Derivanče — derivační analyzátor češtiny

Slovo k analýze:

Další informace viz i článek z TSD 2015.

Data nejsou volně ke stažení, pokud ale myslíte, že je potřebujete, zejména k výzkumným účelům, prosíme, obraťte se na ma@nlp.fi.muni.cz.