Progress

Progress history of this project:

DateProgress Description
02.05.2013Psaní bakalářské práce (duben - květen 2013).
28.04.2013Drobné změny ikonové verze (změna layoutu pro mobilní zařízení, titulky nástrojů, ...)
26.04.2013Doplnění atributů některých tříd.
24.03.2013Práce na ikonové verzi webové aplikace.
17.03.2013Implementace Named Entity Recognition (NER).
12.02.2013Implementace dvojjazyčného webu pomocí služby "gettext" a editoru "Poedit".
02.01.2013Převod aplikace s využitím vylepšené třídy ToolClass.
30.12.2012Přepsání implementace nástroje EFA (nebyly funkční cookies).
28.12.2012Implementace uložení jednou zadaného textu pro použití ve více nástrojích (cookies).
16.12.2012Implementace CZ Accent.
02.12.2012Práce na vylepšení prezentační třídy ToolClass pro snažší implementaci dalších nových nástrojů.
01.12.2012Dokončení definice třídy LIMIT - omezení denního přístupu k jednotlivým nástrojům dle IP.
25.11.2012Vylepšení ovládání resultu u nástroje EFA (jQuery). Započetí práce na třídě LIMIT - omezení denního přístupu k nástrojům dle IP.
24.11.2012Práce na implementaci analyzátoru MAJKA, využití slovníku tagů, ovládání pomocí jQuery.
18.11.2012Práce na vylepšení prezentační třídy, studium dictionaries v Pythonu
17.11.2012Pokračování na implementaci morfologického analyzátoru MAJKA
11.11.2012Zahájení implementace morfologického analyzátoru MAJKA
10.11.2012Přepsání aplikace do OOP
06.11.2012Implementace EFA - ještě jednou (po ztrátě dat při pádu serveru nlp.fi.muni.cz)
03.11.2012Implementace EFA - Extraction of FAct
29.10.2012Úspěšné spuštění stránek projektu na serveru nlp.fi.muni.cz
28.10.2012Práce na webu, konverze Ajka Tags do csv file pro použití v aplikaci.
27.10.2012Práce na webových stránkách (designu) na localhostu.
26.10.2012Založení projektu NLP_chain na serveru nlp.fi.muni.cz.
last update 02.05.2013

TODO list

MonthTask DescriptionStatus
12/11-13/04Vylepšit prezentační třídy, doplnit atributy.F
2012/11-12Implementace nástroje Majka.F
2012/11-12Omezení denního přístupu k nástrojům.F
2012/12Implementace nástroje CZ Accent.F
2012/12Jednou zadaný text analyzovat všemi dostupnými nástroji.F
2013/01-04Dvojjazyčný web (EN+CZ) - dokončit překlady.F
2013/03-04Implementace NER.F
2013/04-05Napsat BP a odevzdat.F
last update 02.05.2013

Česky

NLP portal © 2013 Aleš Mračko. All Rights Reserved. | Free Website Template by Derby Web Design