jde například o možnost zahrání určité pasáže různými prstoklady).4) Odstranění zbytečných pohybů a napětí.
408<s id="21086" desamb="1">Z podnětu Viktora Ullmanna byly uspořádány pořady s názvem „Mladí autoři v Terezíně“, kde byla prováděna díla vytvořená v Terezíně.
409<s id="107596"><b>
410<s id="171908" desamb="1">Obsahuje: Doble Trouble (The Prisoner of Azkaban)Fawkes The Phoenix (The Chamber of Secrets)Fireworks (The Order of the Phoenix)Hedwig's Theme (The Sorcerer'
411<s id="64623" desamb="1">Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech klade důraz na mezinárodní porozumění, podporuje globální myšlení.
412<s id="103203" desamb="1">Scéna je jednoduchá a univerzální a dotvářejí jí srozumitelné projekce, které divákovi napovídají, ve kterém prostředí se aktéři nacházejí.
413<s id="129028" desamb="1">Mnozí talentovaní skladatelé a hudebníci německé národnosti původem z českých zemí, kteří nestihli včas emigrovat, zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech.
414<s id="143598">Dva různé názvy jednoho tónu
415<s id="160009" desamb="1">Ach jo. [169] Např. Strašidelný zámek v ústecké 4-ce, nebo diskotéky v litomyšlském klubu Kotelna a bylo jich mnohem víc. [170] ŠVAMBERK, Alex.
416<s id="6251">29
417<s id="91245">Důležitá je idea, že jeden živel je schopen proměnit se v další a takto je vytvářen nekonečný řetěz proměnujícíh se životních forem.
418<s id="109447" desamb="1">Rozechvění a potlesk se prodlužovaly.
419<s id="127158" desamb="1">Šou ty byla ale náramná, kam se na něj hrabe Ornette Coleman.
420<s id="58373">2. 2. 2004 Chystá se Ač máme začátek roku, už se ví, že litoměřická agentura Modrý z nebe opět připravuje na víkend 9. a 10. 2004 různohudební festival Litoměřický kořen (koná se v tradičním litoměřickém letním kině), v jehož rámci vystoupí (zatím) dvě klezmerové kapely (vloni to byli výborní klezmer-jazzrockoví Tacheles Klezmer Company z Lipska).
421<s id="102559" desamb="1">Přesto to nebyl úplně promarněný čas.
422<s id="30400" desamb="1">Úzké sepětí dramaturgických cílů festivalových a souborových by však i v oblasti zájmové umělecké činnosti bylo nepochybně vítaným inspirativním činitelem.
423<s id="183439" desamb="1">Zajamujete si v 16 písních: Old Home Place, Footprints in the Snow, Salt Creek, Soldiers Joy, New River Train, Long Journey Home, Handsome Molly, Blue Moon of Kentucky, atd. Anglicky, booklet s texty a akordy přiložen, 105 minut.
424<s id="5302">- 1747-69 působil v kurfiřtské kapele v Mannheimu
425<s id="50797" desamb="1">Předměty praktické kolektivní výuky) Tato výuka je doplněna v prvních čtyřech ročnících I. stupně o povinný předmět – Hudební nauka, kde žáci získávají obecné znalosti potřebné k orientaci v notovém zápise i v nejrůznějších oblastech hudby.
426<s id="128091" desamb="1">A jak to onu osudnou neděli 20. května dopadlo?
427<s id="77185">Prohlédněte si první výstupy:
428<s id="142128" desamb="1">Vymýtač ďábla.
429<s id="59523" desamb="1">Kromě toho má duo široký repertoár pocházející z jiných žánrů, vhodný pro méně formální části společenských akcí, např. melodie pop music, ragtime, spirituály, swing, filmovou a muzikálovou hudbu.
430<s id="127963">Oblíbené odkazy
431<s id="30664">300
432<s id="135480" desamb="1">Všichni uchazeči, kteří uspěli u talentové praktické zkoušky (získali min. počet bodů pro postup a současně byli zkušení komisí navrženi na přijetí), jsou povinni složit ústní zkoušku z předmětů Dějin hudby a Harmonie.
433<s id="155952" desamb="1">HAMÁK, Otakar – člen kapely Schwarze Aussig HAÜSLER, Roman – člen kapely Rose‘n‘Kranz HOLEŠTA, Šimon – člen kapel Obecní 15, Houpací koně, King Jesus ad.
434<s id="97634" desamb="1">Praha je zde mnohem víc než historický monument a než | |architektonický obraz sentimentálně vnímaných dějin.
435<s id="118405" desamb="1">Prostě pořád chceme věřit, že někdo nový přijde a spasí tuhle zem.
436<s id="169923">Série MASTER SOLOS jsou osvěžující zdrojem sólových skladeb pro středně pokročilé hudebníky.
437<s id="126696" desamb="1">Deska rovněž nabízí vynikající výkon vašeho původního bubeníka Jorge Rossyho.
438<s id="150560" desamb="1">Na tento festival, který se konal v Jihlavě v červnu 2006, přispělo MK částkou 420 000 Kč.
439<s id="124527" desamb="1">Reakce publika na výzvu "Ukažte mi svou lásku a chytněte za ruku své bratry a sestry" by za normálních okolností vyvolalo jen potutelný smích, ale u Chucka Fendera je to jinak - dav jej ochotně poslechne. čtěte dál>> L* (04 / 10)
440<s id="29534" desamb="1">Diplomová práce.
441<s id="117403" desamb="1">Klára Špičková, dramaturgyně, seděla v hledišti a řvala: Neslyším!
442<s id="182526" desamb="1">Trendem posledních více než 20 let je hra na knoflíkový nástroj s convertorem. e) akordeon digitální, který je možným ekvivalentem k akustickému akordeonu a je z hlediska funkčnosti kombinací nástroje s elektronickými zvukovými možnostmi(více, či méně zdařilými) a s možností ovládání klasického akordeonu, včetně práce s měchem – tónem.
443<s id="156314" desamb="1">Rock & Pop, 2000, č. 2, s. 58.
444<s id="17712" desamb="1">Dokáže se | | | | |spolužáky zazpívat kánon.
445<s id="70905">Historikové označují Výkřik za Munchovu reakci na impresionismus, jenž podle něj zobrazoval jen postavy, které pletou šály nebo si čtou.
446<s id="149224" desamb="1">Na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení byla v r. 2006 poskytnuta částka 586 000 Kč, z toho částka 15 000 Kč byla poskytnuta z rezervy ministra kultury občanskému sdružení Mistrovství světa ve znalostech Bible na projekt „5. mistrovství České republiky ve znalostech Bible“.
447<s id="41217">Hudební vystoupení zahrnuje fázi přípravy (nácviku) a realizaci vystoupení.
448<s id="44673" desamb="1">A zazněl krásně, profesionálně a v onom celosvětovém měřítku se SBM a Credenc nemají za co stydět.
449<s id="125454" desamb="1">Jeho osobitý sloh se vyhranil i v Duu pro housle a violu op. 18 (1938) a Sonátě pro housle a klavír op. 21 (1939).
450<s id="11387" desamb="1">Metodické poznámky jsou určeny především učitelům, kteří vyučují podle Klavírní prvouky, hudebně vycházející z české a moravské lidové písně.
451<s id="85838" desamb="1">Z nich nakonec se hlavne pouzivaji dve (ionsky a aiolsky modus).Aiolsky modus (dnes moll) a ionsky modus (dnes dur) jsou rovnocenne postavene ostatnim modum.
452<s id="142744" desamb="1">Je to rozdíl asi jako mezi fotbalem a nohejbalem.
453<s id="170588" desamb="1">K titulu je přiloženo DVD, které Vám pomůže názorně, důkladně a snadno pochopit informace, které získáte studiem této bubenické školy.
454<s id="159775" desamb="1">Scéna 2000: adresář alternativní scény České a Slovenské republiky. 1. vyd.
455<s id="95824" desamb="1">GK Tento projekt v podstatě žádá o finanční prostředky na technickou | |realizaci digitální formy sdílení koncertů prostřednictvím elektronických médií.
456<s id="118815" desamb="1">O tom, že to však nemusí být na škodu, se při poslechu lehce přesvědčíte.
457<s id="172519" desamb="1">Měřící škála u TM-50 je proto doplněna značkami pro čistou malou a velkou tercii, které odpovídají danému naladění.
458<s id="185577" desamb="1">Naopak je nutné se zastavit, zaposlouchat se do berberských bubnů či zpěvného hlasu muezzina a vnímat atmosféru orientálního světa." To jsou slova Lenky Klementové, kterými Vás zve ( a my s ní ) na čtvrteční cestopisné povídání se spoustou nádherných fotografií.
459<s id="151900" desamb="1">Výbor vzal na vědomí zahájení Dnů evropského dědictví v Petrohradu.
460<s id="75876" desamb="1">Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, příp. s ostatními učiteli a zaměst- nanci školy. o klasifikaci rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě.
461<s id="5724" desamb="1">Booklet zachoval velmi slušný standard minulého Hrůšova CD.
462<s id="128695">Bohoslužebný zpěv v éře české reformace zajišťovala tzv. literátská bratrstva, spolky vzdělaných měšťanů, na jejichž schopnostech pochopitelně závisela šíře a náročnost výše nastíněného repertoáru kostelního zpěvu.
463<s id="171402">Vynikající sešit , který obsahuje ty nejznámější hity této od roku 1982 nehrající, ale stále velmi populární švédské skupiny ABBA.
464<s id="75436" desamb="1">Ve výuce se tedy snažíme využívat novinových článků či referátů na aktuální témata.
465<s id="80883">t je období (rok) od 0 do n
466<s id="57280" desamb="1">Jsou prostě nejrychlejší, lépe sedí v zatáčkách a na všech všech více lov, než jiné továrny automobil, který nad ním výzkumu a zabývat se to ještě 100 let.
467<s id="187970" desamb="1">Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské.
468<s id="90757" desamb="1">Pro archaického člověka byly archetypy jedinou realitou, zákonem života, normou platící odpradávna na popud nějakého božstva nebo hrdiny, kterou musel respektovat a následovat, aby "vzdoroval dějinám" - tj. nepředvídatelným událostem autonomní hodnoty.
469<s id="71706" desamb="1">Je třeba to odsoudit a litovat těch hříchů a vrátit se k podstatě.
470<s id="139748" desamb="1">Kde tedy podle vás hledat dobrou kantorskou základnu, která je nutná pro takový projekt?
471<s id="10287" desamb="1">Ludvík Kundera, Jarmil Burghauser Vydání Janáčkových skladeb pro klavír v tak zvané praktické edici obsahuje Zdenčiny variace, Tři moravské tance, klavírní sonátu s podtitulem 1.
472<s id="125117" desamb="1">Protože on je dostatečně šílený…
473<s id="34111" desamb="1">Integruje obsah vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví.
474<s id="96790" desamb="1">Profesionalita a kvalita výstavy bude mimo jiné zaručena dohledem anglického specialisty a | |kurátora Lucie Smithe a koordinátorky projektu Sereny Baccaglini.
475<s id="92172" desamb="1">Kombinace černé a červené barvy podtrhuje sexuální vyznění obrazu; do té doby byly akty Venuše zahalovány spíše výhradně do tradiční červené.
476<s id="164217" desamb="1">Pohyb - Zvládá základní prvky přízemní gymnastiky, koordinační cvičení v pohybu a z místa s posunem rytmického důrazu. - Uvědomuje si odlišnost výrazu zvládnutých cviků při motivovaných tempech, rytmických a dynamických variantách.
477<s id="188261" desamb="1">Desítkám dalších obětí posloužila jako doprovod k sebevraždě, BBC i jiné stanice ji kvůli tomu dali na index zakázaných skladeb.
478<s id="63088">První skladbou večera byla Gluckova předehra k opeře Orfeus a Eurydika, která zaujala jiľ od prvních tónů: hudba plynula ve sviľném tempu, z tvárného zvuku orchestru bylo cítit plné soustředění.
479<s id="35699" desamb="1">Ernest Thompson Seton v roce 1902 zakládá oficiální indiánskou dětskou organizaci
480<s id="130984" desamb="1">Genderovou problematikou se také zabývala hra Kateřiny Rudčenkové Čas třešňového dýmu nebo Christine Brückner O čem ženy nikdy nepromluvily.
481<s id="96179" desamb="1">Částka přidělená za rok trvání 2010 - 40 000 Částka přidělená v r. | |2009 - 60 000 Částka přidělená v r. 2008 - 30 000.
482<s id="58420" desamb="1">Prede dvema tydny nas opustil po 3,5 letech houslista, protoze hrajeme vice predstaveni, nez on dokaze stihnout. a tak v Turnove (bohuzel) hrajeme ve ctyrech (basa, harmonika klarinet a zensky hlas) Doufam ze tebe (nebo jine fanousky klezmeru) uvidim v Turnove
483<s id="160260" desamb="1">Slovník.
484<s id="113911" desamb="1">Tam všichni museli být hasiči, organizátoři veškerého kulturního dění v obci.
485<s id="16167" desamb="1">Projekt o | | |svém vlastním životě.
486<s id="187006" desamb="1">Zkouška z klavírní hry: všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv všechny akordy - velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) - tři etudy různého
487<s id="119925" desamb="1"></b>
488<s id="19908">234
489<s id="16947" desamb="1">Síla. | | |fungování jednoduchých |její jednotku.
490<s id="78401" desamb="1">Co víc si přát?
491<s id="106956" desamb="1">Co ho trápí v duši.
492<s id="19948" desamb="1">Z původně pěti ohlášených nakonec vystoupila jen billinghamská skupina "Silver Band", v níž tančili mladší i starší tanečníci za vynikajícího doprovodu jednoho houslisty.
493<s id="116619" desamb="1">Druhou stránkou věci je interpretace.
494<s id="109355" desamb="1">Spíše jsem se obávala, že Marjorie bude vypadat příliš zlá, měla jsem stále tendenci ji obhajovat.
495<s id="164919">V tomto smyslu by se hudba, jak ji známe, dala jednoduše rozdělit na hudbu, která člověka z energetického hlediska vybíjí, což je dnes bohužel její naprostá většina, a hudbu, která nabíjí.
496<s id="41986" desamb="1">Manuál pro romské pedagogické asistenty.
497<s id="120882" desamb="1">To je manipulace často používaná v komerčním pojetí textu.
498<s id="90354" desamb="1">Popovič, Mikuláš: Modulace (UJEP, Ústí nad Labem 1998) 40.
499<s id="116163" desamb="1">Urbánkovy vyhrávky jsou prostě jedinečné.
500<s id="165576">V nedávné době jsme byli svědky rychlého průvod rozdílných stylů populární hudby.
501<s id="181590">Program Sibelius 7 obsahuje přes 38 GB profesionálních zvuků hudebních nástrojů.
502<s id="68486" desamb="1">Liturgie v sobě zahrnuje oslavu Boha s spásu člověka, proto je zdrojem a vyvrcholením křesťanské existence.
503<s id="154192">294 – Klidek, jsou teprve tři. :-) To náš tatík jednou nechal ve školce bráchu, nějak zapomněl, že máti má schůzi a nepůjde pro něj a soudružka učitelka už byla z načně nervozní, když bylo už dávno po šesté a ona ze zahrádky školky, kde jí osiřel sám samojediný můj brácha, viděla před náš barák, kde tatík spokojeně umýval auto v domnění, že rodina je mezi tím dávno doma.:-DD
504<s id="181574" desamb="1">Každá funkce programu Sibelius je přístupná ne více než třemi kliknutími myší!
505<s id="189105" desamb="1">Byla to magická a okouzlující výpověď, která se totálně zmocní vaší pozornosti.
506<s id="100137" desamb="1">V hudební oblasti přináší evropské novinky vzápětí po jejich uvedení na veřejnost, což je ve srovnání s ostatními rádii v ČR jedním z hlavních benefitů studia. ▪ Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2007 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 2 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona 484/1991 Sb.. 2.4.2.
507<s id="66903">Obsah:
508<s id="119419" desamb="1">Lidi na nás reagovali velice spontánně.
509<s id="169500" desamb="1">Zajímavá a úspěšná škola hry na keyboardy !!! Provedení: sešit - měkká vazba Série: Noty doškoly Jazyk: česky Hudební styl: výukové + instruktážní tituly a školy, lidová hudba + spirituály + folk + country Velikost (rozměr)
510<s id="21473" desamb="1">Musel bohužel odjet s transportem na východ.
511<s id="43998" desamb="1">Setkat se můžete také s kombinací dvou příklepů(hammer-onů) po sobě(--2h3h5--).
512<s id="185168" desamb="1">V současnosti vystupuje Vladimír Václavek se sólovým programem a působí ve formaci V.R.R.M, jejímiž členy jsou saxofonista a klarinetista Marcel Bárta, Ivan Acher (klávesy, zpěv), a Václavkův spoluhráč z Čikori Miloš Dvořáček (bicí).
513<s id="30506">Počet písní v 1. d.
514<s id="48883" desamb="1">The author explains and visually demonstrates the linear rhythmical style in arts and the linear counterpoint in music.
515<s id="6230">19
516<s id="32983" desamb="1">Podle potřeby využívat různé druhy náčiní.
517<s id="103678" desamb="1">Jeho sóla ocenili posluchači v Parníku bouřlivými ovacemi a získal si z kapely největší sympatie.
518<s id="173313" desamb="1">Přípravné studium (PS) pro II. stupeň je určeno pro žáky ve věku 14 let, kteří neabsolvovali studium I. stupně.
519<s id="120856" desamb="1">Nenapadlo ho už dříve svou zkušenost popsat?
520<s id="133933" desamb="1">Moravskou lidovou hudbu jste sice pojala výjimečným, náročnějším, přesto sdělným a osobitě upřímným způsobem.
521<s id="122043">Původně jsme plánovali, že podzemí, které ve filmu je vidět, tak bude součástí království, které jsme chtěli zasadit do průmyslového prostředí.
522<s id="46812" desamb="1">Již po prvních taktech si posluchači museli uvědomit, že je čeká večer plný netušených zážitků.
523<s id="160872" desamb="1">Nové ústecké přehledy, 2000, prosinec, s. 40. [763] Přezdívka Damián, kytarista Orlů w blotie Európy. [764] Přezdívka Časko, zpěvák Orlů v blotie Európy, Atentát, Totální nasazení. [765] Baskytarista Universal Android, Nechtěný chaos. [766] ČÍŽEK, Viktor – MIKŠOVSKÝ, Ivo.
524<s id="55534">Skleněná louka je pojem nejen v brněnské alternativní kultuře.
525<s id="174305" desamb="1">V těchto |Je schopen samostatně nastudovat | | |skladbách samostatně řeší rukoklady, |a interpretovat nedlouhé skladby dvěma | | |naladění a přelaďování až 3 tympánů. |paličkami | | | |Při specializaci na tympány samostatně | | | |řeší rukoklad a tlumení a ladění při | | | |hře rozlehlejších etud, partů a skladeb| | | |až na 3 tympány.
526<s id="181591" desamb="1">Nabízí speciálně zaznamenaný symfonický orchestr, nástroje rockové a populární hudby a další.
527<s id="25649" desamb="1">V 6. – 9. ročníku se zavádí předmět Informatika a výpočetní technika s pevnou časovou dotací dle předloženého modelu. 3.
528<s id="56111" desamb="1">Je vyrobený z přírodního vlákna jako bavlna, což mu dává velmi folklórní vzhled, který je velmi populární mezi tanečníky Tribal stylu.
529<s id="14595" desamb="1">Není přitom třeba uvažovat malou nepřesnost, která vzniká tím, že se přitlačením struny k hmatníku trochu mění její délka a tím i napětí.
530<s id="95222" desamb="1">Kč na inscenaci O Kašpárkovi a v roce 2010 částku 20 tis.
531<s id="88414" desamb="1">Vítáni jsou proto nejen saxofony či klarinet, ale další nástroje: flétny, žestě, kytary, klávesy.
532<s id="3440" desamb="1">Teoretici rozličují konsonance a disonance.
533<s id="111993" desamb="1">Mam rád silné příběhy a Havlíčkův román je světový.
534<s id="120595" desamb="1">Havel a Vavrečka byli typičtí příslušníci české elity, kterou komunisté zničili, což je ostatně patrné dodnes.
535<s id="5639" desamb="1">III.e) kategorie Pořadí 15,00 hod.
536<s id="152195" desamb="1">Pracovníci oddělení monitorovali české audiovizuální přehlídky, filmové festivaly, odborné semináře a jiné akce pro potřeby informační databáze, pro činnost příslušné grantové komise při OMA a dalších spolupracujících subjektů.
537<s id="186222" desamb="1">Avšak nejvíce si v rámci rockové scény cením pocitu sounáležitosti, solidarity a přátelství.
538<s id="88935" desamb="1">Jiná situace však nastává v případě tóninového skoku, kdy je přechod z jedné tóniny do druhé proveden náhle, bez přechodu.
539<s id="18812">169
540<s id="35159" desamb="1">Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: – učí žáky analyzovat etické aspekty různých životních situací.
541<s id="167404" desamb="1">In: AUPO, | |Facultas Philosophica Musicologica Olomucensia VIII.
542<s id="95705" desamb="1">Žadatel žádá poprvé.
543<s id="112900" desamb="1">Autorkou dokumentu je režisérka Klára Řezníčková, které se podařilo Viktora Koláře, jinak dosti nepřístupného umělce, přivést k nebývalé otevřenost.
544<s id="1280" desamb="1">Jazyky je možno považovat za něco jako živé organismy, vznikají, vyvíjejí se a zase zanikají.
545<s id="187500" desamb="1">V několikadílném cyklu bude o historii tohoto fenoménu vyprávět a ukazovat ukázky ze svých filmů, které s tím přímo a nepřímo souvisejí.
546<s id="54673">Přijímací zkoušky z hudebně teoretických předmětů a dějin hudby
547<s id="152472" desamb="1">V rámci obnovy byly řešeny škody vzniklé na stavebních objektech, mobiliáři a sbírkových fondech formou oprav, restaurováním či pořízením náhradních objektů.
548<s id="56420" desamb="1">Samozřejmě připouštím, že muslimové mohou konvertovat.
549<s id="159413" desamb="1">Bang!
550<s id="80760" desamb="1">To se týká prakticky všech C&B, které nabývají ve své primární podobě formy příjmů nebo výdajů (realizované tržby, hrazené náklady apod.).
551<s id="96965" desamb="1">K výstavě vyjde katalog a plakát.
552<s id="140307">Afroamerický tarot
553<s id="185359" desamb="1">V hardcorově bouřící Oj, niech przyjdzie deszcz s freejazovým saxofonovým sólem zase pomáhá dětský sbor dospělým uvalit na pána nenávistnou kletbu: „Ať prší a shnije vám seno a přijde mráz sežehne obilí.“ Přímou spojnicí s dneškem představuje hymna ruských liberálních anarchistů Mama Anarchija.
554<s id="83326">1
555<s id="141792" desamb="1">Potom to zabalím a cvičím zase něco jiného a je to pro mne zase to jediné, co v tom okamžiku existuje.
556<s id="96955" desamb="1">Pilotní | |ročník, probíhající v roce 2010, je zaměřen na interaktivní prezentaci současné české výtvarné scény v rámci | |série workshopů pořádaných v alternativních galeriích, centrech a dalších prostorech.
557<s id="83607">1
558<s id="93365" desamb="1">A ti kluci často velice hrdinsky svůj život obětovali dřív, než vůbec poznali, co život znamená.
559<s id="32293" desamb="1">ROČNÍK Učební plán: rozsah c1 - d3 (g3) Učební materiál a doporučená literatura: Technická cvičení: tónová cvičení, prstová cvičení durové a mollové stupnice a tónické kvintakordy do 2 # a 2
560<s id="109119">Zlepšovat se a v herectví, objevovat své uzavřené tajné komnaty.
561<s id="78065">Na začátku druhé části se Vargas na pódiu dlouhou dobu neobjevil.
562<s id="11630" desamb="1">Michael Töpel Obsah: autor hudby / textu / skladba: Bach Johann Sebastian: Menuet G dur BWV Anh. 116 Bach Johann Sebastian: Preludium d moll BWV 926 Bach Johann Sebastian: Menuet d moll BWV Anh. 132 Bach
563<s id="169862" desamb="1">Lze dokoupit CD s doprovodem (0638B).
564<s id="111704" desamb="1">Když jsem se byl podívat na představení, tak jsem se nestačil divit, co se tam děje.
565<s id="117622" desamb="1">Ale musím říct, že i já jsem byl přes to všechno na prvním ročníku Ost-ra-varu překvapen, když jsem najednou viděl ostravskou divadelní tvorbu na jeden zátah, jak je to krásně poskládané, jak jsou tam zastoupeny všechny typy divadla od klasiky až po experiment.
566<s id="29503" desamb="1">Také: C.Č.: Divadlo musí vést k poctivému umění.
567<s id="137290" desamb="1">Ostravu neznám, ale dvakrát jsem již hrála v Praze, kam nás pozval náš přítel Spiros Vergos, tehdejší zaměstnanec řecké ambasády.
568<s id="5164" desamb="1">Osminové a šestnáctinové noty zapisujte i ve skupinách s trámcem:
569<s id="155170" desamb="1">Šéfredaktorem byl Radek Strnad.
570<s id="62229" desamb="1">Herec a recitátor Gila Pidoux byl v Honeggerově oratoriu Mikuláš z Flue nesporně skvěle deklamujícím průvodcem příběhu otce švýcarské jednoty, kterého katolická církev v roce 1947 prohlásila za svatého.
571<s id="22467" desamb="1">Instrumentální činnosti: poznávání hudebních nástrojů, hra na jednoduché hudební nástroje a jejich využití při doprovodu 3.
572<s id="28792" desamb="1">Všechny sbory podle deníku Čin vyzněly, i přes drobné intonační výkyvy, velmi dobře.
573<s id="128202">Ahojky, tak jsem se snažila něco vytvořit do biologie, k přednášce ze dne 25.10.
574<s id="167982" desamb="1">Ve Finale zapíšete prakticky jakékoliv hudební nápady všech žánrů.
575<s id="119247" desamb="1">Do té doby ještě hrajeme v Německu.
576<s id="45944">2-3
577<s id="59525">22.04.2012 16:30 Zápisník
578<s id="52048" desamb="1">Tvoří jej zpívající violoncellistky Andrea Konstankiewiczová (hrála mj. v kapele BOO nebo hudebně-taneční formaci Rale) a Dorota Barová.
579<s id="65187" desamb="1">To se Karlovi náramně zamlouvalo a tak za chvíli byla hmyzí kapela kompletní.
580<s id="44536" desamb="1">To není otázka, co se nám líbí nebo nelíbí.
581<s id="55885" desamb="1">Vsechnu hudbu jsem psal jenom v cislech (ani to tehdy jinak neslo), takze mi bylo jedno, jestli 60-64-67 je C-E-G nebo C#-F-G# nebo neco uplne jineho...
582<s id="36100">Následovala dvě klavírní čísla Sonetto del Petrarca 123 a 104 od Ference Liszta v podání vynikajícího Karla Košárka.
583<s id="165474" desamb="1">Inu, nic nového pod sluncem.
584<s id="130724" desamb="1">Romské vysílání: V květnu emigrovala do Kanady vedoucí redaktorka romské redakce Anna Poláková.
585<s id="164876" desamb="1">Domyšleno dále, i naše těla jsou energie a frekvence.
586<s id="109891" desamb="1"></b>
587<s id="133821" desamb="1">Co vás k takovému rozhodnutí přivedlo?
588<s id="131653" desamb="1">Vlastivědou se zabývají pořady Toulky krajem, Od Pradědu na Hanou, Mezi nebem a zemí a Němí svědci historie.
589<s id="57438">Já oceňuju Vaši snahu sehnat pro banjo i mandolínu více nadšenců, i nabízené nahrání demosnímku zdarma je jistě záslužný počin, což jsem Vám psal i v mailu ještě před Vánoci.
590<s id="164871" desamb="1">Nemoc, a bohužel většinou jen její fyzické příznaky, léčíme, až když vyvrcholila, ale to je často dosti pozdě.
591<s id="124235" desamb="1">Jedná se o další verze na Poutchi riddimu, který můžete znát z pecky Porquoi na albu Big Famili jménem RAS´IN.
592<s id="63900" desamb="1">Bylo mi 30, kdyľ jsem se zapřísáhla, ľe nikdy nebudu zpívat Glasse, Beria nebo Del Trediciho nebo cokoliv napsaného po Brittenovi.
593<s id="131958" desamb="1">Sdílení pořadů pokračovalo s Brnem, Olomoucí, Pardubicemi, Plzní, Severem, Reginou a Regionem, Vysočina.
594<s id="156390" desamb="1">Nové ústecké přehledy, 2000, červen, s. 42. betAversion 1999 – 2000 rock Petr Bureš – v. Jan Brambůrek – bg.
595<s id="14470" desamb="1">Akustika se stává fyzikou, ve které se to, co slyšíme uvádí do vztahu s ostatními smysly a s předměty v prostoru, a neomezuje se tedy jako čistá nauka o tónech na pouhé vnitřní souvislosti.
596<s id="110654">Záleží na okolnostech a na typu postavy.
597<s id="186233" desamb="1">Zdálo se nám, že to tak tvrdé nebylo.
598<s id="122657" desamb="1">Minulý týden s Beeniemanovou kapelou Ruff Kut vystupoval ve vyprodané londýnské Academy Brixton a také v holandském Amsterdamu na festivalu po boku zpěváků, kde mu předskakovali Richie Spice i Jah Cure.
599<s id="185788" desamb="1">Zároveň všechny, kdo mají místa rezervována a přijdou na koncert, žádáme, aby přišli do 18:45.
600<s id="64054" desamb="1">Hráči Ostravské bandy, kteří se v roce 2010 sešli již podruhé (poprvé v lednu v rámci madridského festivalu musicadhoy), doslova zazářili.