Nová verze OOCorr a klasifikace

OOCorr v2.1.0, Klasifikace v4.10-05-02 (2.5.2010)

Fix

 • Opravena chyba validace souboru s klasifikací
 • Opraven panel nastavení - zobrazení hodnot nastavení
 • Oprava chyba v klasifikaci ! stahujte novou klasifikaci k nové verzi !

Features

 • Přídána podpora (La)TeXu
 • Přidáno nastavení typu dokumentu
 • Zapnuté barvení je v menu nebo na nástrojové liště znázorněno stiskem tlačítka

TeX

Do zdrojového souboru TeXu bylo potřeba zanést komentářové značky před tagy OOCorru, to teď umí OOCorr. Aby se tak dělo, je potřeba v nastavení změnit typ dokumentu na LaTeX.

Postup nastavení

Hlavní menu: OOCorr -> Nastavení: Typ dokumentu - LaTeX

Postup celé opravy *.tex v OpenOffice.org

 1. Zapněte OpenOffice.org Writer
 2. Otevřete váš soubor *.tex
 3. Objeví se vám nastavení otevření souboru:
  • Character set: (dle vašeho kódování) Unicode (UTF-8), Eastern Europe (Windows-1250), Eastern Europe (ISO-8859-2)
  • Default fonts: doporučuji Courier New nebo DejaVu Sans Mono
  • Language: Czech
  • Paragraph break: (dle OS) Windows: CR&LF, Linux: LF
 4. Do preambule přidejte balík verbatim
  \usepackage{verbatim}
 5. ... opravte všechny chyby (postup opravy OOCorrem viz. Uživatelská příručka)...
 6. Uložte soubor:
  • Soubor -> uložit jako
  • Typ souboru: "Text Encoded (.txt)"
  • Zvolte název souboru a na konec připište koncovku .tex
 7. Nyní mužete váš nový zdrojový soubor zkompilovat (La)TeXem, všechny značky OOCorru by měly být zakomentované do značek \begin{comment}<corr...></corr> \end{comment}

Instalace na stroje umístěné v počítačové hale FI

Nyní máte možnost si nainstalovat OOCorr na fakultní stroje s unix-like systémy. Před samotnou instalací rozšíření popsanou v uživatelské příručce je nutné provést tyto kroky:

1) spusťte terminál a proveďte tyto příkazy:


$ module add jdk-1.6.0_16
$ ooffice
   

2) v menu OpenOffice.org přejďete na kartu Java

Tools -> Options -> Openoffice.org -> Java

3) odškrněte a zaškrněte Use a Java runtime environment a vyberte Sun verzi 1.6.0_16

4) ukončete OpenOffice.org

5) zapněte OpenOffice.org Writer


$ oowriter

6) nyní můžete nainstalovat OOCorr podle Uživatelské příručky

Dodatky k instalaci

V případě, že instalujete OOCorr na domácí počítač, zkontrolujte, zda na kartě Tools -> Options -> Openoffice.org -> Java používáte správnou verzi JRE/JDK.

Pro uživatele Ubuntu info k chybě Could not create Java implementation loader: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_trouble_shooting

Introduction

Rozšíření pro softwarový produkt OpenOffice.org Writer slouží ke korekci slohových prací vzniklých na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v kurzu VB000. Z opravených textů vzniká Korpus chyb vyvíjený na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

User's Guide

Download

Presentation [cz]

Acknowledgement

This software was developed within projects LC536 and 2C06009. Masaryk University, Faculty of Informatics, NLP Centre is its owner. By downloading and using this software you agree with GNU GPL Licence version 2.