alib_wrap.c

[ Module : alib, Package : alib ]

Contents


1. Lemmatization options (taken from alib.h)

$GETNULL = 1

[ Constant: int ]
no special lemma

$GETPREF = 2

[ Constant: int ]
returns lemma with prefix "ne" nejely --> nejet, jet otherwise

$GETPOST = 4

[ Constant: int ]
returns lemma with postfix komusi --> kdosi, kdo otherwise

$GETPOSS = 8

[ Constant: int ]
for possesives returns possesive as lemma otcovy --> otcuv, otec otherwise

$GETNUMS = 16

[ Constant: int ]
for numerativa returns lemma of the same kind paterem --> patero, pet otherwise

$GETDEVE = 32

[ Constant: int ]
for substantives and adjectives derivated from verbs returns lemma of the same kind ctenim --> cteni, udelanemu --> udelany, cist, udelat otherwise

$GETADVE = 64

[ Constant: int ]
for adverb derivated from adjective returns adverb rychle --> rychle, rychly otherwise

$GETREFL = 128

[ Constant: int ]
for reflexive verbs returns "(se/si)" string after the lemma, otherwise it returns lemma

$GETMINI = ((2)|(4))

[ Constant: int ]

$GETNORM = ((4)|(8))

[ Constant: int ]

$GETMAXI = ((((4)|(8)))|(16)|(32)|(64)|(128))

[ Constant: int ]

2. Generation options (taken from alib.h)

$GENNEGA = 1

[ Constant: int ]
generate negative forms

$GENCOMP = 2

[ Constant: int ]
generate comparative forms

$GENSUPR = 4

[ Constant: int ]
generate superlative forms

$GENCONN = 8

[ Constant: int ]
generate connective forms (česko-)

$GENNUMP = 16

[ Constant: int ]
generate numeric prefixes (dvoj-)

$GENCOLL = 32

[ Constant: int ]
generate colloquial forms

$GENMINI = 0

[ Constant: int ]
no special generation

$GENNORM = ((1)|(2)|(4))

[ Constant: int ]

$GENMAXI = ((1)|(2)|(4)|(8)|(16)|(32))

[ Constant: int ]

3. Třída alib

3.1. class alib

[ created from struct alib ]

$this->{morf}

[ Member data: returns void * ]
interní informace

$this->{cnt}

[ Member data: returns int ]
počet homonym při posledním `check'

new(mrff,stmf);

[ Constructor: returns alib * ]

DESTROY

[ Destructor ]

spell(word);

[ Member : returns int ]
testuje existenci slova ve slovníku

accent(word);

[ Member : returns char * ]
vrátí všechny možné slova s případnými akcenty, slova jsou odděleny čárkou

check(word);

[ Member : returns int ]
otestuje slovo, vrací počet homonym; následně lze použít: para, segm, lemm, lemmata, tags, allw

para(i);

[ Member : returns int ]
číselný identifikátor vzoru i-tého homonyma

segm();

[ Member : returns char * ]
vrátí segmentace jednotlivých homonym oddělené čárkou

lemm(i,lopt);

[ Member : returns char * ]
vrátí základní tvar i-tého homonyma

lemmata(lopt);

[ Member : returns char * ]
vrátí základní tvary jednotlivých homonym oddělené čárkou

tags(i);

[ Member : returns char * ]
vrátí všechny možné značky i-tého homonyma

note(i);

[ Member : returns char * ]
vrátí všechny možné poznámky i-tého homonyma

allw(i,gopt);

[ Member : returns char * ]
vrátí všechny možné slovní tvary i-tého homonyma