DEBII — Dictionary Editor and Browser

DEBDict — obecný prohlížeč slovníků

V současné době DEBDict poskytuje přístup k těmto slovníkům (viz dictionaries.bib pro citace ve formátu BibTeX):

Kromě slovníků můžete využít i další zdroje:

Prohlížeč si můžete vyzkoušet na adrese https://deb.fi.muni.cz:8005/debdict/ (přihlašovací jméno: demo, heslo: demo). Takto budete mít přístup jen k části slovníků, pro plný přístup odešlete prohlášení, jak je popsáno dále.

Jak získat přístup ke zdrojům v DEBDictu?

Jděte na adresu http://nlp.fi.muni.cz/prohlaseni/ (nebo anglicky na http://nlp.fi.muni.cz/declaration/), vyplňte formulář, vytiskněte jej, podepište a pošlete na adresu NLP laboratoře (stačí e-mailem). Brzy obdržíte e-mail s přístupovými údaji.

Instalace a použití DEBDict

Webový přístup

Otevřete v prohlížeči adresu https://deb.fi.muni.cz:8005/debdict/

Rozšíření pro Mozilla Firefox

DEBDict můžete spustit třemi způsoby:

Tip: Také si můžete vytvořit ikonu pro snadnější spouštění klienta.

Obrázky

DEBDict, slovníkové heslo DEBDict, mapa
Kontaktní e-mail: deb@aurora.fi.muni.cz