[English]

Bonito

Manatee je korpusový manažer, tedy systém pro zpracování korpusů. Korpusem zde rozumíme rozsáhlý soubor textů v elektronické podobě. Většinou slouží jako zásoba příkladů užití jazyka pro studium slov, jejich významů a nejčastějších kontextů. Korpusy se používají v celé řadě oblastí lingvistiky (od morfologie, přes syntaxi, sémantiku, stylistiku až po sociolingvistiku) a právě korpusové manažery jsou primárními nástroji sloužící k jejich studiu.

Bonito je grafické uživatelské rozhraní (GUI) systému Manatee. Bonito zejména napomáhá uživateli vytvářet dotazy a přehledně zobrazuje jejich výsledky -- konkordanční seznamy z různých pohledů.

Jednou ze základních vlastností systému Manatee je použití principu klient/server. Bonito potom vystupuje v roli klienta a může běžet na různých systémech bez větších nároků na výkon počítače.

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka (NLPlab) na Fakultě informatiky poskytuje pro pracovníky a studenty Masarykovy Univerzity i pro jiné externí spolupracovníky přístup k některým korpusům právě pomocí sysému Bonito. Zájemci o tento přístup musí vyplnit formulář a zaslat ho podepsaný na adresu:

Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
Fakulta informatiky
Masarykova universita v Brně
Botanická 68a,
602 00 Brno
Poté jim bude přiděleno jméno a heslo a mohou si na svém počítači nainstalovat Bonito a přistupovat k vybraným korpusům NLPlab.

Instalace

Pro instalaci na systémy Windows 95/98/2000/NT/ME stačí vytvořit nový adresář a rozbalit do něho balík bonito-win.zip. Potom můžete přikazem bonito.exe přímo spustit klientskou část systému.

Na systémy Unix nebo Macintosh (lze ale tento postup použít i na systémech Windows) je nutné nejdříve nainstalovat systém Tcl/Tk a potom rozbalit balík bonito-src.zip. Bonito se v tomto případě spouští příkazem bonito.tcl. Doporučujeme používat Tcl/Tk ve verzi 8.3 nebo vyšší, instalaci můžete získat například na stránkách ActiveState.
Pavel Rychlý