English English
UVODNI STRANKA REJSTRIK VYHLEDAVANI

Morfologický analyzátor ajka – dávkový režim


Vložte soubor nebo krátký text zde.

Vyberte zasílaný soubor: 1 
Formátovací řetězec: 2 [Nápověda]

Lematizační volby 3
Lemma s prefixem 'ne'
Lemma s řetězcem (se/si) pro reflexivní slovesa

Kam vypsat
Na obrazovku - plaintext Do souboru ke stažení

Vstupní kódování
ISO-8859-2 Windows-1250
ISO-8859-1 Windows-1252
PC Latin 2 (La)TeX sekvence
Kamenických Ascii
Výstupní kódování 4
ISO-8859-2 Windows-1250
ISO-8859-1 Windows-1252
PC Latin 2 (La)TeX sekvence
Kamenických Ascii

Formátovací řetězec
Řetězec Význam
%W(%w) Analyzovaný tvar
%A(%a) akcentované tvary
%L(%l) Základní tvar
%S(%s) Segmentace
%V(%v) Číslo vzoru
%C[ZNAK](%c[ZNAK]) seznam gramatických značek oddělených ZNAKem
%D[ZNAK](%d[ZNAK]) seznam odvozených tvarů oddělených ZNAKem
Seznam platných oddělovačů
()<>{}[] .,:;- závorky, mezera, tečka, čárka, dvojtečka, středník, pomlčka
a-zA-Z_0-9 alfanumerické znaky + podtržítko
\n nový řádek
\t tabulátor
příklad: %W \t %L \n\n%V\n%D,\n%C:
Akceptované typy souborů
Typ souboru Povolená přípona
text/plaintxt text
text/x-textex ltx sty cls
text/htmlhtm html xhtml

1 - soubory delší než 2kB budou zkráceny (viz Nápověda)
2 - Maximálně 100 znaků
3 - Ovlivňují výpis základního tvaru (lemmatu)
4 - Nepoužito při výstupu na obrazovku