Zuzana

Zuzana je jednoduchý syntaktický analyzátor vhodný na výukové účely a prezentáciu syntaktickej analýzy. Tento analyzátor je možné slobodne modifikovať a šíriť za podmienok určených licenciou GNU/GPL.

Je založený na syntaktickom analyzátore Sysana, ktorý vznikol na univerzite Bonne. Jedná sa o program, ktorý nielen umožňuje prehľadný zápis gramatík používaných pri syntaktickej analýze, ale aj komfortné prehliadanie výsledkov. Sú preň dostupné gramatiky pre analyzovanie jednoduchých viet v angličtine a nemčine. Medzi jeho nevýhody patria dostupnosť grafického rozhrania len v nemeckom jazyku a závislosť na pevnom slovníku obsiahnutého v súbore s gramatikou. Projekt Zuzana nadväzuje na tento analyzátor a snaží sa odstrániť jeho nedostatky. Tieto ciele by mali byť doplnené pred ukončením prvej fázi a dosiahnutí verzii 1.0.

Vyšla verzia 1.00 analyzátoru Zuzana

Opravené posledné známe chyby (povinné ukončovanie viet v súboru na bodku, problémy pri nedefinovaní predikátov v slovníku).

Marek Grác, 20.07.2006

Vyšla verzia 0.99 analyzátoru Zuzana

Doplnený predikát na určovanie štandardných hodnôt atribútov na miestach, kde by inak boli nedefinované. Doplnená dokumentácia o možnostiach vlastného slovníku.

Marek Grác, 10.07.2006

Vyšla verzia 0.97 analyzátoru Zuzana

Špeciálne znaky smú byť používané rovnako ako slová. To umožňuje pracovať napríklad s čiarkami, alebo otáznikmi. V slovníku je možné používať predikát ajka_replace, ktorý umožňuje úplne ignorovať výsledky z ajky pre dané slovo.. Prepísaná bola aj česká gramatika zo syntaktického analyzátoru Klára (dostupná len lokálne).

Marek Grác, 06.07.2006

Vyšla verzia 1.1 rozhrania swi-ajka

Rozhranie ku knižnici alib bolo rozšírené o pridávaní atribútov z poznámky do značky. Týka sa to napr. pádu pre predložku, či rysu príslovky (miesta, času, miery, ...), súčasne s tým bola prepísaná dokumentácia, tak aby ju bolo možné generovať pomocou štandardných nástrojov. Táto dokumentácia je len pre časť v jazyku C, pretože pre Prolog niečo podobné neexistuje (tam dokumentácia je, ale vygenerovať sa odtiaľ nedá). Väčšina ďalších gramatík sa bude spoliehať, že máte túto (alebo vyššiu verziu) tohoto balíku.

Marek Grác, 25.02.2005

Vyšla verzia 0.96 analyzátoru Zuzana

Pridaná prvá verzia inštalačného balíku pre distribúciu Debian. Fonty je odteraz nutné nastavovať v konfiguračnom súbore (štandardne sú tam fonty v kódovaní ISO-8859-2, ktoré zvládajú znaky s diakritikou). A opravená chyba pri nepoužívaní užívateľského slovníku.

Marek Grác, 24.02.2005

Vyšla verzia 0.94 analyzátoru Zuzana

Hlavnou novinkou je možnosť pridávať vlastné atribúty ku slovám. Čím je možné napr. kategorizovať slovesá podľa požadovanej valencie. Dokumentácia sa rozširuje o dokument: používame a vytvárame vlastný slovník.

Marek Grác, 15.02.2005

Vyšla verzia 0.93 analyzátoru Zuzana

Od tejto verzie je možné používať Zuzanu aj bez morfologického analyzátoru ajka. Nastavovanie prebieha v konfiguračnom súbore.

Marek Grác, 10.02.2005

Vyšla verzia 0.92 analyzátoru Zuzana

Opäť o kúsok bližšie k finálnej verzii. Z hľadiska užívateľa sa celá konfigurácia ovláda z jedného textového súboru. Skryté zostalo odstránenie prebytočných funkcií z modulu ajka-swi. Chýbajúce vlastnosti sú spomenuté v predchádzajúcom zápise. Nastavenie fontu v SWI Prologu závisí od používateľa a preto táto voľba nebude v konfiguračnom súbore (minimálne kým nenájdem rozumný dôvod a spôsob).

Marek Grác, 08.02.2005

Čo ešte chýba do verzie 1.0

Verzia 1.0 by mala byť finálna a dostatočne stabilná, zatiaľ k jej dosiahnutiu chýba:

Marek Grác, 24.02.2005