DEBDict Dictionaries

[1] J. Kraus, V. Petráčková, et al. Akademický slovník cizích slov (Academic Dictionary of Foreign Words, SCS). Academia, Praha, 1999. electronic version, LEDA, Praha. [ bib ]
[2] F. Čermák et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-IV (Dictionary of Czech Phraseology and Idioms, SČFI). Academia, Praha, 1983. [ bib ]
[3] K. Pala and J. Všianský. Slovník českých synonym (Dictionary of Czech Synonyms, SČS). Lidove Noviny Publishers, Praha, 3 edition, 2000. [ bib ]
[4] J. Filipec et al. Slovník spisovné češtiny (Dictionary of Literary Czech, SSČ). Academia, Praha, 1st edition, 1995. electronic version, LEDA, Praha. [ bib ]
[5] Bohuslav Havránek et al. Slovník spisovného jazyka českého (Dictionary of Written Czech, SSJČ). Academia, Praha, 1st edition, 1960-1971. electronic version, created in the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences Prague in cooperation with Faculty of Informatics, Masaryk University Brno. [ bib ]
[6] Bohuslav Havránek et al., editors. Příruční slovník jazyka českého (Reference Dictionary of Czech Language, PSJČ). Státní pedagogické nakladatelství/SPN, Praha, 1935-1957. electronic version, created in the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences Prague in cooperation with Faculty of Informatics, Masaryk University Brno. [ bib ]

This file was generated by bibtex2html 1.94.