Search
Table of contents Exercise sets


1 According to

* According to me, he should leave.
* According to me, he's crazy.
* According to his opinion, it was John's fault.
Angličtina používá according to , když jde o informaci získanou z cizího zdroje. Taková informace není ověřená a nemusí být tedy správná. Proto angličtina tuto vazbu nespojuje s první osobou jednotného ani množného čísla a nepoužívá ji ani s výrazy view a opinion .
In my opinion, he should leave.
In my view, they're crazy.
According to him, it was John's fault.
Chce-li mluvčí vyjádřit svůj názor nebo mínění někoho jiného, může také použít slovesa believe, think, say, claim ap.
I think he should leave.
He thinks/says/believes/claims it was John's fault.


Data na těchto stránkách jsou z knihy Dona Sparlinga English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině, SPN, Praha 1989
Webový interface je dílem Laboratoře zpracování přirozeného jazyka, FI MU (
nlpweb@aurora.fi.muni.cz)