Zpět na domovskou stránku projektu

Nastavení

Prohledávat i jednotlivé totožné dokumenty lišící se jen v URL odkazu

Maximální délka vyhledávacích vzorků:
Pozn.: Kratší vyhledávací vzorky pomahají rycheji vyhledat nadějné odkazy, ale prodlouží dobu zpracování vyhledávání – obzvlášť pro dlouhé texty.

Použít vyhledávač:

Ověřovaný text

Pokusné vzorky

http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile

An automobile (via French from Greek auto, self and Latin mobilis moving, a vehicle that moves itself rather than being moved by another vehicle or animal) or motor car (usually shortened to just car) is a wheeled passenger vehicle that carries its own engine or motor.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil

Slovo automobil pochází z řeckého άυτο („áuto“), samostatně a latinského mobilis ve významu pohyblivý. Často se používá zkrácený tvar auto, ve starší češtině byl rovněž užíván doslovný překlad slova automobil – samohyb.