wiki:TurnByTurnNavigation

Version 4 (modified by Martin Kolman, 14 years ago) (diff)

--

Aktivace navigace krok za krokem

Červené kruhy označují tlačítka na které je nutné kliknout.

Nalezení cesty

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt1.png
Kliknutím na tlačítko "menu" přejdeme do menu.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt2.png
Kliknutím na tlačítko "route" přejdeme do podmenu pro hledání cesty.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt3.png
V tomto příkladě použijeme režim "Point to Here, Here to Point", tedy hledání cesty z a do aktuální pozice. Navigaci krok za krokem je samozřejmě možné aktivovat i pro cesty nalezené jiným způsobem.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt4.png
Nyní klikneme na tlačítko "end", které nám umožní na mapu vložit cíl pro vyhledání cesty z naší aktuální pozice.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt5.png
Jakmile tlačítko zezelená, můžeme kliknutím na mapu vložit cílový bod pro hledání trasy.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt6.png
Zelený terčík na mapě značí cílový bod pro vyhledávání trasy. Nyní můžeme tlačítkem "route" spustit vyhledávání cesty mezi naší aktuální pozicí a cílovým bodem.

Aktivace navigace krok za krokem

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt7.png
Modrá čára představuje nalezenou cestu, žluté body značí místa, kde je nutné nějak změnit směr, tzn například zabočit, změnit jízdní pruh, etc. Klikneme na tlačítko "route info" pro vstup do informačního menu k nalezené cestě.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt8.png
Toto menu ukazuje některé informace o nalezené cestě. Kliknutím na tlačítko "tools" se přesuneme do submenu možných funkcí této cesty.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt9.png
Vybereme "start navigation".

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt10.png
Nyní je nutné zvolit od kterého bodu na trase má navigace krok za krokem začít. V našem příkladě vybereme "closest step", tzn. navigace začne od bodu nejbližšího k naší pozici.

http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt11.png
Navigace krok za krokem byla úspěšně aktivována !

Poznámky

Jak používat navigaci krok za krokem

Modrá čára značí trasu, žlute body místa, kde je nutné změnit směr. Červený kruh značí místo, ke kterému se vztahuje právě zobrazená navigační zpráva. Červeně označená body je nutné "dosáhnout", aby se navigace mohla přepnout na bod následující. "Dosáhnutí" bodu znamená přiblížení se k bodu na určitou minimální vzdálenost. V základním nastavení je "dosahovací vzdálenost" nastavena na 30m, a je možné ji změnit v options->navigation->point reached distance.

Přepočítání trasy

Pro vyhledání nové trasy z aktuální pozice do cíle stačí kliknout na modrý box, který obsahuje navigační zprávu. Určitý problém v současnosti nastává při rychlém pohybu, protože je možné, že než modRana obdrží novou trasu, je vozidlo mimo "dosahovací vzdálenost" prvního bodu. Lepší výběr počátečního bodu v závislosti na rychlosti a směru pohybu je proto v plánu.

Jak funguje hlasová navigace

Hlasová navigace funguje pro každý bod ve dvou krocích. Nejdříve je vyslovena zpráva ve tvaru "ve vzdálenost" + "udělejte X", po přiblížení se na "dsahovací vzdálenost" jen vysloveno jen "udělejte X". V současnosti je použit anglický hlas, což dělá problémy s výslovností u neanglických místních jmen. V lánu je použití českých pokynů, které by pak mohly být celé čteny českým hlasem.

Jak vypnout navigaci krok za krokem

Pro deaktivaci navigace krok za krokem: current route->tools->stop navigation