Grammar Development Workbench - diplomová práce.


Zadání:

Vytváření gramatik pro popis přirozeného jazyka je vysoce náročná činnost, jak inteligenčně, tak časově. Úkolem studenta bude seznámit se s existujícími prostředími pro vytváření a modifikace gramatik přirozeného jazyka a na základě získaných zkušeností implementovat systém vhodný pro specifické podmínky jazyků s poměrně volným slovosledem a bohatou morfologií, k jakým patří např. i čeština.

Řešitel:

Radek Vykydal, vykydal@fi.muni.cz

Vedoucí:

Aleš Horák, hales@fi.muni.cz

Postup práce:

Under Construction