Nový český slovník

1326501 hesel

zahrnout i nekodifikovaná slova

  ponk

méně běžné četnost 1736 v korpusu czTenTen v. 12


Posledně hledaná slova: Eterno Pok narozdíl keller kolo krk Klubert urit jest kočka eterno chodit chodit chodit Shonert on řivot poradce automechanika ponk