wwwSET – úvodní stránka | Tisk | Stránka projektu | Dokumentace pro SET | English Version

wwwSET – webové rozhraní syntaktického analyzátoru SET
Vstupní věta v prostém textu:
Věta bude nejprve zpracována tokenizérem (unitok.py) a morfologicky a označkována (ajka, desamb). Teprve potom bude předána syntaktickému analyzátoru.
-- NEBO --
Nahrát označkovaný soubor ve vertikálním formátu (slovo-lemma-značka):
Věta bude přímo zpracována syntaktickým analyzátorem. Lemmata a značky mohou být víceznačné s významy oddělenými čárkami (na vlastní nebezpečí :) ). Značky musí odpovídat formátu morfologického analyzátoru ajka (stručný návod v češtině: PDF soubor).

Můžete také
nahrát vlastní gramatiku:

--
wwwSET 0.1-0.8
(C) xkovar3 (at fi.muni.cz)
Vytvořeno v Centru zpracování přirozeného jazyka