Legenda:

Červená: podmět (kdo/co)
Zelená: přísudek
Modrá: předmět (koho/co, komu/čemu, kým/čím, ...), jmenná část přísudku nebo doplněk
Tyrkysová: způsob, míra, důvod (jak, proč, ...)
Růžová: místo (kde, kam, kudy, odkud, ...)
Žlutá: čas (kdy, odkdy, dokdy, ...)
Šedá: jiné příslovečné určení (používejte co nejméně)