IB030 Úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka - jaro 2024

informace z jara 2023

Slajdy
postupně doplňovány během semestru.

Programátorský samostatný úkol je nutné odevzdat do 14.května. Odevzdat znamená vložit komprimovaný archív s úkolem do odevzdávárny.

Lingvistický samostatný úkol je nutné dokončit do 1.května, aby bylo možné včas všechna zpracovaná data ohodnotit.

Rozvrh
St 14:00-16:00 A318
Osnova
Literatura
Hodnocení