Help / nápověda

Discography of Leoš Janáček

Pieces | Albums | Arrangements | Interprets

Moravské tance (orchestra)

Recordings

English title Moravian dances (orchestra)
Catalogue number VI / 7
Date of composition 1904
Score (composed for) klavír
Movements 1 Čeladenský, 2 Pilky
Interprets Pešek (1985), Pešek (1985), Nowak (1999), Pešek (1985), Pešek (1985), Pešek (1985), Pešek (1985), Pešek (1985), Pešek (1985), Pešek (1985), unknown (1951),