Nový český slovník

1326501 hesel

zahrnout i nekodifikovaná slova

  pseudopubert

velmi vzácné četnost 10 v korpusu czTenTen v. 12


Posledně hledaná slova: narozdíl keller kolo krk Klubert urit jest kočka eterno chodit chodit chodit Shonert on řivot poradce automechanika ponk zivot pseudopubert