Changes between Version 53 and Version 54 of WikiStartCZ


Ignore:
Timestamp:
Aug 21, 2012, 4:35:25 PM (12 years ago)
Author:
Martin Kolman
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStartCZ

  v53 v54  
  5050
  5151== Příspěvky ==
  52 Na vývoj projektu modRana můžete přispět pomocí tohoto !PayPal tlačítka:
   52Na vývoj projektu modRana můžete přispět pomocí !PayPal či Flattr tlačítka tlačítka:
  5353{{{
  5454#!html
   
  6060<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
  6161</form>
   62<br>
   63<a href="http://flattr.com/thing/627455/The-modRana-project" target="_blank">
   64<img src="http://api.flattr.com/button/flattr-badge-large.png" alt="Flattr this" title="Flattr this" border="0" /></a>
  6265}}}
  6366
   
  6972
  7073== __Novinky__ ==
   74
   75=== Článěk o modRaně v letním vydání openMagazínu ===
   76[http://www.openmagazin.cz/2012/08/openmagazin-07-082012/ Letní vydání openMagazínu] obsahuje článek, seznamující uživatele s projektem modRana. Pojednává nejen o historii modRana, jejích funkcích ale obsahuje i výhled do budoucna.
   77
   78Ve stejném vydání openmagazíny openMagazínu vyšly také podobné články o projektech Mieru a Repho.
   79
   80Článek o !RePho již byl [http://www.openmobility.cz/aplikace/repho-flexibilni-nastroj-pro-porizovani-casosbernych-fotografii-a-animaci/ zveřejněn] také na portálu !OpenMobility, články o modRaně a Mieru zde budou zveřejněny po dokončení překladu.
   81
   82
   83=== modRana obsadila 2. místo v kategorii Location and Navigation v !MeeGo coding competition 2011 ===
   84Tímto bych chtěl poděkovat všem uživatelům, kteří pro ni hlasovali!
  7185
  7286=== modRana obsadila třetí místo v Maemo Coding Competition (kategorie Location & Navigation) ===