Popis značky
k1gInSc1

Hodnota Gramatická kategorie Popis
k1 Slovní druh Substantiva
gI Rod Mužský neživotný
nS Číslo Singulár
c1 Pád Nominativ

Popiš značku:

Morfologická analýza – interaktivní režim    Morfologická analýza – dávkový režim