Popis značky
k1gInSc4

Hodnota Gramatická kategorie Popis
k1 Slovní druh Substantiva
gI Rod Mužský neživotný
nS Číslo Singulár
c4 Pád Akuzativ

Popiš značku:

Morfologická analýza – interaktivní režim    Morfologická analýza – dávkový režim