Changes between Version 4 and Version 5 of TurnByTurnNavigationEN


Ignore:
Timestamp:
Oct 29, 2010, 7:10:23 PM (14 years ago)
Author:
Martin Kolman
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TurnByTurnNavigationEN

  v4 v5  
  4242Congratulations, you have just successfully activated turn-by-turn navigation in modRana!
  4343
  44 == Poznámky ==
  45 === Jak používat navigaci krok za krokem ===
  46 Modrá čára značí trasu, žlute body místa, kde je nutné změnit směr. Červený kruh značí místo, ke kterému se vztahuje právě zobrazená navigační zpráva. Červeně označená body je nutné "dosáhnout", aby se navigace mohla přepnout na bod následující. "Dosáhnutí" bodu znamená přiblížení se k bodu na určitou minimální vzdálenost. V základním nastavení je "dosahovací vzdálenost" nastavena na 30m, a je možné ji změnit v '''options->navigation->point reached distance'''.
   44== Notes==
   45=== How to use turn-by-turn navigation in modRana ===
   46Blue line marks the route, yellow points mark turns. Small red circle marks the next turn, the current routing message also  always relates to the next turn. You have to "reach" the red circled point, so that navigation can switch to the next turn. "Reaching" a point means reaching a given minimal distance from this point. this distance is ''by default'' set to '''30 m'''
   47 and can be configured in '''options->navigation->point reached distance'''.
  4748
  4849=== Přepočítání trasy ===