Popis značky
k1gFnPc2

Hodnota Gramatická kategorie Popis
k1 Slovní druh Substantiva
gF Rod Ženský
nP Číslo Plurál
c2 Pád Genitiv

Popiš značku:

Morfologická analýza – interaktivní režim    Morfologická analýza – dávkový režim