Prohlášení pro dočasné uživatele programů a dat Centra zpracování přirozeného jazyka (NLPCentrum) při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

 English/anglicky

Jméno a příjmení:
E-mail:
Organizace/pracoviště:
Adresa:
Co budete využívat:
Po vyplnění formuláře stiskněte , podepište jej a pošlete na adresu uvedenou níže.

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami užívání programů a dat (korpusů, slovníků, ...) NLPCentra:


V dne
podpis: .................................................................        Tento formulář vyplňte a zadejte .

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na   Centrum zpracování přirozeného jazyka
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Botanická 68a
602 00 Brno
fax: +420-549 49 1820

e-mail pro skenované JPG nebo PDF: prohlaseni@aurora.fi.muni.cz