Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti syntézy a rozpoznávání mluvené řeči (češtiny), lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název „jazykové inženýrství“ (language engineering).

Na čem pracujeme v CZPJ?
A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje.

Studium:

NLP:

Obecné informace:

Informační systém CZPJ
Vybrané projekty

Laboratorní kalendář:


 

nlplab (naposledy editoval localhost dne 2012-03-16 15:19:39 )