wwwsynt


Zadání / Problem V laboratoři NLP se vyvíjí syntaktický analyzátor synt, který má za cíl úplnou analýzu české věty. Synt je naprogramován v jazyce C/C++, vyvíjí se a ladí na linuxových systémech. Vlastní práce se syntem probíhá přes příkazovou řádku s možností prohlížení výstupu pomocí několika pomocných programů v Perlu a Tcl/Tk.
Cílem této práce je rozšíření možnosti zadávání dotazů a získávání výsledků ze syntu i pomocí WWW rozhraní. Toto rozhraní musí umožnit jednak nastavení všech potřebných paramterů řádkového programu a jednak prezentovat možné výstupy (texty, stromy, ...).

Syntactic analyzer synt is developed in NLP laboratory. Synt's purpose is full analysis of Czech sentence. Synt is developed in C/C++. Synt is developed and debuged on linux systems. Main work with synt is done in command line with possibility of displaying output by some helper programs in Perl and Tcl/Tk.
Objective of this work is to extend possibilities of querying and getting results from synt by WWW interface too. This interface must allow setting all necesery parameters of synt and show all possible outputs (texts, trees, ...).
Řešitel / Solver Jiří Golembiovský -- xgolemb@fi.muni.cz
Zadal / Supervisor Aleš Horák, Ph.D. -- hales@fi.muni.cz
Literatura o SYNTu /
SYNT References
Books:

Master and Bachelor theses:


Vstup do rozhraní wwwsynt je zde.
Entrace to the wwwsynt interface is here.
Všechny stránky projektu jsou validní (podle XHTML a CSS).
All project pages conform to XHTML and CSS specifications.

Tento software vznikl v rámci projektů LC536 and 2C06009 a jeho vlastník je Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, NLP Centre. Licence je dostupná zde.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!