O Elize

Eliza je program, který simuluje chování psychoterapeuta a dokáže vést s uživatelem jednoduchý rozhovor. Původní verze fungující v angličtině vznikla v letech 1964–1966 na MIT jako dílo Josepha Weizenbauma. Tento program může sloužit také jako ukázka toho, že k vedení relativně přirozeného dialogu není třeba žádná komplikovaná umělá inteligence.

Tato verze Elizy, uzpůsobená pro rozhovor v češtině, je napsaná v jazyce Python na základě převzatém z knihovny NLTK. Pro práci s českými slovními tvary a jejich morfologocké analýze využívá program majka.

Ochrana soukromí

Nezadávejte do formuláře žádné osobní a soukromé údaje. Všechny zadané informace se ukládají pro účely zlepšení kvality a odhalování chyb.