Nápověda / help

English česky
Discography is split into 4 main pages: 1) Pieces, 2) Albums, 3) Arrangements and 4) Interprets Diskografie je členěná na 4 hlavní stránky: 1) Pieces (skladby), 2) Albums (alba), 3) Arrangements (aranže) a 4) Interprets (interpreti).
Pieces shows a table with the list of all Janáček's work according to the catalogue published by Oxford University Press in 1997. The table contains four columns: 1) Czech title, 2) the year of the composition, 3) The venue and premiere date and 4) instrumentation. Pieces (skladby) zobrazují tabulku se seznamem všech Janáčkových skladeb podle katalogu Janáček's work, vydaného v Oxford University Press, 1997. Tabulka obsahuje ve sloupcích postupně: 1) Czech title (český název), 2) Composed (rok zkomponování), 3) Premiered/Venue (datum premiéry a místo jejího konání) a 4) Score (obsazení).
Above the table, there is a search input. Whatever you write into it, it will be searched in all table rows which will be filtered to only the matching lines. Searching is case insensitive but diacritics sensitive. It filters also English titles which are not shown by default to save horizontal space. If you empty the search input, the whole unfiltered table will be shown. You may sort the table by column values at any time. Nad tabulkou je pole pro vyhledávání (Search). Jakmile do pole něco napíšete, řádky tabulky se budou filtrovat pouze na ty, které obsahují napsaný řetězec. Vyhledávání nebere ohled na malá a velká písmena. Bere ohled na diakritiku. Vyhledává i mezi anglickými názvy, které nejsou v tabulce zobrazeny. Celý obsah tabulky zobrazíte smazáním obsahu vyhledávacího pole. Tabulku lze v každý okamžik seřadit podle hodnot ve sloupcích.
Czech titles are links to pages with piece details. There you can see 1) Czech title, 2) English title, 3) catalogue number, 4) date of composition, 5) date of premiere, 6) venue of premiere, 7) the original instrumentation, 8) movement number, 9) a list of albums with recordings of the piece. These albums (interpret & year of recording) are links to pages with album details (see below). České názvy skladeb jsou odkazy vedoucí na stránku s detaily o dané skladbě. Na ní jsou k dispozici údaje o 1) českém názvu, 2) anglickém názvu, 3) katalogovém čísle, 4) datu kompozice, 5) datu premiéry, 6) místu premiéry, 7) původním nástrojovém obsazení, 8) počtu vět a 9) seznamu alb s nahrávkami dané skladby. Tato alba (Interpret + rok nahrávky) jsou odkazy na detailní informace o albu (viz níže).
There is also a link to the list of recordings, which will take you to the list of albums filtered to those containing recordings of the current piece (Albums). Je zde také odkaz na seznam nahrávek (stejně dlouhý seznam), který vede na seznam alb filtrovaný podle dané skladby (Albums).
Albums contains a table with the list of all albums containing a recording of some of Janáček's work. The table's 4 columns are: 1) Album name, 2) Label, 3) Signature and 4) year of publishing. Albums (alba) obsahuje tabulku se seznamem všech alb, na kterých se vyskytla nahrávka nějaké Janáčkovy skladby. Tabulka obsahuje ve sloupcích postupně: 1) Album name (název alba), 2) Label (vydavatelství), 3) Signature (kód alba) a 4) Published (rok vydání).
Above the table, there is a search input. Whatever you write into it, it will be searched in all table rows which will be filtered to only the matching lines. Searching is case insensitive but diacritics sensitive. It filters also English titles which are not shown by default to save horizontal space. If you empty the search input, the whole unfiltered table will be shown. You may sort the table by column values at any time. Nad tabulkou je pole pro vyhledávání (Search). Jakmile do pole něco napíšete, řádky tabulky se budou filtrovat pouze na ty, které obsahují napsaný řetězec. Vyhledávání nebere ohled na malá a velká písmena. Bere ohled na diakritiku. Celý obsah tabulky zobrazíte smazáním obsahu vyhledávacího pole. Tabulku lze také v každý okamžik seřadit podle hodnot ve sloupcích.
Album titles are links to piece detail pages (e.g. this). There you will find these informations: 1) Label, 2) Signature, 3) Album name, 4) Release year, 5) Country of release, 6) number of media, 7) Recording technology, 8) Coupling, 9) Diameter, 10) RPM, 11) TV system, 12) Region code, 13) Sound system (stereo / mono), 14) Type of medium, 15) Comment, 16) Subtitles, 17) Text language, 18) Text author, 19) Note language, 20) Libretto language, 21) JLF catalogue. Some items might be missing when empty. Názvy alb jsou odkazy vedoucí na stránku s detaily o dané skladbě (např. tento). Na ní jsou k dispozici údaje 1) Label (vydavatelství), 2) Signature (kód alba), 3) Name (název alba), 4) Released (rok vydání), 5) Country (země), 6) Media (počet nosičů), 7) Technology (technologie nahrávek AAD, ADD, DDD, atd.), 8) Coupling (strany desky), 9) Diameter (průměr), 10) RPM (rychlost otáčení), 11) TV system (systém barev), 12) Region code (kód oblasti), 13) Sound system (zvukový systém stereo / mono), 14) Type (druh nosiče), 15) Comment (komentář), 16) Subtitles (titulky), 17) Text language (jazyk textu), 18) Text author (autor textu), 19) Note language (jazyk poznámky), 20) Libretto language (text libreta), 21) Libretto author (autor libreta), 22) JLF catalogue (?). Některé položky mohou chybět, pokud jsou prázdné.
Arrangements contains a table with the list of all arrangements and reconstructions of Janáček's pieces. The table contains in 5 columns: 1) Original piece, 2) Original instrumentation, 3) Arrangement (new instrumentation), 4) Author, 5) Performer (interpret). Arrangements (aranže) obsahuje tabulku se seznamem všech aranží a rekonstrukcí skladeb Leoše Janáčka. Tabulka obsahuje ve sloupcích postupně: 1) Original piece (původní skladba), 2) Original score (původní obsazení), 3) Arrangement (nové obsazení), 4) Author (autor) a 5) Performer (interpret).
Above the table, there is a search input. Whatever you write into it, it will be searched in all table rows which will be filtered to only the matching lines. Searching is case insensitive but diacritics sensitive. It filters also English titles which are not shown by default to save horizontal space. If you empty the search input, the whole unfiltered table will be shown. You may sort the table by column values at any time. Nad tabulkou je pole pro vyhledávání (Search). Jakmile do pole něco napíšete, řádky tabulky se budou filtrovat pouze na ty, které obsahují napsaný řetězec. Vyhledávání nebere ohled na malá a velká písmena. Bere ohled na diakritiku. Celý obsah tabulky zobrazíte smazáním obsahu vyhledávacího pole. Tabulku lze také v každý okamžik seřadit podle hodnot ve sloupcích.
The link in the first column links to piece detail page, e.g. Lašské tance. See above. Odkaz v prvním sloupci vede na detailní informace o skladbě, např. Lašské tance. Viz výše.
The table Interprets contains the list of interprets of Janáček's work, in two columns: 1) Interpret and 2) Pieces. In parentheses, years of the recordings are links to album detail page. Tabulka Interprets (interpreti) obsahuje seznam interpretů Janáčkových skladeb, sloupce jsou dva: 1) Interpret (interpret) a 2) Pieces (skladby). Skladby mají v závorce uvedeny roky alb, na kterých jsou odpovídající nahrávky. Roky jsou odkazy a vedou na detailní informace o albech.